Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poúnorové Československo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poúnorové Československo"— Transkript prezentace:

1 Poúnorové Československo
Budování socialismu v ČSR

2 Co se v ČSR mohlo změnit, když se k moci dostali Komunisté?

3 25. únor Prezident Beneš ustoupil tlaku komunistů a demisi přijal
Na jejich místa jmenováni politici navržení Gottwaldem Komunistický převrat – „Vítězný únor“ – nastolil v zemi komunistický režim – součást sovětského bloku „Právě jsem se vrátil z Hradu.“ E. Beneš jmenuje poúnorovou vládu

4

5 Zaplněné Václavské náměstí oslavující „vítězství pracujícího lidu“

6 Porovnejte fotografie a najděte rozdíly. Proč jsou fotografie odlišné?

7 Poúnorový vývoj – nástup totality
Totalitní politický systém Začalo odstraňování lidí, kteří nesouhlasili s komunistickou politickou Záhadná smrt ministra zahraničí Jana Masaryka Jan Masaryk Pohřeb Jana Masaryka

8

9 Poúnorový vývoj – nástup totality
V květnu přijata nová ústava První volby s jednotnou kandidátkou Národní fronty (pouze jeden volební lístek, většina kandidátů - komunisté) Edvard Beneš odmítl novou ústavu podepsat – odstoupil z úřadu prezidenta Nový prezident – Klement Gottwald Předseda vlády – Antonín Zápotocký K. Gottwald A. Zápotocký

10 Poúnorový vývoj – nástup totality
Zásah proti nekomunistickým stranám – snížen počet členů, do čela dosazení lidé ochotní plnit příkazy KSČ – bývalí členové pronásledování, mnozí odešli do emigrace Některé strany zcela zlikvidováni Sociální demokraté sloučeni s KSČ

11 Osud politických stran a jejich předáků a členů

12 „lidově demokratická“
Proměna režimu ve vládu jedné strany – přesto se nazývá „lidově demokratický“ V červenci – všesokolský slet (na dlouhou dobu poslední) – průvod vyústil v protikomunistickou demonstraci Členové Sokola – účast na pohřbu E. Beneše v září 1948 To vše vedlo k věznění a pronásledování sokolů Všesokolský slet

13 Poúnorový exil Tisíce lidí odchází do exilu – obyčejní lidé, politici, umělci - doufali, že se brzo vrátí Riskovali zatčení, věznění, zastřelení při pokusu překročit hranice V USA založena Rada svobodného ČSR – měla směřovat k osvobození ČSR od komun. Vlády Zahraniční rozhlas: Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky – informace o situaci doma i v zahraničí V zahraničí – české noviny, knihy – tajně do republiky

14 Změny ve školství Povinná školní docházka – prodloužena – 9 let
Nové učebnice: zmizelo, co připomínalo 1. republiku; T.G. M. „Protilidový prezident, který nechal střílet do dělníků.“; zdůrazňování SSSR Přijímání na SŠ a VŠ podle „třídního původu“ Knihovny – vyřazena „závadná“ literatura (např. Karel Čapek) Žáci organizováni v Pionýru

15 Znárodňování Likvidace soukromého majetku
Znárodnění všech průmyslových podniků s více než 50 zaměstnanci, nemocnic, lázní, velkoobchodů apod. Nakonec znárodněny i firmy drobných řemeslníků a obchodníků Během 50. let – přestalo existovat soukromé vlastnictví

16 Plánování hospodářství
Vlastníkem se stal stát – soustředil se na budování těžkého průmyslu, strojírenství a zbrojní průmysl Řídil výrobu a plánoval ji na pět let dopředu (tzv. pětiletky) – plány určovaly, co a kolik se bude vyrábět Většina bývalých majitelů - nucena pracovat v zestátněných továrnách Do 1953 – přídělový systém – nedostatek potravin a spotř. zboží

17 Kolektivizace zemědělství
Soukromí zemědělci nuceni vstoupit do jednotných zemědělských družstev = JZD ti co odmítli – vězněni, půda odebírána, jejich děti – zákaz studovat – označováni kulaci V JZD byly půda, dobytek i stroje společné V čele JZD lidé dosazení komunisty 50. léta – pokles zemědělské výroby – nedostatek potravin

18 Jaké změny přinesl rok 1848 pro ČSR a její obyvatele?
Která změna by ti nejvíce vadila?


Stáhnout ppt "Poúnorové Československo"

Podobné prezentace


Reklamy Google