Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multimediální výukový projekt Olga Cermanová VV-VT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multimediální výukový projekt Olga Cermanová VV-VT."— Transkript prezentace:

1 Multimediální výukový projekt Olga Cermanová VV-VT

2 Název projektu: Země X V našich představách, a možná i nejen v nich, mohou existovat rozmanité světy plné fantastických scenérií a živých tvorů nejbizarnějších tvarů. Vzácný živočišný druh čeledi vroubkovitých, vyznačující se kruhovitými polyvýběžky kulovitého laloku, a vyskytujícím se převážně v růžovém či modrém vyhřátém vatovišti, může svým nadřazeným chováním velice snadno vyprovokovat papírovníky střapaté k drtivému souboji, při němž jen kroužky a cucky papíroviny lítají! Této pozoruhodné bitce velice rádi příhlížejí chlupatky i balvaňáci, jež byli právě přiváti horkým rotujícím středovětrem ze svých domovských výškokopců či polokopců. Nakonec celé představení utne obří vražedná šlápota mohykána obrovského, v jehož stopě, jež právě vytvořila 10 metrů hlubokou prohlubeň, za několik okamžiků začne za přispění teplé modře vznikat nový život... O několik délek dál, v údolí temných dolin, se dějí úplně odlišné věci. Životadárná tekutina stéká po stěnách hříšných skal a snáší s sebou do dolin zárodky posléze vybublávajících, pomalu ožívajících lektvarů. Z nich vytryskují živé údy nejrůznějších tvarů, které časem ztvrdnou, až z nich nakonec vzniknou velice zvláštní sochařské útvary, velice temné a nahánějící strach. Ovšem nad těmito temnými dolinami existuje naprosto odlišný život, život plný příjemných pocitů a energie, život, který se odehrává v rajských výšinách. Žluto-oranžovo-červené duhové pozadí podtrhuje celkově teplý dojem z jevů zde se odehrávajících, jako například synchronizovaný let zeleňáčků a červeňáčků, lehce vznešený pohyb karásků chrlících zlatavý ohňostroj nebo prolínající se trasy tryskovek, jež vytvářejí hustou spletici tmavě rudých čar. Z organických odpadů veselého světa rajských výšin vzniká již zmíněná životadárná tekutina stékající do dolin, kde opět vytváří život, i když poněkud odlišný. Tento svět sousedí s dalšími a dalšími světy, které existují a fungují pouze v mé fantazii.

3 Na základě inspirace mým světem výše popsaným nebo i jinými fantastickými světy (jako příklad bych mohla uvést obecně známé snové vize Salvadora Dalího, jeho surrealistický svět s tekoucími hodinami, hořícími žirafami, či se slony na nereálně tenkých a dlouhých nohou, nebo i novodobé a většině lidí známé Teletubbies – vymyšlené figurky ve svém vlastním světě), by úkolem žáků mělo být právě zaznamenání a popsání vlastního světa individuálně stvořeného v jejich fantazii, a to pomocí prostorových objektů (nalezených či vlastnoručně vyrobených), v určitém umělém či přírodním prostředí, jehož pozadí by bylo namalované či jinak vytvořené. To celé by žák nafotil nebo zaznamenal videokamerou tak, aby podtrhl iluzi opravdovosti, aby fotografie a videozáznam doplněný komentářem či hudbou působil co nejvěrohodněji. Součástí fotografických cyklů by měl být i písemný komentář (na 2-4 stránky formátu A4) obsahující popis „dokumentu“ a doprovodný text, který by dokresloval autorův záměr, a který by byl napsán s myšlenkovou volností charakteristickou pro celý projekt. Vtvořené prostředí by nemělo připomínat krajinu na Zemi. Naopak, čím více by se jeho pojetí vzdálilo charakteru zemské krajiny, tím více by splnilo účel daného úkolu, který je postaven na bohatství představivosti a mělo by se v něm uplatnit maximální množství fantazie. Mnohé základní tvary vyskytující se v přírodě asi nebude možno z uměle tvořeného prostředí vynechat, ale měly by inspirovat k nalezení způsobu výstavby a přetvoření, které by tyto tvary v nějaké rovině odlišilo, například užitím v neobvyklém poměru, množství, sestavě, rozložení, uskupení, síle apod. Cílem by měla být snaha o vyprodukování prostředí, při pohledu na nějž by odpověď na otázku, co to připomíná, zněla „Nevím“ nebo „Nic“.

