Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE A ZDRAVÍ PRO PEDIATRICKÝ SMĚR. NEZAMĚSTNANOST JE PŘEDEVŠÍM PSYCHO – SOCIÁLNÍM PROBLÉMEM NEZAMĚSTNANÝ JE IZOLOVÁN, CÍTÍ, ŽE JE PRO SPOLEČNOST POSTRADATELNÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE A ZDRAVÍ PRO PEDIATRICKÝ SMĚR. NEZAMĚSTNANOST JE PŘEDEVŠÍM PSYCHO – SOCIÁLNÍM PROBLÉMEM NEZAMĚSTNANÝ JE IZOLOVÁN, CÍTÍ, ŽE JE PRO SPOLEČNOST POSTRADATELNÝ."— Transkript prezentace:

1 PRÁCE A ZDRAVÍ PRO PEDIATRICKÝ SMĚR

2 NEZAMĚSTNANOST JE PŘEDEVŠÍM PSYCHO – SOCIÁLNÍM PROBLÉMEM NEZAMĚSTNANÝ JE IZOLOVÁN, CÍTÍ, ŽE JE PRO SPOLEČNOST POSTRADATELNÝ STÁVÁ SE POSTUPNĚ PASIVNÍM I V OSOBNÍM ŽIVOTĚ

3 ZMĚNY NÁROKŮ PRÁCE SNÍŽENÍ PODÍLU DYNAMICKÉ PRÁCE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZVÝŠENÍ PODÍLU STATICKÉ PRÁCE ZVÝŠENÍ NEFYZIOLOGICKÉHO ZATÍŽENÍ POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ (N. Z JEDNOSTRANNÉHO NADMĚRNÉHO, OPAKOVANÉHO PŘETÍŽENÍ)

4 ZMĚNY NÁROKŮ VÝZNAMNÉ ZVÝŠENÍ POŽADAVKŮ NA ZRAK ZVÝŠENÉ POŽADAVKY NA HMAT ZVÝŠENÍ EXPOZICE HLUKU

5 ZMĚNY NÁROKŮ VÝZNAMNÉ ZVÝŠENÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE: -KVALIFIKACE -POZORNOST -STRES -MONOTONIE

6 ZMĚNY NÁROKŮ JSOU ČASTO TAK VÝRAZNÉ, ŽE SE JIM ČLOVĚK V EVOLUČNÍM VÝVOJI NEDOKÁZAL ADAPTOVAT URČITÝ POKROK PŘINÁŠÍ ERGONOMICKÝ PŘÍSTUP

7 ERGONOMIE MEZIOBOROVÝ PŘÍSTUP KE ZKOUMÁNÍ RŮZNÝCH ASPEKTŮ ANTROPOMETRICKÝCH A FYZIOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ ČLOVĚKA VČETNĚ INDIVIDUÁLNÍCH ROZDÍLŮ PŘIZPŮSOBENÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK, MECHANISMŮ, STROJŮ

8 NEMOCI Z PRÁCE CHOROBY Z POVOLÁNÍ: -HLAVNĚ U PRACOVNÍKŮ, -SPEC.ETIOLOGIE -NUTNÁ PRACOVNÍ EXPOZICE -POVINNÁ EVIDENCE N. SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ: -V CELÉ POPULACI -MULTIFAKTORIÁL NÍ -MOŽNÁ EXPOZICE V PRÁCI -MOŽNÁ EVIDENCE

9 CHOROBY Z POVOLÁNÍ UZAVŘENÝ SEZNAM DIAGNÓZ LÉKAŘ VYSLOVÍ PODEZŘENÍ DIAGNÓZU URČÍ SPECIALISTA VE SPOLUPRÁCI S HYGIENIKEM PRÁCE

10 NEMOC Z POVOLÁNÍ PACIENT JE LÉČEN PACIENT MŮŽE BÝT PŘEŘAZEN NA JINOU PRÁCI PACIENT JE ODŠKODNĚN KAŽDÝ PŘÍPAD JE ANALYZOVÁN S VYVOZENÍM PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

11 NEMOC SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ V NĚKTERÉM ODVĚTVÍ JE MOŽNÝ ZVÝŠENÝ VÝSKYT JINAK BĚŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ ÚKOLEM JE ODHALIT, KTERÝ FAKTOR PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ PŘISPÍVÁ KE VZNIKU ČI PROGRESI ONEMOCNĚNÍ

