Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost firem Ing. Silvia Aguilar Bobadilla VŠE-Kostelecké horky 12.3.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost firem Ing. Silvia Aguilar Bobadilla VŠE-Kostelecké horky 12.3.2005."— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost firem Ing. Silvia Aguilar Bobadilla VŠE-Kostelecké horky 12.3.2005

2 Společenská odpovědnost firem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s okolím. (Evropská unie, Zelená kniha 2001) Q * CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. (Nevládní organizace Business for Social Responsibility)

3 Společensky odpovědné firmy jsou charakteristické svou proaktivní, nikoliv pouze reaktivní politikou. Jejich vedení anticipuje a aktivně vytváří nové, pozitivní trendy.

4 V případě EU je společenská odpovědnost firem přímo navázána na závěry Lisabonského summitu z března 2000 Lisabonského summitu z března 2000, na němž vrcholní představitelé Evropské unie poprvé přímo apelovali na firemní smysl „apelovali na firemní smysl pro společenskou odpovědnost pro společenskou odpovědnost“ a shodli se na nutnosti strategické podpory rozvoje společenské odpovědnosti firem po celé Evropě

5 V roce 2000 zahájil generální tajemník OSN Kofi Annan globální iniciativu Global Compact, jenž navazuje na existující mezinárodní deklarace a má za cíl prosadit devět základních principů podnikání ve třech oblastech – lidská práva, pracovní standardy a životní prostředí.

6 Lidská práva Princip číslo 1 – Firmy by měly podporovat a respektovat ochranu základních lidských práv; Princip číslo 2 – zajistit, že se žádným způsobem nepodílí na jejich porušování..

7 Pracovní standardy Princip číslo 3 – Firmy by měly respektovat svobodu sdružování a uznat právo na kolektivní vyjednávání; Princip číslo 4 – eliminovat jakékoliv formy nucené práce; Princip číslo 5 – nedovolit dětskou práci; Princip číslo 6 – eliminovat diskriminaci v zaměstnání

8 Životní prostředí Princip číslo 7 – Firmy by měly podporovat ochranu životního prostředí; Princip číslo 8 – podněcovat iniciativy propagující odpovědný přístup k životnímu prostředí; Princip číslo 9 – podporovat vývoj a šíření technologií ohleduplných k životnímu prostředí. ekologická výroba, produkty a služby (standardy řady ISO 14000 a EMAS) ekologická firemní politika (recyklace, používání ekologických produktů ) zmenšování dopadů na životní prostředí ochrana přírodních zdrojů

9 Společenská odpovědnost firem..... PROČ?? Větší přitažlivost pro investory Větší průhlednost Posílená důvěryhodnost Dlouhodobá udržitelnost firmy Zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců Možnost přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance Budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu Odlišení od konkurence Zmenšení nákladů na risk management Budování politického kapitálu Dialog a budování vztahů důvěry s okolím Snížené riziko bojkotů a stávek Přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí.......

10 SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT (SRI) – Společensky odpovědné investování Termín SRI je používán pro investiční rozhodování, které kombinuje faktory finanční s faktory sociálními, environmentálními a etickými.

11 Výsledky průzkumu firem v ČR

12 ZDROJ WWW.BLF.CZ

13 Proč se věnujete CSR aktivitám? Jsou naší konkurenční výhodou Patří do naší PR / marketingové strategie Konkurence se jim věnuje - nechceme být pozadu Jsme k nim motivováni ze zahraničního ústředí (od zahraničního partnera) Vychází z našeho firemního přesvědčení Přiměl nás k nim tlak z vnějšku (např. veřejnosti, médií, státu, odborů) Jsou odpočitatelnou položkou z daní Vylepšují reputaci firmy Vedla nás k nim snaha přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance

14 ZDROJ WWW.BLF.CZ

15 Děkuji za pozornost!

16


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost firem Ing. Silvia Aguilar Bobadilla VŠE-Kostelecké horky 12.3.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google