Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Zuzana Balounová, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Zuzana Balounová, PhD."— Transkript prezentace:

1 Ing. Zuzana Balounová, PhD.
Systematika Botanika a CITES Ing. Zuzana Balounová, PhD.

2 Ing. Zuzana Balounová, PhD.
Systematika CITES rostlin 2008 – 15.2 Ing. Zuzana Balounová, PhD.

3 Dvouděložné Asterids Slide 1: CITES and Plants
The aim of this presentation is to give an introductory outline of the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora, more commonly known as CITES, or the Washington Convention. While the Convention applies to both plants and animals, this presentation will be restricted to plants.

4 Euasterids II

5 Euasterids II (Asterids s. l.)
monofylie rovněž podporována molekulárními znaky listy převážně střídavé, okraj často členěný častá pseudanthia G převážně spodní plody nepukavé

6 Magnoliopsida Liliopsida Rosopsida Rosopsida bazální Core Eudocots
Rosids Eurosids I Rosopsida Eurosids II Asterids bazální Euasterids I EuasteridsII

7 Asteraneae (Asterales s. l.)
Apiales Dipsacales Asteraneae (Asterales s. l.) Campanulales Asterales Menyanthales G (2) vajíčko 1 úbor G 5–3(–2) vajíček mnoho listy ± složené okolíky K redukovaný C ± volné listy vstřícné prašníky spojené inulin Aquifoliales semeník ± svrchní vajíček mnoho květy ± jednotlivé prašníky volné květy ± jednotlivé semeník svrchní semeník spodní Euasterids II

8 Aquifoliales, Aquifoliaceae

9 Aquifoliales, Aquifoliaceae
2/600 vždyzelené dřeviny květy čtyřčetné, často jednopohlavné koruny slabě sympetalní A 4 v jednom kruhu G (4); semeník svrchní Ilex aquifolium – mediteránně-atlantský keř až strom, I. paraquariensis (jižní Amerika, čaj maté)

10 Apiales

11 Apiales lodyhy často v oblasti internodií duté
listy střídavé, ve spirále, složené; řapíky často pochvaté základní květenství ± okolíky – často sdružené do různých květenství vyšších řádů květy pětičetné, oboupohlavné sepaly značně redukované; petaly volné G (2–5) nektariový diskus vyvinut (stylopodium) sekreční nádržky

12 Apiales Saniculoideae Apioideae Araliaceae Apiaceae Ø složené okolíky
převážně dřeviny G (2–5) bobule, peckovice převážně byliny G (2) dvounažky Apiales

13 Araliaceae

14 Araliaceae 50/800 převážně tropické dřeviny
Hedera hellix Schefflera (600) Araliaceae 50/800 převážně tropické dřeviny listy členěné, avšak často celistvé G často (5) bobule nebo peckovice Aralia (30)

15 ARALIACEAE (ARALKOVITÉ)
Apiales (EUASTERIDS II) Araliales (Cornidae) Panax ginseng #3 (všehoj, ženšen) (Pouze populace v Ruské federaci; žádná jiná populace není zařazena v přílohách)     Panax quinquefolius #3 (všehoj americký)  

16 Apiaceae

17 Apiaceae 400/2000 možná polyfyletická skupina z bazálních, zřejmě parafyletických Araliaceae byliny, charakteristický habitus listy střídavé, téměř vždy složené; pochva obvykle dobře vyvinutá květenství často složený okolík – paprskující květy; obaly, obalíčky G(2) plody dvounažky, spojené karpoforem, v nažkách primární a sekundární žebra a siličné kanálky

18 Saniculoideae

19 Saniculoideae základní okolíky ± netvoří složený okolík
Eryngium (230) Eryngium campestre Saniculoideae základní okolíky ± netvoří složený okolík Sanicula europaea

20 Apioideae

21 Apioideae Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Anthriscus sylvestris, Bupleurum (100) falcatum, Carum carvi, Chaerophyllum hirsutum, Conium maculatum, Daucus carota, Heracleum mantegazzianum, Heracleum sphondylium, Pimpinella saxifraga, Selinum carvifolia

