Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování psaní i/í, y/ý ve vyjmenovaných slovech Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování psaní i/í, y/ý ve vyjmenovaných slovech Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu."— Transkript prezentace:

1

2 Opakování psaní i/í, y/ý ve vyjmenovaných slovech Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 1. ÚKOL Doplňuj i – í, y – ý po b ve větách: Rána b – vají ob – čejně chladná. Hb – té děti b – ly na ranní rozcvičce. Nejvíce jich b – lo z Přib – slavi. Alena rozcvičku odb – la. Jirka je b – strý chlapec. Baví ho vyb – jená a rád sb – rá známky. Bab – čka b – dlí v B – střici. Bab – ččina b – lá kočka běhá hb – tě po dvoře. V neděli b – váme ob – čejně na výletě. Pob – t v přírodě je příjemný. Líb – ly se nám louky plné b – linek. Hodiny odb – ly poledne. Včera b – la neděle. Hraje na b – cí nástroje. ií y ý ý y i y y y yy íí i y y i í i ýy y i y i y i Výborně !

4 2. ÚKOL Doplňuj i – í, y – ý po l ve větách: iíyý Výborně ! Náš dědeček nedosl – chá. Kočka chodí nesl – šně. Žába skočila do bl – zkého rákosí. Na l – stech se bl – ská rosa. L – ska je vodní pták s l – sinou na čele. L – pové květy voní. L – tko je sval na noze. Pod kůrou stromů je l – ko. Pl – š je látka. L – šaj je noční motýl. Drahokam se bl – ská. Sklo se na slunci bl – ští. Z pl – nárny se rozvádí zemní pl – n pl – novodem. B – lo sl – šet rachot bl – žící se bouře. Prudký l – ják ustál. L – dé z bl – zkého okolí vezou do ml – na seml – t obilí. ý y íi ý y y i ý ý y i ýy y y y y y í i i í ý í

5 3. ÚKOL Doplňuj i – í, y – ý po m ve větách: iíyý Výborně ! M – už jsme ten úkol splnili. M – slíš, že to dokáže? Um – vadlo je čisté. Dej m – jablíčko i hrušku. M – j si ruce před každým jídlem. M- ška se m – hla podél zdi. M – sto u okna je prázdné. Jitka sm – kala svetr po zemi. Na zemi leželo několik sm – tek. Litom – šl je zajímavé město. Koupila jsem m – dlo a několik ručníků. M – rka má kamarádku M – lu. Kolik bonbonů m – dáš? M – lit se je lidské. Petra udělala jen několik om – lů. Nachom – tl jsem se u toho. y y y i y y i í ý í y ý ií i ý y ý

6 4. ÚKOL Spoj vyjmenovaná slova po p se správnými slovy v jiném tvaru nebo slovem příbuzným. pýcha pytel pysk netopýr slepýš pyl kopyto klopýtat třpytit se zpytovat pykat pýr pýřit se čepýřit se netopýří pyšný slepýšem pytlíček kopýtko pylová pysky třpyt klopýtnutí pýrem načepýřit se pýří se pykám zpytuješ

7 5. ÚKOL Najdi slova vyjmenovaná v jiném tvaru a slova příbuzná. Správně je označ. slova v jiném tvaruslova příbuzná netopýří pyšný slepýšem pytlíčekkopýtkopylová pysky třpyt klopýtnutí pýrem načepýřit se pýří se pykám zpytuješ mlýnský byla

8 6. ÚKOL Doplňuj i – í, y – ý po s ve větách: iíyýVýborně ! Můj s – n se jmenuje Adam. Mirek měl kašel a s – pal. Nas – pal jsem ptáčkům zrní do krmítka. Zápasník měl velkou s – lu. Koupila jsem s – rovou pomazánku. S – rky nepatří dětem do ruky. Uslyšeli jsme s – čka. Podej mi s – to na písek. S – kora byla v krmítku a ochutnávala s –rový lůj. Foukal s – lný vítr z hor. Květiny ve váze pomalu us – chaly. Ve škole jsme se učili o s – slovi. Venku začal podzim a bylo velmi s – chravo. S – mona je moje spolužačka. S – náček v postýlce klidně spal. y í y í ý i ýí ý y i y y yi y

9 7. ÚKOL Hoď sněhové koule na slova vyjmenovaná v jiném tvaru. vy, vysokého, výška, výskot, povyky, vytí, vyje, vysoká, zvykáš, vyžle, žvýkačka, žvýkáme, výři, vydří, vyskakovat, žvýkání, vysoké, povyku, výt, přežvykovat, výskají, zvykáme, výskání, výheň, výhně, nevýskat, přivykat, výskáte, žvýkají, vystrkuje, vydrou

10 brzy 8. ÚKOL Najdi na sněhulákovi chybu. nazývat Ruzyně jazik brzyčko jazyk brzičko

11 9. ÚKOL Vyhledej a oprav chyby. bydlíšnábitekmlýnský vzlikotpýchanetopíří vyprávětvisetvimýtit brzybrzyčkopřivírat nábytek vzlykotnetopýří vymýtit brzičko

12 10. ÚKOL A na závěr? DIKTÁT! Diktát si společně s paní učitelkou přečtěte a pak samostatně napište. Viktor vysvětloval Mirkovi různá vyjmenovaná slova, potom Mirek psal: čistý byt, dobyl hrad, pták lyska, keř líska, blízká mýtina, dlouhé lýko, dej mi lepidlo, slepíš papír, my budeme psát, míč zmizel, pichlavé trní, neplýtvej jídlem, zablýsklo se, unaveně zíval, zítra večer, dobrý sýr, viděl výra. Ať se vám diktát podaří!

13 Zdroj obrázku: [cit. 2009-27-01]. Dostupné pod licencí Public Domain – na http://www.clker.com/, http://www.clker.com/clipart-6994.html http://www.clker.com/http://www.clker.com/clipart-6994.html


Stáhnout ppt "Opakování psaní i/í, y/ý ve vyjmenovaných slovech Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google