Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. CONTROLLING Ing. Jan Cedl AŘ KONTAKT s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. CONTROLLING Ing. Jan Cedl AŘ KONTAKT s.r.o."— Transkript prezentace:

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. CONTROLLING Ing. Jan Cedl AŘ KONTAKT s.r.o.

2 Cíle a funkce controllingu  Integrace procesů plánování, výkaznictví a kontroly,  Integrace hmotných a finančních ukazatelů  Orientace na budoucí vývoj  Analýza odchylek (od plánu) a hledání řešení  Dosažení předem stanoveného cíle

3 Vztah controllingu a kontroly  KONTROLA orientace na minulost výkazy minulé činnosti, porovnání s normou platnou v minulosti hledání nedostatků v minulosti závěry (často represivní) vzhledem k minulým odchylkám  CONTROLLING orientace na budoucnost analýza minulosti s ohledem na budoucí vývoj analýza odchylek a prognóza budoucího vývoje opatření pro budoucí vývoj

4 „ Klasický“ model výnosů a nákladů Nákladystředisko 1středisko2podnikNákladystředisko 1středisko2podnik materiál 1020 30 mzdy 5 8 13 ostatní1214 26 celkem2742 69 Výnosy: středisko 1středisko2podnikVýnosy: středisko 1středisko2podnik výrobky2030 50 služby2010 30 zboží 0 5 5 celkem4045 85 Hospodářský výsledekHospodářský výsledek 13 3 16

5 Modelování v souvislostech  závislost výnosu procesu na množství jiného  závislost nákladů procesu na jeho výnosech  závislost nákladů procesu na výnosech jiného  závislost jednoho druhu nákladů na jiných

6 Výnosy, náklady a peněžní tok ZISK+ AKTIVACE, ZMĚNA ST. ZÁSOB- ODPISY+ ZMĚNA ST.POHLEDÁVEK- ZMĚNA ST. ZÁVAZKŮ+ INVESTICE- ÚVĚRY+

7 Analýza významnosti

8 Procesní model  Produkty (výrobky, služby, zboží) Procesy (realizují produkty) – procesy čerpají náklady – vybrané (zpravidla finální) proces přinášejí výnosy  Náklady: přímé- nepřímé variabilní- fixní

9 Krycí příspěvky  Tržby  - přímé variabilní náklady  = krycí příspěvek I  - přímé fixní náklady  = krycí příspěvek II

10 Fixní náklady základní a dodatečné

11 KP(1) a zisk při přírůstku fixních nákladů

12 Tržby, náklady, KP(1), zisk

13 Úplné vlastní náklady  Složení: přímé variabilní náklady podíl přímých fixních nákladů podíl nepřímých nákladů  Cíl: stanovit nákladovou cenu  Problémy: vypovídací schopnost podílu nepřímých nákladů

14 Hodinové režijní paušály náklady na hodinu čistého provozního času (tj. hodiny práce, účtované zákazníkovi, hodiny práce linky apod.) = náklady na hodinu čistého provozního času (tj. hodiny práce, účtované zákazníkovi, hodiny práce linky apod.) vyjadřují podíl procesu na fixních nákladech uplatní se: jako kriterium výhodnosti při naplněných kapacitách jako kriterium výhodnosti při naplněných kapacitách jako měřítko podílu fixních nákladů na produktu jako měřítko podílu fixních nákladů na produktu

15 Výkon měřený KP(1)/hodinu

16 KRYCÍ PŘÍSPĚVKY JAKO NÁSTROJ HODNOCENÍ PROCESNÍCH VÝNOSŮ A NÁKLADŮ (na příkladu hodnocení tržních segmentů)  Tržní segment (zákazník) ovlivňuje procesy: nákup (materiálu a dalších vstupních komponent) výrobuprodej  Analýza nákladů na produkt – proces – tržní segment  Vyhodnocení dle vybraných kriterií

17 Nárůst tržeb potřebný pro vyrovnání poklesu ceny

18 Příklad procesních nákladů dodávek do obchodních řetězců  Výnosy: tržby+ slevy- vratky-  Náklady výroby: surovinyenergie os. náklady (na množství včetně vratek)  Náklady obchodu: dopravaslužby finanční náklady

19 Strategie a controlling  Úloha strategie v existenci podniku  Strategický plán  Víceletý plán jako pojítko mezi strategickým a operativním plánem

20 Controlling investic  Ekonomické posouzení efektivnosti investice prostá (nediskontovaná) návratnost investice, schopnost podniku profinancovat investici (komerční životaschopnost) čistá současné hodnota – kriterium ekonomické efektivnosti

21 Controlling a BSC  Společné základní schéma:  Struktura controllingové aplikace: Vize  Cíl (soustava cílů)  Úkoly  Činnosti  Ukazatelé  Plán (odpovědnost; termíny)  Evidence  Vyhodnocení  Rozhodnutí (korekce)  Rozhodnutí  Struktura BSC aplikace: Vize  Cíl (soustava cílů)  Ukazatelé  Úkoly  Iniciativy 

22 Ing. Jan Cedl AŘ KONTAKT s.r.o Velflíkova 10/1431, 160 41 Praha 6 tel.: 2 2431 3316 jan.cedl@arkontakt.czjan.cedl@arkontakt.cz, www.arkontakt.cz


Stáhnout ppt "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. CONTROLLING Ing. Jan Cedl AŘ KONTAKT s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google