Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní legislativa Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní legislativa Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární."— Transkript prezentace:

1 Národní legislativa Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenstvíVyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produktyVyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

2 Zdravotní nezávadnost živočišných produktů základní veterinární požadavky na živočišné produkty povinnosti osob, které vyrábějí a zpracovávají živočišné produkty vnitrostátní přeprava živočišných produktů

3 Základní veterinární požadavky na ŽP živočišné produkty se posuzují jako –poživatelné –poživatelné po zvláštní úpravě nebo dalším zpracování –nepoživatelné ochranná lhůta –28 dnů, jde-li o maso drůbeže a savců, včetně vnitřností a tuků –7 dnů, jde-li o mléko a vejce –500 stupňodnů, jde-li o maso ryb, přičemž počet stupňodnů se zjišťuje násobením průměrné denní teploty vody počtem dnů

4 každý, kdo uvádí do oběhu maso nebo orgány jatečných a jiných zvířat, jakož i výrobky z nich k výživě lidí nebo ke krmení zvířat, může tak učinit až po vyšetření, posouzení a označení těchto produktů stanoveným způsobem není-li stanoveno jinak, musí být jatečná zvířata, jejichž maso a orgány jsou určeny pro vnitřní trh, poskytování stravovacích služeb a zahraniční obchod, poražena na jatkách

5 jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 24 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců mohou být poražena v hospodářství chovatele, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele (domácí porážka) Vyhláška č. 2/2103 Sb Vyhláška č. 2/2103 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

6 Do oběhu lze uvádět pouze mléko, které bylo získáno od zvířat, jejichž zdravotní stav, způsob chovu a výživy neovlivňují nepříznivě jeho zdravotní nezávadnost, a které bylo mlékárensky ošetřeno, jakož i výrobky z tohoto mléka vejce, která byla prosvícena a stanoveným způsobem označena med, který je zdravotně nezávadný a pochází od klinicky zdravého včelstva zvěřina musí pocházet ze zvěře ulovené a usmrcené dovoleným způsobem ryby, korýši, měkkýši, žáby a jiní živočichové vodního a suchozemského prostředí určení k výživě lidí musí být získáni dovoleným způsobem lovu (výlovu), odchytu nebo sběru

7 Povinnosti osob, které vyrábějí a zpracovávají ŽP Kdo jako podnikatel získává, vyrábí, zpracovává, ošetřuje, balí, skladuje, přepravuje a uvádí do oběhu ŽP v podniku pod veterinárním dozorem je povinen –požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci –opatřovat potraviny živočišného původu označením zdravotní nezávadnosti –zaměstnávat při zacházení se živočišnými produkty pouze osoby způsobilé k takové činnosti –provádět soustavně vlastní kontroly hygienických podmínek výroby, včetně odběru vzorků a jejich laboratorního vyšetření –vytvářet podmínky k provádění odborných veterinárních úkonů

8 Vyhláška č. 34/2013 Vyhláška č. 34/2013, o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

9 Povinnosti provozovatele jatek chránit zvířata před nebezpečnými nákazami a týráním přijímat na jatky pouze jatečná zvířata, která jsou označena podle zvláštních pp a splňují požadavky veterinárního zákona a přímo použitelných předpisů EU zajistit totožnost přijatých jatečných zvířat a příslušnost masa, orgánů a ostatních částí k nim vytvořit podmínky pro prohlídku jatečných zvířat a masa a poskytnout bezplatně osobám, které ji provádějí, nezbytnou věcnou, osobní i jinou pomoc provozní a sanitační řád

10 Vnitrostátní přeprava ŽP DP –v jednom přepravním prostoru lze přepravovat jen ŽP, které byly shodně posouzeny z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti a použitelnosti, popřípadě poživatelnosti a u kterých nedochází ke vzájemnému nepříznivému ovlivňování VO –živočišných produktů určených ke zvláštní úpravě (ošetření) a použití –vyžadují-li to tento zákon, zvláštní PP nebo předpisy EU, v případech ŽP určených k obchodování nebo vývozu, popřípadě v dalších případech

11 Prodej malých množství čerstvé drůbeží a králičí maso čerstvá vejce med syrové mléko živé ryby a jiní živočichové pocházející z akvakultury zvěřina Vyhláška č. 289/2007 SbVyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

12 Drůbeží maso a králičí maso – hospodářství, tržiště, tržnice, místní maloobchodní prodejna – 10 ks krůt hus a kachen a 35 ks ostatní drůbeže Zvěřina – konečnému spotřebiteli, do maloobchodní prodejny nebo do maloobchodního zařízení – 30% ulovené zvěře za rok, ale max. Ryby a jiní živočichové pocházející z akvakultury – hospodářství - obvyklá denní spotřeba v domácnosti spotřebitele Mléko – v místě výroby, prodejní automaty – obvyklá denní spotřeba v domácnosti spotřebitele Vejce - hospodářství, tržiště, tržnice, místní maloobchodní prodejna – 60 kusů x 600 kusů Med - hospodářství, stanoviště včel, tržiště, tržnice, maloobchodní prodejna – 2 tuny za rok Prodej malých množství


Stáhnout ppt "Národní legislativa Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární."

Podobné prezentace


Reklamy Google