Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské právo životního prostředí 11. 4. 2011. Osnova Opakování z předchozí přednášky Prosazování evropského práva Soudní dvůr EU a jeho role v ochraně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské právo životního prostředí 11. 4. 2011. Osnova Opakování z předchozí přednášky Prosazování evropského práva Soudní dvůr EU a jeho role v ochraně."— Transkript prezentace:

1 Evropské právo životního prostředí 11. 4. 2011

2 Osnova Opakování z předchozí přednášky Prosazování evropského práva Soudní dvůr EU a jeho role v ochraně ŽP Statistika, judikatura

3 Prosazování EP = enforcement, vynucení EP, nucený výkon EP - zahrnuje kontrolu dodržování povinností a případný postih za jejich nedodržení subjekty podílející se na prosazování EP: –Komise + SD –soukromé osoby –členské státy (prostřednictvím státních org.)

4 Prosazování EEP Komise/Soudní dvůr Řízení o porušení povinnosti –Čl. 258 SFEU = „first round“ Formální upozornění Komise → vyjádření MS Odůvodněné stanovisko Komise MS nevyhoví stanovisku → Komise předloží případ ESD –Čl. 260 SFEU = „second round“ MS neplní rozsudek ESD → pouze formální upozornění Komise → vyjádření MS MS nevyhoví rozsudku → Komise předloží případ ESD a navrhne peněžní sankci (penále n. paušální částku), která je co do max. výše pro ESD závazná C-304/02 Komise v. Francie –SD poprvé uložil MS zaplacení penále (€ 57.761.250) i paušální částky (€ 20 mil.) z důvodu závažného a přetrvávajícího (od r. 1984) neplnění povinností vyplývajících z EP

5 Prosazování EEP Soukromé osoby Na národní úrovni: Přímý účinek směrnic (C-41/74, C-8/81) Přístup k národním soudům Přístup k informacím Na evropské úrovni: Přístup k SD EU Přístup k informacím Stížnosti (EO, EP, EEA, Rada)

6 Prosazování EEP členské státy Prosazování EEP státními orgány: –IMPEL network –environmentální inspekce –občanskoprávní odpovědnost v OCHŽP –trestněprávní odpovědnost v OCHŽP (C-176/03)

7 IMPEL = síť EU pro implementaci a prosazování EEP instituce založená v roce 1992 od roku 2008 mezinárodní nezisková organizace, která má právní subjektivitu dle belgického práva členové: zástupci agentur a inspekcí ŽP jednotlivých MS + Norska a kandidátských zemí + Komise Doporučení Rady a EP č. 2001/331/ES pro minimální kritéria pro inspekce ŽP v členských státech

8 Soudní dvůr EU v Lucemburku

9 Role SD EU v ochraně ŽP čl. 19 SEU: zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění Smluv v oblasti ochrany ŽP se nejčastěji vedou řízení: –o porušení povinnosti –o předběžné otázce

10 Rozhodovací činnost SD ochrana ŽP 1976-1986: 21 rozsudků 1987-2003: cca 400 rozsudků 2010: –nové případy: 631 385 předběžná otázka – 26 z oblasti ŽP 136 žalob – 34 z oblasti ŽP = 1. místo (na 2. místě doprava a svoboda poskytování služeb – obě oblasti 13 žalob) –dokončené případy: 574 339 předb. otázka 139 žaloby – 48 z oblasti ŽP

11 Rozhodovací činnost SD Věcně z oblasti ochrany ŽP: nejčastěji odpady, vody, ochrana přírody, ochrana před škodlivými účinky chemických látek, hluk, EIA MS, proti kterým je nejčastěji vedeno řízení o porušení povinnosti z oblasti ochrany ŽP: –Belgie, Itálie, Německo, Francie Délka řízení: –Předběžné otázky: 16,1 měsíců –Žaloby: asi 17 měsíců (16,7)

12 ČR u SD EU Vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESD (MZV ČR) – každoročně zpráva o činnosti ČR obecně (2004-2010): –předb. otázky (15) –řízení o porušení povinnosti (22)


Stáhnout ppt "Evropské právo životního prostředí 11. 4. 2011. Osnova Opakování z předchozí přednášky Prosazování evropského práva Soudní dvůr EU a jeho role v ochraně."

Podobné prezentace


Reklamy Google