22 Dipsacales

23 Dipsacales listy vstřícné, obvykle zubaté, často složené
květy aktinomorfní až zygomorfní, většinou 5 četné kalichy zpravidla vytrvalé koruny sympetalní A ; prašníky volné, vyčnívají z koruny nektaria jako chlupy v koruně (chybí nektariový terč) G (3); semeník spodní; škrob zásobní látka

24 Adoxaceae s. l. Caprifoliaceae s. l.
Sambucaceae Adoxaceae Caprifoliaceae s. l. Dipsacaceae Valerianaceae květenství volné strbouly podepřené listeny dřeviny byliny Caprifoliaceae Viburnaceae listy jednoduché jediný funkční plodolist listy složené dřeviny G(4-5) byliny G (3) nažky K přeměněný C ± aktinomorní krátká čnělka peckovice C ± dvoupyská prodloužená čnělka s hlavatou bliznou Dipsacales

25 Viburnaceae

26 Viburnaceae 1/120; severní mírný pás dřeviny Viburnum opulus
Viburnum lantana Viburnaceae 1/120; severní mírný pás dřeviny

27 Sambucaceae

28 Sambucaceae možnost spojení s Viburnaceae a Adoxaceae
Sambucus racemosa Sambucus nigra možnost spojení s Viburnaceae a Adoxaceae 1/40; široký areál, zejména severní polokoule dřeviny peckovice (3 pecky)

29 Caprifoliaceae

30 Lonicera xylosteum Lonicera xylosteum Caprifoliaceae 12/330; převážně severní mírný pás a hory tropů (chybí v Africe) dřeviny květy zřetelně zygomorfní; 4 petaly srostlé do horního pysku, 1 zůstává v dolním plody bobule (tobolky a nažky) Lonicera nigra

31 Valerianaceae

32 Valerianaceae 8/400; téměř kosmopolitní, ale schází v tropické Africe na Madagaskaru a v Austrálii byliny květenství vrcholičnatá petaly výrazně srostlé, trubka často s ostruhou jednosemenná nažka opatřená chmýrem Valeriana (kalich přeměněný na chmýr, A3), V. officinalis agg., Valerianella locusta

33 VALERIANACEAE (KOZLÍKOVITÉ) Caprifoliaceae Dipsacales (EUASTERIDS II) Dipsacales (Cornidae)
  Nardostachys grandiflora #3  

34 Dipsacaceae

35 Dipsacaceae Dipsacus fullonum Knautia arvensis Succisa pratensis 14/150; především mírný pás Eurasie a střední a jižní Afrika byliny květenství strboulovitá, pseudanthiového charakteru; zákrovy květy slabě zygomorfní; petaly výrazně srostlé K často přeměněný na létací nebo zachytávací zařízení (chmýr, ostny); „vnější kalich“ plody jednosemenné nažky se zachovaným „vnějším kalichem“ vyniklým z listenů Scabiosa ochroleuca

36 Asteranae (=Asterales s. l.)

37 Asteranae (= Asterales s. l., Synandrae)
převažují byliny listy zubaté, často i členěné; bez palistů; ve spirále silná tendence ke vzniku pseudanthií květy aktinomorfní až zygomorfní; nápadně sympetalní; špičky petalů ohnuté („zvonek“) prašníky zpravidla postgenitálně spojené, na bázi na čnělce vytvořena různá sběrací zařízení na sekundární sběr pylu mléčnice časté zásobní polysacharid inulin (oligo nebo polyfruktosany) místo škrobu; seskviterpeny a polyacetyleny (ojediněle také iridoidy)

38 Asteraneae Campanulaceae Asteraceae Lobeliaceae Menyanthaceae
květy pravidelné květy souměrné Menyanthaceae úbor vajíček mnoho vajíčko 1 prašníky volné semeník ± svrchní vajíček mnoho Asteraneae

