Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

2 2.2. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání - inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 2. Hodnotové inovace a strategie modrého oceánu 3. Řízení inovací a změn 4. Komercializace inovace – uvedení inovace na trh ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

3 3.3. VÝZNAM INOVACÍ Na prahu 21.století začíná nové kolo konkurenčního boje na globálních trzích Nové obory (ICT, materiálové inženýrství, genetické inženýrství, nanotechnologie…) Globalizace a zrychlování ekonomických cyklů Převaha nabídky a její „nesoulad“ s poptávkou = paradox 21. stol.  Jak získat konkurenční výhodu v nově vznikajících podnikatelských příležitostech?  Jak odhadnout kroky potřebné na uspokojení nových zákaznických potřeb? Vyzyvatelé - firmy, které předbíhají vývoj, určují a mění pravidla hry Váhavci - jsou pozadu za tempem změn, usilují o zachycení tempa vývoje a spoléhají na externí pomoc ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

4 4.4. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚNxxx xxx ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

5 5.5. Členění INOVACÍ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 3. STRATEGICKÉ Inovace: Nový podnikatelský model nový TRH nový PRODUKT nový SYSTÉM organizace 2. PRODUKTOVÉ Inovace: „výrobkové“ inovace, inovace služeb zavádění nových (vylepšených) produktů na trh 1. PROCESNÍ Inovace: „provozní“ inovace optimalizace firemních procesů snížení nákladů, zvýšení výkonů = zvýšení efektivity

6 6.6. INOVACE Nový způsob využití existujících zdrojů firmy k získání nových podnikatelských příležitostí. Vytvoření něčeho nového výsledek kreativity zaměřeno na zákazníka nabídka vyšší hodnotu Inovace je orientována ryze podnikatelsky: inovace není pouze technologický proces (technologická změna) technický objev má charakter inovace pouze tehdy, když se podnikatelsky zhodnotí, když povede ke zvýšení výnosů z podnikání firmy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

7 7.7. Inovační Postupy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 1. Intuitivní Zásady: nekritizovat co nejvíce námětů pohodová atmosféra rozlet a fantazie návaznost a rozvoj nápadů  Brainstorming  Brainwraiting  Řízená diskuse …

8 8.8. Inovační Postupy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 2. Systematické Logický myšlenkový proces vytváření hypotéz a předvídání jejich účinků.  Analogie  Agregace  Alternativní dotazy  Matematické modely…

9 9.9. Inovační Postupy 1. pohled: Eliminace některých stávajících prvků existujícího produktu odejmout některý (i ten zdánlivě nepostradatelný) prvek umožňuje zamyslet se nad tím, zda ho nelze nahradit něčím lepším. 2. pohled: Znásobení téhož prvku v sestavě existujícího produktu je však nutné tyto kopie upravit tak, aby nepřinášely pouze kvantitativní rozšíření, ale vedly ke změně kvality fungování produktu. 3. pohled: Rozdělení stávajícího produktu do komponentů pokusit se pohlédnou na integrovaný celek prizmatem jeho složek a pokusit se je sestavit jiným způsobem (včetně možnosti ponechat některé komponenty mimo nově sestavený produkt); je možné uplatnit fyzickou anebo funkční dekompozici. 4. pohled: Rozšíření funkcí některých prvků existujícího produktu pokusit se rozšířit funkční možnost prvku tím, že bude zabezpečovat některé funkce dalšího prvku celku nebo dokonce jeho bezprostředního okolí. 5. pohled: Provázat některé vlastnosti existujícího produktu s vlastnostmi jeho okolí. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz TRIZ (Tvorba a Řešení Inovačních Zadání)

10 10. Čím se odlišují úspěšné produkty? 1.Superiorita produktu 2. Vyjasněná koncepce nového produktu již od prvních fází inovačního projektu 3. Synergie marketingových, technických a výrobních činností 4. Kvalita projekčního řešení 5. Přitažlivost produktu pro zákazníka!!! ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

11 11. Vývoj nových produktů Vylepšení (změna) některých částí produktů Nové možnosti uplatnění pro stávající produkt Snížení ceny díky nižším nákladům (technologie, materiály, režijní náklady…) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz PRŮBĚŽNÁ PRODUKTOVÁ ZMĚNA SKOKOVÁ ZMĚNA Koncepčně zcela nový produkt (nové technologie, jiný princip) Nová řada výrobků (změna funkčních schopností) Rozšíření existující řady produktů

