Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní samospráva Obce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní samospráva Obce"— Transkript prezentace:

1 Územní samospráva Obce

2 Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace
Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální zákony

3 Obec Základní územní samosprávné společenství občanů
Veřejnoprávní korporace (znaky) Prameny práva: zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Hlava sedmá, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a další speciální zákony

4 Druhy obcí Obec Městys Město Statutární města
Znaky, právní úprava, postavení

5 Občané obce Kdo je občanem Vznik a zánik občanství
Práva z občanství vyplývající Vlastníci nemovitostí, cizinci

6 Území obce a jeho změny Každá část území ČR je součástí některé obce (+VÚ zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR) a současně je obec vždy součástí VÚSC Jak se dělí území ČR Vymezení území obce Změny hranic obcí, sloučení, připojení, oddělení

7 Samostatná působnost Výraz práva na samosprávu
Ústava Hlava VII čl. 101 odst. 1,3,4; čl. 104 odst. 2, 3; Obecní zřízení Hlava I § 7 odst.1, § 8; § 35 odst.1 a násl.; § 84, 85, 102 Kontrolní mechanismy

8 Hospodaření obce Rozpočet Soukromoprávní postavení
Účelnost, hospodárnost x veřejný zájem Záměr obce, doložka Stát neručí za závazky obce Kontrolní mechanismy

9 Spolupráce obcí Smlouva za účelem plnění konkrétního úkolu
Dobrovolný svazek obcí Založení PO

10 Správní delikty Rozsah a omezení pravomoci obce Výše pokut
Správní řízení Oprávnění k výkonu Právní úprava

11 Přenesená působnost Ústava Hlava VII čl. 105
Obecní zřízení Hlava I § 7, odst.2, § 8; § 61 a násl. a speciální zákony (př. 301/2000 Sb., 570/1991 Sb., 455/1991Sb., 200/1990 Sb.,) Správní obvod Právní předpisy (jaké vydává, jakými se řídí) Metodická a odborná pomoc Financování

12 Veřejnoprávní smlouvy
Institut správního práva (budoucnost, zahraničí) Dvou i vícestranný správní úkon Úprava právního režimu Koordinační Subordinační

13 Právní předpisy obce OZV Nařízení Podmínky platnosti, účinnosti
Při vydání se obec řídí

14 Struktura – orgány obce

15 Zastupitelstvo Působnost Počet členů (způsob stanovení, podmínky)
Zasedání zastupitelstva, jednací řád Usnášeníschopnost, přijetí usnesení, zápis Výkon mandátu Institut střetu zájmů při projednávání Odměňování členů zastupitelstva

16 Počet členů zastupitelstva
Počet obyvatel k 1.1. roku voleb Počet členů Rada do 500 5 - 15 fakultativně 500 do 3000 7 - 15 3.000 – obligatorně nad

17 Rada Výkonný orgán, zodpovídá se
Výkon pravomoci rady, tam kde není zvolena Počet členů Jednání rady, usnášeníschopnost, přijetí usnesení Působnost

18 Starosta Postavení STA, zodpovídá se Působnost, pravomoci
Zastupování STA Podpis právních předpisů

19 Obecní úřad Členění, struktura, řízení
Úkoly z oblasti přenesené působnosti Výkon úkolů z oblasti samostatné působnosti obce Označování dokumentů

20 Tajemník V obcích II a III stupně obligatorně
Jmenování, postavení, podřízenost Působnost, pravomoci Zúčastňuje se zasedání R a Z s hlasem poradním Nesmí vykonávat funkce v politických stranách

21 Výbory Zřízení Složení, usnášeníschopnost, výstupy, závaznost
Obligatorní (působnost) Zápisy, usnesení, návrhy opatření

22 Komise Zřízení Hlasování Podřízenost
Svěření výkonu přenesené působnosti

23 DOZOR nad vydáváním právních předpisů obce
Ministerstvo vnitra, Ústavní soud, Krajský úřad Rozpor s LZPS, zákony Procesní úkony v případě předpisů vydaných v rámci výkonu samostatné působnosti Procesní úkony v případě předpisů vydaných v rámci výkonu přenesené působnosti Povinnosti obce

24 Kontrola výkonu působnosti
Oprávněnost kontrolních orgánů ke kontrole Co je předmětem kontroly Kontrolující (práva a povinnosti) Součinnost Náležitosti procesu kontroly

25 Doporučená literatura:
Hrozinková, E, Novotný, V. (2010) Základy organizace veřejné správy v ČR. 2. upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň Hendrych, D. a kol. Správní právo Obecná část. 7. rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck Prameny práva: Ústava ČR, zákon č.1/1993 Sb., Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 314/2002 o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností vyhl. MV č. 388/2002 o stanovení správních obvodů


Stáhnout ppt "Územní samospráva Obce"

Podobné prezentace


Reklamy Google