Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDUJ NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ >> POZNEJ SVĚT CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA INFORMATIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA PEDAGOGICKÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDUJ NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ >> POZNEJ SVĚT CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA INFORMATIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA PEDAGOGICKÁ."— Transkript prezentace:

1 STUDUJ NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ >> POZNEJ SVĚT CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA INFORMATIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FILOZOFICKÁ FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PRÁVNÍCKÁ FAKULTA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ

2 » Pracoviště zodpovědná za organizaci zahraničních pobytů » Na MU:  Centrum zahraničních studií  http://czs.muni.cz/cz/out/home http://czs.muni.cz/cz/out/home  Zahraniční oddělení  http://econ.muni.cz/zahranicni-styky/ » Mimo MU  Národní agentura evropských programů  http://naep.cz/ http://naep.cz/  Dům zahraničních služeb  http://dzs.cz/ http://dzs.cz/  Deutscher Akademischer Austausch Dienst  http://daad.cz/ http://daad.cz/  Fulbrightova komise  http://www.fulbright.cz/ http://www.fulbright.cz/ EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

3  Studijní pobyty  Většinou semestrální nebo celoroční pobyty  Pracovní stáže  Stáže v oblastech blízkých studijnímu oboru  Výzkumné pobyty  Práce v laboratořích, archívech, knihovnách, atd.  Letní školy  Odborné nebo jazykové  V zahraničí nebo v ČR EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

4  Programy umožňující pobyty v Evropě  ERASMUS (LLP)  Studijní pobyty  Pracovní stáže  DAAD  AKTION  Mezivládní dohody  Granty pro freemovers  Freemovers CEEPUS (nově i podzimní semestr)  Visegrádská stipendia  Fond na stipendia SCIEX-NMCh (stipendijní program pro doktorandy – Švýcarsko)  Programy umožňující pobyty mimo Evropu  ISEP  Erasmus Mundus Aktivita II – dříve External Cooperation Window  Mezivládní dohody  Granty pro freemovers  Studium na partnerských univerzitách  John Marshall Law School Chicago  Specifická stipendia EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

5 ERASMUS (LLP) http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/czv_erasmus http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/pracovni-staze/czv-erasmus  Typ pobytu: studijní, pracovní, možno kombinovat také s jazykovým kurzem  Oborový koordinátor pro ESF: Ing. Petr Smutný, Ph.D., kontaktní osoba: PhDr. Denisa Gritzová  Pro koho?  pro studenta, který:  je zapsán min. do 2. ročníku akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinovaná i distanční forma studia  Kam?  Země EU + EHS + Turecko, Chorvatsko a Makedonie (pozastavená spolupráce)  Studijní pobyt se realizuje pouze na základě bilaterálních smluv mezi příslušnou fakultou a zahraniční univerzitou  Seznam univerzit pro ESF: http://econ.muni.cz/zahranicni-styky/partnerske-univerzity/partneri-v-ramci-programu- erasmus/  Pracovní pobyt se realizuje na základě dohody mezi studentem, „podnikem“ a oborovým koordinátorem  Na jak dlouho?  délka pobytu od 3 do 12 měsíců  Jaká je finanční podpora?  studijní pobyty – od 226 po 583 euro na měsíc (vyplácí CZS v korunách)  pracovní stáže – od 323 po 806 euro na měsíc (vyplácí CZS v korunách)  Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta!  Termíny?  Studijní pobyty  vyhlášení výběrového řízení – začátek roku 2012  termín pro podání přihlášek – konec února 2012  oznámení výsledků výběrového řízení: začátek března 2012  Pracovní stáže: březen, květen, září EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

6  Studium na partnerských univerzitách http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/stipendia-na-part  Typ pobytu: studijní, někdy možno kombinovat také s jazykovým kurzem  Pro koho?  určeno pro studenty ve všech stupních studia (v některých případech s výjimkou doktorandů), podmínkou však je ukončení min. prvního roku studia  Kam?  Tento program umožňuje studium, na partnerských univerzitách MU mimo Evropu (USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Chile, Japonsko, Jižní Korea, Tchajwan, Hong Kong, Čína, Austrálie, soustavné rozšiřování nabídky o další země a univerzity)  Na jak dlouho?  délka studijního pobytu je min. 1 semestr a maximálně 2 semestry, na některých univerzitách, zejm. v Asii možno realizovat také letní školu  Jaká je finanční podpora?  CZS ve většině případů poskytuje stipendium ve výši 10 000 Kč / měsíc  V některých případech poskytuje finanční stipendium i zahraniční univerzita  V některých případech je hostitelskou institucí hrazené ubytování a stravování (v tom případě nechává student MU prostředky na ubytování a stravu pro přijíždějícího zahraničního studenta)  Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta!  Jazyk výuky?  angličtina, španělština, místní jazyky  Termíny?  Prosinec – pro studium na anglosaských univerzitách zahájené v podzimním semestru  Březen – pro studium na ostatních univerzitách zahájené v podzimním semestru  Konec září – pro studium zahajované v jarním semestru  Studenti bez certifikátu se musí účastnit jazykového testu, který předchází oběma uzávěrkám EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

