Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodina protokolů TCP/IP 8. přednáška protokol TCP/IP úvod adresace IPv4 vyhrazené adresy řešení vyčerpání adres Tato prezentace je spolufinancována Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodina protokolů TCP/IP 8. přednáška protokol TCP/IP úvod adresace IPv4 vyhrazené adresy řešení vyčerpání adres Tato prezentace je spolufinancována Evropským."— Transkript prezentace:

1 Rodina protokolů TCP/IP 8. přednáška protokol TCP/IP úvod adresace IPv4 vyhrazené adresy řešení vyčerpání adres Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Rodina protokolů TCP/IP Historie: 60. létastudená válka, potřeba zajištění komunikace mezi vládními a armádními úřady po příp. atomové válce => síť pracující i při vyřazení některých částí a nemající žádné centrum dosud se používá výhradně přepojování okruhů výzkum paketového přenosu v USA a UK lze prakticky ověřit jen na skutečné síti 1961Leonard Kleinrock, MIT, první referát na téma přepojování paketů (Information Flow in Large Communication Nets, RLE Quarterly Progress Report) 1962projekt počítačového výzkumu při agentuře DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Rodina protokolů TCP/IP Historie: 19641. kniha o přepojování paketů (Communication Nets: Stochastic Message Flow and Delay, McGraw-Hill) Paul Baran (RAND Corp.: On Distributed Communications Networks, principy sítě se směrováním paketů dle požadavků Pentagonu RAND corporation - Research And Development, neziskový think tank, založeno 1946 Douglas Aircraft Company, financováno vládou, soukromými nadacemi, univerzitami a firmami i soukromníky, od 1950 významně definuje vojenskou strategii USA 1969ARPANET - experimentální síť s přepojováním paketů buduje akademická sféra 4 uzly (University of California Los Angeles - UCLA, Stanford Research Institute - SRI, University of California Santa Barbara, University of Utah) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Rodina protokolů TCP/IP Historie: 1972ARPANET demo (ICCC - International Conference on Computers and Communications), cca 20 routerů, 50 počítačů, protokol NCP (Network Control Protocol) [NCP sloužil k experimentálnímu ověření, nebyl vhodný pro rutinní použití] zahájení provozu elektronické pošty 1973 Bob Metcalf (Xerox) vyvíjí Ethernet připojeny první uzly mimo USA (Norsko, Velká Británie) 1973-79vývoj základů otevřené architektury TCP/IP (Stanford University, Bolt, Beranek and Newman - BBN, University College London) se zásadami: sítě samostatné, pro připojení k internetu nebudou potřeba žádné vnitřní změny komunikace založena na principu “nejlepší snahy” (best effort), tzn. přenos není sítí garantován, když paket nedorazí k cíli, bude jej zdroj opakovat propojení sítí mezi sebou pomoci “černých skříněk” (později gateway, ještě později router), nebude existovat globální řízení na provozní úrovni Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Rodina protokolů TCP/IP Historie: 1976první kniha o ARPANET (Kleinrock: Queueing Systems: Vol. II, Computer Applications) 1980experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET BBN a UCB (University of California at Berkeley) implementují TCP/IP pod BSD UNIX (Berkeley Software Distribution) adresace IPv4, systém DNS, směrovací protokoly 1983TCP/IP standardem ARPANET (od 1. 1. 1983) rozdělení ARPANET na dvě sítě (ARPANET a MilNET) SUN Microsystems přenáší TCP/IP do komerční sféry (ještě nejsou standardy založené na OSI, ale existují firemní řešení (XNS - Xerox Network System, DECNet, SNA - Systems Network Architecture fy IBM) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Rodina protokolů TCP/IP Historie: 1985/86zahájen program NSFNET (NSF - National Science Foundation) pro spojení šesti superpočítačových center 1986/95program NSFNET sponzoroval rozvoj Sítě hodnotou $200.000.000 1990ukončení provozu ARPANET, začíná se používat název Internet první brána mezi Internet e-mail a MCI Mail 1992vzniká Mosaic, první www prohlížeč 1993NSNET backbone 44,7 Mbit/s Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Rodina protokolů TCP/IP Historie: 1995končí NSFNET, páteř provozována komerčně sítí vBNS (very high-performance Backbone Network Service) (společný projekt NSF a MCI Telecommunications) FNC (Federal Networking Council) v rezoluci definuje Internet jako inf. systém:  logicky propojen v globálně jedinečném adresním prostoru založeném na IP a jeho rozšířeních  podporuje komunikaci založenou na souboru TCP/IP a jeho rozšířeních  poskytuje, používá a zpřístupňuje veřejně nebo soukromě služby založené na této infrastruktuře Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 Rodina protokolů TCP/IP Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. aplikační prezentační fyzická linková relační transportní síťová ISO/OSI aplikační transportní TCP/IP siťové rozhraní internetová (IP)

