Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný vnitřní trh první kroky k HMU Michal Částek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný vnitřní trh první kroky k HMU Michal Částek."— Transkript prezentace:

1 Jednotný vnitřní trh první kroky k HMU Michal Částek

2 Budování HMU Myšlenka HMU - 1970 a HMU byla prezentována jako cíl integračního procesu po nástupu J. Delorse v roce 1985 J. Delors - 14. ledna 1985 vystoupil v EP a označil společnou měnu za nepostradatelný krok - nutný k dokončení jednotného vnitřního trhu Jednotný evropský akt - schválen v lednu 1987 Preambule „ vzhledem k tomu, že hlavy států a vlád na své konferenci v říjnu 1972 v Paříži schválily budování hospodářské a měnové unie jako svůj cíl“ článek 102 A: „aby se zajistilo sbližování hospodářských a měnových politik, je nezbytné, aby členské státy spolupracovali v souladu s cíli článku 104. Budou přitom brát v úvahu zkušenosti, získané spoluprací v rámci EMS a při vytváření ECU…“

3 Jednotný vnitřní trh JEA - zakotvil vnitřní trh jako prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. JEA - přispěl k realizaci JVT - princip hlasování kvalifikovanou většinou Vytvoření volného pohybu zboží, služeb,kapitálu a osob Funguje v oblasti zboží a kapitálu Omezení v oblasti volného pohybu pracovních sil a služeb - citlivé oblasti

4 Jednotný vnitřní trh - Bílá kniha 1985 - Bílá kniha Evropské komise o vytvoření vnitřního trhu do roku 1992 BK - tři druhy překážek: Fyzické překážky- vyplývající z hraničních kontrol - kontroly pro potřebu výběru DPH, statistik a kontroly souladu s vnitrostátními technickými a fytosan. Předpisy- základ Schengenu - odstranění těchto překážek.. Technické překážky: vzniklé odlišnou hist. A průmyslovou zkušeností - odlišné standardny a technické požadavky na bezpečnost výrobků, ochranu spotřebitele a živ. Prostředí.(meze technické standardizace - různé zásuvky v EU) - stanovení nějakých minimálních standardů pro výrobky (princip vzájemného uznávání - rozsudek ESD Cassis de Dijon

5 Daňové překážky Daňové překážky: hlavně u DPH a spotřebních daní - dohodnuty max. a min. limity, členské státy mohou mít vlastní daňové systémy. Další oblastí je diskriminační zdanění. - ESD několikrát rozhodoval problém diskriminačního zdanění - problém podobného výrobku. Podobný výrobek - např. Ouzo a jiný tvrdý typ alkoholu, na druhou stranu whisky a víno likérového typu nejsou považovány za podobný výrobek (243/84 John Walker and Sons Ltd. Vs. Ministeriet for Skatter og Afgifter.

6 Volný pohyb osob Volný pohyb osob: rozšíření z původního ekonomického zaměření na mobilitu práce Schengenská dohoda (1985) - volný pohyb osob bez kontrol- stejné zacházení s příslušníky všech členských států EU, možnost pracovat studovat a zůstat v zemi po vykonání práce Výjimkou z volného pohybu osob - sektor veřejné správy - cílem je ochrana státu a státního tajemství.(rozsudek ESD z r. 1989 francouzské odborné asistentky - na Benátské univerzitě - nebyl prodloužen pracovní poměr s odůvodněním - že lektoři na univerzitě jsou zaměstnáni stejně jako úředníci - vzhledem ke státní příslušnosti není možné ale pracovat…ESD rozhodl- že lektor není úředníkem - nemůže vyzradit státní tajemství) Dočasná omezení ze strany členských států pro volný pohyb osob: Něm, Rak, Fr. (část. uvolněno), Luc, Malta, Švýc, Bel, Nor,

7 Volný pohyb služeb a kapitálu Volný pohyb služeb: doplňkem ke svobodě podnikání - možnost podnikat - fyz. a práv. osoba kdekoliv v EU Služby - největší podíl na ekonomické činnosti vs velmi komplikované národní úpravy: služby - úkon poskytovaný za úplatu přes hranice: nelze stanovit min. standardy - služby se upravuje potřebám zákazníka... Existují zde omezení pro poskytovatele ze zahraničí - požadavky an právní formu, mít pobočku v dané zemi… Směrnice - návrh vzájemného uznávání - výrazně omezen Radou a EP Volný pohyb kapitálu: probíhá bez problému vč. Volného pohybu plateb

8 Vytváření HMU HMU se po schválení JEA stala jednou z priorit ES - hlavním odpůrcem byla VB - M. Thatcher Evropská rada na zasedání v Hannoveru 27.-28. 6. 1988 - ustavila vytvoření expertního výboru - Delorsova výboru (prosadil jej Kohl) Cílem bylo předložení projektu HMU - členské státy nebyly jednotné v otázce, jakou chtějí měnovou integraci - zda pouze společnou měnu či i celkově měnovou politiku. SRN - pro vytvoření centrální banky- VB - proti - HMU nebylo pro řešení měnových obtíží nezbytné… Delorsův výbor předložil 12. dubna 1989 Zprávu o hospodářské a měnové unii v ES obsahovala třístupňový plán vytvoření HMU- zpráva kladla důraz na koordinaci měnové politiky a hosp. konvergenci členských států. Delors - pozval do výboru také guvernéry CB, aby tak získal jejich podporu. Delorsova zpráva operovala i s flexibilitou: možnost neúčast všech členů od počátku

9 Delorsova zpráva Delorsova zpráva byla projednána na zasedání ER v Madridu 26.-27. Června 1989 - 1.etapa měla být zahájena k 1.7. 1990 Aktivizace odpůrců HMU - VB:podmínky pro 1. Fázi: dokončení JVT, klesající inflaci a odstranění překážek pro volný pohyb kapitálu VB - navrhovala také zavedení tvrdé ECU - posloužila by jako rezervní měna a sloužila by k platebním operacím (dalším návrhem VB - bylo soutěžení evropských měn - k transakci by si státy mohly volit jakoukoliv měnu (podle kurzu, stability měny…) vedlo by to k postupné selekci..vedlo by to však k dominanci země, jejíž měna by byla nejvíce používána - DEM.


Stáhnout ppt "Jednotný vnitřní trh první kroky k HMU Michal Částek."

Podobné prezentace


Reklamy Google