39 Campanulales

40 Campanulales květy často ještě jednotlivé, ale také ve strboulech
prašníky alespoň zpočátku spojené do trubičky

41 Campanulaceae 35/600; ± kosmopolitní s výjimkou tropické Afriky
Phyteuma nigrum Campanulaceae 35/600; ± kosmopolitní s výjimkou tropické Afriky květy aktinomorfní mnohosemenná tobolka (bobule) Campanula (450), C. patula, C. persicifolia, C. rapunculoides, C. rotundifolia, Jasione montana, Phyteuma (40), Ph. spicatum

42 Lobeliaceae 30/1200; centrum diverzity zejména v Americe a v tropech
květy zygomorfní

43 Menyanthales

44 Menyanthes trrifoliata
Menyanthales Menyanthes trrifoliata Nymphoides peltata květy jednotlivé nebo v hroznovitých květenstvích, pětičetné Menyanthaceae 5/40; kosmopolitní, především v temperátní zóně vodní nebo bažinné rostliny tobolka nebo bobule

45 Asterales s. str.

46 Asterales s. str. květenství úbor se zákrovními listeny (hroznovitě-klasovitá, v hlávkách) G (2), spodní, jednopouzdrý s 1 vajíčkem plody nažky

47 Asteraceae (Compositae)

48 Asteraceae (Compositae)
nejbohatší a nejrozšířenější čeleď krytosemenných; aktivní evoluce 1500/22000; kosmopolitní, pravděpodobný vznik v jižní části jižní Ameriky byliny převažují, vzácně dřeviny (Senecio) lůžko úboru může být různého tvaru s plevkami (listeny pod každým květem) i bez nich různé typy květů v úboru (jazykovité a trubkovité); květy trubkovité obvykle oboupohlavné pětičetné; jazykovité oboupohlavné (s 5 zuby na konci) i pouze samičí (se 3 zuby na konci) K se mění na chmýr či jiné struktury k rozšiřování (anemochorie, epizoochorie) A5, nitky volné, prašníky kutikulou spojeny v trubičku; protandrie blizna dvouramenná, na čnělce štětinky různé pohledy na členění - dnes se jeví jako správné rozdělení na 3 podčeledi a 17 tribů

49 „Cichorioideae“ Asteroideae
Lactuceae Inuleae Gnaphalieae Anthemideae Astereae Senecioneae Cardueae větve čnělky se sterilním přívěskem gnaphaloidní typ apertur listy zpeřené jednořadý zákrov listy vstřícné květy jazykovité hojné mléčnice krystaly v epidermis nažek Barnadesioideae Barnadesioideae listy členěné listy a zákrovní hrotité plevky černé prašníky Heliantheae „Heleniae“ dlouhé brvy na C květy dvoupyské axilární trny Asteraneae

50 Barnadesioideae 9/90; jižní Amerika nejprimitivnější podčeleď
specifické odění květů; pseudodvoupyské koruny (převážně); párové úžlabní trny

51 „Cichorioideae“

52 „Cichorioideae“ v minulosti odlišné vymezení všechny květy jazykovité (Lactucoideae, Liguliflorae) homogamní úbory mléčnice Carduus (90), Cirsium (270), Arctium (11), Centaurea (600), Cichorium (7), Hieracium (500), Taraxacum (?), Leontodon (50)

53 vysokohorská – Himaláje
COMPOSITAE (SLOŽNOKVĚTÉ) Asterales (EUASTERIDS II) Asterales (Asteridae) Saussurea costus (chrpovník)     vysokohorská – Himaláje Indie, Pákistán kořeny

54 Asteroideae

55 Asteroideae v minulosti odlišné vymezení (Tubuliflorae)
heterogamní úbory bez výrazných mléčnic Inula (90), Filago (30) Antennaria (100), Gnaphalium (150), Helichrysum (500) Aster (250), Bellis (8), Erigeron (200), Solidago (150) Achillea (115), Chamomilla + Matricaria (7), Leucanthemum (33), Artemisia (400) Senecio (1500), Doronicum (40), Petasites (20), Tussilago (1) Arnica (32) Helianthus (110), Bidens (200), Galinsoga (13)


Stáhnout ppt "Ing. Zuzana Balounová, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google