Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Zuzana Dukátová Zrak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Zuzana Dukátová Zrak."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Zuzana Dukátová Zrak

2 Zrak Vývoj zraku Fyziologie zraku Poruchy Vyšetřování zraku

3 Vývoj zraku Novorozenecke období – tyčinky,
nezralá zraková dráha a motorická koordinace Kojenecké období – binokulární fixace, vyzrávání foveoly, vznik akomodačního reflexu Batolecí období – od 3. roku vývoj ukončen, akomodace a konvergence Školní věk – od 5.roku dosažena nejvyšší ostrost zraku, zrak dále se rozvíjí už jen málo

4 Uspořádání buněk sítnice
10 vrstev buněk

5 Zraková dráha Zrakový nerv vede do LGN thalamu
Sídlem zraku je okcipitální oblast kůry

6 Vyšetřování zrakových funkcí
Zraková ostrost Nitrooční tlak Vyšetření sítnice a transparence oka Barvocit Perimetrické vyšetření další – morfologie a postavení bulbů, přítomnost nystagmu, akomodace, konvergence

7 Vyšetření zrakové ostrosti
Snellenovy optotypy – unifikovaná tabule 1 písmeno = zorný úhel 5´ detail 1´ 6/6 – čitatel = vyšetřovaný, jmenovatel = norma

8 Poruchy zrakové ostrosti
Normální visus - 6/6 Střední slabozrakost rozmezí 6/18 (0,30) – 6/60 (0,10) Silná slabozrakost rozmezí 6/60 (0,10) – 3/60 (0,05) Těžce slabý zrak 3/60 (0,05) – 1/50 (0,02) koncentrické zúžení zorného pole <20 stupňů, Praktická nevidomost – 1/50 (0,02) Úplná nevidomost – ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí

9 Příčiny poruch zrakové ostrosti
V rozvojových zemích: 1 parazitární – trachom,onchocerkóza 2 xeroftalmie (avitaminóza A) 3 katarakta 4 glaukom 5 úraz 6 senilní makulární degenerace 7 diabetická retinopatie 8 geneticky podmíněné příčiny 9 neurologické příčiny Ve vyspělých zemích: 1 diabetes: retinopatie 2 glaukom 3 senilní poruchy 4 úrazy 5 ostatní

10 Vyšetření nitroočního tlaku
Bezkontaktní metoda – přístroj vypočítá tlak z dráhy odraženého proudu vzduchu, který k oku vysílá z dané vzdálenosti

11 Zelený zákal Nadměrné zvýšení nitroočního tlaku > 21 mm Hg Norma:

12 Šedý zákal Snížení zrakové ostrosti vlivem zakalení čočky

13 Vyšetření sítnice Oftalmoskopie - oftalmometrem po rozkapání oka
zdlouhavý, poměrně náročný způsob Retinální tomografie - laserový skenovací systém

14 Diabetická retinopatie
Nezánětlivé onemocnění sítnice Vzniká jako důsledek poškození cév při DM Projevy – proliferace cév mikroaneurysmata hemoragie exudát vatovivé útvary

15 Šeroslepost a barvoslepost

16 Vyšetření barvocitu

17 Vyšetření perimetru perimetrem
Přístroj k zobrazení zorného pole Normální nález

18 Poruchy zorného pole hemianopsie

19 Další poruchy zorného pole
Levé oko Retrobulbární neuritida – centrální skotom Pokročilý glaukom Otrava chininen, konečná stádia tabes dorsalis – zúžení zorného pole

20 Poruchy zornicových reakcí

21 Slepota Existují možnosti kausální terapie? Výskyt v ČR - asi 0,2 %
V rozvojových zemích - až 1 %

22 Microchip Silikonová kapsle uvnitř mikročip –
převádí světlo na elektrický signál – vede do příslušných korových center

23 2. část Řeč

24 Řeč Vývoj řeči Poruchy vývoje řeči Získané poruchy řeči
Vnímání a produkce řeči

25 Ontogeneze řeči - individuální
6 měsíců - počátky žvatlání. 1 rok - počátky rozumění řeči, jednoslovná produkce 1.5 roku - slovník s 30 až 50 slovy. 2 roky - slovník s 50 až několika sty slovy, holé věty 2.5 roky - věty se třemi a více slovy, mnoho gramatických chyb, neologismy, idiosynkratické výrazy, dobré porozumění řeči. 3 roky - slovník s 1000 slovy. 4 roky - produkce řeči blízká schopnostem dospělého, slovník s 2000 slovy.

26 Příčiny poruchy vývoje řeči u dětí
vady sluchu či zraku duševní nemoc lateralita (pravák nebo levák) mentální postižení neurologické onemocnění funkční nebo orgánové změny v oblastech důležitých pro řeč tělesné postižení (rozštěpy)

27 Získané poruchy schopnosti mluvit
afonie - ztráta hlasu (při poruchách hrtanu) rinolalie - nosová řeč dysartrie - porušená, zhoršená artikulace mutismus - němota balbuties - koktavost myastenická řeč - tichá, šeptavá řeč afázie - porucha tvorby a porozumění řeči

28 Korová centra řeči

29 Dráha zpracování viděného a slyšeného slova

30 Motorická koordinace řeči

31 Dominance hemisfér Jazyková dominance hemisfér souvisí celkovou dominancí hemisfér (př.rukou) Levá Pravá oboustranně Levorukost 70 15 Pravorukost 96 4

32 Afázie Získaná porucha mluvení, chápaní, myšlení a nacházení slov
Vyvíjí se dlouhodobě, nebo může vzniknout zcela náhle

33 Příčiny vzniku afázií Neurologické – poškození center řeči
Cévní – nedostatečné krevní zásobení, hemoragie Psychické – psychická porucha osobnosti, chování Traumatické – mechanické poškození Onkologické – útlak vznikajícím nádorem Intoxikace – reversibilní/ireversibilní

34 Rozdělení afázií Brocova (expresivní, motorická) afázie - chápání zachované, řeč není plynulá Wernickeho (percepční, senzorická) afázie - špatné chápání, řeč plynulá, ale postrádá smysluplnost (jelikož nemůže být vnitřně kontrolována), bez opakování kondukční afázie - ztráta opakování, zachované chápání a tvorba řeči transkortikální senzorická afázie - špatné chápání, řeč plynulá, opakování zachované transkortikální motorická afázie - chápání zachované, řeč není plynulá

35 Kompletní rozdělení afázií

36 Brocova (motorická) afázie
řeč je neplynulá pacienti říkají méně než 10 slov za minutu, přestávky v řeči jsou delší než doba po kterou hovoří řeč je namáhavá s charakteristickým přízvukem základním příznakem je agramatismus, tj. neschopnost tvorby vět podle gramatických pravidel

37 Wernickeova (senzorická) afázie
je charakterizována plynulou řečí, špatným pojmenováváním, chápáním i opakováním řeč je vyslovována dobře, věty jsou přiměřeně dlouhé, rytmické a melodické objevují se však zcela nesmyslné slabiky či slova (parafázie), proto je řeč někdy nesrozumitelná úroveň psaní se podobá úrovni mluvené řeči.

38 Vyšetření řeči Rodný jazyk, vyloučení poruchy sluchu
Schopnost artikulovat – ústa, jazyk Chápání a orientace – místo, čas Plynulost řeči Opakování slov Testovácí otázky Čtení, psaní

39 Terapie Logopedická Snaha o obnovení schopnosti
artikulace, chápaní a používání slov Individuální proces

40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MUDr. Zuzana Dukátová Zrak."

Podobné prezentace


Reklamy Google