9 TCP/IP - dokumenty Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. doktorandi na UCLA publikovali své myšlenky, návrhy, názory, představy jako neformální dokumenty “Request for Comments” (RFC, žádost o komentář), RFC se používají dodnes, číslují se (RFC1234) v RFC: standardy, návrhy, výsledky experimentů,... nikdy se nemění – neexistují neaktuální verze žádného RFC, v případě zastarání je nahrazen novým úplným dokumentem s novým číslem standard track vs. off-track standard track: Proposed Standard (min. 6 měsíců, 2 nezávislé implementace) Draft Standard (min. 3 měsíce, provozní zkušenosti) Internet Standard off-track: Informational Experimental Prototype Historic

10 TCP/IP - adresace Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Adresy IPv4: každý uzel musí mít unikátní adresu abstraktní adresy (neexistuje bezprostřední ekvivalent v MAC adresách) adresy nezávislé na síti (na tvaru ani délce MAC adres) délka 32 bitů nutnost vyhovět potřebám směrování router se rozhoduje podle příslušnosti k síti, ne na základě celé adresy (minimalizace směrovacích tabulek) => v IP adrese musí být adresa sítě a adresa konkrétního uzlu v této síti Síť ASíť B R1 A.1 B.1 A.2 stejná adresa sítě různá adresa uzlu adresa sítě libovolná adresa uzlu různá adresa sítě libovolná adresa uzlu

11 TCP/IP - adresace Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Adresy IPv4: 32 bitů zápis po bytech desítkově (např. 147.229.32.10) adresa síťového rozhraní (ne počítače) dvě části (netid, hostid), hranice mezi nimi podle třídy 0 01 011 netid hostid class A class B class C 31 238 7015 111 class D 0 111 class E 1 1 - 126126 sítí, (127), 16.777.214 uzlů/síť 128 - 191,16.384 sítí, 65.534 uzlů/síť 192 - 223,2.097.152 sítí, 254 uzlů/síť 224 - 239, skupinová adresa (multicast) 240 - 255,experimentální účely

12 TCP/IP - adresace Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vyhrazené IP adresy: netid, hostid=0:adresa sítě (147.229.0.0) netid=0, hostid:adresa uzlu (0.0.0.5) 0.0.0.0tento počítač na této síti 255.255.255.255 limited broadcast (omezená všeobecná adresa), neprochází přes router netid, hostid=11..1 directed broadcast (147.229.255.255), řízená všeob. adresa 127.x.x.xloopback, softwarová zpětnovazební adresa (komunikace mezi procesy počítače bez vysílání na síť)

13 TCP/IP - subnetting Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podsíťování (subnetting), maska subsítě (subnet mask) neefektivní využití adres členěním do tříd (např. nevyčerpatelný přebytek adres stanic pro třídu A a obvykle i B) subnetting: hostid se rozdělí na adresu podsítě adresu stanice (méně bitů než původní hostid) pro podsíťové adresy se využívá souvislý tok bitů zleva od netid pozice hranice se udává pomocí tzv. masky subsítě (subnet mask) subnet mask je 32 bitová hodnota, zapisuje se ve stejném formátu jako IP adresa na pozicích bitů vyjadřujících v adrese masku sítě nebo podsítě je 1, na pozicích označujících adresu stanice je 0 Implicitní masky (bez posunutí pomocí subnettingu) jsou třída A: 255.0.0.0 třída B: 255.255.0.0 třída C:255.255.255.0 Adresa podsítě nemá mít všechny bity 1 ani všechny bity 0

14 TCP/IP - subnetting Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet R 147.229.1.0147.229.2.0 147.229.0.0 175.176.144.34 255.255.0.0 147.229.1.1 255.255.255.0 147.229.2.1 255.255.255.0 147.229.1.2 255.255.255.0 147.229.2.2 255.255.255.0

15 TCP/IP - adresy IPv4 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Problém rychlého úbytku IP adres: subnetting (okamžité řešení, neřeší princip problému) další dočasná řešení (opět neřeší princip) VLSM (Variable Length Subnet Mask) CIDR (Classless InterDomain Routing) privátní IP adresy NAT (Network Address Translation) úplným řešením jsou nové větší adresy (IPv6)

