Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovatelské vlastnosti kaučuků Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovatelské vlastnosti kaučuků Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing."— Transkript prezentace:

1 Zpracovatelské vlastnosti kaučuků Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Emil Vašíček Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /2 AutorIng. Emil Vašíček Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Gu-GT/1-PV-4/2 Název DUMZpracovatelské vlastnosti kaučuků Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP28-52-H/01 Obor vzděláváníGumař-plastikář Vyučovací předmětGumárenská technologie Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce s doplňujícím výkladem vyučujícího, náplň: zpracovatelské vlastnosti kaučuků a plastů Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slova Kaučuk, Hustota, Mechanické vlastnosti, Elasticita, Tažnost, Izolační vlastnosti, Chemická odolnost, Teplotní odolnost, Energetická náročnost Datum 13. 10. 2012

3 Zpracovatelské vlastnosti kaučuků Náplň výuky: Termodynamické vlastnosti Teplota skelného přechodu Tepelná vodivost Chlazení a ohřev Tepelná odolnost Zpracovatelnost Plasticita Energetická náročnost

4 Makromolekulární látky Plasty a pryže řadíme mezi organické makromolekulární látky. Vlastnosti plastů a pryží se v mnohém směru liší od vlastností klasických materiálů. Předpokladem vhodného upotřebení polymerních materiálů je především využití těch vlastností, které jiné materiály nemají anebo jich jen obtížně dosahují. Obr. 1: Makromolekulární látka

5 Termodynamické vlastnosti V určité oblasti teplot se fyzikální vlastnosti polymerů mění skokově. Takové oblasti jsou nazývány přechodové. Existují přechodové teploty: T g – teplota zeskelnění nebo teplota skelného přechodu, T f – teplota viskózního toku (pro amorfní plasty) nebo T m – teplota tání (pro semikrystalické plasty). Obr. 2: závislost log σ na teplotě

6 Termodynamické vlastnosti Teplotu zeskelnění T g je možno ovlivnit např. přídavkem změkčovadel, které sníží mezimolekulární soudružnost a tím i T g. Nad teplotou skelného přechodu jsou polymery plastické, pod ní tvrdé. Obr. 3: teplota skelného přechodu Nejnižší hodnotu teploty zeskelnění vykazují kaučuky (malé mezimolekulární síly a značně ohebné řetězce) a semikrystalické polymery (např. PE) Amorfní termoplasty mají hodnotu teploty zeskelnění výrazně nad teplotou okolí. Nejvyšší teplotu skelného přechodu mají epoxidové pryskyřice. polymerT g [°C] Silikonový Kaučuk-120 HDPE-120 butadien-100 LDPE-80 NR. IIR-75 PP-10 PA55 PET70 PVC80 PS90 epoxidy160

7 Tepelná vodivost Polymery (kaučuky i plasty) mají obecně velmi malou tepelnou vodivost. Značnou pozornost je proto nutné věnovat temperaci: Chlazení – např. při míchání kaučukových směsí Ohřev – např. při vulkanizaci Obr. 4: měření teplotní vodivosti

8 Chlazení Zvláště při míchání kaučukových směsí je nutné intenzivní chlazení. Vnitřním třením se směs silně zahřívá. Obr. 5: chlazení kalandru (GT1) Obr. 6: chladno

9 Ohřev Směs se v různých hloubkách prohřívá nerovnoměrně. Vulkanizaci možno ukončit, až zvulkanizuje směs i uvnitř. Obr. 7: teplota v různých hloubkách pláště Doba vulkanizace tenkostěnných výrobků je podstatně kratší, než u tlustostěnných Na povrchu Vrchní vložka Mezi vložkami

10 Teplotní odolnost K nedostatkům patří malá odolnost k vyšším teplotám Většinou je lze dlouhodobě používat jen do teplot 100 až 150 °C Použití při vyšších teplotách je spíše výjimečné Nejvyšší teploty snášejí silikony (až 250 °C) a fluoroplasty (do 300 °C) Obr. 8: Teplotní namáhání

11 Zpracovatelnost Pro hodnocení polymerů z hlediska jejich tokových vlastností se používá tzv. index toku taveniny (ITT). Je to hmotnost vytlačené taveniny za definovaných podmínek (teploty, tlaku, profilu hubice). Obvykle se udává počtem gramů vytlačené taveniny za 10 minut. ITT je nepřímo úměrný relativní molekulové hmotnosti polymeru (kratší řetězce lépe tečou). Obr. 9: narůstání profilu za hubicí Do směsi se přidávají látky usnadňující tečení – změkčovadla. Lepší zpracovatelnost Menší narůstání profilu

12 Plasticita Tokové vlastnosti materiálu charakterizuje plasticita (viskozita). Nejobvyklejší plasticita Mooney – práce úměrná krouticímu momentu, potřebnému k protáčení kotouče ve zkoušeném materiálu Obr. 10: plastometr Mooney 1 – rotor 2 – zkoušený materiál 3 – forma 4 – měřicí a regulační zařízení

13 Energetická náročnost Průměrná spotřeba energie [kJ/kg] pro výrobu 1 kg některých materiálů Obr. 11: Energie pro výrobu 1 kg Podobné relace platí i pro následné zpracování Např. pro výrobu ocelových trubek se spotřebuje cca 5,7x více energie, než pro plastové recyklaceze surovin Obr. 12: Ocelové trubky

14 Kontrolní otázky: 1.Co to je teplota skelného přechodu? 2.Porovnej termodynamické vlastnosti kaučuku a ostatních klasických konstrukčních materiálů 3.Jak se zjišťuje plasticita?

15 Seznam obrázků: Obr. 1: anonym, Macromolecule, [vid. 13. 10. 2012], dostupné z: www.freepik.comwww.freepik.com Obr. 2: vlastní, Logaritmická závislost pevnosti na teplotě Obr. 3: vlastní, teploty skelného přechodu Obr. 4: Vašíček Emil, „Gumárenská technologie 1“, učební texty, vydání třetí, Střední odborná škola Otrokovice, 2011, zařízení na měření teplotní vodivosti Obr. 5: Vašíček Emil, „Gumárenská technologie“, učební texty, vydání třetí, Střední odborná škola Otrokovice, 2011, chlazení kalandru Obr. 6: anonym, Sněhulák, [vid. 13. 10. 2012], dostupné z: Klipart Microsoft Office Obr. 7: Vašíček Emil, „Gumárenská technologie 3“, učební texty, vydání třetí, Střední odborná škola Otrokovice, 2011, průběh teplot Obr. 8: anonym, Flame, [vid. 13. 10. 2012], dostupné z: www.freepik.comwww.freepik.com Obr. 9: Vašíček Emil, „Gumárenská technologie 2“, učební texty, vydání třetí, Střední odborná škola Otrokovice, 2011, narůstání profilu Obr. 10: Vašíček Emil, „Gumárenská technologie 1“, učební texty, vydání třetí, Střední odborná škola Otrokovice, 2011, plastometr Obr. 11: vlastní, měrná energie Obr. 12: anonym, Steel pipe, [vid. 13. 10. 2012], dostupné z: www.freepik.comwww.freepik.com

16 Seznam použité literatury: [1] Vašíček Emil, ing., „Gumárenská technologie“, učební texty, vydání třetí, Střední odborná škola Otrokovice, 2011 [2] Vašíček Emil, ing., „Chemické suroviny“, učební texty, vydání druhé, Střední odborná škola Otrokovice, 2009

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zpracovatelské vlastnosti kaučuků Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google