Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM PORUCHA ZÁRODEČNÉ (KMENOVÉ) KRVETVORNÉ BUŇKY NEDOSTATEČNÁ ČI PORUŠENÁ TVORBA : ČERVENÝCH KRVINEK BÍLÝCH KRVINEK KREVNÍCH DESTIČEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM PORUCHA ZÁRODEČNÉ (KMENOVÉ) KRVETVORNÉ BUŇKY NEDOSTATEČNÁ ČI PORUŠENÁ TVORBA : ČERVENÝCH KRVINEK BÍLÝCH KRVINEK KREVNÍCH DESTIČEK."— Transkript prezentace:

1 MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM PORUCHA ZÁRODEČNÉ (KMENOVÉ) KRVETVORNÉ BUŇKY NEDOSTATEČNÁ ČI PORUŠENÁ TVORBA : ČERVENÝCH KRVINEK BÍLÝCH KRVINEK KREVNÍCH DESTIČEK

2 PORUCHA FUNKCE ČERVENÝCH KRVINEK : ANÉMIE - únava, dušnost, slabost, nevýkonnost PORUCHA FUNKCE BÍLÝCH KRVINEK : SNÍŽENÍ OBRANYSCHPNOSTI - infekce PORUCHA FUNKCE KREVNÍCH DESTIČEK : KRVÁCENÍ - modřiny, gynekologické krvácení, krvácení z nosu.

3 MDS ČASNÁ FORMA : převládají příznaky vyplývající z nedostatku krvinek ( únava, infekce, krvácení ) POZDNÍ FORMA : porucha regulace krvetvorby vede k nárůstu počtu mladých krvinek a postupnému přechodu do nádorového bujení krvetvorby - leukémie

4 MDS - incidence průměrná incidence : 4 - 5/100 000 obyvatel mladší nemocní ( do 40 let ) : 0,5 – 1/ 100 000 obyvatel nemocní nad 60 let : 10 – 15/ 100 000 obyvatel

5 Myelodysplastický syndrom: onemocnění starších pacientů Williamson PJ, et al. Br J Haematol. 1994;87:743-5. Age (5-year terms) 00 2 1 22 4 9 16 26 52 59 61 34 10 1 0 20 30 40 50 60 70 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95- Incidence (per 100,000) Below 50 years0.5 50–59 years5.3 60–69 years15 70–79 years49 80 years and older89

6 Klonální myelo- poeza Klonální vývoj AML Inefektivní hematopoeza Zvýšená apoptóza poškození dřeňového stromatu Změna v imunitní odpovědi alterace cytokinové odpovědi mutace kmen. buňky Věk Chemikálie Oxidativní stres Radiace T-cell attack Druhotné mutace/epigenetické změny Patogeneze MDS a progrese do AML

7 MDS: poškození produkce krevních elementů Vysoká apoptotická aktivita poškození diferenciace Časný (early) MDS (Nízké riziko) Pokročilý (advanced) MDS (Vysoké riziko)

8 Cytogenetické abnormality jsou velmi časté u MDS  52% má klonální cytogenet. abnormity; 44% z těchto pacientů má >1 abnormalitu  Nejčastější abnormalita: del(5q) 350 300 250 200 150 100 50 0 Počet případů Cytogenetická abnormalita del(5q) –7/del(7q) trisomy(8) –18/del(18q) del(20q) –5 –Y –17/del(17p) trisomy(21) Inv/t(3q) –13/del(13q) –21 t(5q) trisomy(11) trisomy(1/1q) del(12p) del(11q) t(7q) +Mar Haase D, et al. Blood 2007;110:4385–95 Jediná abnormalita Dvě aberace současně Komplexní změny karyotypu Analýza z databáze 2,124 pacientů s MDS

9 DIAGNÓZA MDS 1.Anemický syndrom, infekce, krvácení 2.(pan) cytopenie v periferní krvi : anémie (normo-, makrocytární), neutropenie, trombocytopenie. Mladší buňky (blasty) mohou být přítomny (pokročilý MDS) 3.Aspirace kostní dřeně (nátěr = cytologie) + biopsie (= histologie ) + cytogenetika a molekulární analýzy esenciální pro stanovení dg. MDS. Obvykle: hypercelulární kostní dřeň s morfologickými atypiemi v 1, dvou nebo všech 3 liniích. Atypická buněčná distribuce v histologii kostní dřeněn (např. ALIP ) Klasifikace + stanovení rizika