7  ISEP – http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/isephttp://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/isep  Typ pobytu: studijní, možno kombinovat i s pracovní stáží po absolvování studijního pobytu („Academic Training“)  Pro koho?  je určen studentům prezenčního studia bakalářských a magisterských oborů na MU, kteří jsou v době podání přihlášky ve 2.-4. ročníku studia (tzn. 2., 3. i 4. ročniku bakalářského studia, 1. ročníku magisterského studia)  ISEP nedoporučuje účast studentům právnických a lékařských oborů v případě studia v USA  Kam?  Tento program umožňuje studium, na mimoevropských univerzitách, které jsou zapojené v programu ISEP (150 škol v USA, 150 ostatních mimo USA – celý svět)  Na jak dlouho?  délka studijního pobytu je min. 1 semestr a maximálně 2 semestry (+ pracovní stáž)  Jaká je finanční podpora?  hostitelská instituce nabízí:  Prominutí školného na hostitelské instituci  Hrazené ubytování a stravování od hostitelské instituce  MU nabízí:  CZS ve většině případů poskytuje stipendium ve výši 10 000 Kč / měsíc  Příspěvek na přijíždějícího studenta  Jazyk výuky?  Angličtina (většinou vyžadován TOEFL), španělština, portugalština  Termín  Prosinec 2011 pro následující akademický rok (2012/2013)  Červenec 2012 pro jarní semestr 2013 (TBC) EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

8  Erasmus Mundus aktivita II – dříve External Cooperation Window http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/erasmusmundus_ecw  Typ pobytu: studijní nebo výzkumné stáže, možnost kombinace s jazykovým kurzem  Pro koho?  určeno pro studenty ve všech stupních studia, podmínkou však je ukončení min. prvního roku studia; studium na MU by se vysláním do zahraničí nemělo prodloužit  Kam?  Tento program umožňuje studium na vybraných univerzitách v těchto zemích:  Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Srbsko  Ruská federace  Na jak dlouho?  délka studijního pobytu je min. 1 semestr a maximálně 2 semestry (doktorandi mohou pobyt prodloužit až na 4 semestry)  Jaká je finanční podpora?  studenti bakalářského a magisterského studia obdrží grant ve výši 1000 Euro /měsíc (+ cestovné a pojistné)  studenti doktorského studia obdrží grant ve výši 1500 Euro /měsíc (+ cestovné a pojistné)  Jazyk výuky?  angličtina, místní jazyky  Termín  Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Srbsko: přihláška bude otevřena pravděpodobně v říjnu (pro podzim 2012)  Ruská federace (TBC): přihláška bude otevřena od 24 října do 14 prosince 2011 EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

9  Mezivládní stipendia http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/rp_msmt_pmd  Typ pobytu: studijní, výzkumné i jazykové  Pro koho?  určeno pro studenty ve všech stupních studia, podmínkou však je ukončení min. prvního roku studia; studium na MU by se vysláním do zahraničí nemělo prodloužit  Kam?  Ministerstvo školství vyhlašuje na každý akademický rok studijní pobyty, které se uskutečňují na základě dohod s jednotlivými zeměmi.  Přehled výběrových řízení: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=160http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=160  Přehled kvót: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=161&preview=yeshttp://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=161&preview=yes  Na jak dlouho?  Od několika týdnů (např. letní školy) po celý rok (nejběžnější jeden semestr)  Jaká je finanční podpora?  Studenti dostávají finanční granty odpovídající životním standardům běžným v dané zemi (většinou ze zdrojů hostitelské země)  Studenti mají nárok na proplacení náhrad cestovních výdajů a pojištění (prostřednictvím CZS)  Termín?  Od října do ledna pro následující akademický rok EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

10  Granty pro „Freemovers“ http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/rp_msmt_freemovers  Typ pobytu: studijní, výzkumné, pracovní stáže  Pro koho?  Studenty ve všech stupních studia, podmínkou však je ukončení min. prvního roku studia  Studenty, kteří si sámi domluví studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu  Žádost musí být odsouhlasena proděkankou pro vědu a vnější vztahy  Kam?  Možno žádat ke studiu na všech institucích kdekoliv ve světě  Na jak dlouho?  Nejčastěji se stipendium přiděluje na dobu jednoho semestru, je možné požádat i o stipendium na kratší dobu.  Jaká je finanční podpora?  CZS ve většině případů poskytuje stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc  Termín  15. prosince 2011 (platí i pro následující kalendářní rok)  Freemover CEEPUS  Granty pro „freemovers“ v zemích Střední Evropy  Více informaci na http://ceepus.info/http://ceepus.info/ EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

11 Ceepus Síť rakouská - FHS-Studiengänge Burgenland Eisenstadt (2 studenti/JS) Síť polská – University of Economics Katowice (2 studenti/PS nebo JS) Termín přihlášek pro JS 31.10.2011 Termín přihlášek pro PS 15.6.2012 Stipendium vyplácí hostitelská instituce