4 Podmínky realizace projektu a charakteristika studentů, pro které je projekt určen: Vzhledem k náročnosti projektu, který vyžaduje hodně kreativity, znalostí, dovedností a výtvarné uvažování, by se mělo jednat o starší, myšlenkově vyzrálejší studenty středních nebo vysokých škol nejlépe výtvarného zaměření, což však není podmínkou. U gymnázií by měl postačit volitelný předmět Výtvarná výchova, kde se předpokládá hlubší zájem o výtvarnou tvorbu a tím i kvalitnější výtvarné práce. Současně se s rozdělenou, poloviční třídou efektivněji pracuje, a to především díky individuálnějšímu přístupu. Věk studentů by měl být minimálně16-17 let. Vyhovující jsou proto vyšší ročníky, čili nejlépe 3.-4. na SŠ nebo kterýkoliv na VŠ. Časová náročnost projektu vyžaduje individuální mimoškolní zpracování jednotlivých částí. Každý student tedy pracuje samostatně ve svém volném čase, v rámci předmětu výtvarná výchova, která bude po stanovenou dobu (několik týdnů) probíhat pouze konzultační formou. Na toto rozsáhlejší zadání by mělo stačit školní čtvrtletí, tedy zruba 10-11 týdnů, přičemž poslední týden by byl věnován instalaci a zhodnocení výsledných děl. Prostor k realizaci je tedy neomezený, závislý pouze na možnostech a nápadech studentů. Konečné fotografie i ostatní materiály bude možno vystavit v prostorách školy.

5 Postup práce 1. Popis projektu, inspirace, ukázky Základem úspěšných a dobře zvládnutých výtvorů je kvalitní, srozumitelné vysvětlení projektu, všech jeho fází, výtvarných prostředků, cílů. Studenti by měli do detailu pochopit, co se po nich žádá. Pro dokonalejší představu podstaty našeho projektu a jasnější pochopení by měly sloužit inspirující obrazové předlohy včetně nezbytného komentáře. V rámci tématického okruhu projektu by se studenti měli seznámit i se základy dosavadní vizuální tvorby na tato a podobná úzce související témata, na které by se mělo několik obrazových ukázek také vztahovat. Tematika jiných světů v dnešní době spadá hlavně do škatulky fantasy, ale samozřejmě úzce souvisí i se sci-fi. Dle kritiků jde o umělecky méně hodnotné žánry, spousta lidí jimi opovrhuje - pravděpodobně neuznávají cokoliv smyšleného. Nepochybně se však najdou i díla něčím se odlišující a vyčnívající z tohoto proudu, ať už zajímavostí myšlenky nebo formy. Také tvůrčí přístup přinášející v této oblasti něco nového by se měl ocenit. SF a fantasy mají společné to, že jejich autorům nestačí všední skutečnost, tedy realita našeho světa, a píší o věcech, které neexistují. Rozdíl je pouze v tom, že SF (jako o něco starší a vážnější) zásadně vychází ze skutečnosti, kterou nejrůznějším způsobem domýšlí nebo překrucuje, zatímco rozpustilý diblík fantasy svůj svět zcela vymýšlí.

6 Jiné světy fascinují, neboť nás dokážou vytrhnout z šedivé všední reality. Stávají se bezednou studnou naší fantazie, ať už vlastní, nebo podpořenou tvorbou umělce. surrealismus Pokusy o vytvoření iluze jiného světa nebo fantazijní krajiny můžeme zaznamenat už od pradávna, počínaje spleticí čar a abstrakcí některých jeskynních maleb. S dostatkem fantazie si jiný svět můžeme najít takřka kdekoliv i přes to, že záměr autora může být zcela odlišný. Prokazatelný záměr iluze jiných světů najdeme však až ve 20. letech 20. století, kdy na scénu vstupuje surrealismus a s ním malba fantastických motivů. Dokonalému dojmu existence smyšlených prvků krajiny napomáhá i realistický styl malby. Salvador Dalí ilustrace SF a fantasy ilustrace představují specifickou kategorii výtvarného umění. Jsou maximálně vizuálně orientované, dávají široké pole fantazii autora, který musí tvořit představy i atmosféru neexistujících světů, lidí, mimozemských civilizací apod. Své pole působnosti našly především na obálkách SF knih i jako jejich vnitřní ilustrace. Další možné příklady k ukázce

