Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějepis Starověk – Řecko 4 Pavel Šupka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějepis Starověk – Řecko 4 Pavel Šupka"— Transkript prezentace:

1 Dějepis Starověk – Řecko 4 Pavel Šupka

2 Anotace Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu kulturní přínos starověkého Řecka Autor Mgr. Pavel Šupka Jazyk Český Očekávaný výstup 26-41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/01 Zdravotnické lyceum Speciální vzdělávací potřeby -žádné- Klíčová slova Celkový přínos, filozofie, Sokrates, Platon, Aristoteles, matematika, astronomie, stavitelství, sport, náboženství Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinovaný Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělávání Typická věková skupina 15-19 let Vazby na ostatní materiály Je součástí dějepisu

3 Starověk – Řecko 4 Kulturní přínos Řeků Celkový přínos:
ukázněné a logické myšlení nové formy politického uspořádání (monarchie, oligarchie, demokracie) nové pojetí gramotnosti člověka (vzdělávání, abeceda) realistické zobrazení člověka v umění nový pokrok v souvislosti se zavedením železa

4 Starověk – Řecko 4 Filozofie
milétská škola: monisté – hledali pralátku = materii Thálés – voda Anaximandros a Anaximenes – neurčitá látka Hérakleitos – oheň, „vše plyne“ Pythagoras – Země pohybuje po kruhové dráze přírodní filozofové – Empedokles – 4 základní hmotné prvky – oheň, voda, země, vzduch atomisté – Démokritos – látky jsou složeny z nedělitelných částic – atomů sofisté – hledají pravdu dokázanou lidským rozumem

5 Starověk – Řecko 4 Filozofie Sokrates (469 – 399 př. n. l.)
pravda je založena na vědění přesnost definice jádrem morálky je svědomí vědění vede k ctnosti člověk má poznat sám sebe „Vím, že nic nevím.“ = naše poznání je nedokonalé

6 Starověk – Řecko 4 Platón (427 – 347 př. n. l.)
zakladatel idealistické filozofie náš svět je pouze nedokonalým obrazem světa objektivních idejí proto odmítal umění Ústava, Republika, Zákony ideální stát je ten, jemuž vládne filozof založil Akademii

7 Starověk – Řecko 4 Aristoteles (384 – 322 př. n. l.)
vychovatel Alexandra Velikého svět je neměnný, stejně tak i člověk základní vlastností je klid filozof zdravého rozumu člověk se má vyvarovat, má jít „zlatou střední cestou“ důraz na vlastní poznání založil školu Lykeion

8 Starověk – Řecko 4 Věda Matematika
Pythagoras (věta o součtu čtverců nad stranami pravoúhlého trojúhelníka) Euklides (věta o odvěsně) Archimedes (geometrie, zákon o tělese ponořeném do kapaliny) Zeměpis Eratosthenes (spočítal přesně obvod Země, mapa Země)

9 Starověk – Řecko 4 Lékařství
Hippokrates (dělí lidi podle temperamentu – sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik; Hippokratova lékařská přísaha) Galén (fyziologie těla) Astronomie Hipparchos – idea o oběhu planet a Slunce kolem Země (geocentrismus) Dějepis Herodotos a Thukydides

10 Starověk – Řecko 4 Stavitelství
města podle plánů, pravoúhlé ulice, kanalizace, vodovody, radnice a divadla stavitelské prvky – sloupy, římsy, trojúhelníkové štíty. základní slohy dórský (silné sloupy + ostré žlábky + jednoduchá hlavice) iónský (štíhlé sloupy, mělké žlábky, hlavice se dvěma volutami) korintský (štíhlé sloupy, mělké žlábky, složitá hlavice s volutami a motivem listů ) stavitelé a sochaři – Myrón, Feidiás, Práxiteles

11 Dórský sloup

12 Iónský sloup

13 Korintský sloup

14 Starověk – Řecko 4 Umění – založeno realisticky, na člověka – kult krásného těla, atletiky, později i duševní stavy člověka. Absence perspektivy. Literatura – viz předmět český jazyk Sport – idea olympijských her, od r. 776 př.n.l. v Olympii na počest boha Dia, všeřecký význam, po dobu konání stop válkám, 1x za 4 roky. Kromě toho i další hry – Korint Náboženství – polyteismus – rodina bohů žijících na Olympu – Zeus, Héra, Apollón, Poseidón, Hádés, Athéna, Afrodíta atd

15 Socha diskaře

16 Citace LINZ_ELLINAS. Temple Apollo at Corinth [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: CONDOURIS, Michael. Columns at Corinth [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: TUPPER, William Vaughn. Temple of Nike Apteros [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: DORIEO. Discobolo 4 [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z:

17 PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku I. část
PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku I. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, ISBN PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku II. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, ISBN


Stáhnout ppt "Dějepis Starověk – Řecko 4 Pavel Šupka"

Podobné prezentace


Reklamy Google