Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biochemické aspekty funkce ledvin Pavla Balínová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biochemické aspekty funkce ledvin Pavla Balínová."— Transkript prezentace:

1 Biochemické aspekty funkce ledvin Pavla Balínová

2 Přehled Funkce jednotlivých částí nefronu Ledviny a vnitřní prostředí –objem ECT –složení ECT Vylučování dusíkatých katabolitů Ledviny a endokrinní systém Ledviny a intermediární metabolismus

3 Funkce ledvin udržování stálého objemu ECT a ICT, její osmola r ity, pH, koncentrace iontů vylučování katabolitů a cizorodých látek Z toho vyplývá: rychlý průtok krve ledvinami →↑ spotřeba O 2 ledvinami vysoká spotřeba Glc, dále FA, laktátu, Pyr a glukogenních AA V ledvinách probíhá glomerulární filtrace, tubulární resorpce a sekrece.

4 Nefron jako funkční jednotka v ledvině Obrázek byl převzat z http://en.wikipedia.org/wiki/Renal_tubule#Renal_tubule

5 Glomerulární filtrace I Pasivní děj - krevní plazma je filtrována přes molekulární síto: –endotel kapilár –bazální membrána: kolagen IV, glykoproteiny (fibronektin a laminin), GAG –výběžky podocytů –neomezeně prochází molekuly do M r 5000 bez výrazného náboje –negativní náboj bariéry odpuzuje negativně nabité částice (albumin)

6 Glomerulární filtrace II míra glomerulární filtrace u dospělého je 2 ml/s = 120 ml/min = cca 160-180 l/den Primární moč: –s výjimkou proteinů je identická s plazmou –obsahuje i některé proteiny, které jsou pak resorbovány v tubulech (α2 a β2 mikroglobulin, lysozym) –při zánětech ledvin se rozšiřují póry → bílkoviny do moči (proteinurie)

7 Tubuly – dokonalá analytická laboratoř analyzují primární moč a aktivně upravují její složení –zpětnou resorpcí –tubulární sekrecí na těchto dějích se podílí mnoho aktivních a pasivních transportérů hormonální regulace (ADH, aldosteron)

8 Proximální tubulus místo obligatorní (na hormonech nezávislé) resorpce: – většiny Na +, Cl -, K + a HCO 3 - – asi 70% vody – veškeré glukózy a aminokyselin Na + je resorbován aktivně, voda, chloridy a bikarbonát jej pasivně sledují. glukóza a AA jsou resorbovány sekundárně aktivním transportem přes specifické transportéry močovina se do krve vrací pasivně (difúze)

9 Henleova klička její funkcí je vytvářet hyperosmolární prostředí ve dřeni ledvin, které pak umožní koncentrovat moč ve sběracím kanálku Protiproudový multiplikační systém – sestupné raménko propustné pro vodu, naopak se do tubulu dostává močovina → ↑ osmolarita – vzestupné raménko je nepropustné pro vodu, ale je propustné pro Na + a Cl - → ↓ osmolarita zde se resorbuje dalších 20% filtrované vody

10 Osmotický gradient v Henleově kličce Osmotický gradient se tvoří tím více, čím hlouběji zasahuje Henlova klička do dřeně ledvin… mosmol/l

11 Distální tubulus resorpce Na + a exkrece K +, závislá na aldosteronu Aldosteron: –zvyšuje zadržování Na + a tekutin, zvyšuje vylučování K + – působí v jádře indukci Na + / K + ATPázy na bazolaterální membráně –zvyšuje sekreci H +

12 Sběrací kanálek finálně rozhoduje o objemu a osmolaritě definitivní moči ADH ovlivňuje propustnost sběracího kanálku (aquaporiny) pro vodu: – v jeho přítomnosti se moč koncentruje, jak prochází hyperosmolární dření –v nepřítomnosti ADH se voda neresorbuje, moč zůstává hypotonická

13 Transportní procesy v distálním tubulu a sběracím kanálku Obrázek byl převzat z http://www.mfi.ku.dk/ppaulev/chapter25/Chapter%2025.htm

14 Metabolismus vody – obligátní resorpce ze 180 l glomerulárního filtrátu denně: –60 - 70% (110-130 l) je obligátně resorbováno v proximálním tubulu –asi 20% (40 l) v protiproudovém systému Henleovy kličky –zbude asi 20 l hypotonické moči, která přijde do distálního tubulu…...zde začíná prostor pro možnou regulaci

15 Regulace objemu a osmolarity definitivní moči …do distálního tubulu přichází denně asi 20 - 30 l hypotonického filtrátu aldosteron - resorpce Na + a vylučování K + ADH - propustnost sběracího kanálku pro vodu definitivní moč: objem: 0,5 - 2 l/den, izovolemieosmolarita: 100 - 1400 mosm/l, dle potřeb organismu tak, aby se udržela izovolemie

16 Poruchy objemu a osmolarity moči Polyurie > 3 l/24 hod, znamená časté a hojné močení - vyskytuje se zvl. u úplavice močové (diabetes insipidus), u diabetes mellitus, u chronických zánětů ledvin a močového měchýře Oligurie < 0,5 l/24 hod, je snížená produkce moči (dehydratace, renální selhání, zvětšená prostata) Anurie < 0,1 l/24 hod, může být příznakem tumoru nebo močového kamene/ů → neschopnost se vymočit

