Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo Licenční smlouva autorská JUDr. E. Kadlecová ZS 2011/12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo Licenční smlouva autorská JUDr. E. Kadlecová ZS 2011/12."— Transkript prezentace:

1 Autorské právo Licenční smlouva autorská JUDr. E. Kadlecová ZS 2011/12

2 2 Základní vlastnosti smlouvy  Uplatní se jen u díla dokončeného  Vyjadřuje se jí svolení s užitím díla (opravňující)  Realizují se jí autorova majetková práva  Má konstitutivní povahu  Nikoli však translativní – autorovo právo nezaniká  Lze jí využít všechny známé způsoby užití  Je zakázáno ji uzavřít na způsob užití, který v aktuální době není znám  Je zavazující pro nabyvatele  Dohoda o odměně je povinná (i v případě bezúplatného užití)  Obsah smlouvy nemusí být na jedné listině  Právněteoreticky jde o smlouvu pachtovní (odměnu „zaplatí“ výtěžek z užití)  Dispozitivní charakter

3 3 Varianty licenční smlouvy Podlicence (nabyvatel licence poskytne plnění ze smlouvy třetí osobě) Licenční smlouva na užití zpracovaného díla Smlouva o dílo spojená s licencí (§61) Smlouva na užití školního díla (§60) Smlouva na užití zaměstnaneckého díla(§58)

4 4 Obchody mimo licenci Kupní smlouva na originál díla ( Obč.Z. ObchZ Nájem díla (AutZ + ObčZ) Výpůjčka (AutZ + ObčZ) Smlouva o obstarání výkonu autorských práv (KSP - AutZ)

5 5 Licence výhradní – Licence nevýhradní Povinně písemná Jako výhradní je explicitně sjednáno Zákaz dispozice s dílem samotným autorem Zákaz dispozice dalšími osobami Umožňuje odstoupit pro nečinnost nabyvatele Forma není předepsána O povaze výhrady mlčí, nebo je jako nevýhradní přímo sjednána Není zákaz nakládání (užití) samotným autorem Není zákaz poskytnout užití třetím osobám Odstupovat není třeba

6 6 Povinné náležitosti smlouvy Předmět užití ( určen specificky, individuálně ) Způsob či způsoby užití (§ 12, katalog užití) Rozsah užití ( množstevní, územní, časový) Dohoda o odměně (i při poskytnutí práva k dílu bezplatně

7 7 Fakultativní náležitosti licenční smlouvy Čas plnění Místo plnění Různá vedlejší ustanovení (např. podmínky),

8 8 Omezení licence Řeší §50 AutZ Výkladová pravidla licence Supluje absenci dohody mezi autorem a nabyvatelem licence Odst. 3, vyvratitelná domněnka územní, časového a množstevního omezení licence Dílo je omezeno na území ČR Na dobu nikoli delší 1 roku V rozsahu (množství) obvyklého (typického) pro druh díla a způsob užití Licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k rozšiřování Omezení nabyvatele licence, § 51, zákaz měnit a upravovat dílo vč, názvu (=ochrana názvu, jmen¨postav atd.)

9 9 Odstoupení od autorské licenční smlouvy Pro nečinnost nabyvatele licence (§ 53) Má smysl jen u výhradní (exkluzivní) smlouvy Neužití díla jsou nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora Nejdříve lze po dvou letech od poskytnutí licence Předem nutno nabyvatele k využití prokazatelně vyzvat Při povinně zavazující licenční smlouvě zůstává autorovi odměna (nárok na ni) Není vyloučena povinnost nabyvateli l. nahradit škodu v odůvodněných případech Právo odstoupení přechází i na dědice

10 10 Odstoupení od smlouvy Pro změnu přesvědčení autora (§54) Je přípustné jen u dosud nezveřejněného díla Nepřechází na dědice Nemá na ně vliv výhradnost či nevýhradnost smlouvy Nastala změna okolností, za kterých byla licence udělena Náhrada škody se hradí nabyvateli licence bez dalšího

11 11 Zánik licence Splněním Smrtí FO, zánikem PO, jimž byla l. udělena Marným uplynutím časového rozsahu licence Odstoupením od smlouvy Dohodou o zániku licence, její zrušení U smluv, kdy licence bude navazovat na dílo dosud vznikající : smrt autora, následná nemožnost plnění


Stáhnout ppt "Autorské právo Licenční smlouva autorská JUDr. E. Kadlecová ZS 2011/12."

Podobné prezentace


Reklamy Google