Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT Základní zdroj Předávací stanice Dálkový napáječ – primární síť Sekundární síť Terciální síť odběratelé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT Základní zdroj Předávací stanice Dálkový napáječ – primární síť Sekundární síť Terciální síť odběratelé."— Transkript prezentace:

1 1 Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT Základní zdroj Předávací stanice Dálkový napáječ – primární síť Sekundární síť Terciální síť odběratelé Místní špičkový zdroj Doprava tepla: - parovody (s přehřátou nebo sytou párou) - horkovody (> 110 O C; primární a sekundární sítě) - teplovody (< 110 O C; terciální sítě)

2 2 Teplárenské pojmy Centralizované zdroje tepla - zdroje tepla pro SCZT; patří sem teplárny, elektrárny s odběrem tepla, výtopny a okrskové kotelny Parní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla v páře; sestává z přívodního parního potrubí, vratného kondenzátního potrubí a příslušenství (přečerpávací stanice kondenzátu, redukční stanice páry, atd.) Teplovodní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla ve vodě o výpočtové teplotě do 110 °C Horkovodní tepelná síť - …o výpočtové teplotě nad 110 °C Tlakově nezávislá předávací stanice - stanice s připojením přes výměníky tepla; umožňuje i případnou změnu skupenství teplonosné látky Patní měřič tepla - fakturační měřič tepla umístěný na vstupu do odběrného tepelného zařízení Indikátory spotřeby tepla - zařízení sloužící k rozúčtování nákladů na teplo naměřené fakturačním měřidlem na jednotlivé spotřebitele

3 3 Množství teplonosného média Q h tepelný tok, tepelný výkon [MWt, GJ/h] M h hmotnostní tok media [kg/s, t/h] V h objemový tok media [m 3 /s, m 3 /h] Δirozdíl entalpií media před a po [kJ/kg] ςhustota media [kg/m 3 ] c tepelná jímavost media [kJ/kg °C] Δυ rozdíl teplot media před a po[°C]

4 4 Rovnice kontinuity pro kapaliny d průměr potrubí[m] wrychlost proudu[m/s] ρhustota kapaliny[kg/m 3 ]

5 5 Bernouliho rovnice v diferenciálním tvaru dp + w dw ρ + dh + dh z = 0 p tlak[Pa] hvýška [m] h z ztrátová výška odpovídající tlakovým ztrátám způsobeným třením v potrubí[m]

6 6 Rychlostní profil průtoku potrubím

7 7 Tlakové ztráty v trubce kruhového průřezu λ je součinitel hydraulického tření Pro laminární proudění platí, že Re ≤ 2 320 Reynoldsovo číslo: Dynamická viskozita: μ= ν.ς

8 8 Diagram pro λ

9 9 Drsnost vnitřního povrchu trubek

10 10 Úhrnná délka potrubí kde ξ je součinitel vřazeného odporu

11 11 Odhad průměru potrubí Předběžný odhad průměru potrubí: Odhad potrubí dle zadané tlakové ztráty Δp:

12 Výpočet průměru dle Δp 12 Δp tlaková ztráta Lekvivalentní (úhrnná) délka potrubí dprůměr trubky λsoučinitel hydraulického tření Vobjemové průtočné množství M hmotnostní průtočné množství w rychlost proudění ρhustota

13 Návrh hospodárného průměru potrubí 13 N vr (d)průměrné roční výrobní náklady v závislosti nasvětlosti potrubí N ip (d)investiční porovnávací výdaje v závislosti na světlosti N pT (d)roční provozní náklady v roce T v závislosti na světlosti dsvětlost trubky napáječe a Tž poměrná anuita za dobu ekonomické životnosti r diskontní sazba p ps roční poměrné provozní stálé náklady vztažené k investičním

14 14 Tepelná izolace Pěnobeton Pěnobeton Hydrofobní zásypy Hydrofobní zásypy Skelná či minerální vata Skelná či minerální vata Tepelně-izolační tvárnice Tepelně-izolační tvárnice Pěnový polyuretan - IZOPLUS Pěnový polyuretan - IZOPLUS

15 15 Měrné tepelné ztráty

16 16 Roční tepelné ztráty Q ztr celkové roční ztráty tepla[GJ] T pr počet provozních hodin za rok[h] lcelková délka vedení[km]

17 17 Hospodárná tloušťka izolace Minimalizace ročních nákladů na dopravu tepla:


Stáhnout ppt "1 Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT Základní zdroj Předávací stanice Dálkový napáječ – primární síť Sekundární síť Terciální síť odběratelé."

Podobné prezentace


Reklamy Google