Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní samospráva Obce. Samospráva Delegace Delegace Trvalé svěření Trvalé svěření Decentralizace Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní samospráva Obce. Samospráva Delegace Delegace Trvalé svěření Trvalé svěření Decentralizace Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost."— Transkript prezentace:

1 Územní samospráva Obce

2 Samospráva Delegace Delegace Trvalé svěření Trvalé svěření Decentralizace Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony

3 Obec Základní územní samosprávné společenství občanů Základní územní samosprávné společenství občanů Veřejnoprávní korporace (znaky) Veřejnoprávní korporace (znaky) Prameny práva: zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Hlava sedmá, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a další speciální zákony Prameny práva: zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Hlava sedmá, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a další speciální zákony

4 Obec Obec Městys Městys Město Město Statutární města Statutární města Znaky, právní úprava, postavení Znaky, právní úprava, postavení Druhy obcí

5 Občané obce Kdo je občanem Kdo je občanem Vznik a zánik občanství Vznik a zánik občanství Práva z občanství vyplývající Práva z občanství vyplývající Vlastníci nemovitostí, cizinci Vlastníci nemovitostí, cizinci

6 Území obce a jeho změny Každá část území ČR je součástí některé obce (+VÚ zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR) a současně je obec vždy součástí VÚSC Každá část území ČR je součástí některé obce (+VÚ zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR) a současně je obec vždy součástí VÚSC Jak se dělí území ČR Jak se dělí území ČR Vymezení území obce Vymezení území obce Změny hranic obcí, sloučení, připojení, oddělení Změny hranic obcí, sloučení, připojení, oddělení

7 Samostatná působnost Výraz práva na samosprávu Výraz práva na samosprávu Ústava Hlava VII čl. 101 odst. 1,3,4; čl. 104 odst. 2, 3; Obecní zřízení Hlava I § 7 odst.1, § 8; § 35 odst.1 a násl.; § 84, 85, 102 Ústava Hlava VII čl. 101 odst. 1,3,4; čl. 104 odst. 2, 3; Obecní zřízení Hlava I § 7 odst.1, § 8; § 35 odst.1 a násl.; § 84, 85, 102 Kontrolní mechanismy Kontrolní mechanismy

8 Hospodaření obce Rozpočet Rozpočet Soukromoprávní postavení Soukromoprávní postavení Účelnost, hospodárnost x veřejný zájem Účelnost, hospodárnost x veřejný zájem Záměr obce, doložka Záměr obce, doložka Stát neručí za závazky obce Stát neručí za závazky obce Kontrolní mechanismy Kontrolní mechanismy

9 Spolupráce obcí Smlouva za účelem plnění konkrétního úkolu Smlouva za účelem plnění konkrétního úkolu Dobrovolný svazek obcí Dobrovolný svazek obcí Založení PO Založení PO

10 Správní delikty Rozsah a omezení pravomoci obce Rozsah a omezení pravomoci obce Výše pokut Výše pokut Správní řízení Správní řízení Oprávnění k výkonu Oprávnění k výkonu Právní úprava Právní úprava

11 Přenesená působnost Ústava Hlava VII čl. 105 Ústava Hlava VII čl. 105 Obecní zřízení Hlava I § 7, odst.2, § 8; § 61 a násl. a speciální zákony (př. 301/2000 Sb., 570/1991 Sb., 455/1991Sb., 200/1990 Sb.,) Obecní zřízení Hlava I § 7, odst.2, § 8; § 61 a násl. a speciální zákony (př. 301/2000 Sb., 570/1991 Sb., 455/1991Sb., 200/1990 Sb.,) Správní obvod Správní obvod Právní předpisy (jaké vydává, jakými se řídí) Právní předpisy (jaké vydává, jakými se řídí) Metodická a odborná pomoc Metodická a odborná pomoc Financování Financování

12 Veřejnoprávní smlouvy Institut správního práva (budoucnost, zahraničí) Institut správního práva (budoucnost, zahraničí) Dvou i vícestranný správní úkon Dvou i vícestranný správní úkon Úprava právního režimu Úprava právního režimu Koordinační Koordinační Subordinační Subordinační

13 Právní předpisy obce OZV OZV Nařízení Nařízení Podmínky platnosti, účinnosti Podmínky platnosti, účinnosti Při vydání se obec řídí Při vydání se obec řídí