10 Klasifikace MDS WHO 2008: MDS bez přebytku blastů %Typ MDSPerif. krevKostní dřeň 9RCUD (refractory cytopenia with unilineage dysplasia) ● RA (refrakterní anémie) ● RT (refrakterní trombocytopenie) ● RN (refrakterní neutropenie) ●Uni- or bicytopenie ●Blasty < 1% ●Dysplázie jedné krevní řady (≥ 10% buněk v 1 myeloidní linii) ●Blasty < 5% ●Prsténčité sideroblasty < 15% z erythroidních prekursorů 7RARS (refrakterní anémie s prsténčitými sideroblasty) ●Anémie ●Nejsou přítomny blasty ●Prsténčité sideroblasty ≥ 15% z erythroidních prekursorů ●Erythroidní dysplázie pouze ●Blasty < 5% 47RCMD (refrakterní cytopenie s multiliniovou dysplázií) ●Cytopenie ●Vzácně blasty (< 1%) ●Nejsou Auerovy tyče ●Monocyty < 1,000/µL ●Dysplázie v ≥ 10% buněk ≥ 2 myeloidních linií (neutrofily a/nebo erytroidní prekursory a/nebo megakaryocyty) ●Blasty < 5% ●Nejsou Auerovy tyče ●Prsténčité sideroblasty ± 15% 4MDS spojený s izolovanou del(5q) ●Anémie ●Normální nebo zvýšený počet PLT ●Vzácně blasty (< 1%) ●Normaální nebo zmnožené megakaryocyty s hypolobulovanými jádry ●Blasty < 5% ●Izolovaná del(5q) ●Nejsou přítomny Auerovy tyče Swerdlow SH, et al. IARC Press, Lyon 2008;109-38.

11 %BloodBone marrow 15RAEB-1 (refractory anaemia with excess blasts-1) ●Cytopenia(s) ●Blasts < 5% ●No Auer rods ●Monocytes < 1,000/µL ●Unilinear or multilinear dysplasia ●No Auer rods ●Blasts 5–9% 18RAEB-2 (refractory anaemia with excess blasts-2) ●Cytopenia(s) ●Blasts 5–19% ●± Auer rods ●Monocytes < 1,000/µL ●Unilinear or multilinear dysplasia ●± Auer rods ●Blasts 10–19% Klasifikace MDS WHO 2008: MDS s přebytkem blastů Median survival (months) AML at 2 years (months) AML at 5 years (months) RCUD58614 RARS6633 RCMD331320 MDS with del(5q)77820 RAEB-1192644 RAEB-2125565 Swerdlow SH, et al. IARC Press, Lyon 2008;109-38. Germing U, et al. Ann Hematol. 2008;87:691-9. AML = acute myeloid leukaemia.

12 %Typ MDSPerif. krevKostní dřeň 15RAEB-1 (refrakterní anémie s excesem blastů-1) ●Cytopenie ●Blasty < 5% ●Nžádné Auerovy tyče ●Monocyty < 1,000/µL ●Unilineární nebo multilineární dysplázie ●Nejsou Auerovy tyče ●Blasty 5–9% 18RAEB-2 (refrakterní anémie s excesem blastů-2) ●Cytopenie ●Blasty 5–19% ●± Auerovy tyče ●Monocyty < 1,000/µL ●Unilineární nebo multilineární dysplázie ●± Auerovy tyče ●Blasty 10–19% Klasifikace MDS WHO 2008: MDS s přebytkem blastů Medián přežití (měsíce) AML do 2 let (%) AML do 5 let (%) RCUD58614 RARS6633 RCMD331320 MDS with del(5q)77820 RAEB-1192644 RAEB-2125565 Swerdlow SH, et al. IARC Press, Lyon 2008;109-38. Germing U, et al. Ann Hematol. 2008;87:691-9. AML = acute myeloid leukaemia.

13 MDS: International Prognostic Scoring System (IPSS) Score 00.51.01.52.0 Blasty v kostní dřeni (%) < 55–10–11–2021–30 Karyotypdobrý * Intermediární † špatný ‡ –– Cytopenie0/12/3––– Nízké riziko0 bodů Intermediate-1 0.5–1.0 bod Intermediate-2 1.5–2.0body Vysoké riziko≥ 2.5bodu Greenberg P, et al. Blood. 1997;89:2079-88. * Good: normal, -Y, del(5q), del(20q). † Intermediate: other abnormalities not seen in “good” or “poor”. ‡ Poor: complex (≥ 3 abnormalities) or chromosome 7 anomalies.

14 WHO classification-based prognostic scoring system (WPSS) Score 0123 WHO categoryRA, RARS, 5q– RCMD, RCMD- RS RAEB-1RAEB-2 KaryotypeGood * Intermediate † Poor ‡ –– Transfusion requirement NoRegular–– * Good: normal, -Y, del(5q), del(20q). † Intermediate: other abnormalities not seen in “good” or “poor”. ‡ Poor: complex (≥ 3 abnormalities) or chromosome 7 anomalies. Very low risk0points Low risk1points Intermediate2points High risk3–4points Very high risk5–6points Malcovati L, et al. J Clin Oncol. 2007;25:3503-10.

