Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Zuzana Dukátová 1 Zrak. Zrak Vývoj zraku Fyziologie zraku Poruchy Vyšetřování zraku 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Zuzana Dukátová 1 Zrak. Zrak Vývoj zraku Fyziologie zraku Poruchy Vyšetřování zraku 2."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Zuzana Dukátová 1 Zrak

2 Zrak Vývoj zraku Fyziologie zraku Poruchy Vyšetřování zraku 2

3 Vývoj zraku Novorozenecke období – tyčinky, nezralá zraková dráha a motorická koordinace Kojenecké období – binokulární fixace, vyzrávání foveoly, vznik akomodačního reflexu Batolecí období – od 3. roku vývoj ukončen, akomodace a konvergence Školní věk – od 5.roku dosažena nejvyšší ostrost zraku, zrak dále se rozvíjí už jen málo 3

4 Uspořádání buněk sítnice 4 10 vrstev buněk

5 Zraková dráha 5 Zrakový nerv vede do LGN thalamu Sídlem zraku je okcipitální oblast kůry

6 Vyšetřování zrakových funkcí Zraková ostrost Nitrooční tlak Vyšetření sítnice a transparence oka Barvocit Perimetrické vyšetření další – morfologie a postavení bulbů, přítomnost nystagmu, akomodace, konvergence 6

7 Vyšetření zrakové ostrosti Snellenovy optotypy – unifikovaná tabule 1 písmeno = zorný úhel 5´ detail 1´ 6/6 – čitatel = vyšetřovaný, jmenovatel = norma 7

8 8 1.Normální visus - 6/6 2.Střední slabozrakost rozmezí 6/18 (0,30) – 6/60 (0,10) 3.Silná slabozrakost rozmezí 6/60 (0,10) – 3/60 (0,05) 4.Těžce slabý zrak 3/60 (0,05) – 1/50 (0,02) koncentrické zúžení zorného pole <20 stupňů, 5.Praktická nevidomost – 1/50 (0,02) 6.Úplná nevidomost – ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí Poruchy zrakové ostrosti

9 Příčiny poruch zrakové ostrosti Ve vyspělých zemích: 1 diabetes: retinopatie 2 glaukom 3 senilní poruchy 4 úrazy 5 ostatní V rozvojových zemích: 1 parazitární – trachom,onchocerkóza 2 xeroftalmie (avitaminóza A) 3 katarakta 4 glaukom 5 úraz 6 senilní makulární degenerace 7 diabetická retinopatie 8 geneticky podmíněné příčiny 9 neurologické příčiny 9

10 Vyšetření nitroočního tlaku Bezkontaktní metoda – přístroj vypočítá tlak z dráhy odraženého proudu vzduchu, který k oku vysílá z dané vzdálenosti 10

11 Zelený zákal Nadměrné zvýšení nitroočního tlaku > 21 mm Hg Norma: 10-20 mm Hg 11

12 Šedý zákal Snížení zrakové ostrosti vlivem zakalení čočky 12

13 Vyšetření sítnice Oftalmoskopie - oftalmometrem po rozkapání oka zdlouhavý, poměrně náročný způsob Retinální tomografie - laserový skenovací systém 13

14 14 Diabetická retinopatie Nezánětlivé onemocnění sítnice Vzniká jako důsledek poškození cév při DM Projevy – proliferace cév mikroaneurysmata hemoragie exudát vatovivé útvary

15 Šeroslepost a barvoslepost 15

16 Vyšetření barvocitu 16

17 Vyšetření perimetru perimetrem Přístroj k zobrazení zorného pole 17 Normální nález

18 Poruchy zorného pole hemianopsie 18

19 Další poruchy zorného pole 19 Pokročilý glaukomOtrava chininen, konečná stádia tabes dorsalis – zúžení zorného pole Retrobulbární neuritida – centrální skotom Levé oko

20 Poruchy zornicových reakcí 20

21 Slepota Výskyt v ČR - asi 0,2 % V rozvojových zemích - až 1 % Existují možnosti kausální terapie? 21

22 Microchip Silikonová kapsle uvnitř mikročip – převádí světlo na elektrický signál – vede do příslušných korových center 22

