Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skutky apoštolské. Autor a datum vzniku Lukáš - Pavlův osobní lékař - spolupracovník na díle evangelia - očitý svědek některých událostí - 3 x v Písmu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skutky apoštolské. Autor a datum vzniku Lukáš - Pavlův osobní lékař - spolupracovník na díle evangelia - očitý svědek některých událostí - 3 x v Písmu."— Transkript prezentace:

1 Skutky apoštolské

2 Autor a datum vzniku Lukáš - Pavlův osobní lékař - spolupracovník na díle evangelia - očitý svědek některých událostí - 3 x v Písmu Kol 4:14, 2 Tim 4:11 a Fm 24 Datum vzniku: 60. – 62 po. Kr.

3 Skutky jako přechodová kniha - od zákona k milosti - od zákonictví ke svobodě v Kristu - od judaismu ke křesťanství - od evangelia jen pro židy k evangeliu pro všechny - od konání skutků k moci DS - od Izraele jako Božího nástroje k církvi jako Božímu nástroji - z Jeruzaléma do celého světa - od soboty ke dni Páně (neděli) - od chrámu k církvi

4 Citace SZ v knize skutků (Jl 3:1-5) srvn. Sk 2:17-21, (Ž 18:8-11) srvn. Sk 2:25-28, (Ž 110:1) srvn. Sk 2:35, (Ž 118:32) srvn. Sk 4:11, (Ž 2:1-2) srvn. Sk 4:25-26), (Iz 66:1-2) srvn. Sk 7:49-50, (Iz 53:7-8) srvn. Sk 8:32-33, (Iz 6:9-10) srvn. Sk 28:26-27

5 Rozdělení Skutků apoštolských 1-7 Založení církve (Svědectví Židům v Jeruzalémě) - Letnice 8-12 Vypuzení církve (Svědectví v Judsku a Samařsku) - Petr 13-28 Církev uvolněná ve světě (Svědectví až na sám konec světa - pohanům) - Pavel

6 Téma a cíl Skutků apoštolských Lukáš ve skutcích zaznamenává církevní dějiny od založení o letnicích až po rozšíření do celého tehdy známého světa, kdy učedníci v moci Ducha Svatého svědčili o evangeliu Ježíše Krista Židům i pohanům a naplňovali tak Velké poslání.

7 Aplikační poselství V moci Ducha Svatého jsou všichni věřící povoláni k tomu, aby pokračovali v Ježíšově službě na tomto světě tím, že budou nést svědectví evangelia a sloužit v jeho jménu jako součást Kristova těla, církve.

8 Nejdůležitější učení k zapamatování: - Ježíš se vrátí právě tak, jak vystoupil do nebe - Kázání slova v moci Ducha Svatého nese ovoce - Spasení je pouze z víry na základě moci DS - Církev by měla sdílet: - Společenství - Vyučování - Modlitbu - Chválení - Uctívání - Evangelizaci

9 Nejdůležitější učení k zapamatování: - Evangelizace ztracených a budování věřících je hlavním poselstvím církve - Když kážeme evangelium, musíme očekávat pronásledování - Musíme poslouchat Boha a ne lidi - Kazatelé se mají věnovat modlitbě a službě slova - Evangelium je určeno pohanům stejně jako židům - Sbory by měli vysílat misionáře

10 Nejdůležitější učení k zapamatování: - Někteří lidé evangelium přijmou, jiní jej odmítnou - Evangelium, které je kázáno v moci Ducha Svatého, bude pobuřovat lidi a způsobí rozdělení - Máme s nadšením denně zkoumat Písmo, abychom rozpoznali, zda je učení lidí pravdivé - Měli bychom se napomínat v lásce a pravdě - Vedoucí sboru musí chránit sbor před falešným učením - Bůh je ve svých slibech věrný


Stáhnout ppt "Skutky apoštolské. Autor a datum vzniku Lukáš - Pavlův osobní lékař - spolupracovník na díle evangelia - očitý svědek některých událostí - 3 x v Písmu."

Podobné prezentace


Reklamy Google