7 Šestisvazková sága Duna amerického spisovatele Franka Herberta vypráví o pouštní planetě Arrakis, na níž se nachází jediný zdroj koření prodlužujícího lidský život a propůjčujícího člověku mimořádné psychické schopnosti. Jejími ilustracemi se proslavil např. John Schoenherr: Zajímavé mystické krajiny vytvářel v 80. a 90. letech anglický výtvarník Roger Dean: Podle románu vznikl o dvě desetiletí později (1984) i film, který natočil známý režisér David Lynch.

8 Z našich autorů zabývajících se tematikou fantastických krajin vynikl např. Petr Bauer (1963). Netradiční ukázku mimozemského prostředí představuje kvalitně umělecky zpracovaná populární počítačová hra Samorost od Jakuba Dvorského, absolventa ateliéru filmové a televizní grafiky na pražské VŠUP. Tato interaktivní flashová hra je zajímavá z hlediska našeho tématu právě kvůli nápaditě vytvořeném prostředí asteroidu z přírodniny porostlé chorošem, který obývá ústřední postavička trpaslíka.

9 Fantastická krajina ve filmu Zatímco kresba a malba je omezena pouze fantazií a malířskou či kresebnou zdatností, tvorba filmů, jejichž děj se odehrává mimo Zemi, je podstatně obtížnější. K vytvoření dokonalé fikce trojrozměrného obrazu prostředí, postav a prvků fantasy říše je zapotřebí nejrůznějších triků a speciálních efektů, které se realizují především pomocí příslušných počítačových programů. Kvůli náročnosti kulis z „jiného světa“ nevznikalo filmů odehrávajících se v jinokrajném nebo mimozemském prostředí mnoho. Největší pokrok, co se týče spec. efektů, vykonal zřejmě George Lucas v Hvězdných válkách (Star Wars). Odhalil netušené možnosti trikové techniky a ukázal, jak dokonalý dojem jiného světa může vzniknout při správném a pečlivém použití všech možností, které filmová technika skýtá. Star Wars Ztvárnění planety Krypton ve filmu Superman (1978) Jak vidno, fantastika jiných světů může mít spoustu nejrozmanitějších podob. Tento fakt je třeba budoucím realizátorům projektu zdůraznit. Zároveň je však třeba studenty upozornit na svádivou možnost kopírování právě zhlédnutých ukázek, čehož je nutno se vyvarovat.

10 2. Promýšlení projektu Zahrnuje nápady, návrhy, možnosti provedení, rozvržení prací apod. Je potřeba nejdříve celý námět myšlenkově a teoreticky propracovat, aby v průběhu realizace nenastaly nečekané komplikace (např. nedostupnost zvoleného materiálu). Prvotní nápady by se měly rozvíjet v různé varianty a dále zdokonalovat. Ovšem není nutné mít celý projekt promyšlen do posledního detailu, protože v průběhu realizace se obvykle nabídnou nečekané možnosti samy. Měla by tedy stačit pouze teoretická kostra, tzn. vizuální představa, potřebné materiály, způsoby provedení, způsob prezentace (video nebo foto). Je možné vymyslet vlastní název pro svůj svět (místo obecného „Země X“). 3. Shánění materiálů Na základě teoretické představy žák musí sehnat potřebné materiály k provedení. Doporučovala bych tvárné a snadno dostupné materiály, jako např. papír, vata, alobal, modelační forma, přírodniny apod. Dalo by se však i zajímavě pracovat s materiály pomíjivými, jako je např. sníh nebo led. Dobře mohou posloužit také nejrůznější předměty, které se běžně vyskytují v domácnosti, jako např. staré hračky, figurky, různé součástky, hadry, knoflíky, ale třeba i těstoviny, luštěniny, ořechy, skořápky atp., a které obalením do papíru, alobalu, igelitu, tvárné modelářské hmoty či jiných rozličných hmot dostanou nový význam. Pro různé záměry se hodí i různé materiály, takže výběr by měl probíhat s určitým citem k typu vymyšleného prostředí a jeho prvků. Po shromáždění potřebných materiálů se může začít vytvářet.

