Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografie dopravy Evropská dopravní politika EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita × nepříznivé dopady)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografie dopravy Evropská dopravní politika EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita × nepříznivé dopady)"— Transkript prezentace:

1 Geografie dopravy Evropská dopravní politika EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita × nepříznivé dopady) → optimalizace dopravního systému

2 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Římská smlouva - neexistence společné dopravní politiky

3 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Maastrichtská smlouva - posílení základů společné dopravní politiky, - dokument „White Paper on the Future Development of the Common Transport Policy“: → otevření dopravního trhu

4 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Přetrvávající nedostatky: - nerovnoměrný vývoj jednotlivých druhů dopravy, - kongesce (hlavní silniční a železniční trasy, města, letiště): → ohrožení konkurenceschopnosti a koheze ES, → růst energetické spotřeby dopravy (1,9 mld. litrů paliva/rok) - nepříznivé vlivy dopady (prostředí, zdraví, nehody, …): → trvalá udržitelnost dopravy, - očekávaný budoucí růst dopravy

5 Geografie dopravy Evropská dopravní politika „Nová“ evropská dopravní politika – dokument „White Paper – European Transport Policy for 2010: Time to Decide“ - trvalá udržitelnost dopravy, - cca 60 opatření

6 Geografie dopravy Evropská dopravní politika  Revitalizace železnic - klíčový prvek dopravního trhu, - otevření trhu, HST, „freight freeways“  Zvýšení kvality trhu v silniční dopravě - přílišná fragmentace, - legislativní ochrana, kontrolní mechanismy  Podpora vodní dopravy - součást intermodálních řetězců, - „sea motorways“, bezpečnostní a sociální standardy, systém řízení

7 Geografie dopravy Evropská dopravní politika  Dosažení rovnováhy mezi růstem letecké dopravy a prostředím - „single sky“, - kapacita letišť  Podpora intermodality - alternativa k silniční dopravě, - technická harmonizace, program „Marco Polo“  Výstavba transevropských dopravních sítí

8 Geografie dopravy Evropská dopravní politika  Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy - snížení počtu obětí, harmonizace značení  Přijetí politiky efektního zpoplatnění dopravy - zdanění paliv, zpoplatnění využití infrastruktury  Stanovení práv a povinností uživatelů - Charta práv, povinnosti

9 Geografie dopravy Evropská dopravní politika  Rozvoj kvalitní městské dopravy  Podpora výzkumu a vývoje technologií - telematika, systémy řízení dopravy, …  Řízení dopadů globalizace - pozice společenství v organizacích jako je např. International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, Danube Commission  Rozvoj střednědobých a dlouhodobých cílů vedoucích ke vzniku trvale udržitelného dopravního systému

10 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Obecné cíle evropské dopravní politiky: - intermodalita, - interoperabilita, - transnacionalita

11 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Transevropské dopravní sítě (TEN) → výstavba, modernizace a propojení hlavních evropských dopravních infrastruktur → koncentrace na vybrané klíčové projekty (tzv. Essenský seznam)

12 Geografie dopravy Evropská dopravní politika

13 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: PLANCO Consulting GmbH. Essen. 2003. TEN Invest – Final Report

14 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: PLANCO Consulting GmbH. Essen. 2003. TEN Invest – Final Report

15 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

16 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

17 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

18 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

19 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

20 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

21 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

22 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

23 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

24 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

25 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

26 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

27 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

28 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

29 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Současný stav: - pomalá výstavba TEN: - v současnosti dokončeny projekty č. 7, 8, 9, 10 a 11, - příčiny (financování) - úprava rámců TEN: - rok 2001 (koncentrace úsilí, omezený počet nových projektů), - rok 2004 (rozsáhlejší revize, rozšíření EU)

30 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

31 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

32 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

33 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

34 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

35 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission. 2002. Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

36 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Panevropské multimodální koridory (PMK) - panevropské konference ministrů dopravy: - Praha (1991), - Kréta (1994), - Helsinki (1997) → 10 PMK = rozšíření (obdoba) prioritních projektů TEN v CEEC

37 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: http://www1.oecd.org/cem/topics/paneurop/corridors.htm

38 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: http://www1.oecd.org/cem/topics/paneurop/corridors.htm

39 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: http://www1.oecd.org/cem/topics/paneurop/corridors.htm

40 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: http://www1.oecd.org/cem/topics/paneurop/corridors.htm

41 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: http://www1.oecd.org/cem/topics/paneurop/corridors.htm

42 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: http://www1.oecd.org/cem/topics/paneurop/corridors.htm

43 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Síť TINA - Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA), - rozšíření (obdoba) celkové sítě TEN v CEEC

44 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: http://www.tinasecretariat.at/

45 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: PLANCO Consulting GmbH. Essen. 2003. TEN Invest – Final Report

46 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: PLANCO Consulting GmbH. Essen. 2003. TEN Invest – Final Report

47 Geografie dopravy Evropská dopravní politika DOPRAVNÍ POLITIKA V ČR (pro léta 2005 – 2013) Návaznost: - evropská dopravní politika (White Paper …), - česká dopravní politika z roku 1998 Zohlednění: - členství v EU

48 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Priority 1.Dosažení vhodné dělby mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu 2.Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury - postupná výstavba a modernizace sítě TEN-T v ČR 3.Zajištění financování v dopravním sektoru 4.Zvýšení bezpečnosti dopravy 5.Podpora dopravy v regionech

49 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Hlavní projekty rozvoje železniční sítě - čtyři „národní“ tranzitní koridory Pramen: http://www.k-report.net/koridory/images/mapaCR.gif

50 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: http://www.k-report.net/koridory/soucasn8.htm

51 Geografie dopravy Evropská dopravní politika - vysokorychlostní tratě Pramen:http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/BD2A6F9E-697E-4AAB-9374-93D18C0AB818/0/VRTschema.jpg

52 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:http://www.cd.cz/index.php?action=article&id=21735

53 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Hlavní projekty rozvoje silniční sítě - dálnice a rychlostní komunikace Pramen: www.rsd.cz

54 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Hlavní projekty rozvoje vodní dopravy - plavební podmínky na dolním Labi, - splavnění Labe do Pardubic

55 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Hlavní projekty rozvoje letecké dopravy - modernizace letištní infrastruktury (Praha – Ruzyně) Pramen:http://www.csl.cz/cs/letiste/plan_big.htm

56 Geografie dopravy Evropská dopravní politika DOPRAVA V ČR – INFORMACE, odkazy  Ministerstvo dopravy (www.mdcr.cz)www.mdcr.cz - Ročenka dopravy  Státní fond dopravní infrastruktury (www.sfdi.cz)www.sfdi.cz - informace o financovaných projektech  Centrum dopravního výzkumu (www.cdv.cz)www.cdv.cz

57 Geografie dopravy Evropská dopravní politika  Ředitelství silnic a dálnic ČR (www.rsd.cz)www.rsd.cz - údaje o silniční síti (intenzita provozu, stav silnic, varianty plánovaných silnic, …)  České dráhy (www.cd.cz)www.cd.cz  Správa železniční dopravní cesty (www.szdc.cz)www.szdc.cz

58 Pramen: www.rsd.cz

59 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: www.rsd.cz

60 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: www.rsd.cz

61 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: www.rsd.cz

62 Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: www.rsd.cz


Stáhnout ppt "Geografie dopravy Evropská dopravní politika EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita × nepříznivé dopady)"

Podobné prezentace


Reklamy Google