12 12. Uvíznutí v pasti technického rozvoje Žádná firma si nemůže dovolit ignorovat (technický) rozvoj a přesto udržet vysokou podnikatelskou výkonnost Nezvládnutí nové technologie většinou není příčinou poklesu podnikatelské výkonnosti Perfektní zvládnutí technologie většinou samo nevede k nárůstu podnikatelské výkonnosti ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

13 13. Uvíznutí v pasti technického rozvoje Přesto mnoho firem uvízne v pasti technického rozvoje:  „Obavy“ že zaostanou za jeho tempem  Intenzivní (a často ztrátové) investice do R&D  Zákazníci nejsou na změny připraveni  Inovace nepřináší zákazníkovi vyšší hodnotu  Velké ztráty z neuvážených investic  Neschopnost firmy změnit svůj model podnikání ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

14 14. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

15 15. Konkurenční výhoda Konkurenční výhoda: = to, co odlišuje organizaci od ostatních (USP) Může vyplývat z: -Nižších nákladů -Diferenciace -Kvalita, spolehlivost -Inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

16 16. Podpora loajality zákazníků JEDINÝM ZDROJEM PŘÍJMŮ KAŽDÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU JSOU JEHO ZÁKAZNÍCI PRUŽNĚ REAGOVAT NA ZMĚNY JEJICH POTŘEB = INOVACE NABÍZENÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB = UDRŽENÍ LOAJALITY CO NEJVĚTŠÍHO POČTU ZÁKAZNÍKŮ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

17 17. Podpora expanze proniknutí se stávajícími výrobky na nové trhy nové využití pro stávající výrobky uplatnění nových výrobků na stávajících (a také postupně na nových) trzích rozšíření sortimentu nabízených výrobků diverzifikace nabídky vstupem firmy do nového oboru ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

18 18. KVALITA A INOVACE Vyhovět potřebám, požadavkům a přáním zákazníka Nabízet zákazníkům takové produkty a služby, které trvale uspokojují jejich očekávání (potřeby, požadavky a přání) Usilovat o plnou spokojenost zákazníka Provádět správné věci správným způsobem NAPOPRVÉ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz KVALITA

19 19. Unikátní a Modulární architektura Unikátní architektura a integrovaná produkce zajištění produkce z vlastních zdrojů Modulární architektura a kombinovaná produkce zajištění produkce z cizích zdrojů (modulů) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

20 Provozní vlastnosti produktu Čas Vývoj potřeb a očekávání zákazníků Unikátní řešení, integrovaná produkce Modulární řešení, kombinovaná produkce Rozdíl v kvalitě mezi unikátním a modulárním řešení Přesah očekávání: Konkurenční výhody z DOPLŇKŮ (rychlosti dodávky, snadné dostupnosti, výhodné ceny a jednoduchosti obsluhy). Nenaplněná očekávání: Konkurenční výhody z vysoké kvality a provozní spolehlivosti Zvyšování kvality v konkurenční soutěži ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

21 21. Unikátní a Modulární architektura Unikátní architektura ztrácí svou komerční účinnost ve prospěch Modulární architektury K přechodu od univerzality k modularitě dochází vždy znovu a znovu, jakmile kvalita nabízeného produktu přesáhne práh očekávání zákazníka. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

22 22. Spojité a nespojité inovace Spojité inovace organizace nabízí vylepšené produkty stávajícím cílovým skupinám zákazníků při aplikaci stále stejného modelu podnikání Nespojité inovace organizace mění model svého podnikání oslovuje nové cílové skupiny zákazníků nabízí levnější a/nebo jednodušší produkty Základem pro vhodnou strategii (business plan) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

23 23. Definice spojitosti => Volba strategie !!!  mylné spojování nespojitých inovací se skokovými změnami technických principů fungování produktu  výběr nevhodných parametrů, definujících nespojitost inovace  ignorování faktu, že nespojitost je vícedimenzionální Změna technologie (ani skoková)většinou není nespojitou inovací Nová inovace, neznamená automaticky nespojitá inovace Nespojitost je komplexní, neomezuje se pouze na technologické změny NĚCO JINÉHO – NĚKOMU JINÉMU - JINAK ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

24 SPOJITÁ inovace zacílena na náročné zákazníky, požadující vysokou kvalitu produktu a ochotné za ni zaplatit vyšší cenu orientace na segmenty, kde lze získat prémii za kvalitu většinou bez obrany proti vstupu nových producentů na méně výnosné segmenty trhu NESPOJITÁ inovace hodnotově orientována zacílena na méně náročné zákazníky na stávajících trzích nebo na nové zákazníky, kteří o koupi produktu dosud neuvažovali „NĚCO JINÉHO – NĚKOMU JINÉMU – JINAK“ Spojitá vs. nespojitá inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