12 NEMOCNÝ PRACOVNÍK JE LÉČEN MŮŽE BÝT PŘEŘAZEN MŮŽE BÝT I ODŠKODNĚN (OBVYKLE PO SOUDNÍM ROZHODNUTÍ)

13 RIZIKOVÉ FAKTORY MECHANICKÉ – ÚRAZY FYZIKÁLNÍ – ÚRAZY, HLUK, VIBRACE, MIKROKLIMA FYZICKÁ NÁMAHA – ÚRAZY, NEMOCI Z PŘETÍŽENÍ, BOLESTI, NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

14 RIZIKOVÉ FAKTORY CHEMICKÉ: - RŮZNÉ INTOXIKACE (neuro-, nefro-, hemato-, hepato-, kardio-,…) - PNEUMOKONIÓZY - ALERGIE - NÁDORY - PORUCHY REPRODUKCE

15 RIZIKOVÉ FAKTORY BIOLOGICKÉ: -INFEKCE -ALERGIE -ÚRAZY

16 RIZIKOVÉ FAKTORY PSYCHICKÉ: -NEDOSTATEK PODNĚTŮ -NADBYTEK PODNĚTŮ -EMOTIVNÍ STRES -STRES Z NADMĚRNÉ ODPOVĚDNOSTI

17 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST PRO VÝBĚR POVOLÁNÍ VYŽADUJE ZÁKLADNÍ ZNALOSTI LÉKAŘE O PROFESNÍCH NÁROCÍCH a PRAVDĚPODOBNÉM VÝSKYTU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ MLADISTVÍ DO 18/21 LET NESMÍ PRACOVAT NA RIZIKOVÝCH PRACOVIŠTÍCH

18 RIZIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ INFEKČNÍ AGENS IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ CHEMICKÉ LÁTKY (org. rozpouštědla, rtuť, karcinogeny a teratogeny) ALERGENY (prokain, formaldehyd, akryláty, jodové preparáty, famosept, sulfonaminy, antibiotika, latex) POSTURÁLNÍ STRES, ÚRAZY, HLUK

19 NANOČÁSTICE NEZNÁMÉ RIZIKO NA OBZORU ? - NANOČÁSTICE STŘÍBRA -NANOČÁSTICE JAKO NOSIČE NEUMÍME ZMĚŘIT EXPOZICI NEZNÁME ÚČINKY NA ZDRAVÍ SYSTÉM „PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI“

20 PSYCHICKÝ STRES ZDRAVOTNÍKŮ SYNDROM PŘEPLNĚNÉ ČEKÁRNY ADMINISTRATIVA EKONOMIKA, NEDOSTATEK LÉKŮ ORGANIZACE PRÁCE ODPOVĚDNOST SDĚLENÍ ZÁVAŽNÉ DIAGNÓZY PŘÍBUZNÍ TĚŽKÉHO PACIENTA

21 NÁSLEDKY STRESU SYNDROM VYHASNUTÍ ÚNAVA, DEPRESE ABÚZUS DROG PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ

22 KATEGORIZACE PRACÍ PODLE ROZPĚTÍ HYG. LIMITŮ 1. MINIMÁLNÍ PRACOVNÍ RIZIKO 2. ÚNOSNÁ MÍRA RIZIKA 3. VÝZNAMNÁ MÍRA RIZIKA 4. VYSOKÁ MÍRA RIZIKA ( není definována u některých faktorů – fyzická zátěž, pracovní poloha, psychická a zraková zátěž, el-mag.pole, neionizující záření)

23 RIZIKOVÁ PRACOVIŠTĚ ZVÝŠENÉ RIZIKO: -NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ -PRACOVNÍCH ÚRAZŮ -DUŠEVNÍCH A PSYCHICKÝCH PORUCH * VYHLAŠUJE HYGIENIK ROZHODNUTÍM

24 POSOUZENÍ RIZIKA HYGIENICKÉ LIMITY / NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÉ KONCENTRACE -PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ -ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -POTRAVINY / POTRAVINÁŘSKÉ SUROVINY -VODA -PŘEDMĚTY DENNÍHO UŽÍVÁNÍ NORMY

25 POVINNOSTI PROVOZOVATELE INFORMOVAT PRACOVNÍKY SNÍŽIT ČI ODSTRANIT RIZIKO: -TECHNICKÁ OPATŘENÍ -ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ZAJISTIT PREVENTIVNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZAJISTIT OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

26 POVINNOSTI LÉKAŘE SEZNÁMIT SE S CHARAKTEREM RIZIKA ZABEZPEČIT CÍLENÁ VYŠETŘENÍ INDIKOVAT PŘERUŠENÍ EXPOZICE VÉST EVIDENCI SPOLUPRACOVAT S HYGIENIKY, S ODBORNÍKY PRO N.Z POVOLÁNÍ

