Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROBLEMATIKA PROFESNÍ SAMOSPRÁVY Jan Fafejta Geodet, spol. s r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROBLEMATIKA PROFESNÍ SAMOSPRÁVY Jan Fafejta Geodet, spol. s r.o."— Transkript prezentace:

1 PROBLEMATIKA PROFESNÍ SAMOSPRÁVY Jan Fafejta Geodet, spol. s r.o. fafejta@geodet.cz

2 - území, nebo zájmové skupiny - o svých záležitostech rozhoduje útvar sám - zná lépe vlastní problematiku - výkon správy je mnohem efektivnější - z hlediska státního rozpočtu i levnější - funguje lépe v menších subjektech - kontrola tohoto útvaru je snazší SAMOSPRÁVA

3 VÝVOJ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ svobodná povolání byla již ve starém Římě a to nejen umělecké profese, ale i povolání technická skutečně svobodná povolání jsou výdělečné činnosti vykonávané nezávisle jejich výkon neupravuje žádný zákon je to např. novinář na volné noze, nebo nezávislý umělec

4 VÝVOJ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Za svobodná povolání se považují i ta, která jsou osvobozena jen od výkonné moci státu Působnost státu však zůstává pro zákonné základy činnosti profesní samosprávy v oblasti kontroly státní soudní mocí a u některých profesních samospráv je výkon povolání podmíněn i souhlasem státní výkonné moci – např. MO pro ÚOZI podle písm. d)

5 VÝVOJ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Komory v dnešním pojetí začaly vznikat v 19. století lékárnická grémia (1831-1841) stavovská organizace notářů (1871) lékařské komory inženýrské komory (1913-14)

6 PROFESNÍ SAMOSPRÁVY U NÁS V SOUČASNÉ DOBĚ advokáti, architekti, stavební inženýři, exekutoři, notáři, lékaři, lékárníci stomatologové

7 PROFESNÍ SAMOSPRÁVY U NÁS V SOUČASNÉ DOBĚ Komora nad příslušníky profesního stavu vykonává mocenská oprávnění vybírání poplatků, kárná pravomoc možnost ukládání sankcí moc komory je regulována zákonem v případě disciplinárního, či kárného řízení je vázána správním řádem

8 PROFESNÍ SAMOSPRÁVY U NÁS V SOUČASNÉ DOBĚ Stát může zasahovat do působnosti profesní samosprávy jen na základě zákona a musí vždy respektovat správní autonomii komor svůj zásah poměřovat hledisky ochrany samosprávy to potvrdil Nejvyšší správní soud

9 PROFESNÍ SAMOSPRÁVY U NÁS V SOUČASNÉ DOBĚ Mezi ně patřili a měli by patřit i nyní geodeti V naší profesi byl "Úředně autorizovaný civilní geometr" za 1. republiky typickým představitelem svobodného povolání. To bylo přerušeno érou komunizmu

10 VZNIK ZEMĚMĚŘICKÉ KOMORY ZE ZÁKONA PO SAMETOVÉ REVOLUCI Vývoj po sametové revoluci jmenován nový předseda ČÚGK na základě jeho opatření již v roce 1990 zavedeno soukromé podnikání profese geodet byla svobodným povoláním, nepodléhajícím živnostenskému zákonu rejstřík vedl ČÚGK

11 VZNIK ZEMĚMĚŘICKÉ KOMORY ZE ZÁKONA PO SAMETOVÉ REVOLUCI Vznikla Česká komora inženýrů geodetů a kartografů hájení zájmů soukromé sféry hlavní cíl ustavení stavovské komory na základě zákona povinné členství pro autorizované osoby příprava novely zákona o geodesii a kartografii, kterou měla vzniknout i komora

12 VZNIK ZEMĚMĚŘICKÉ KOMORY ZE ZÁKONA PO SAMETOVÉ REVOLUCI Zmařeno zákonem 200/1994 Sb. o zeměměřictví výkony zeměměřických činností přesunuty pod živnostenský zákon jako svobodné povolání (bez profesní samosprávy) se týká jen ověřování výsledků zeměměřických činností úřední oprávnění pro ověřování vydáváno ve správním řízení absolventům vysokých škol bez zkoušky s názvem funkce „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“ Teprve o několik let později bylo nutné skládat příslušnou zkoušku

13 VZNIK ZEMĚMĚŘICKÉ KOMORY ZE ZÁKONA PO SAMETOVÉ REVOLUCI Tento zákon a zákon o zem ě m ěř ických a katastrálních orgánech prošly úspěšně legislativním procesem s malými změnami platí dodnes začala velmi silně chybět kontrola a dohled nad výkonem zeměměřických činností ve výstavbě ověřovaných úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry doprovázená poklesem cen geodetických prací a to jak v inženýrské geodesii, tak v katastru nemovitostí

14 VZNIK ZEMĚMĚŘICKÉ KOMORY ZE ZÁKONA Komora již pod novým názvem Komora geodetů a kartografů pokračovala ve své snaze o vznik komory ze zákona spolupráce s pozdějším poslancem Zdeňkem Koudelkou připraven návrh zákona o Zeměměřické komoře podán v Poslanecké sněmovně k jeho postupu do druhého čtení chybělo 13 hlasů a byl vrácen k dopracování vzhledem k tehdejší politické situaci již k jeho dalšímu podání v té době nedošlo.

15 VZNIK ZEMĚMĚŘICKÉ KOMORY ZE ZÁKONA - -- KGK se poučila z chyb, kterých se dopustila při podání zákona do PS v roce 2000 -jako základ byl použit návrh zákona z roku 2000, jehpž aktualizaci provedl doc. Koudelka -o rok později uspořádána konference ÚOZI, kde byli ÚOZI seznámeni s tímto novým návrhem - návrh zákona předán na ČÚZK k připomínkám, které byly do návrhu zákona zapracovány - poté byl návrh zákona předán na MO, se kterým byl projednán a připomínky zapracovány -to už byl rok 2013

16 VZNIK ZEMĚMĚŘICKÉ KOMORY ZE ZÁKONA - snaha podat zákon do PS jako vládní návrh - hledání kontaktů na MZe - spolupráce s Ing. Schlingem - jednání s ČKAIT a ČKA novela Autorizačního zákona připravována na MMR nápad : vznik další komory (Zeměměřické) tímto zákonem zpracování návrhu s využitím původního návrhu zák. o ZK s respektováním ustanovení spoelčných pro obš stávající komory opětné projednání s ČÚZK a MO

17 VZNIK ZEMĚMĚŘICKÉ KOMORY ZE ZÁKONA Současný stav: - Návrh projednán s ministrem zemědělství podán jako připomínka k novele Autorizačního zákona ministerstvem zemědělství na MMR - MMR: novela je rozsáhlá a významná, není k tomu vládní zmocnění - Jednání s ministryní pro MMR není ukončeno, žádáme odklad termínu pro podání do vlády Další

18 a jsem připraven odpovídat na dotazy. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PROBLEMATIKA PROFESNÍ SAMOSPRÁVY Jan Fafejta Geodet, spol. s r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google