Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikační prostředí 1Počítačové sítě - Základní pojmy Počítačové sítě Základní pojmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikační prostředí 1Počítačové sítě - Základní pojmy Počítačové sítě Základní pojmy."— Transkript prezentace:

1 Komunikační prostředí 1Počítačové sítě - Základní pojmy Počítačové sítě Základní pojmy

2 Počítačové sítě - Základní pojmy2 Počítačové sítě Základní pojmy Základní komunikační model

3 Základní složky komunikačního modelu: Zdrojový systém o Původce informace o Počítač (v počítačové síti) Cílový systém o Příjemce informace o Počítač (v počítačové síti) Distribuční systém o Prostředí umožňující přenos informace o Počítačová síť Počítačové sítě - Základní pojmy3 Počítačové sítě Základní pojmy

4 Počítačové sítě - Základní pojmy4

5 Počítačové sítě Základní pojmy Síť (network) – Komunikační síť, přenosová síť – propojovací mezilehlá zařízení – komunikační kanály - koncová zařízení – Počítačová síť – hostitelské počítače (hosts) – servery, klientské počítače ( osobní počítače, pracovní stanice, terminály) – Komunikační kanál – soubor prostředků umožňujících přenos informace (vysílač/přijímač + přenosové médium) – Spoj – řízený komunikační kanál Počítačové sítě - Základní pojmy 5 Komunikační kanál fyzický vs. komunikační kanál virtuální

6 Počítačové sítě Základní pojmy Konvergence služeb – konvergence sítí Specifikace požadavků na přenosy různých typů dat Počítačové sítě - Základní pojmy6 Časové nebo frekvenční sdílení kanálu

7 Komponenty sítě Počítačové sítě Základní pojmy Počítačové sítě - Základní pojmy7

8 Počítačové sítě Základní pojmy Fyzické elementy (HW) – Přenosová média (kabely metalické/optické, bezdrátové přenosové kanály) – Síťová zařízení (směrovače, přepínače, HUB, opakovače …..) – Koncová zařízení (PC, servery, tiskárny, telefony ….) Logické elementy (SW) – programy probíhající na síťových a koncových zařízení – Zajišťují přenos zprávy (směrování, DNS,… – Provedení požadované služby (Web, e-mail, ….) Počítačové sítě - Základní pojmy8

9 Počítačové sítě Základní pojmy Další pojmy NIC (Network Interface Card ) – LAN adaptér – zajistí fyzické připojení PC nebo jiného koncového zařízení do sítě. Fyzický port – konektor/vývod na síťovém zařízení (switch, router,..) pro připojení média Transportní port – logický přístupový bod v OS, kudy vstupují/vystupují zprávy do probíhajícího procesu Interface (rozhraní) – logické porty na síťových nebo koncových zařízeních, které připojují zařízení do určité sítě. Počítačové sítě - Základní pojmy9

10 Počítačové sítě Základní pojmy Přenosová média pro distribuci signálu Kroucená dvoulinka (twisted pair) – označení UTP 5, UTP 6, UTP 7) – nejvíce používaný vodič v současných LAN pro připojení koncových uzlů (tzv. horizontální kabeláž) Koaxiální kabel (v současných LAN již téměř nepoužívaný) Optický kabel „single-mode“ nebo „multi-mode“ – v současných LAN se používá „multi-mode“ v páteřních segmentech – tzv. vertikální kabeláž – „single-mode“ se používá zejména v sítích WAN Vzduch (bezdrátové přenosy) Počítačové sítě - Základní pojmy10

11 Počítačové sítě Základní pojmy Počítačové sítě - Základní pojmy11 Network Operating System NIC (Network Interface Card) Síťová karta Síťové rozhraní síťového uzlu (počítač, periferie, switch, router,…)

12 Počítačová síť – graf Základní požadavek – komunikovat může „každý s každým“ Způsob propojení uzlů – topologie – topologie s násobným přístupem k médiu (bus, ring) – sdílení spoje (typická pro LAN) – topologie s výhradním přístupem k médiu (typická pro WAN) Uzly …. hostitelské počítače/propojovací zařízení Hrany… komunikační kanály - spoje Počítačové sítě Základní pojmy Počítačové sítě - Základní pojmy12

13 Počítačové sítě - Základní pojmy13 Topologie LAN

14 Počítačové sítě - Základní pojmy14 Topologie WAN

15 Počítačové sítě Základní pojmy Typy komunikačních sítí – podle geografického pokrytí – tradiční dělení (PAN, LAN, MAN, WAN) – podle přenosových technologií (síť Ethernet, síť ATM, Frame Relay, ISDN, …) – podle topologického uspořádání (kruhová, sběrnicová, stromová… – podle vlastnictví (privátní, veřejné) – podle použitých přenosových médií (bezdrátová, optická, metalická) – podle fyzikální podstaty signálu (digitální, analogové) Počítačové sítě - Základní pojmy15

16 Počítačové sítě Základní pojmy Typy sítí (pokračování) – podle typu přenášené informace (datové, hlasové, multimediální..) – podle síťové architektury (TCP/IP – internet, NetWare, DECnet, AppleTalk, …) – podle „role“ uzlů v síti (server–klient, peer-to-peer) – podle techniky přenosu se spojením (connection-oriented) s přepínáním paketů (packet-switched) s přepínáním okruhů (komutační sítě) Počítačové sítě - Základní pojmy16

