Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207"— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207 bacuvcik@fmk.utb.cz www.bacuvcik.com

2 Náplň kurzu 1. Ekonomie jako věda, základní ekonomické pojmy, hospodářský proces 2. Fiskální politika - státní rozpočet a daňová soustava 3. Podnik a podnikání 4. Hodnocení výkonnosti národního hospodářství - domácí produkt, obchodní bilance, inflace, nezaměstnanost 5. Hospodářský cyklus 6. Trh a tržní mechanismus 7. Organizace hospodářského života - tržní a příkazová ekonomika 8. Centrální banka a bankovní systém 9. Majetková a kapitálová výstavba podniku 10. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek 11. Účetnictví a nástroje vnitropodnikového řízení

3 Podmínky k ukončení kurzu - Je potřeba nasbírat 12 bodů - Všechny níže uvedené možnosti jsou volitelné=nepovinné Odborné: a)Test: 9-15 bodů (15 otázek)...nebo... b)Ústní zkouška: 9-15 bodů c)Odborná esej (cca 10 stran): max. 10 bodů d)Recenze odborné knihy nebo studie: max. 5 bodů e)Seminární prezentace: 4 body f)Umělecké dílo na ekonomické téma: 3 body g)Docházka - 2 povolené absence, za každou další: - 3 body Neodborné a)Účast v průzkumu: 3 body b)... možná ještě něco... analýza reklam a tak

4 Hodnotící stupnice: A: 24 bodů B: 21 – 23 bodů C: 18 – 20 bodů D: 15 – 17 bodů E: 12 – 14 bodů FX: 0 – 11 bodů

5 Test nebo Ústní zkouška - 15 bodů (15 otázek) – je třeba získat 9 bodů Základní literatura k testu: ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie: stručný přehled 2014/2015 HOLMAN, R. Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha : C. H. Beck, 2008. Doporučená: Ekonom, Euro, Hospodářské noviny

6 Odborná esej  Biopaliva - energie budoucnosti?  Blíží se „ropný zlom“? Budou se ceny ropných produktů snižovat, nebo naopak dramaticky růst? Jak to ovlivní světovou ekonomiku?  Cenová regulace - brzda ekonomiky nebo zmírnění sociálních nerovností?  Co Česká (Slovenská) republika ekonomicky získala a co ztratila vstupem do Evropské unie?  Česká a moravská vína - perspektivní artikl pro vývoz na zahraniční trhy? Jak jsou na tom tuzemská vína ve srovnání s konkurencí vín z ostatních zemí?  České pivo na domácích a světových trzích - vlajková loď českého průmyslu?  Čínský hospodářský zázrak - hrozba pro ekonomiky západních zemí?  Daňové zákonodárství v Česku - jsou oprávněné a rozumné neustálé změny sazeb daní? Jak vychází srovnání se Slovenskem?  Dokáže český stát ochránit investice zahraničních investorů?  Drobní zemědělci v Česku - perspektivní budoucnost nebo skomírání v konkurenci velkovýrobců (ve srovnání se situací v dalších zemích EU)?  Důchodová reforma v ČR - je stávající model důchodového systému životaschopný, nebo bude potřeba jej dále reformovat?  Ekonomická odluka státu a církve v Česku. Historické pozadí, ekonomické argumenty, možné scénáře, důsledky současného modelu restitucí na ekonomický vývoj církví a státu.  Ekonomická pomoc vyspělých zemí vládám zemí třetího světa - pomáháme chudým, nebo jen mrháme penězi?