17 Izoionie - stálost iontového složení Na + : aktivní transport je motorem pro udržení stálého objemu ECT K + : –resorbován v proximálním tubulu –secernován v distálním tubulu (aldosteron) –antiport s Na +, soutěží s H + Ca 2+: - resorbován účinkem parathormonu (PTH) a kalcitriolu ● fosfáty: - resorpce je inhibována účinkem PTH a kalcitoninu

18 Ledviny (a plíce) jsou nejdůležitějšími orgány pro udržování ABR Proximální tubulus reabsorpce HCO 3 - a sekrece H + enzym karboanhydráza (CA) Čím větší pCO 2, tím větší sekrece H +. Distální tubulus H + -ATPáza secernuje H + do lumen aldosteron sekreci H + zvyšuje H + v moči –reaguje s NH 3 –reaguje s HPO 4 2- pH moči se pohybuje mezi 4,5 – 8,0 PUFRAČNÍ SYSTÉMY

19 Pufrační systémy v moči

20 Vylučování dusíkatých katabolitů Močovina (urea) je syntetizována v játrech –pasivně prochází membránami –má svou roli v protiproudovém systému Amoniak vzniká z Gln, má pufrační funkci v moči Kreatinin vzniká ve svalech, není ani resorbován ani secernován tubuly, používá se proto k vypočtení GF (kreatininová clearance) Kyselina močová je produktem degradace purinů kyselina močová kreatinin

21 Ledviny jako endokrinní orgán renin-angiotenzinový systém, systém kalikrein-kinin a prostaglandiny ovlivňují především hemodynamiku (viz fyziologie) renin je !enzym! štěpící angiotenzinogen → angiotenzin I → angiotenzin II v kůře nadledvin stimuluje biosyntézu a uvolňování aldosteronu erytropoetin – peptidový hormon secernovaný při hypoxii ( ↓ pO 2 ) → stimuluje diferenciaci erytroblastů → ery kalcitriol (vitamin) D3: v kůži ze 7-dehydrocholesterolu vzniká cholekalciferol, v játrech 25-hydroxylace, následně v ledvinách 1-hydroxylace za vzniku aktivního kalcitriolu (1,25 –dihydroxy- cholekalciferol)

22 Systém renin-angiotenzin-aldosteron Obrázek byl převzat z http://www.mfi.ku.dk/ppaulev/chapter24/Chapter%2024.htm

23 Úloha ledvin v metabolismu metabolicky aktivní jsou hlavně tubulární epitelie ATP pro aktivní transporty pochází z aerobní oxidace laktátu, glutaminu a FA za hladovění významný orgán glukoneogeneze (Gln, laktát, glycerol, Fru) ledviny vychytávají glutamin z plazmy ↓ glutamináza glutamát + NH 3 MOČ ↓ glutamátdehydrogenáza 2-oxoglutarát + NH 3 MOČ ↓ citrátový cyklus Pozn. glutamináza je lokalizována ve vnitř. mitoch. membráně a je aktivována kortizolem a katecholaminy.

24 Renální selhání hyperkalémie vzestup plazmatických koncentrací urey a kreatininu tendence k acidóze změny v objemu ECT u chronické RI též anémie (erytropoetin) a postižení kostí (vit. D)

25 Vyšetřování moči Fyzikální vyšetření: objem, hustota, barva, zápach, pěna, pH Chemické vyšetření: ionty: Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Li +, Cl -, fosfáty dusíkaté metabolity: urea, kreatinin, kyselina močová bílkovina, glukóza, ketolátky, enzymy, hormony Funkční vyšetření ledvin: kreatininová clearance Mikroskopické vyšetření: neorgánové součásti (krystaly solí) a orgánové součásti (buňky) Mikrobiologické vyšetření: ● p řítomnost bakterií, plísní nebo kvasinek

26 Patologické součásti moči ↑ proteiny → proteinurie (záněty ledvin nebo dolních močových cest, těhotenství) fyziologicky se denně vyloučí asi 150 mg proteinů ↑ glukóza → glykosurie (diabetes mellitus, emoční stres) ledvinový práh pro Glc je asi 9 – 10 mmol/l ↑ ketolátky → ketonurie (hladovění, diabetes, těhotenství, zvýšený metabolismus tuků) Další patologické součásti: bilirubin, krev (ery, Hb),…

27 Urolitiáza tvorba močových konkrementů (kamenů) kameny jsou součástí neorgánového močového sedimentu nejčastěji složeny z oxalátu Ca nebo fosforečnanu Ca urátové kameny (z kys. močové) - dna, kyselé pH moči Obrázky byly převzaty z http://sediment.d2.cz/ - Atlas močového sedimentu On-line krystaly oxalátukrystaly kyseliny močové

28 Souhrn udržují stálý objem a složení ECT (izovolumie, izoionie, izohydrie) vylučují dusíkaté katabolity jsou zdrojem i cílovým orgánem několika hormonů ovlivňují hemodynamiku (TK), ABR, intermediární metabolismus, krvetvorbu, kosti,….


Stáhnout ppt "Biochemické aspekty funkce ledvin Pavla Balínová."

Podobné prezentace


Reklamy Google