15 Velmi dobrá prognóza : del(11q),-Y Dobrá prognóza: NN, del(20q), del(5q) samotné nebo ve dvojici, del(12p) Intermediární prognóza: +8, 7q-, i(17q),+19,+21, Špatná prognóza: der(3)q21/q26,-7, 7q-, Komplexní karyotypová změna (3 abnormality) Very Poor: Komplexní karyotypová změna (>3 abnormality) Podle: Schanz et al, J Clin Oncol, in press IPSS-R: cytogenetické prognostické skupiny

16 Léčba MDS ČASNÁ FORMA : podávání chybějících krvinek – transfuze červených krvinek a krevních destiček, antibiotika POZDNÍ FORMA : odstranění krvinek, jež vedou ke vzniku nádorového bujení – leukemii – chemoterapie / cytostatika transplantace krvetvorných buněk

17 MDS therapy MDS je heterogenní skupina Terapie individualizovaná podle: IPSS Principy léčby: –Rizikový (pokročilý) MDS: zlepšit přežití (e.g. HSCT, azacitidine) –Méně rizikový (časný) MDS: zlepšení hematol. parametrů a QoL (e.g. Lenalidomide, erythropoietin, G-CSF)

18 MDS therapy MDS je heterogenní skupina Terapie individualizovaná podle: IPSS Principy léčby: –Rizikový (pokročilý) MDS: zlepšit přežití (e.g. HSCT, azacitidine) –Méně rizikový (časný) MDS: zlepšení hematol. parametrů a QoL (e.g. Lenalidomide, erythropoietin, G-CSF) Podpůrná léčba ! Transfuze + chelatační léčba = hlavní součásti podpůrné léčby MDS

19 Léčba pacientů s MDS: cíle a možnosti Clinically significant cytopenia(s) Podpůrná léčba Cíle ●Redukce morbidity a mortality úpravou cytopenie ●Zlepšení QoL Aktivní léčba Cíle ●Změnit přirozený průběh ●Zlepšit přežití ●Zlepšit QoL ●Zmírnit komplikace Transfuze (+ chelatační th)) Růstové faktory Léčbaof infections HSCT Chemoterapie Intenzivní nízcedávkovaná Hypomethylační terapie Azacitidine/(decitabine) Lenalidomide, immunosuprese Rx HSCT = haemopoietic stem cell transplantation; QoL = quality of life.

20 MDS: léřba EPO (+G-CSF) Vzestup Hb a snížení potřeby transfuzí u 20–30% pacientů Je potřeba vyšších dávek –30,000 to 70,000 units per week –Různá dávkovací schémata (denně, 1–3 x/týden) Nejlepší výsledky, pokud endogenní Epo < 200 U/L Větčí úspěch při současném (30–50% odpovědí) podávání Epo + G-CSF Pacienti s dobrým nebo intermediárním IPSS: medián trvání odpovědi: 23 měsíců Hellström-Lindberg E, et al. Br J Haematol. 2003;120:1037-46. Response (%) Time (months) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 01020304050607080 CR, n = 26 29 months p = 0.002 PR, n = 21 5 months EPO = erythropoietin.

21 1. Greenberg P, et al. Blood 1997;89:2079–88 2. Germing U, et al. Leuk Res 2000;24:983–92 Analysis of AML progression rates in 816 patients with MDS Patients remaining free from AML (%) Time (years) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 123456789101112131415161718 Patients, n (%) – Y17(2) del(5q)48(6) Normal489(60) del(20q)16(2) Misc. single74(9) +838(5) Double29(3) Misc. double14(2) Chrom. 7 abn10(1) Misc. complex15(2) Complex66(8) 26% progression (8% in 5q– syndrome 2 ) Abn = abnormality; chrom = chromosome; Misc = miscellaneous Riziko přechodu do AML u MDS podle cytogenetické abnormity

22 p = 0.0001 24.5 months 15 months Azacitidine (n = 179) Konvenční léčba (n = 179) Fenaux P, et al. Lancet Oncol. 2009;10:223-32. 0102030405152535 Doba od randomizace (měsíce) Přežívající pacienti (%) 100 80 60 40 20 0 Azacitidine zlepšuje přežití u pokročilého MDS Conventional care regimens: best supportive care, low-dose AraC, standard chemotherapy.

23 Podávání transfuzí červených krvinek vede k přetížení železem Normální příjem železa z trávicího traktu : 1–2 mg/den 1 transfuze obsahuje : 200 - 250 mg železa Přetížení železem může vzniknout po podání 10–20 transfuzí (omezené vylučování železa z organismu ) Porter JB. Br J Haematol. 2001;115:239-52.

24 Postižen í org á nů při přet í žen í železem Epifýza → porucha růstu Srdce → kardiomyopatie, srdeční selhání Játra → cirhosa Slinivka → diabetes mellitus Gonády → hypogonadismus, neplodnost

25 Léčba přetížení železem Chelatační přípravky – odstraňují z těla nadbytečné železo Nutná včasná diagnostika přetížení železem a včasné zahájení léčby Studie PAILETTE – incidence stavů s přetížením železem v ČR a způsob léčby těchto stavů.


Stáhnout ppt "MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM PORUCHA ZÁRODEČNÉ (KMENOVÉ) KRVETVORNÉ BUŇKY NEDOSTATEČNÁ ČI PORUŠENÁ TVORBA : ČERVENÝCH KRVINEK BÍLÝCH KRVINEK KREVNÍCH DESTIČEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google