25 Provozní výkonnost (jiné měřítko) Čas Vývoj požadavků zákazníků i jejich schopnosti absorbovat inovační změny SPOJITÁ INOVACE zvyšování kvality produktů nabízených na stabilním trhu 1 2 1. Oslovení méně náročných skupin zákazníků 2. Oslovení nových zákazníků - vytvoření nového trhu Model působení inovačních změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

26 26. Tržní potenciál nespojité inovace? 1) Může realizace nápadu vést ke vzniku nového trhu? 2) Může nápad oslovit méně náročné zákazníky na existujícím trhu? 3) Bude inovace překvapivá pro všechny konkurenty? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

27 27. Úspěšnost nespojité inovace 1.Je inovační řešení jednoduché a zaměřuje se na hodnotu pro zákazníka? 2.Je cílová skupina představována zákazníky, kteří nemohou využít portfolio stávající nabídky k vyřešení svých potřeb? 3.Je tato cílová skupina málo zajímavá pro stabilizované a úspěšné konkurenty, určující vývoj v oboru? 4.Existuje možnost vytvoření úspěšné aliance (sítě)? 5.Je organizace schopna udržet náklady na nízké úrovni, aby mohla pružně přizpůsobovat svou strategii dalšímu vývoji v okolí? Jsou-li všechny odpovědi kladné, je pravděpodobnost úspěchu vysoká. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

28 28. Vývoj inovačního řešení v čase 1.Vstup na trh - kvalita unikátního řešení (integrované produkce) = konkurenční výhoda 2.Další spojité inovace - udržení konkurenční výhody = postupné rozšiřování a upevňování pozice na získaném trhu 3.Produkt překračuje očekávání zákazníků = mizí konkurenční výhoda unikátního řešení 4.Přechod na modulární řešení (kombinace komponentů, dodávaných různými producenty) K přechodu od univerzality k modularitě dochází vždy znovu a znovu, jakmile kvalita nabízeného produktu přesáhne očekávání zákazníka ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

29 29. Vyrábět sami nebo nakupovat? Unikátní architektura + optimalizace provozních vlastností produktu (funkčnost, výkonnost, spolehlivost) Modulární architektura + komerční flexibilita (rychlost dodávky, cena, přidané funkce, servis…) - omezená variabilita - řešení musí využívat standardní moduly ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

30 30. Vývoj značky (brand) v čase 1.Značka - synonymum kvality 2.Význam značky se mění - produkt stává komoditou 3.Nastupující modulární řešení využívá „značkových“ modulů 4.Značkový modul je symbolem vysoké užitnosti (funkčnosti) každého produktu jehož je součástí Např. většina nabízených PC se spíše než značkou výrobce prezentuje tím, že jejich procesor je Intel Pentium a/nebo že pracují s poslední verzí operačního systému Microsoft ÚLOHA ZNAČKY SE MĚNÍ (POSOUVÁ) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

31 Nárůst hodnoty produktu v hodnotovém řetězci Základní komponenty produktu Unikátní řešení a montáž PC Prodej a dodávka PC Moduly PC, jejichž unikátní řešení určije výkon a provozní kvalitu Montáž modulárně řešených PC Dodávka PC podle objednávky přímo zákazníkovi Posun konkurenční výhody na trhu PC ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

32 32. Vývoj značky (brand) v čase 1.Značka - synonymum kvality 2.Význam značky se mění - produkt stává komoditou 3.Nastupující modulární řešení využívá „značkových“ modulů 4.Značkový modul je symbolem vysoké užitnosti (funkčnosti) každého produktu jehož je součástí 5.Potlačuje se diferenciace mezi produkty, které jsou sestaveny ze stejných modulů 6.Stoupá význam komerční flexibility (rychlost dodávky, cena, přidané funkce, servis…) 7.Klesá zisk (marže) Značka (unikátní řešení) je časem ohrožena ztrátou zisku vytlačí ji z části trhu konkurence, nabízející nespojité inovace (modulární řešení) přijde o část marže díky tomu, že se stane komoditou ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

33 Zákazník Dodavatel sestavy PC Dodavatel operačního systému (Microsoft) Dodavatel mikroprocesoru (Intel) Dodavatel DRAM Dodavatel diskové paměti Výrobce materiálů Výrobce snímací mechaniky Ziskovost v alianci dodavatelů PC ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

34 34. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google