12  JOSZEF http://econ.muni.cz/zahranicni-styky/stipendijni-programy/joszef/  Typ programu: roční studijní program, který Wirtschaftsuniversität Wien (dále WU Wien) připravila ve spolupráci s významnými rakouskými firmami (mj. Raiffeisen International, Henkel CEE, Porsche Holding)  Pro koho?  Nabídka je určena pro 3 studenty z ESF, a to především ze 4. a 5. ročníku denního magisterského studia Na jak dlouho?  Jedná se o roční pobyt  Jaká je finanční podpora?  WU Wien podpoří studenty stipendiem až ve výši 550 EUR na měsíc  Termín  Konec dubna 2012 (platí i pro následující kalendářní rok) EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

13 University of Huddersfield Stipendium 10.000 Kč/měsíc z Rozvojového programu MŠMT ČR 10 studentů/rok Určeno pro studenty 3.ročníku oboru Podnikové hospodářství Možnost získat bakalářský titul na ESF MU i na University of Huddersfield Přihlášky v dubnu 2012

14 University of Victoria Stipendium 10.000 Kč/měsíc z Rozvojového programu MŠMT ČR určené na pokrytí životních nákladů 2 studenti/rok nebo 4 studenti/semestr Podmínkou je úspěšné ukončení 1.ročníku studia na ESF MU

15 EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ Uznávání předmětů na ESF po návratu ze zahraničního pobytu  Potvrzení přihlášky, learning agreementu:  Pro všechny programy (vč. programu Erasmus): Ing. Petr Smutný, Ph.D.  Žádost o individuální studijní plán  ISP schvaluje a uděluje zahraniční odd. ESF MU  Po návratu:  student vyplní formulář "Žádost o uznání předmětů absolvovaných v zahraničí“  k žádosti připojí kopii Transcript of Records ze zahraniční univerzity  žádost schvaluje Ing. Petr Smutný, Ph.D.

16  Studentská foto galerie  studenti mají možnost se podílet o své zkušenosti ze studia v zahraničí s ostatními. Podívat se, jaké zážitky Vám může zahraniční studijní pobyt přinést a nahrávat svoje vlastní fotografie můžete na http://isois.ois.muni.cz/fotogalerie/  CZS newsletter  Centrum zahraničních studií pravidelně (ne častěji než dvakrát za měsíc) zasílá newsletter s nabídkou stipendií, studijních pobytů v zahraničí a stáží organizovaných CZS a dalšími institucemi.  V případě zájmu o zařazení do databáze studentů, kterým newsletter zasíláme, prosím pošlete požadavek přes http://czs.muni.cz EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ JINÉ AKTIVITY

17  Mezinárodní studentský klub (ISC – International Student Club) organizuje pro zahraniční studenty nejrůznější volnočasové aktivity; výlety, prezentace zemí, jazykové kurzy, sportovní a kulturní akce a párty.  Další službou pro zahraniční studenty je také tzv. tutoring. Každému zahraničnímu studentovi je přidělen tutor, český student, který jim může pomoci s vyřizováním popříjezdových formalit a s orientací ve městě a na univerzitě.  středa 12.10. od 20:00 – prezentace zemí – v aule (P1) na Ekonomicko- správní fakultě EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ KLUB (ISC)

18  Další program mobilitního týdne pro studenty  pondělí 10. října  16:00 – Workshop: „Jak úspěšně projít výběrovým řízením“ – aula FSS (Joštova 10)  úterý 11. října  Prezentace stipendijních nabídek agentur a velvyslanectví – multifukční místnost CZS (Komenského nám. 2)  13:00 Francouzské velvyslanectví  14:00 Fulbright Commission  15:00 DAAD  16:00 Velvyslanectví Kanady  středa 12. října  Prezentace na jiných fakultách (FSS, PdF, ESF, FF, PřF, LF+FSpS)  20:00 – Country presentation (Italy + The Netherlands + Bulgaria + Pakistan + Albania) ISC – Aula P1 ESF (Lipová 41a)  čtvrtek 13. října  20:00 HOME FROM HOME PARTY – klub Fléda (Štefánikova 24)  pátek 14. října (9:00 – 15:00)  den otevřených dveří na CZS pro všechny studenty i zaměstnance MU EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

19  Oddělení pro zahraniční vztahy  Ekonomicko správní fakulta MU  e-mail: gritzova@econ.muni.cz  http://econ.muni.cz/zahranicni-styky/  kontaktní hodiny: pondělí 12.00–15.00 středa 9.00–11.0013.00–15.00 čtvrtek 9.00–11.00  Centrum zahraničních studií  Budova „bývalé“ Lékařské fakulty, Komenského nám. 2  e-mail: czs@muni.cz  http://czs.muni.cz http://czs.muni.cz  kontaktní hodiny: pondělí12:00 - 14:00 úterý9:00 - 11:00 středa12:00 - 15:00 čtvrtek 13:00 - 15:00 pátek pouze na základě předem sjednané osobní schůzky v aplikaci:https://isois.ois.muni.cz/appointment-calendar/index.php?ttlang=cs EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ KONTAKTY

20 Uvidíme se na:


Stáhnout ppt "STUDUJ NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ >> POZNEJ SVĚT CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA INFORMATIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA PEDAGOGICKÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google