23 2. část Řeč 23

24 Řeč Vývoj řeči Poruchy vývoje řeči Získané poruchy řeči Vnímání a produkce řeči 24

25 Ontogeneze řeči - individuální 6 měsíců - počátky žvatlání. 1 rok - počátky rozumění řeči, jednoslovná produkce 1.5 roku - slovník s 30 až 50 slovy. 2 roky - slovník s 50 až několika sty slovy, holé věty 2.5 roky - věty se třemi a více slovy, mnoho gramatických chyb, neologismy, idiosynkratické výrazy, dobré porozumění řeči. 3 roky - slovník s 1000 slovy. 4 roky - produkce řeči blízká schopnostem dospělého, slovník s 2000 slovy. 25

26 Příčiny poruchy vývoje řeči u dětí vady sluchu či zraku duševní nemoc lateralita (pravák nebo levák) mentální postižení neurologické onemocnění funkční nebo orgánové změny v oblastech důležitých pro řeč tělesné postižení (rozštěpy) 26

27 Získané poruchy schopnosti mluvit afonie - ztráta hlasu (při poruchách hrtanu) rinolalie - nosová řeč dysartrie - porušená, zhoršená artikulace mutismus - němota balbuties - koktavost myastenická řeč - tichá, šeptavá řeč afázie - porucha tvorby a porozumění řeči 27

28 Korová centra řeči 28

29 Dráha zpracování viděného a slyšeného slova 29

30 30 Motorická koordinace řeči

31 Dominance hemisfér Jazyková dominance hemisfér souvisí celkovou dominancí hemisfér (př.rukou) 31 LeváPraváoboustranně Levorukost7015 Pravorukost9640

32 Afázie Získaná porucha mluvení, chápaní, myšlení a nacházení slov Vyvíjí se dlouhodobě, nebo může vzniknout zcela náhle 32

33 Příčiny vzniku afázií Neurologické – poškození center řeči Cévní – nedostatečné krevní zásobení, hemoragie Psychické – psychická porucha osobnosti, chování Traumatické – mechanické poškození Onkologické – útlak vznikajícím nádorem Intoxikace – reversibilní/ireversibilní 33

34 Rozdělení afázií Brocova (expresivní, motorická) afázie - chápání zachované, řeč není plynulá Wernickeho (percepční, senzorická) afázie - špatné chápání, řeč plynulá, ale postrádá smysluplnost (jelikož nemůže být vnitřně kontrolována), bez opakování kondukční afázie - ztráta opakování, zachované chápání a tvorba řeči transkortikální senzorická afázie - špatné chápání, řeč plynulá, opakování zachované transkortikální motorická afázie - chápání zachované, řeč není plynulá 34

35 35 Kompletní rozdělení afázií

36 Brocova (motorická) afázie řeč je neplynulá pacienti říkají méně než 10 slov za minutu, přestávky v řeči jsou delší než doba po kterou hovoří řeč je namáhavá s charakteristickým přízvukem základním příznakem je agramatismus, tj. neschopnost tvorby vět podle gramatických pravidel 36

37 Wernickeova (senzorická) afázie je charakterizována plynulou řečí, špatným pojmenováváním, chápáním i opakováním řeč je vyslovována dobře, věty jsou přiměřeně dlouhé, rytmické a melodické objevují se však zcela nesmyslné slabiky či slova (parafázie), proto je řeč někdy nesrozumitelná úroveň psaní se podobá úrovni mluvené řeči. 37

38 Vyšetření řeči Rodný jazyk, vyloučení poruchy sluchu Schopnost artikulovat – ústa, jazyk Chápání a orientace – místo, čas Plynulost řeči Opakování slov Testovácí otázky Čtení, psaní 38

39 Terapie Logopedická Snaha o obnovení schopnosti artikulace, chápaní a používání slov Individuální proces 39

40 Děkuji za pozornost 40


Stáhnout ppt "MUDr. Zuzana Dukátová 1 Zrak. Zrak Vývoj zraku Fyziologie zraku Poruchy Vyšetřování zraku 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google