14 Struktura – orgány obce Obec ZastupitelstvoRadaStarosta Obecní úřad

15 Zastupitelstvo Působnost Působnost Počet členů (způsob stanovení, podmínky) Počet členů (způsob stanovení, podmínky) Zasedání zastupitelstva, jednací řád Zasedání zastupitelstva, jednací řád Usnášeníschopnost, přijetí usnesení, zápis Usnášeníschopnost, přijetí usnesení, zápis Výkon mandátu Výkon mandátu Institut střetu zájmů při projednávání Institut střetu zájmů při projednávání Odměňování členů zastupitelstva Odměňování členů zastupitelstva

16 Počet členů zastupitelstva Počet obyvatel k 1.1. roku voleb Počet členů Rada do 500 5 - 15 fakultativně 500 do 3000 7 - 15 fakultativně 3.000 – 10.000 11 - 25 fakultativně 10.000 – 50.000 15 - 35 obligatorně 50.000 – 150.000 25 - 45 obligatorně nad 150.000 35 - 55 obligatorně

17 Rada Výkonný orgán, zodpovídá se Výkonný orgán, zodpovídá se Výkon pravomoci rady, tam kde není zvolena Výkon pravomoci rady, tam kde není zvolena Počet členů Počet členů Jednání rady, usnášeníschopnost, přijetí usnesení Jednání rady, usnášeníschopnost, přijetí usnesení Působnost Působnost

18 Starosta Postavení STA, zodpovídá se Postavení STA, zodpovídá se Působnost, pravomoci Působnost, pravomoci Zastupování STA Zastupování STA Podpis právních předpisů Podpis právních předpisů

19 Obecní úřad Členění, struktura, řízení Členění, struktura, řízení Úkoly z oblasti přenesené působnosti Úkoly z oblasti přenesené působnosti Výkon úkolů z oblasti samostatné působnosti obce Výkon úkolů z oblasti samostatné působnosti obce Označování dokumentů Označování dokumentů

20 Tajemník V obcích II a III stupně obligatorně V obcích II a III stupně obligatorně Jmenování, postavení, podřízenost Jmenování, postavení, podřízenost Působnost, pravomoci Působnost, pravomoci Zúčastňuje se zasedání R a Z s hlasem poradním Zúčastňuje se zasedání R a Z s hlasem poradním Nesmí vykonávat funkce v politických stranách Nesmí vykonávat funkce v politických stranách

21 Výbory Zřízení Zřízení Složení, usnášeníschopnost, výstupy, závaznost Složení, usnášeníschopnost, výstupy, závaznost Obligatorní (působnost) Obligatorní (působnost) Zápisy, usnesení, návrhy opatření Zápisy, usnesení, návrhy opatření

22 Komise Zřízení Zřízení Hlasování Hlasování Podřízenost Podřízenost Svěření výkonu přenesené působnosti Svěření výkonu přenesené působnosti

23 DOZOR nad vydáváním právních předpisů obce Ministerstvo vnitra, Ústavní soud, Krajský úřad Ministerstvo vnitra, Ústavní soud, Krajský úřad Rozpor s LZPS, zákony Rozpor s LZPS, zákony Procesní úkony v případě předpisů vydaných v rámci výkonu samostatné působnosti Procesní úkony v případě předpisů vydaných v rámci výkonu samostatné působnosti Procesní úkony v případě předpisů vydaných v rámci výkonu přenesené působnosti Procesní úkony v případě předpisů vydaných v rámci výkonu přenesené působnosti Povinnosti obce Povinnosti obce

24 Kontrola výkonu působnosti Oprávněnost kontrolních orgánů ke kontrole Oprávněnost kontrolních orgánů ke kontrole Co je předmětem kontroly Co je předmětem kontroly Kontrolující (práva a povinnosti) Kontrolující (práva a povinnosti) Součinnost Součinnost Náležitosti procesu kontroly Náležitosti procesu kontroly

25 Doporučená literatura: Hrozinková, E, Novotný, V. (2010) Základy organizace veřejné správy v ČR. 2. upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň Hrozinková, E, Novotný, V. (2010) Základy organizace veřejné správy v ČR. 2. upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň Hendrych, D. a kol. Správní právo. 2009. Obecná část. 7. rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck Hendrych, D. a kol. Správní právo. 2009. Obecná část. 7. rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck Prameny práva: Prameny práva: Ústava ČR, zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č.1/1993 Sb., Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 314/2002 o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností Zákon č. 314/2002 o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností vyhl. MV č. 388/2002 o stanovení správních obvodů vyhl. MV č. 388/2002 o stanovení správních obvodů


Stáhnout ppt "Územní samospráva Obce. Samospráva Delegace Delegace Trvalé svěření Trvalé svěření Decentralizace Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google