Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT"— Transkript prezentace:

1 Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT
Základní zdroj Předávací stanice Dálkový napáječ – primární síť Sekundární síť Terciální síť odběratelé Místní špičkový zdroj Doprava tepla: - parovody (s přehřátou nebo sytou párou) - horkovody (> 110 OC; primární a sekundární sítě) - teplovody (< 110 OC; terciální sítě)

2 Teplárenské pojmy Centralizované zdroje tepla - zdroje tepla pro SCZT; patří sem teplárny, elektrárny s odběrem tepla, výtopny a okrskové kotelny Parní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla v páře; sestává z přívodního parního potrubí, vratného kondenzátního potrubí a příslušenství (přečerpávací stanice kondenzátu, redukční stanice páry, atd.) Teplovodní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla ve vodě o výpočtové teplotě do 110 °C Horkovodní tepelná síť - …o výpočtové teplotě nad 110 °C Tlakově nezávislá předávací stanice - stanice s připojením přes výměníky tepla; umožňuje i případnou změnu skupenství teplonosné látky Patní měřič tepla - fakturační měřič tepla umístěný na vstupu do odběrného tepelného zařízení Indikátory spotřeby tepla - zařízení sloužící k rozúčtování nákladů na teplo naměřené fakturačním měřidlem na jednotlivé spotřebitele

3 Množství teplonosného média
Qh tepelný tok, tepelný výkon [MWt, GJ/h] Mh hmotnostní tok media [kg/s, t/h] Vh objemový tok media [m3/s, m3/h] Δi rozdíl entalpií media před a po [kJ/kg] ς hustota media [kg/m3] c tepelná jímavost media [kJ/kg °C] Δυ rozdíl teplot media před a po [°C]

4 Rovnice kontinuity pro kapaliny
d průměr potrubí [m] w rychlost proudu [m/s] ρ hustota kapaliny [kg/m3]

5 Bernouliho rovnice v diferenciálním tvaru
dp + w dw ρ + dh + dhz = 0 p tlak [Pa] h výška [m] hz ztrátová výška odpovídající tlakovým ztrátám způsobeným třením v potrubí [m]

6 Rychlostní profil průtoku potrubím

7 Tlakové ztráty v trubce kruhového průřezu
Pro laminární proudění platí, že Re ≤ 2 320 λ je součinitel hydraulického tření Dynamická viskozita: μ= ν.ς Reynoldsovo číslo:

8 Diagram pro λ

9 Drsnost vnitřního povrchu trubek

10 Úhrnná délka potrubí kde ξ je součinitel vřazeného odporu

11 Odhad průměru potrubí Předběžný odhad průměru potrubí:
Odhad potrubí dle zadané tlakové ztráty Δp:

12 Výpočet průměru dle Δp Δp tlaková ztráta
L ekvivalentní (úhrnná) délka potrubí d průměr trubky λ součinitel hydraulického tření V objemové průtočné množství M hmotnostní průtočné množství w rychlost proudění ρ hustota

13 Návrh hospodárného průměru potrubí
Nvr (d)průměrné roční výrobní náklady v závislosti na světlosti potrubí Nip(d) investiční porovnávací výdaje v závislosti na světlosti NpT(d) roční provozní náklady v roce T v závislosti na světlosti d světlost trubky napáječe aTž poměrná anuita za dobu ekonomické životnosti r diskontní sazba pps roční poměrné provozní stálé náklady vztažené k investičním

14 Tepelná izolace Pěnobeton Hydrofobní zásypy Skelná či minerální vata
Tepelně-izolační tvárnice Pěnový polyuretan - IZOPLUS

15 Měrné tepelné ztráty

16 Roční tepelné ztráty Qztr celkové roční ztráty tepla [GJ]
Tpr počet provozních hodin za rok [h] l celková délka vedení [km]

17 Hospodárná tloušťka izolace
Minimalizace ročních nákladů na dopravu tepla:


Stáhnout ppt "Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT"

Podobné prezentace


Reklamy Google