16 TCP/IP - VLSM Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VLSM (Variable Length Subnet Mask), RFC 1812 původní předpoklad, že subnetting bude dostačující, proto se měla v jedné IP síti používat jedna (stejná subsíťová maska) problém je s různě fyzicky realizovanými podsítěmi v rámci jedné IP sítě (Ethernet vs. dvoubodový spoj), kdy je třeba velký počet podsítí a na jednotlivých podsítích je značně různý počet stanic VLSM umožňuje podsíťovat podsítě nebylo podporováno v RIP, ale až v RIP2 (v OSPF od začátku)

17 TCP/IP - CIDR Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. CIDR (Classless interDomain Routing), RFC 1518 a 1519 prefix routing umožňuje přidělovat koncovým sítím "přesně" velké skupiny IP adres řeší problém nárůstu směrovacích tabulek – síť jednoho providera může obsahovat mnoho adres (jisté třídy, ale směrování je do všech těchto sítí jediné, neboť je to vlastně jedna síť) => směrování podle tříd adres nemusí být výhodné supernetting jako protiklad k subnetting agregace adres pro směrování na základě společného prefixu bez ohledu na třídu vyjadřuje se počtem bitů prefixu za IP adresou a lomítkem (nebo nadsíťovou maskou) předp.: provider získá souvislý blok adres a bude z něho přidělovat podle potřeby

18 TCP/IP - CIDR Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 193.21.4.0/22 (třída C, tzn. dflt. subnet maska 255.255.255.0) 193.21.4.0 255.255.252.0 11000001.00010101.00000100.00000000 193.21.4.0 11111111.11111111.11111100.00000000 255.255.252.0 pokryje rozsah C adres 193.21.4.0 až 193.21.7.0 síťhost prefix počet agregovaných bitů adresy počet adres v síti C počet adres stanic s daným prefixem /24 /23 /22... /17 8 9 10... 15 1 2 4... 128 256 512 1024... 32768

19 TCP/IP - privátní adresy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Privátní IP adresy kde nebude existovat přímá komunikace, tam nemusí být unikátní adresy (privátní sítě jsou od zbytku světa odděleny - "firewall" - na vyšší vrstvě než je síťová) na hranicích privátních sítí je třeba zastavit šíření směrovacích informací v privátních sítích lze teoreticky používat libovolné adresy, ale doporučuje se používat adresy k tomu určené Silně se doporučuje používat tyto adresy i u izolovaných sítí (vůbec nepřipojených k Internetu) Adresy soukromých sítí (RFC1918): původně určeno pro sítě nepřipojené k Internetu z důvodu nedostatku adres se používá i pro podnikové nebo domácí sítě připojených přes firewall (pak stačí jedna veřejná adresa na vnější firewalu, ten provádí překlad adres protokolem NAT - viz dále) třída A10.0.0.0 třída B172.16.0.0 až 172.31.0.0 třída C192.168.0.0 až 192.168.255.0

20 TCP/IP - NAT Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. NAT (Network Address Translation) překládá (mění "za chodu") IP adresy (RFC 1631) používá se na rozhraní mezi privátní sítí a veřejným Internetem (překládá lokální (privátní, vícenásobně použitelné) adresy na veřejné (unikátní) adresy) bezpečnost (lokální adresy "nejsou vidět“) šetří IP adresy privátní síť router s NAT veřejná adresa např. 1.2.3.4 privátní adresa např. 192.168.1.1 veřejná síť např. Internet privátní adresa např. 192.168.1.2 privátní adresa např. 192.168.1.3 Stanice v privátní síti s okolním světem komunikují přes router 192.168.1.1 běžným způsobem. V odchozích paketech NAT router zamění zdrojovou (privátní) adresu za svoji (veřejnou), odpověď potom přepošle skutečnému odesílateli. Za NAT může být i veřejně dostupný server.

21 TCP/IP - skupinové adresy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. IP adresy třídy D: skupinová adresace (dle RFC 1112) 224.0.0.1skupina všech stanic připojených k lokální podsíti 224.0.0.2skupina všech směrovačů připojených k lokální podsíti 224.0.0.4všechny směrovače protokolu DVMRP 224.0.0.5skupina všech směrovačů podporujících protokol OSPF 224.0.0.6skupina všech jmenovaných směrovačů podporujících protokol OSPF 224.0.0.9použito pro RIP2 224.0.1.1použito pro NTP (Network Time Protocol)


Stáhnout ppt "Rodina protokolů TCP/IP 8. přednáška protokol TCP/IP úvod adresace IPv4 vyhrazené adresy řešení vyčerpání adres Tato prezentace je spolufinancována Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google