7 Odborná esej  Ekonomická transformace v jednotlivých zemích „východního bloku“ po roce 1989. Jak se lišily přístupy jednotlivých států a jaký to mělo vliv na jejich hospodářský vývoj?  Ekonomické části volebních programů českých politických stran - existují rozdíly v proklamacích a reálné hospodářské politice jednotlivých vlád?  Ekonomické výsledky ve stavebnictví v Česku/na Slovensku - spolehlivý zdroj informací o současné a budoucí situaci národní ekonomiky?  Ekonomický liberalismus vs. sociální stát - existuje vhodný model pro českou ekonomiku?  Hospodářská politika jednotlivých vlád v Česku (na Slovensku). Jaké byly proklamace ohledně hospodářské politiky v předvolebních programech, jaká byla reálná politika, jak se lišila politika jednotlivých vlád a jaké to mělo hospodářské důsledky?  Imigrace z východních zemí - příležitost nebo hrozba pro evropské ekonomiky (situace v Česku/na Slovensku a v zemích západní Evropy)?  Investiční pobídky v Česku (na Slovensku). V kterých projektech se stát angažoval na podporu příchodu zahraničních investorů a jak tyto projekty dopadly?  Jak ekonomická krize či recese posledních let proměnila fungování světové ekonomiky?  Kartelové dohody v ČR - dokáže jim stát účinně zabránit?  Omezení pro pohyb kamionů na silnicích v Česku a Evropě - odůvodnitelný zásah do svobody podnikání aneb co tím stát získává a co ztrácí?  Otevírací doba obchodů v Česku a německy mluvících zemích - jsou namístě státní regulace, nebo je to pouze problém trhu?  Paralely a rozdíly mezi světovou hospodářskou krizí 30. let 20. století a současnou ekonomickou reces

8 Odborná esej  Placení mýtného na dálnicích a silnicích I. třídy v Česku - dobrý způsob, jak získat prostředky na investice do infrastruktury, nebo ukázka nevhodného řešení s nevýhodnými smlouvami?  Pobídky zahraničním investorům v Česku a na Slovensku - pomoc ekonomickému rozvoji nebo likvidace tuzemských podnikatelů?  Porevoluční vývoj knižního trhu v ČR - jaké jsou budoucí perspektivy českých nakladatelů v prostředí elektronických dokumentů a malého jazykově homogenního trhu?  Posunutí hranice odchodu do penze (v kontextu situace v jiných zemích) - spása ekonomiky nebo past na podniky, které budou muset zaměstnávat osoby za zenitem své produktivity?  Průměrná výše platů v různých hospodářských odvětvích vs. platy ve veřejném sektoru - směřuje hospodářská a fiskální politika státu ke stírání rozdílů, nebo k jejich prohlubování?  Příčiny ekonomického úspěchu farmaceutických firem - je cílem člověka „vyléčit“ nebo dlouhodobě udržovat „mírně nemocného“?  Rovná daň v Česku a na Slovensku (případně jinde) - impuls pro rozvoj ekonomiky, nebo jen pokus státu "chudým brát a bohatým dávat"?  Rozvoj automobilového průmyslu investicemi zahraničních automobilek v Česku a na Slovensku - příležitost pro ekonomiku nebo zárodek budoucích problémů?  Situace v českém a slovenském lázeňství - má tuzemský kapitál ještě šanci aneb mohou si zahraniční investoři dovolit (téměř) vše?  Stáří vozového parku v ČR a ceny nových automobilů - výzva pro automobilky nebo dovozce ojetin?

9 Odborná esej  Státní rozpočet v Česku (na Slovensku) po roce 1989. Jak se konstrukce státního rozpočtu, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?  Trh s byty v ČR - brání stále ochranářský přístup státu jeho rozvoji?  Trh s nealkoholickými nápoji – jak se proměňují a jak je ovlivňují případné zásady státu?  Trvání dovolené, délka pracovní doby a další sociální vymoženosti - jak je na tom Česko ve srovnání se světem a co pozitivního a negativního z toho plyne pro jeho ekonomiku?  Vlastníci médií a mediální skupiny v ČR - boj zájmů českého čtenáře/diváka/posluchače a zahraničního kapitálu?  Vstup čínských automobilek na evropské trhy - budeme jezdit v čínských automobilech?  Výroba obuvi v ČR - zaniknou poslední zástupci kdysi slavného odvětví pod tlakem asijské konkurence?  Výroba oděvů v ČR - zaniknou poslední zástupci kdysi slavného odvětví pod tlakem asijské konkurence?  Vyvlastňování soukromého vlastnictví jako nástroj podpory zahraničních investic v ČR - znárodňování nebo veřejný zájem?  Vývoj daňového zákonodárství v Česku (na Slovensku). Jak se vyvíjely sazby jednotlivých daní a jaký to mělo vliv na ekonomický vývoj?  Vývoj HDP v Česku (na Slovensku) po roce 1989. Jak se HDP vyvíjel ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?