11 4. Vytváření prostředí a jeho prvků Skládáním, trháním, stříháním, modelováním, lámáním, obalováním, seskupováním, rozmáčením, nanášením, lepením nebo jinými činnostmi se postupně utváří požadované prostředí a objekty, které v něm budou umístěny, a které ho budou dotvářet. Toto prostředí i objekty by měly dohromady tvořit harmonický celek. Odvážní a schopní studenti, kteří by místo fotodokumentace chtěli vytvořit mnohem těžší videozáznam, se mohou pokusit o animaci - rozpohybování předmětů, nebo mohou zkusit využít pohyblivosti určitých strojů, strojků, přístrojů (např. autíčko s dálkovým ovladačem) nebo dokonce živého tvora a citlivě jej přetvořit v nereálnou bytost. 5. Pozadí Když už jsou fantastické předměty, tvary, zem, tvorové a další části prostředí zhotoveny, zbývá už jen tuto scénu doplnit pozadím, které žák namaluje podle fantazie na papír (nejlépe tvrdý, aby se dal za scénu postavit). K vymalování lze použít různé techniky a prostředky (pastelky, tempery, vodovky...), barevný papír, může být ale i černobíle, graficky pojednané. Místo pomalovaného, polepeného či pokresleného papíru však může jako pozadí posloužit i cokoli jiného. Opět tu platí nepsaná zásada, že by mělo harmonicky doplňovat popředí. Popředí tvořené prostředím a objekty by v kontextu s pozadím mělo vyznět jako jeho nedílná součást. U pozadí je důležité, aby naznačovalo prostor, pokud možno daleký, a proto budou studenti předem poučeni o zásadách jeho znázorňování.

12 6. Záznam Po důkladném naaranžování všech prvků vytvořeného světa při vhodném osvětlení se vše buď nafotí (z různých úhlů a perspektiv) nebo natočí, dle záměru, možností, schopností žáka a statičnosti/pohyblivosti objektů. Focení i natáčení skýtá rozmanité možnosti, jichž je potřeba využít. Hra se světlem je jedním ze základních prostředků k vytvoření požadované atmosféry. Odlišná nasvícení umožňují vytváření mnoha variant. Také zmíněné úhly pohledu dokáží dílo značně měnit. Přednosti focení spočívají především v širších možnostech nastavování, jejichž výsledkem jsou poměrně realisticky působící fotografie. Náročnější filmování si zase libuje v pohybu a možnostech v jeho provedení, jako je např. animování. Působivý výsledek je o to cennější. Velmi zajímavé záběry mohou vzniknout i metodou intervalového nahrávání (časosběrná nahrávka). Nezbytným pomocníkem je samozřejmě stativ, bez jehož použití by se většina nápadů asi jen stěží obešla. 7. Konečná úprava Po vytvoření filmového nebo fotografického materiálu zbývá k dokonalosti iluze jiných světů jejich úprava v příslušných programech. K úpravě fotografií se nejlépe hodí Adobe Photoshop, ke střihu a úpravě videí je k dispozici celá řada programů, výborné jsou např. Adobe Premiere nebo Vegas. Pokud student nevlastní některý z potřebných programů, může využít možnosti pracovat ve škole, kde takové programy najde. Barevné korekce a variace včetně nejrůznějších filtrů, nebo velmi vděčné efekty jako inverze mohou posunout výslednou fotku o několik tříd dál, do jiných dimenzí. U videa, kde jsou tyto barevné možnosti o něco málo sníženy, se zase velice dobře uplatní efekty jako zpomalení/zrychlení, chod pozpátku aj. Součástí krátkého filmu by měly být i titulky.

