Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní Agenda 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Výbor pro udržitelné municipality RVUR Praha, 16. prosince 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní Agenda 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Výbor pro udržitelné municipality RVUR Praha, 16. prosince 2014."— Transkript prezentace:

1

2

3 Místní Agenda 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Výbor pro udržitelné municipality RVUR Praha, 16. prosince 2014

4

5 Místní Agenda 21 nástroj pro naplňování principů udržitelného rozvoje na místní/regionální úrovni metoda kvality veřejné správy (MV) zastřešující proces

6 Obecné zásady Dobrovolnost Politická podpora Vize, cíle Integrovaný přístup, synergie Kritéria, měřitelnost Participace veřejnosti Role modelových měst Spolupráce měst s experty Síťování

7 Historie 1992 – Rio de Janeiro – Agenda 21 MŽP převzalo za Československo a později za Českou republiku mezinárodní závazky 90. léta: - pilotní projekty - informační a metodická podpora ČEÚ - MA21 ve Státní politice ŽP a Akčním plánu EVVO

8 Systém hodnocení MA21 v ČR od 2004 Pracovní skupina MA21 RVUR Koordinace MŽP Kritéria MA21 (schválena RVUR 2006) Databáze MA21(MŽP, CENIA) Kontroly na místě, obhajoby – kat. „B" Audit, expertní hodnocení – kat. „A“

9 Koncepce podpory MA21 v ČR Koncepce podpory MA21 – dokument vznikl ve spolupráci s resorty a municipalitami Akční plán součástí dokumentu Koncepce schválena Usnesením vlády č ledna 2012

10 Kritéria MA21 1/ 21 kritérií v 5 kategoriích - Zájemci -Kategorie D/C/B/A 2/ sady kritérií pro -Malé obce do 2000 obyvatel -Obce/města -Mikroregiony -Kraje -MAS

11 Struktura MA21 1. Organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21 2. Zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování ke kvalitě života a UR 3. Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování UR 4. Komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe 5. Financování, motivace v rámci MA21

12 Struktura MA21 1. Organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21  Ustanovení zodpovědného politika pro MA21 [D]  Ustanovení koordinátora MA21 (v rámci úřadu či organizace zřízené městem/obcí) [D]  Existence skupiny pro MA21 - neformální [D] - oficiální [C]  Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce [C]  Projednání pravidelné zprávy o MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce [C]

13 Struktura MA21 2. Zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování ke kvalitě života a UR  Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) [D]  Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21 [D)  Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce [C]  Stanovení a sledování vlastních indikátorů vyplývajících z komunitního plánování [B]  Spokojenost obyvatel s kvalitou života v obci/městě a s procesem MA21 [B]

14 Struktura MA21 3. Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování UR  Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválené zastupitelstvem města/obce [B]  Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce [B]  Sledování mezinárodních indikátorů UR [B]  Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce pro sledování stavu UR [A]  Udr ž ení/zlepšování stávajícího stavu a vlivu na UR (dle indikátorů) [A]

15 Struktura MA21 4. Komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe MA21  Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 [D]  Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích [D]  Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.) [C]  Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo veřejnost (mimo kampaň) [C]  Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe [C]

16 Struktura MA21 5. Financování, motivace v rámci MA21  Finanční podpora aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování - jednorázová [D] - systém [C]  Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 [C]

17 Postup v implementaci MA21 Kategorie D: kampaně, místní partnerství > zázemí MA21 v úřadu, dílčí akce Kategorie C: komunitní plánování  systém komunitního plánování k UR Kategorie B: strategické řízení  strategický plán k UR + indikátory + finanční n. „MÍSTNÍ AKCE 21“, projekty a aktivity pro kvalitu života v rámci systému uplatňování udržitelného rozvoje Kategorie A: prokazatelné dobré výsledky > kvalitní rozvoj k UR, spokojenost obyvatel

18 Hodnocení místní udržitelnosti Kategorie B 2014 města Litoměřice Kopřivnice, Vsetín mikroregion Drahanská vrchovina obec Křižánky ● Kontroly na místě (říjen): - systém MA21, řešení problémů, meziroční zlepšení - sledování 10 oblastí - stav UR - témata - změny, trendy, slabiny Veřejná obhajoba (konference NSZM ) Naplnění kategorií „C“ a „B“ podmínkou pro stupně kvality ve veřejné správě a ocenění MV ( 2014?)

19 Hodnocení místní udržitelnosti Kategorie A – Chrudim ● vlastní audit UR expertní posuzování (2013) ● metodika hodnocení - vychází z Aalborských závazků ● pilotní testování metodiky (Chrudim, Vsetín, Litoměřice, Kopřivnice)

20 Hodnocené oblasti UR 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 2. Kvalitní životní prostředí 3. Udržitelná spotřeba a výroba 4. Doprava a mobilita 5. Zdraví obyvatel 6. Místní ekonomika a podnikání 7. Vzdělávání a výchova 8. Kultura a místní tradice 9. Sociální prostředí v obci 10. Globální odpovědnost Témata v návaznosti na Aalborské závazky / pro kontroly na místě „B“ ●

21 Národní síť Zdravých měst ČR -Asociace municipalit (od 1993, v rámci WHO)) -Více než 100 členů (vč. krajů) -Většina realizátorů MA21 členy NSZM -Všechny municipality kat. A a B členy -Metodika -Školení, trénink (Školy Zdravých měst 3krát/rok) -Certifikace koordinátorů -Dobrovolná dohoda s MŽP, MV, MMR, SMO…

22 LA21 European Roundtable Mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností (od 2006) MA21 aktuálně v evropských zemích – různé pojetí Prezentace české cesty – velký zájem Důraz na vědu a výzkum, spolupráce s městy

23 ICLEI – Informed Cities …co taky zaznělo… Město: složitý systém - sdílení inteligence … Propojování – „lineární“ myšlení je pouze pro jednoduchá řešení Government: od „organized“ (hierarchický, technokratický) k „self organized“ (horizontální spolupráce) „Local Governments – global actors“ „Myslíme to doopravdy? Nebo je to jen taková hra?...“

24 7. Akční program pro životní prostředí „Spokojený život v mezích naší planety“ EU Prioritní cíl č. 8: Posílit udržitelnost měst EU prosazovat účinnou koordinaci různých úrovní správy zapojovat regionální a místní orgány do plánování a tvorby politik podporovat inovace a osvědčené postupy ve městech (např. místní Agendu 21) vytvářet sítě zvyšovat informovanost zapojovat místní subjekty šířit dobrou praxi

25 7. Akční program pro životní prostředí „Spokojený život v mezích naší planety“ EU Konkrétní navrhovaná opatření: vymezit a dohodnout soubor kritérií pro posuzování environmentální výkonnosti měst s ohledem na ekonomické a sociální dopady zajistit, aby města měla informace o finančních prostředcích na opatření ke zlepšení svého udržitelného rozvoje a měla k těmto prostředkům přístup.

26 …změnit způsob myšlení … a užívat si to

27 „Změnou, na kterou čekáme, musíme být my sami“ Gándhí

28 Děkuji za pozornost Praha, 16. prosince 2014 Výbor pro udržitelné municipality RVUR


Stáhnout ppt "Místní Agenda 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Výbor pro udržitelné municipality RVUR Praha, 16. prosince 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google