10 Odborná esej  Vývoj minimální mzdy a životního minima (případně sociálních dávek) v Česku/na Slovensku - jak jsme na tom ve srovnání se světem?  Vývoj nezaměstnanosti v Česku (na Slovensku) po roce 1989. Jak se nezaměstnanost vyvíjela ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?  Vývoj obchodní bilance v Česku (na Slovensku) po roce 1989. Jak se obchodní bilance vyvíjela ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?  Vývoj průměrné mzdy v Česku (na Slovensku) po roce 1989. Jak se průměrná mzda vyvíjela ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?  Vývoj zákonodárství upravujícího podnikání v ČR - zdravé ekonomické prostředí nebo past na podnikatele

11 Odborná esej Zapisování přes Google Docs (www.bacuvcik.com)www.bacuvcik.com Forma seminární práce: Rozsah cca 10 stran (čistý text bez úvodu a závěru při standardní úpravě). Základní fakta k daným tématům, převažovat by měl vlastní názor či pohled na otázku položenou v zadání Formální náležitosti - viz šablony na školní práce Termín odevzdání: 23. 3. 2015 (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).pdf Hodnocení seminární práce: max. 10 bodů (pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: práce musí splňovat formální náležitosti, musí být obsahově správná, vycházet z relevantních zdrojů a z vlastního pohledu odpovídat na otázku ze zadání

12 Prezentace ve výuce – varianta A 1.Jak naše firma získala dotace z veřejných zdrojů (zapojila se do dotovaného projektu) 2.Jak naše firma udělala z ekonomické recese příležitost 3.Jak v naší firmě optimalizujeme daně:-) 4.Jak (a proč) jsme v naší firmě provedli transformaci na s.r.o. nebo a.s. (příp. jiné právní formy) 5.Jak v naší firmě pracujeme s ekonomickými a finančními ukazateli (likvidita, rentabilita, obrat, aktivita, zadluženost, finanční struktura... které používáme, jak často je zpracováváme, k čemu a jak konkrétně je využíváme) 6.Jakým způsobem v naší firmě předcházíme riziku kurzových ztrát 7.Jak v naší firmě využíváme financování krátkodobými a dlouhodobými pasivy (na co konkrétně, jaký to má efekt, příp. problémy) 8.Jak jsme v naší firmě provedli outsourcing nebo insourcing účetních a ekonomických činností (jaké byly důvody, způsob provedení, efekt) 9.Jak v naší firmě (ne)využíváme švarc-systém 10.Jak jsme v naší firmě přesunuli výrobu (její část) „na východ“ - proč, jak probíhalo hledání dodavatelů, jaký to mělo efekt 11.Jaký měly proměny legislativy efekt na podnikání naší firmy - konkrétní příklady 12.Kalkulace - příklad využití zajímavých technik, kalkulace podle norem, při obtížně zjistitelné ceně vstupů apod.

13 Prezentace ve výuce – varianta B  Dojíždění a ochota stěhovat se za prací - chovají se Češi ve srovnání s Evropou a se světem jinak a jaké to má příčiny a důsledky?  Je Česká/Slovenská republika rájem korupce?  Kupónová privatizace v ČR/SR - vhodný porevoluční start naší ekonomiky?  Má Evropská unie nechat Řecko (příp. další problematické státy) zbankrotovat?  Odluka státu a církve - jsou namístě obavy z vytváření alternativní mocenské struktury? Zvolil stát vhodnou formu církevních restitucí?  Je vhodné podporovat vstup nových zemí (např. Turecka a zemí bývalé Jugoslávie) do EU a proč (pohled ekonomický a společenský)?  Kouření ve firmách, restauracích a veřejných prostorech - ochrana nekuřáků nebo nepřiměřený zásah do svobodného podnikání?  Přijetí Eura v Česku a na Slovensku - jaké jsou dopady přijetí evropské měny na Slovenku a jaké poučení z toho plyne pro Česko?  Rovné odměňování mužů a žen - nutnost nebo chiméra?  Spořit, utrácet, žít na dluh - co je dobré pro občana a co pro ekonomiku?

