Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled nezávislého výrobce na trh s elektřinou v ČR a EU Ing. Petr Matuszek Poděbrady 9. - 10. 3. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled nezávislého výrobce na trh s elektřinou v ČR a EU Ing. Petr Matuszek Poděbrady 9. - 10. 3. 2004."— Transkript prezentace:

1 Pohled nezávislého výrobce na trh s elektřinou v ČR a EU Ing. Petr Matuszek Poděbrady 9. - 10. 3. 2004

2 Energetický zákon  Základní práva a povinnosti v oblasti elektroenergetiky, plynu a teplárenství  Postupné otevření trhu s energiemi  elektřina  plyn

3 Energetický zákon  Hráči na trhu s elektřinou  MPO, ERÚ  OTE  Výrobci - ČEZ, IPP  ČEPS  Distribuční společnosti - regionální a lokální  Obchodníci  Zákazníci - oprávnění a chránění  Absence pojmu lokální distribuční soustava

4 Postavení závodních energetik Závodní energetiky mají ve většině případů specifické postavení:  nezávislý (závislý) výrobce  lokální distribuční společnost  oprávněný zákazník

5 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Licence na výrobu elektřiny  Licence na distribuci elektřiny  Licence na distribuci plynu  Licence na výrobu tepla  Licence na rozvod tepla

6 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Tepelná energetika  výroba a rozvod vody a stlačeného vzduchu  rozvod topných plynů  skladování a rozvod topných olejů a rozvod horké vody  Teplárny  výroba a distribuce elektřiny  výroba tepla  výroba stlačeného a dmýchaného vzduchu

7 Instalovaný výkon zdrojů

8 Výroba tepla a elektřiny

9 Problematika spalování druhotných zdrojů energie při výrobě elektřiny  Velmi úzká závislost na výrobní technologii  Proměnlivé množství i složení hutních plynů  Nízká výhřevnost - velké objemy topných plynů  Vysoká investiční náročnost  Obtížná regulace výroby elektřiny podle odběrového diagramu  Přizpůsobení výroby elektřiny výskytu topného plynu

10 Využití hutních plynů na teplárnách ET, a. s. (GJ)

11 Specifické podmínky závodní energetiky v huti při výrobě elektřiny (1) 1) Výroba produktů, které nejsou na trhu a jsou potřebné pro technologii hlavní hutní výroby: - technologická pára - dmýchaný vzduch pro vysoké pece - stlačený vzduch pro technologické účely - průmyslová voda pro chladicí účely

12 Specifické podmínky závodní energetiky v huti při výrobě elektřiny (2) 2) Spálení přebytků hutních plynů - vysokopecní plyn - koksárenský plyn - konvertorový plyn 3) Výroba elektřiny - kogenerační výroba zlepšuje ekonomiku - výroba se musí přizpůsobit technologickým potřebám výroby hutě - nemožnost poskytovat systémové a podpůrné služby

13 LDS a trh s elektřinou (1) LDS není definována v energetickém zákoně Existují nerovné podmínky REAS a LDS Navrhujeme omezení povinnosti získávání licence na distribuci LDS s ohledem na: velikost odběru napěťovou úroveň počty odběratelů možnost řešení dodávky jako služba

14 LDS a trh s elektřinou (2) Není výrazné oddělení distribuce od obchodu - nutnost zásadního oddělení distribuce Velmi malá šance uplatnění LDS na trhu s elektřinou Obchodování je omezeno pro vysoké ceny za distribuci vysoké ceny za rezervovanou kapacitu vysoké ceny systémových služeb Hlavní silou je ERÚ - má nástroj na snížení cen

15 Ceny elektřiny dle cenového rozhodnutí ERÚ (REAS SME)

16 Otevírání trhu s plynem  Urychlení otevření trhu s plynem  Poučení z otevření trhu s elektřinou  Respektování lokálních distribučních soustav

17 Legislativa Energetický zákon – č. 458/2000 Sb. Zákona o hospodaření energií – č. 406/2000 Sb. Zákon o ochraně ovzduší – č. 86/2002 Sb. Zákon o odpadech – č. 185/2001 Sb. Vodní zákon – č. 254/2001 Sb. Zákon o integrované prevenci – č. 76/2002 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií – č. 353/1999 Sb.

18 Legislativa Převzetí a transformace směrnic z EU bez jakékoliv odkladné doby Většina těchto zákonů zpřísňuje stávající legislativu Navíc celá řada ustanovení, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, je přísnější než v EU Vše doléhá na provozovatele a znamená vynaložení dalších finančních prostředků a řadu komplikací formálního charakteru

19 Legislativa – budoucnost  Státní energetická politika  Novela energetického zákona  Nový zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie?  Nový zákon o podpoře výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (a druhotných zdrojů energie)?

20 Závěr Zásadní novelizace energetického zákona - příprava na vstup do EU Urychlení otevření trhu s elektřinou i plynem Posílení nezávislosti ERÚ

21 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 077


Stáhnout ppt "Pohled nezávislého výrobce na trh s elektřinou v ČR a EU Ing. Petr Matuszek Poděbrady 9. - 10. 3. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google