27 POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ INFORMOVAT SE O RIZIKU A O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH DODRŽOVAT PODMÍNKY HYGIENY A BEZPEČNOSTI PRÁCE ABSOLVOVAT PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

28 ROZDÍLY MEZI DĚTMI a DOSPĚLÝMI V MÍŘE EXPOZICE (zevní, vnitřní) V METABOLISMU VE VYLUČOVÁNÍ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ V ÚČINCÍCH

29 ZEVNÍ EXPOZICE: JINÁ ÚROVEŇ DÝCHACÍ ZÓNY VYŠŠÍ FREKVENCE DÝCHÁNÍ VYŠŠÍ ALIMENTÁRNÍ DÁVKY OLIZOVÁNÍ RUKOU, PŘEDMĚTŮ VĚTŠÍ KOŽNÍ POVRCH RELATIVNĚ, VE VZTAHU K TĚLESNÉ HMOTNOSTI

30 ROZDÍLY NEJVĚTŠÍ V KOJENECKÉM A BATOLECÍM VĚKU MATEŘSKÉ MLÉKO JE KONTAMINOVÁNO LIPOFILNÍMI LÁTKAMI, JIMŽ BYLA MATKA EXPONOVÁNA ÚROVNĚ EXPOZICE DOSPĚLÝCH DOSAHUJÍ AŽ NA KONCI OBDOBÍ ADOLESCENCE

31 VNITŘNÍ EXPOZICE KOEFICIENT VSTŘEBÁVÁNÍ NĚKTERÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ V GI JE U DĚTÍ 3x AŽ 4x VYŠŠÍ NEŽ U DOSPĚLÝCH Např. u olova cca 50-60% vs. 10%

32 METABOLISMUS SOUVISÍ SE SCHOPNOSTÍ INDUKCE MIKROSOMÁLNÍCH KATALYZAČNÍCH ENZYMŮ: U NOVOROZENCŮ NÍZKÁ HODNOTY DOSPĚLÝCH DOSAHUJE MEZI 1. až 21. ROKEM ŽIVOTA

33 METABOLISMUS NEPŘEDSTAVUJE VŽDY JEN „DETOXIKAČNÍ“ POCHODY OXIDAČNÍ REAKCE V 1. Fázi (P 450) VEDOU K TVORBĚ VOLNÝCH RADIKÁLŮ GENETICKÝ POLYMORFISMUS

34 VYLUČOVÁNÍ NIŽŠÍ GLOMERULÁRNÍ FILTRACE NIŽŠÍ BILIÁRNÍ SEKRECE => POMALEJŠÍ VYLUČOVÁNÍ, DELŠÍ PERZISTENCE V ORGANISMU

35 PERSPEKTIVA EXPOZICE JE U DĚTÍ DELŠÍ NEŽ U DOSPĚLÝCH (zejména u náhlých environmentálních expozic celé populační skupiny v určité lokalitě) Jako např. Černobyl, teroristické útoky v New Yorku 11. Září 2001

36 ÚČINKY KLINICKÉ MANIFESTACE PO NIŽŠÍCH EXPOZICÍCH (encefalopatie u Pb) PŘI POŠKOZENÍ ORGÁNU/SOUSTAVY VE VÝVOJI => RETARDACE ČI ZASTAVENÍ VÝVOJE NEMŮŽE BÝT DOSAŽENO STAVU ZRALOSTI A PLNÉ FUNKČNOSTI

37 V PRAXI NEJSOU TYTO POZNATKY VĚTŠINOU ZOHLEDNĚNY ROZDÍLNÝMI BEZPEČNOSTNÍMI LIMITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, kromě NPK PRO DUSIČNANY V KOJENECKÉ VODĚ A VÝŽIVĚ NPK PRO FTALÁTY VE SPOTŘEBNÍCH PŘEDMĚTECH A OBLEČENÍ

38 ZÁVĚR PRÁCE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA JE ZDROJEM PODNĚTŮ, AKTIVITY, SEBEVĚDOMÍ, USPOKOJENÍ MŮŽE BÝT PŘÍČINOU RŮZNÝCH POŠKOZENÍ ZDRAVÍ


Stáhnout ppt "PRÁCE A ZDRAVÍ PRO PEDIATRICKÝ SMĚR. NEZAMĚSTNANOST JE PŘEDEVŠÍM PSYCHO – SOCIÁLNÍM PROBLÉMEM NEZAMĚSTNANÝ JE IZOLOVÁN, CÍTÍ, ŽE JE PRO SPOLEČNOST POSTRADATELNÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google