Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLENĚNÍ ZÁSOB. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1281Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Členění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLENĚNÍ ZÁSOB. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1281Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Členění."— Transkript prezentace:

1 ČLENĚNÍ ZÁSOB

2 Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1281Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Členění zásob Jméno autora: Ing. Zdeňka Suchomelová Vytvořeno dne: 2. 4. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky s problematikou členění zásob v podniku

3 Definice zásoby = složka oběžného majetku získaná nákupem nebo vlastní výrobou určená k jednorázové spotřebě Patří sem materiál, nedokončená výroba, polotovary, hotové výrobky, zboží a zvířata

4 Členění Nakupované Vlastní výroby

5 Nakupované a) Zboží b) Materiál c) Pomocné látky d) Provozovací látky e) Náhradní díly f) Obaly g) Drobný hmotný majetek

6 Zboží jsou všechny statky, které podnik nakupuje za účelem prodeje

7 Materiál jsou hmoty, které při výrobní činnosti přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu

8 Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výroby, ale netvoří podstatu, např.: nitě

9 Provozovací látky jsou hmoty, které jsou nezbytné pro provoz podniku jako celku (paliva, mazadla, čistící prostředky kancelářské potřeby a pod.)

10 Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu, např. blatníku u automobilu

11 Obaly slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků Rozdělení: Vratné Nevratné

12 Drobný hmotný majetek jsou jednotlivé věci s pořizovací cenou 40 000 Kč a méně, které podnik nezařadil do drobného dlouhodobého majetku

13 Vlastní výroby a) Hotový výrobek b) Nedokončená výroba c) Polotovary d) Zvířata

14 Hotový výrobek jsou produkty, které již prošly všemi výrobními a dalšími operacemi i výstupní technikou kontrolu, takže již mohou být předmětem prodeje

15 Nedokončená výroba představuje produkty, které již prošly jednou nebo několika výrobními operacemi, takže již nejsou materiálem, ale ještě nejsou hotovým výrobkem

16 Polotovary jsou to produkty, které neprošli celou výrobou a musí byt dokončeny v dalším výrobním procesu

17 Zvířata nikoliv základní stádo, jsou mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstvo, hejna slepic, krůt, kachen a perliček

18 Otázky Členění zásob podle původu Členění zásob podle jednotlivých druhů Kam patří DLM do 40.000,-

19 Odpovědi Nakupované a vlastní výroby Zboží, materiál, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek Hotový výrobek, nedokončená výroba, polotovary, zvířata

20 Zdroje Ekonomie, stručný přehled, Jena Švarcová a kolektiv, 2012


Stáhnout ppt "ČLENĚNÍ ZÁSOB. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1281Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Členění."

Podobné prezentace


Reklamy Google