Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0528 NÁZEV PROJEKTU:ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU:VY_32_INOVACE_EKO_93 ROČNÍK: 4. VZDĚLÁVACÍ OBOR:65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0528 NÁZEV PROJEKTU:ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU:VY_32_INOVACE_EKO_93 ROČNÍK: 4. VZDĚLÁVACÍ OBOR:65-42-M/01 HOTELNICTVÍ."— Transkript prezentace:

1 ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0528 NÁZEV PROJEKTU:ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU:VY_32_INOVACE_EKO_93 ROČNÍK: 4. VZDĚLÁVACÍ OBOR:65-42-M/01 HOTELNICTVÍ TEMATICKÝ OKRUH:Úvod do makroekonomiky TÉMA:Cenné papíry peněžního trhu AUTOR:Ing. Kateřina Vandegrift VYTVOŘENO DNE:20.10.2012 ANOTACE: Výukový materiál je určen pro studenty 3. ročníku SŠ. Prezentace je určena k výuce, procvičení, opakování, pochopení a upevnění vědomostí na dané téma.

2 Cenné papíry peněžního trhu

3 Krátkodobé CP splatné do 1 roku. Tyto CP jsou používány pro rychlou a krátkodobou potřebu peněz (peněžních prostředků). Tato investice představuje malé riziko, ale i nízký výnos. Velkou výhodou těchto CP je jejich vysoká likvidita - jejich schopnost přeměnit se na hotové peníze a tudíž jsou velmi dobře obchodovatelné na trzích.

4 Peněžní trh je realizován zejména díky zprostředkovatelům - většinou finanční ústavy (banky), makléři, agenti a další prodávající. Nejvýznamnější pozici na peněžním trhu zaujímá mezibankovní trh – zde se uskutečňuje nejvíce objemů transakcí. Operace mezi bankami - navzájem si půjčují peněžní prostředky nebo mají smluvené jiné finanční obchody. Obchody mezi bankou a ČNB, kdy si banka může své přebytečné likvidní prostředky uložit u ČNB a na oplátku od ní získá cenné papíry. V době splatnosti této transakce, (obvykle 14 dní), získá banka zpět své peníze + úrok od ČNB (repo sazba).

5 Cenných papírů na peněžním trhu je spousta. Nejčastějšími z nich jsou směnky a šeky.směnkyšeky

6 Směnky Směnky patří mezi cenné papíry peněžního trhu, které potvrzují určitý závazek dlužníka vůči věřiteli. Směnky slouží ke splacení dluhů a mohou také sloužit jako platební prostředek. Velké množství odběratelů se dostává do situace, kdy nejsou schopni dostát svých závazků vůči dodavatelům včas, a proto využívají existenci směnek, které umožňují posunout dobu splatnosti. Za tuto dobu jsou odběratelé schopni získat peníze (prostřednictvím odbytu) a uhradit dluh včetně úroků, které plynou dodavatelům z držby směnky, kterou akceptovali.

7 Směnka může být napsána na jakémkoli papíře, avšak musí splňovat zákonem stanovené náležitosti: název směnka musí být obsažena v nadpisu cenného papíru i v textu listiny, bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce, datum a místo vystavení směnky, jméno hlavního dlužníka a věřitele, údaj o splatnosti směnky a místo jejího splacení podpis výstavce směnky.

8 Šek Šeky jsou krátkodobé cenné papíry a jsou jedním z nástrojů platebního styku. Šek je výstavcův písemný příkaz, který dává své bance, aby z jeho účtu vyplatila peníze osobě, která předloží šek nebo je na šeku uvedena. Tento majitel šeku obdrží od banky určitou částku v hotovosti na přepážce nebo v bezhotovostní formě na svůj účet. Výhodou šeků je jejich snadná převoditelnost na jinou osobu, jsou tedy určené k oběhu a představují pohledávku majitele vůči výstavci šeku.

9 Předepsané náležitosti šeku: Musí obsahovat slovo „šek“ nejen v nadpisu, ale také v souvislém textu a to v jazyce, ve kterém je šek vystavován jméno dlužníka a jméno toho, kdo má šek proplatit (jméno banky) a místo placení, datum a místo vystavení a podpis výstavce. Nejdůležitější položkou na šeku je však částka, která je zde uvedena slovně i v korunách a splatnost šeku, do kdy může být proplacen. V dané zemi je šek platný 8 dní, v různých státech stejného kontinentu platí 20 dní a v různých světadílech je tato lhůta až 70 dní. Šek musí být krytý – jinak soudní stíhání

10 Úkol: 1.Uveďte, jaké je riziko, výnos a likvidita u CP peněžního trhu. 2.K čemu může sloužit směnka? 3.Jaké jsou náležitosti směnky? 4.Co je to šek?

11 Správné odpovědi: 1.malé riziko, nízký výnos, vysoká likvidita 2.Směnka může sloužit ke splacení dluhů a nebo jako platební prostředek. 3. Náležitosti směnky: slovo „směnka“ musí být obsaženo v nadpisu CP i v textu listiny, bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce, datum a místo vystavení, jméno hl. dlužníka a věřitele, údaj o splatnosti směnky a místo jejího splacení, podpis výstavce směnky. 4. Šek je výstavcův písemný příkaz, který dává své bance, aby z jeho účtu vyplatila peníze osobě, která předloží šek nebo je na šeku uvedena.


Stáhnout ppt "ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0528 NÁZEV PROJEKTU:ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU:VY_32_INOVACE_EKO_93 ROČNÍK: 4. VZDĚLÁVACÍ OBOR:65-42-M/01 HOTELNICTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google