13 8. Instalace, výstava Celý projekt by měl být završen výstavou výsledných děl v prostorách školy nebo v jiných, školou zajištěných prostorách. Multimediálnost projektu si zaslouží i nápaditou instalaci, realizovanou představami jednotlivých autorů. Doporučovala bych při ní užití nějakého sjednocujícího prvku, aby se výstava jevila kompaktní ve vizuálním stylu a působila uceleně. Stejně tak by měli studenti citlivě podřídit charakter svých prací formě instalace jako plnohodnotné součásti výsledného efektu. Jednou ze složek výstavy by mohla být i fotodokumentace studentů při postupné tvorbě jednotlivých elementů díla. Projekt je založen na prolínání několika výtvarných technik, od objektové tvorby přes malbu, fotografii, kinematografii a související počítačovou tvorbou až po umění instalace. Je koncipován tak, aby si v něm každý student našel pro sebe nejlépe vyhovující cestu na základě vlastních možností a schopností. Cílem je kromě zmíněné činnosti v rozmanitých uměleckých oborech a jejich vzájemné propojení i rozvíjení fantazie a výtvarného uvažování. Shrnutí

14 Užití projektu v praxi Zjednodušenou verzi projektu „Země X“ jsem zkoušela uplatnit ve své poslední souvislé výukové praxi na Gymnáziu Táborská 185 (nyní spadající pod Gymnázium Vídeňská). Časově jsem si jej rozložila do čtyř dvouhodinovek. V první jsem se pokusila co nejpodrobněji a nejsrozumitelněji vysvětlit své záměry, donesla jsem i různorodé ukázky, např. fotografie vlastní tvorby na toto téma, obrázky fantastických krajin a objektů. Ze svých zkušeností vím, že vysvětlení tématu se nevyplácí zanedbat, proto jsem se tomuto věnovala opravdu důkladně. Zbytek hodiny jsem studentům věnovala na přemýšlení a k nákresům počátečních návrhů a po menším nátlaku a prosbě jsem s přihlédnutím k nevelkému prostoru učebny i náročnosti projektu svolila k možnému utvoření skupinek po dvou. Na dalším našem setkání o týden později byla v plánu tvorba objektů. Hned mě mimořádně překvapil přípravou a akčním přístupem jeden ze studentů, který začal vytvářet velmi výtvarně zajímavý objekt z pet lahví, které pokapával voskem. Ostatní žáci, jejichž záměry a přístup nebyly už tak výrazné, se na hodinu také ve větší či menší míře připravili a začali produkovat rovněž poměrně zajímavé objekty, i když už ne tak nápadité. Třetí dvouhodinovka měla být v dominanci malby, ovšem mnozí ještě dodělávali objekty z minulé hodiny a ti, kteří mohli začít s pozadím k objektům, často místo malby volili jinou techniku, což samozřejmě nebylo na škodu.

15 Šikovný student s pet lahvemi pokapanými voskem mě opět uchvátil svým nápadem na tvorbu pozadí. Donesl si rostlinné máslo, jehož hmotu využil coby malířský materiál. V kelímcích smíchal máslo s barevnými pigmenty a namíchal si jednotlivé barvy, které získaly netradičně pastelově barevný nádech. Poté je nanášel různými předměty a špachtlemi na lepenku. Vytvořil velmi silné nánosy a vrstvy, což ve výsledku působilo velmi plasticky, originálně a působivě. Pro poslední dvouhodinovku jsem v přilehlé nevyužité místnosti připravila podmínky pro závěrečné focení všech vzniklých prostředí v konečném sestavení. Studenti si sami své dílo mohli za použití různého nasvícení nafotit s pomocí stativu, většinou jsem však fotila hlavně já a studenti pouze asistovali. Dílo Marka Saidla, autora nejpovedenější kombinace voskového objektu a máslového pozadí, se bohužel nenafotilo v původní kráse barev, které se z předchozí hodiny nezachovaly ani v původní pastóznosti, respektive bylo čerstvě nafoceno, ale pouze v méně kvalitních podmínkách – bez stativu a s omezenou možností nastavování a světelných podmínek. I tak byl však výsledek focení z poslední hodiny fascinující. O to víc, že nejlepší fotka vznikla bez mé pomoci. Ostatní také musím pochválit. Snažili se všichni. Nejeden pedagog by zajásal nad takovými šikovnými studenty. V rámci multimediálnosti tohoto projektu bych začlenila do jeho konečných fází i závěrečné úpravy ve Photoshopu, ale bohužel na to v této škole nebyly podmínky.

16 fotodokumentace

17 výsledné fotografie možnosti úpravy (fotky jsem zkoušela upravovat sama)


Stáhnout ppt "Multimediální výukový projekt Olga Cermanová VV-VT."

Podobné prezentace


Reklamy Google