17 Co je síťová architektura – Návrh uspořádání komunikační sítě – Souhrn činností prováděných na prvcích sítě za účelem jejich vzájemné komunikace – Problém komunikace je rozložen do funkčních vrstev poskytujících v komunikačním procesu určitou „službu“ – Vrstvy vzájemně kooperují na principu „poskytovatel služby“ (podřazená vrstva) – „uživatel služby“ (nadřazená vrstva) Počítačové sítě - Základní pojmy17 Počítačové sítě Základní pojmy

18 Hierarchické uspořádání sítí – Sítě páteřní (vysokorychlostní) – Sítě distribuční (sítě ISP) – Sítě přístupové („poslední míle“, „poslední metry“) – Sítě lokální – podnikové intranety Počítačové sítě - Základní pojmy18

19 Počítačové sítě - Základní pojmy19 Počítačové sítě Základní pojmy Propojení sítí

20 Hierarchické uspořádání sítě LAN (intranetu) Počítačové sítě - Základní pojmy20 Počítačové sítě Základní pojmy

21 Pojmy: Informace - něco, čemu „rozumí“ agent/příjemce zprávy Zpráva – formalizovaná informace – formát dohodnutý mezi komunikujícími stranami (seskupení datových jednotek – datový paket) Datové pakety (data) – jednotky přenášející informace (informace textová, grafická, zvuková, video,..) Data z fyzikální podstaty data digitální – binární „1“ a „0“ – datový element „bit“ data analogová – zvuk Data v komunikačním procesu Vstupní /výstupní Uložená/přenášená Počítačové sítě - Základní pojmy21

22 Počítačové sítě Základní pojmy Signál - časová funkce fyzikální veličiny - generovaná vysílačem a přijímaná přijímačem Signál periodický (opakovaný průběh v časové periodě) signál analogový signál diskrétní Signál neperiodický signál analogový signál diskrétní Médium – fyzikální prostředí umožňující vedení signálu (vodiče) šíření signálů (volný prostor) Počítačové sítě - Základní pojmy22

23 ICT: „Informace je význam přidělený přenášeným datům uspořádaným do zpráv“ Claude Shannon: „Informace je míra množství neurčitosti nebo nejistoty o nějakém náhodném ději, odstraněná realizací tohoto děje Norbert Wiener: „Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním Počítačové sítě Základní pojmy Počítačové sítě - Základní pojmy 23

24 Počítačové sítě Základní pojmy Přenos informace Počítačové sítě - Základní pojmy24 Musí platit:vstupní zpráva ~ výstupní zpráva ( m = m´ ) Tedy platí: g(t) ~ g´(t) Ale může platit: s(t) = r(t) i s(t)  r(t)

25 Počítačové sítě Základní pojmy Signál – fyzikální prostředek (fyzikální hodnota proměnná v čase) umožňující přenos dat. Přenosové médium – prostředí pro šíření signálu (fyzicky vymezené – vodič, fyzicky nevymezené, prostupné) Fyzikální podstata signálu – elektromagnetické vlny Způsob šíření signálu – „point-to-point“, dvoubodové - unicast – všesměrové - broadcast – skupinové (do specifikovaných cílů) – multicast – do nejbližšího nebo „nejlepšího“ člena skupiny – anycast Dvoubodový přenos – jednosměrný - simplex obousměrný současný – full duplex obousměrný střídavý – half duplex – Pojmy uplink a downlink Počítačové sítě - Základní pojmy25

26 Počítačové sítě - Základní pojmy26 Počítačové sítě Základní pojmy

27 Signál se šíří přenosovým médiem prostřednictvím elektromagnetických vln Rychlost šíření prostorem: c = 300 000 000 m/s (rychlost světla) Perioda vlny:T [s] Vlnová délka: [m]Platí: c = /T Frekvence:f [Hz] Platí: f = 1/T Počítačové sítě - Základní pojmy27

28 Počítačové sítě Základní pojmy Šíření elektromagnetických vln prostorem Počítačové sítě - Základní pojmy28

29 Elektromagnetické spektrum Počítačové sítě - Základní pojmy29

30 Počítačové sítě - Základní pojmy30 Koaxiální kabel Kroucený dvoudrát Optický vodič Ethernet 10 Mb 100 Mb 1Gb 10Gb 1Tb Pásma pro bezdrátové přenosy

31 Počítačové sítě Základní pojmy Šířka pásma (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší frekvencí, které je možno přenášet) udává se v jednotkách Hz (.. MHz, GHz, …) – Základní pásmo (1 frekvence) – baseband (typické pro LAN) – Úzké pásmo – narrowband (3 kHz) – Široké pásmo (min. 20 kHz, v současnosti stovky MHz až GHz) – broadband (typické pro WAN) http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum Počítačové sítě - Základní pojmy31

32 Počítačové sítě Základní pojmy Periodický signál s(t + T) = s(t) Signál analogový – perioda - T – amplituda - A – fáze - Φ Signál diskrétní (digitální) – perioda - T – amplituda - A Počítačové sítě - Základní pojmy32 A T Φ T A

33 Počítačové sítě Základní pojmy Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: – základní pásmo baseband – pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) – typicky LAN – úzké pásmo narrowband – pro hlasové přenosy 50 – 64 kbps – typicky telefonní sítě – široké pásmo broadband – pro multiplexované přenosové kanály (frekvenčně sdílené) – typicky WAN a přístupové sítě Počítačové sítě - Základní pojmy33


Stáhnout ppt "Komunikační prostředí 1Počítačové sítě - Základní pojmy Počítačové sítě Základní pojmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google