14 Prezentace ve výuce Zapisování na GoogleDocs (www.bacuvcik.com) Forma: Prezentace na cca 5 minut (6 snímků) A: čistě prakticky přestavíte danou záležitost (jak jste do tomu dospěli, jak to funguje, jaké to má problémy atd.) B: představíte základní fakta, pohledy a připravíte téma k diskusi (otázky do pléna a podobně) Požadavky: Je potřeba den před prezentací poslat prezentaci v PowerPointu na bacuvcik@fmk.utb.cz; prezentace typu A mohou být využity jako případové studie pro prezenční studentybacuvcik@fmk.utb.cz Hodnocení: 4 body

15 Forma seminární práce: Recenze (kritika) odborné knihy (neměla by to být učebnice) nebo vědecké studie (z odborných časopisů, sborníků, internetu). Rozsah max. 5 stran. Odborné kritice podrobte přístup autorů, použité metody, vědeckou diskuzi, závěry. Formální náležitosti – viz šablona Termín odevzdání: 23. 3. 2015 (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).pdf Hodnocení seminární práce: max. 5 bodů (výjimečně i více, pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: formální i obsahová stránka Recenze knihy nebo odborné studie

16 Forma seminární práce: Báseň, povídka, kresba, obraz, píseň nebo cokoliv dalšího, co lze považovat za umělecké dílo Způsob reflexe: Dílo by mělo reagovat na nějaký ekonomický problém (např. řízení inflace), teorii (např. nabídky a poptávky) nebo aktuální ekonomické dění Prezentace: K dílu je potřeba vytvořit výklad v rozsahu cca 1 A4, kde vysvětlíte, na co a jakým způsobem reagujete. Termín odevzdání: Dílo je potřeba prezentovat na některé z přednášek a poté odevzdat (nejlépe elektronicky) Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).doc Hodnocení seminární práce: 3 body Hodnotí se: zejména způsob vysvětlení (výklad), ale i způsob provedení (aby to nebyla čmáranice vytvořená za půl minuty:-) Umělecká reflexe ekonomického tématu

17 Účast v průzkumu Nákupní preference obyvatel České a Slovenské republiky ve věku 12 - 80 let - v dotazníku je 9 věkových kategorií; pro získání 3 bodů je třeba přinést tyto počty dotazníků z jednotlivých kategorií: - 15 let- 3 dotazníky 15 - 19 let- 3 dotazníky 20 - 24 let- 3 dotazníky 25 - 29 let- 3 dotazníky 30 - 39 let- 4 dotazníky 40 - 49 let- 4 dotazníky 50 - 59 let- 4 dotazníky 60 - 69 let- 3 dotazníky + 70 let- 3 dotazníky Celkem: - 30 dotazníků

18 - elektronický dotazník http://produkty2016.vyplnto.cz - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na www.bacuvcik.com); dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: 30. 3. 2015 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Účast v průzkumu

19 - elektronický dotazník http://hudba2014.vyplnto.cz - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na www.bacuvcik.com); dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: 30. 3. 2015 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Druhý průzkum - za 2 body

20 - kvalitativní výzkum vztahu lidí k literatuře a čtení http://cteni2014.vyplnto.cz - dotazník obsahuje 4 otevřené otázky, na které je potřeba odpovědět delším souvislým textem; proto prosím oslovujte pouze lidi, u kterých se dá předpokládat, že to zvládnou - 4 věkové kategorie: -29, 30-39, 40-49, 5+; z každé je potřeba získat alespoň 2 respondenty - hodnocení: 3 body za 10 respondentů - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde Termín odevzdání: 2. 3. 2015 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Speciální neodborný úkol právě teď

21 Bodový systém: Odborné aktivity: 1. Test nebo ústní zkouška - max. 15 bodů 2. Odborná esej, recenze, umělecké dílo: - seminární úkoly je možné libovolně kombinovat - umělecké dílo pouze jedno - odevzdání po termínu = 1 bod 3. Seminární prezentace – je možno si vzít i víc témat 4. Docházka – pokud tu sedíte, jste v klidu Neodborné aktivity: 1.Dotazníky - omezeny na 2 „sady“ (max. 60+60 ks) 2.Další analýzy, pokud budou - z neodborných aktivit je možno získat max. 12 bodů


Stáhnout ppt "EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207"

Podobné prezentace


Reklamy Google