Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA"— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA
Geografie dopravy Evropská dopravní politika EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita × nepříznivé dopady) → optimalizace dopravního systému

2 - neexistence společné dopravní politiky
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Římská smlouva - neexistence společné dopravní politiky

3 Maastrichtská smlouva - posílení základů společné dopravní politiky,
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Maastrichtská smlouva - posílení základů společné dopravní politiky, - dokument „White Paper on the Future Development of the Common Transport Policy“: → otevření dopravního trhu

4 Přetrvávající nedostatky:
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Přetrvávající nedostatky: - nerovnoměrný vývoj jednotlivých druhů dopravy, - kongesce (hlavní silniční a železniční trasy, města, letiště): → ohrožení konkurenceschopnosti a koheze ES, → růst energetické spotřeby dopravy (1,9 mld. litrů paliva/rok) - nepříznivé vlivy dopady (prostředí, zdraví, nehody, …): → trvalá udržitelnost dopravy, - očekávaný budoucí růst dopravy

5 - trvalá udržitelnost dopravy, - cca 60 opatření
Geografie dopravy Evropská dopravní politika „Nová“ evropská dopravní politika – dokument „White Paper – European Transport Policy for 2010: Time to Decide“ - trvalá udržitelnost dopravy, - cca 60 opatření

6 Revitalizace železnic - klíčový prvek dopravního trhu,
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Revitalizace železnic - klíčový prvek dopravního trhu, - otevření trhu, HST, „freight freeways“ Zvýšení kvality trhu v silniční dopravě - přílišná fragmentace, - legislativní ochrana, kontrolní mechanismy Podpora vodní dopravy - součást intermodálních řetězců, - „sea motorways“, bezpečnostní a sociální standardy, systém řízení

7 Dosažení rovnováhy mezi růstem letecké dopravy a prostředím
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Dosažení rovnováhy mezi růstem letecké dopravy a prostředím - „single sky“, - kapacita letišť Podpora intermodality - alternativa k silniční dopravě, - technická harmonizace, program „Marco Polo“ Výstavba transevropských dopravních sítí

8 Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy - snížení počtu obětí, harmonizace značení Přijetí politiky efektního zpoplatnění dopravy - zdanění paliv, zpoplatnění využití infrastruktury Stanovení práv a povinností uživatelů - Charta práv, povinnosti

9 Rozvoj kvalitní městské dopravy Podpora výzkumu a vývoje technologií
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Rozvoj kvalitní městské dopravy Podpora výzkumu a vývoje technologií - telematika, systémy řízení dopravy, … Řízení dopadů globalizace - pozice společenství v organizacích jako je např. International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, Danube Commission Rozvoj střednědobých a dlouhodobých cílů vedoucích ke vzniku trvale udržitelného dopravního systému

10 Obecné cíle evropské dopravní politiky: - intermodalita,
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Obecné cíle evropské dopravní politiky: - intermodalita, - interoperabilita, - transnacionalita

11 Transevropské dopravní sítě (TEN)
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Transevropské dopravní sítě (TEN) → výstavba, modernizace a propojení hlavních evropských dopravních infrastruktur → koncentrace na vybrané klíčové projekty (tzv. Essenský seznam)

12 Geografie dopravy Evropská dopravní politika

13 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: PLANCO Consulting GmbH. Essen TEN Invest – Final Report

14 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: PLANCO Consulting GmbH. Essen TEN Invest – Final Report

15 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

16 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

17 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

18 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

19 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

20 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

21 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

22 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

23 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

24 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

25 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

26 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

27 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

28 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

29 - v současnosti dokončeny projekty č. 7, 8, 9, 10 a 11,
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Současný stav: - pomalá výstavba TEN: - v současnosti dokončeny projekty č. 7, 8, 9, 10 a 11, - příčiny (financování) - úprava rámců TEN: - rok 2001 (koncentrace úsilí, omezený počet nových projektů), - rok 2004 (rozsáhlejší revize, rozšíření EU)

30 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

31 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

32 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

33 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

34 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

35 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: European Commission Trans-European Transport Network: TEN-T Priority Projects. Office for Official Publications of the European Communities.

36 Panevropské multimodální koridory (PMK)
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Panevropské multimodální koridory (PMK) - panevropské konference ministrů dopravy: - Praha (1991), - Kréta (1994), - Helsinki (1997) → 10 PMK = rozšíření (obdoba) prioritních projektů TEN v CEEC

37 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

38 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

39 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

40 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

41 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

42 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

43 - Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA),
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Síť TINA - Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA), - rozšíření (obdoba) celkové sítě TEN v CEEC

44 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

45 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: PLANCO Consulting GmbH. Essen TEN Invest – Final Report

46 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen: PLANCO Consulting GmbH. Essen TEN Invest – Final Report

47 DOPRAVNÍ POLITIKA V ČR (pro léta 2005 – 2013) Návaznost:
Geografie dopravy Evropská dopravní politika DOPRAVNÍ POLITIKA V ČR (pro léta 2005 – 2013) Návaznost: - evropská dopravní politika (White Paper …), - česká dopravní politika z roku 1998 Zohlednění: - členství v EU

48 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Priority Dosažení vhodné dělby mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury - postupná výstavba a modernizace sítě TEN-T v ČR Zajištění financování v dopravním sektoru Zvýšení bezpečnosti dopravy Podpora dopravy v regionech

49 Hlavní projekty rozvoje železniční sítě
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Hlavní projekty rozvoje železniční sítě - čtyři „národní“ tranzitní koridory Pramen:

50 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

51 - vysokorychlostní tratě
Geografie dopravy Evropská dopravní politika - vysokorychlostní tratě Pramen:http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/BD2A6F9E-697E-4AAB D18C0AB818/0/VRTschema.jpg

52 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:http://www.cd.cz/index.php?action=article&id=21735

53 Hlavní projekty rozvoje silniční sítě
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Hlavní projekty rozvoje silniční sítě - dálnice a rychlostní komunikace Pramen:

54 Hlavní projekty rozvoje vodní dopravy
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Hlavní projekty rozvoje vodní dopravy - plavební podmínky na dolním Labi, - splavnění Labe do Pardubic

55 Hlavní projekty rozvoje letecké dopravy
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Hlavní projekty rozvoje letecké dopravy - modernizace letištní infrastruktury (Praha – Ruzyně) Pramen:http://www.csl.cz/cs/letiste/plan_big.htm

56 DOPRAVA V ČR – INFORMACE, odkazy Ministerstvo dopravy (www.mdcr.cz)
Geografie dopravy Evropská dopravní politika DOPRAVA V ČR – INFORMACE, odkazy Ministerstvo dopravy (www.mdcr.cz) - Ročenka dopravy Státní fond dopravní infrastruktury (www.sfdi.cz) - informace o financovaných projektech Centrum dopravního výzkumu (www.cdv.cz)

57 Ředitelství silnic a dálnic ČR (www.rsd.cz)
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Ředitelství silnic a dálnic ČR (www.rsd.cz) - údaje o silniční síti (intenzita provozu, stav silnic, varianty plánovaných silnic, …) České dráhy (www.cd.cz) Správa železniční dopravní cesty (www.szdc.cz)

58 Pramen:

59 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

60 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

61 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:

62 Evropská dopravní politika
Geografie dopravy Evropská dopravní politika Pramen:


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google