Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Tesalonickým. Autor a datum vzniku - Pavel - z Korintu - v letech 50 – 51 po Kr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Tesalonickým. Autor a datum vzniku - Pavel - z Korintu - v letech 50 – 51 po Kr."— Transkript prezentace:

1 1.Tesalonickým

2 Autor a datum vzniku - Pavel - z Korintu - v letech 50 – 51 po Kr.

3 Přímé mínky Kristova druhého příchodu kap. 1 (1:10) kap. 2 (2:19) kap. 3 (3:13) kap. 4 (4:16-17) kap. 5 (5:23)

4 Rozdělení listu Koloským (1:1) Pozdrav (1:2-3:13) Pavlovy osobní vztahy s Tesalonickými (4:1-5:22) Praktická povzbuzení (5:23-28) Závěr - Pozdravy

5 Na základě připomínky vzájemné minulosti Pavel vyučuje oblast služby - to, jak jim předal evangelium v pravdě, ne z nějakých sobeckých nebo falešných pohnutek - to jak s ostatními služebníky tvrdě pracoval pro evangelium ve dne v noci a přitom museli čelit velkému odporu - to, jak se s tamními křesťany sdílel o svůj vlastní život, protože mu byli drazí - to, jak jim šel příkladem ve svaté, spravedlivé a bezúhonné službě

6 Na základě připomínky vzájemné minulosti Pavel vyučuje oblast služby - to, jak s nimi jednal jako otec se syny – skrze povzbuzení, potěšení a napomenutí - to jak přijali Slovo ne jen jakoby od lidí, ale od Boha, skutečné Boží slovo, které je mocné

7 Satanovu přítomnost na církev vidíme např.: a)Na počátku církve Sk 5:1-10 b)ve Smyrně Zj 2:9-10 c)v Thyatirech Zj 2:24 d)Filadelfii Zj 3:9 e)Efezu 1 Tim 3:6-7 f)Korintu 2 Kor:1-11 g)…

8 Praktické povzbuzení, jak žít než přijde Ježíš Kristus podruhé pro svoji církev -musí vědět, že Boží vůli pro křesťany je život posvěcení (tzn. být svatí a oddělení od hříchu) -musí se zdržet sexuální nemravnosti a tělesných vášní, nemají jednat proti ostatním věřícím, nebo jich jakkoliv využívat -musí si pamatovat, že Bůh je povolal ke svatosti a ne k nemravnosti -musí si pamatovat, že Bůh nenechá nemravnost bez trestu

9 Praktické povzbuzení, jak žít než přijde Ježíš Kristus podruhé pro svoji církev -nemají odmítat toto učení, jinak by odmítly Boha -mají se navzájem milovat a růst v této lásce -mají se snažit žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama -mají žít slušně před těmi, kteří jsou mimo církev

10 Ohledně Dne Páně -protože Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, ti, kdo zemřeli v Kristu, ti se s ním vrátí (v. 14) -ti kdo zemřeli v Kristu, vstanou jako první (v. 16), a věřící, kteří budou naživu v době Kristova druhého příchodu, je budou následovati (v. 17), budou uchváceni k setkání s Pánem

11 Další praktické rady, jak žít do doby než přijde Pán -Nemají se starat o to, kdy přesně Den Páně nastane -Nikdo neví kdy to bude, ale je jisté, že mnozí budou jeho příchodem překvapeni -Co se týká křesťanů, ti nemají být překvapeni, ale mají být naopak na Kristův příchod připraveni a střízliví

12 Další praktické rady, jak žít do doby než přijde Pán - Jako děti světla si mají věřící obléci víru, lásku a naději - Křesťané by se měli navzájem povzbuzovat a být si jeden druhému oporou

13 Další praktické rady, jak žít do doby než přijde Pán - Jako děti světla si mají věřící obléci víru, lásku a naději - Křesťané by se měli navzájem povzbuzovat a být si jeden druhému oporou

14 Protiklady v 1. listu Tesalonickým 1)věřící – nevěřící 2)vy – oni 3)spí – nespí 4)opilí - nejsou opilí 5)synové světla a dne – synové noci a tmy 6)překvapeni nečekaným dnem Pánovým, že přijde jako zloděj v noci – nebudou překvapeni dnem Pánovým, že přijde jako zloděj v noci, a poslední - náhlá zkáza, které se nedá uniknout, jako porodním bolestem těhotné ženy – nejsou určeni k hněvu, ale aby získali spasení

15 Pavlova napomenutí, ve smyslu: 1)mají uznávat starší sboru, kteří mezi nimi pracují 2)žijte mezi sebou v pokoji 3)kárejte neukázněné 4)těšte malomyslné 5)ujímejte se slabých 6)mějte trpělivost se všemi 7)neoplácejte zlým za zlé 8)usilujte mezi sebou o dobré 9)vždy se radujte 10)neustávejte v modlitbách

16 Pavlova napomenutí, ve smyslu: 1) za všech okolností děkujte 2) nezhášejte plamen Ducha 3) vše zkoumejte 4) nepohrdejte prorockými dary 5) držte se dobrého 6) chraňte se zlého

17 Téma, cíl a aplikace: Pavel píše 1.Tesalonickým, aby povzbudil křesťany k věrnosti a zbožnému životu až do druhého příchodu PJK, který uchvátí svoji církev.

18 Aplikace a učení k zapamatování -usilujme o lásku k druhým -prokazujme se činnou vírou (ne pasivní) -zůstávejme v naději, nenechme se zviklat nebo rozhodit satanem, který touží srazit věřícího k zemi -Bůh má vše plně pod kontrolou (nic se mu nevymklo z rukou) -když hlásáme evangelium, musíme se líbit Bohu, ne lidem

19 Aplikace a učení k zapamatování -věřící nemají sloužit z chamtivosti, toužit po lidské chvále -věřící mají vést a napomínat bratry, aby žili život hodný Boha -Písmo není slovo lidské, ale Slovo Boží, a jako takové má moc v životě křesťana -odmítnout učení Písma, je jako odmítnout Boha -církev, která hlásá evangelium, musí očekávat, že přijde pronásledování a odpor!

20 Aplikace a učení k zapamatování -věřící obecně nemají být na někom závislý -věřící se mají modlit za všechny věřící


Stáhnout ppt "1.Tesalonickým. Autor a datum vzniku - Pavel - z Korintu - v letech 50 – 51 po Kr."

Podobné prezentace


Reklamy Google