Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. ročník Zvukové jevy Vznik a šíření zvuku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. ročník Zvukové jevy Vznik a šíření zvuku."— Transkript prezentace:

1 8. ročník Zvukové jevy Vznik a šíření zvuku

2 Vznik zvuku Vydává zvuk například sklo v okně, nebo školní lavice, housle, na které se nehraje? Co když začneme hrát na housle nebo zaťukáme na sklo v okně? Už slyšíme zvuk? Slyšíme bezvětří? A co třeba vítr? Ten slyšíme? Ne Ano Ne Ano 7. ročník

3 Vznik zvuku Rozkmitej ladičku kladívkem.
ladička Rozkmitej ladičku kladívkem. Pak přilož malý míček na provázku k ladičce. Co pozoruješ? Ladička uvedla míček do pohybu. Čeho je to důkaz? Klepnutím kladívka do ladičky začala vibrovat (chvět se, kmitat). Vydává klepnutá ladička zvuk? Ano 7. ročník

4 Vznik zvuku Zdrojem zvuku je chvějící se (vibrující) těleso!!!
hlasivky při mluvení napjatá blána na bubnu při bubnování struny strunových nástrojů při hraní vzduchový sloupec v dechových nástrojích při hraní atd. 7. ročník

5 Vznik zvuku Vzniká-li zvuk nepravidelným chvěním tělesa, vnímáme jej jako hluk. Hluk je zvuk vzniklý nepravidelným kmitáním zdroje zvuku. vrzání, chrápání, hukot, šum, šramot, šustění apod. Vzniká-li zvuk pravidelným kmitáním tělesa, vnímáme tón. Tón je zvuk vzniklý pravidelným kmitáním zdroje zvuku. hudební zvuk 7. ročník

6 Působení vibrujícího tělesa na prostředí
rozkmitání tělesa těleso mění svoji polohu v prostoru s časem (viz. obrázek) jednou je výš a jednou níž takto pořád dokola, dokud má energii kmitat 7. ročník

7 Působení vibrujícího tělesa na prostředí
v prostoru, kde těleso bylo, vznikne podtlak => => zředěni vzduchu pohybující se těleso před sebou tlačí částice vzduchu => zhuštění částic ve směru pohybu tělesa => přetlak => => zhuštění vzduchu 7. ročník

8 Působení vibrujícího tělesa na prostředí
zhuštění a zředění vzduchu se periodicky mění stejný princip funguje ve všech prostředích – kapalinách, plynech i pevných látkách 7. ročník

9 Šíření zvuku Co je to vakuum?
Prostředí bez jakýchkoliv částic s nulovým tlakem plynu. hlasitost zvuku v atmosféře a ve vakuu Může se zvuk šířit: v kapalinách, plynech, pevných látkách, a ve vakuu? Ano Ano Ano Ne 7. ročník

10 Šíření zvuku Zvuk se šíří látkami pevnými (s), kapalnými (l) i plynnými (g). Nemůže se šířit ve vakuu, vždy potřebuje látkové prostředí. 7. ročník

11 Nešíření zvuku ve vakuu
Zvuk je podélné vlnění. Představte si to např. jako řadu lidí (částic prostředí) první člověk se začne kývat ve směru a proti směru řady. Rozkývá tak dalšího, který stojí za ním, ten rozkývá dalšího atd. Tímto způsobem se šíří zvuk od zdroje zvuku do prostředí. Ve vakuu žádné částice nejsou, proto se zvuk ve vakuu nešíří. Není tam totiž nic, co by mohlo kmitat. 7. ročník

12 Rychlost zvuku Každá látka (prostředí) má jiné složení.
odlišná hustota, struktura i z jiných částic Rychlost šíření zvuku závisí na vlastnostech látky, respektive látek, ze kterých je těleso vyrobeno. Obecně platí: rychlost zvuku roste s rostoucí hustotou látky. 7. ročník v pevných látkách

13 Rychlost zvuku změřena experimentálně
s rostoucí teplotou látky rychlost roste vzvuku ve vzduchu při 0 °C m/s vzvuku ve vzduchu při 20 °C m/s vzvuku ve vodě při 20 °C m/s vzvuku v oceli při 20 °C m/s 7. ročník v pevných látkách

14 Použité zdroje 7. ročník snímek 3
Kolářová, R., Bohuněk, J. Fyzika pro 7. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: Prometheus, spol. s. r. o., ISBN s. 167 snímek 6-8 Kolářová, R., Bohuněk, J. Fyzika pro 7. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: Prometheus, spol. s. r. o., ISBN s. 166 snímek 9 [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7. ročník

15 Děkuji vám za pozornost.
Konec Děkuji vám za pozornost. 6. ročník

16 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Téma: Anotace: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavel Broža Jazyk: Čeština Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělání: Základní vzdělávání – druhý stupeň Ročník: 7. Datum vytvoření: 8. ročník


Stáhnout ppt "8. ročník Zvukové jevy Vznik a šíření zvuku."

Podobné prezentace


Reklamy Google