Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEVITICUS. Leviticus „lévitský“, „týkající se lévitů“ וַיִּקְרָא ‎ (wajjikrá) Autor: Mojžíš Datum sepsání: 1400 př.n.l. Jazyk: hebrejský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEVITICUS. Leviticus „lévitský“, „týkající se lévitů“ וַיִּקְרָא ‎ (wajjikrá) Autor: Mojžíš Datum sepsání: 1400 př.n.l. Jazyk: hebrejský."— Transkript prezentace:

1 LEVITICUS

2 Leviticus „lévitský“, „týkající se lévitů“ וַיִּקְרָא ‎ (wajjikrá) Autor: Mojžíš Datum sepsání: 1400 př.n.l. Jazyk: hebrejský

3 1:1, 4:1, 5:14, 5:20, 6:1, 6:12, 6:17, 7:22, 7:28, 8:1, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1, 14:33, 15:1, 16:1, 16:2, 17:1, 18:1, 19:1, 20:1, 21:1, 21:16, 22:1, 22:17, 22:26, 23:1, 23:9, 23:23, 23:26, 23:33, 24:1, 24:13, 25:1, 27:1 Hospodin promluvil/zavolal na Mojžíše!

4 Rozdělení knihy #1 Obětní řády (kap. 1-7) Kněžské řády (kap. 8-10) Zákony k zajištění rituální čistoty (11-16) Zákon svatosti (kap. 17-27)

5 Rozdělení knihy #2 (1-10) Uctívání Boha (1-7) skrze systém obětí (8-10) skrze kněžství (11-27) Chození s Bohem (11-27) skrze oddělení se pro Boha a poslušnost)

6 1 Uctívání Boha 10 1 Skrze systém obětí 7 Kap. (1) ZÁPALNÁ (2) PŘÍDAVNÁ (3) POKOJNÁ - díky - slib - svobodná vůle (4) HŘÍCH (5) VINA (6-7) PRAVIDLA PRO PŘINÁŠENÍ OBĚTÍ 8 Skrze kněžství 10 (8-9) Posvěcení Árona a jeho Synů (10) Přestoupení Nádaba a Abíhua (cizí oheň)

7 11 Chození s Bohem 27 Skrze oddělení se a poslušnost (11-15) čisté/nečisté pokrmy, očišťování (16) den smíření (17) obětování krve (18) svatost v sexuálních vztazích (19) vztah k druhým (20) vyhýbání se ohavnostem Kenaanců (obětování dětí, homosexualita) (21-22) svatost kněžství, manželství, služba, oběti (23-25) svátky (26) požehnání a zlořečení (27) předpisy o slibech

8 SVÁTKY 1)Pesah (hod beránka) 2)Šavu'ót (letnice, svátek týdnů/prvotin) 3)Sukot (svátek stánků) 4)Jom kipur (den smíření) 5)Roš ha-šána (den troubení)

9 Sedmičkové cykly 1)Sedmý den odpočinku (Sabat) 2)Sedmý rok odpočinutí 3)Milostivé léto (vždy po 7x7 týdnech = 50 rok)

10 Klíčový verš Lev 19:2 „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“

11 1 Petr 1:14-16 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: `Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´

12 Ř 12:1 “Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“

13 1 Jan 1: 5-9 „A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“

14 Nejdůležitější učení knihy Leviticus -Svatost znamená čistotu, oddělení a naprostou odlišnost -Aby člověk mohl být ve správném vztahu s Bohem, musí: 1) mít s ním společenství 2) uctívat Ho (nejprve je ovšem potřeba odstranit hřích – vyznat jej a požádat o odpuštění)

15 Nejdůležitější učení knihy Leviticus -K odpuštění hříchu dochází skrze přijatelné zástupné obětování krve -Oběť bez víry a poslušnosti nemá význam -Boží svatost vyžaduje, abychom žily svatým (odlišným a čistým) životem -Svatost se vztahuje na všechny oblasti života

16 Hlavní téma knihy Leviticus Bůh je svatý a všichni, kteří s ním mají mít správný vztah, musí být také svatí!


Stáhnout ppt "LEVITICUS. Leviticus „lévitský“, „týkající se lévitů“ וַיִּקְרָא ‎ (wajjikrá) Autor: Mojžíš Datum sepsání: 1400 př.n.l. Jazyk: hebrejský."

Podobné prezentace


Reklamy Google