Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní Agenda 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Výbor pro udržitelné municipality RVUR Praha, 16. prosince 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní Agenda 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Výbor pro udržitelné municipality RVUR Praha, 16. prosince 2014."— Transkript prezentace:

1

2

3 Místní Agenda 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Výbor pro udržitelné municipality RVUR Praha, 16. prosince 2014

4

5 Místní Agenda 21 nástroj pro naplňování principů udržitelného rozvoje na místní/regionální úrovni metoda kvality veřejné správy (MV) zastřešující proces

6 Obecné zásady Dobrovolnost Politická podpora Vize, cíle Integrovaný přístup, synergie Kritéria, měřitelnost Participace veřejnosti Role modelových měst Spolupráce měst s experty Síťování

7 Historie 1992 – Rio de Janeiro – Agenda 21 MŽP převzalo za Československo a později za Českou republiku mezinárodní závazky 90. léta: - pilotní projekty - informační a metodická podpora ČEÚ - MA21 ve Státní politice ŽP a Akčním plánu EVVO

8 Systém hodnocení MA21 v ČR od 2004 Pracovní skupina MA21 RVUR Koordinace MŽP Kritéria MA21 (schválena RVUR 2006) Databáze MA21(MŽP, CENIA) Kontroly na místě, obhajoby – kat. „B" Audit, expertní hodnocení – kat. „A“

9 Koncepce podpory MA21 v ČR Koncepce podpory MA21 – dokument vznikl ve spolupráci s resorty a municipalitami Akční plán 2012 - 13 součástí dokumentu Koncepce schválena Usnesením vlády č.30 11. ledna 2012

10 Kritéria MA21 1/ 21 kritérií v 5 kategoriích - Zájemci -Kategorie D/C/B/A 2/ sady kritérií pro -Malé obce do 2000 obyvatel -Obce/města -Mikroregiony -Kraje -MAS

11 Struktura MA21 1. Organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21 2. Zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování ke kvalitě života a UR 3. Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování UR 4. Komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe 5. Financování, motivace v rámci MA21

12 Struktura MA21 1. Organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21  Ustanovení zodpovědného politika pro MA21 [D]  Ustanovení koordinátora MA21 (v rámci úřadu či organizace zřízené městem/obcí) [D]  Existence skupiny pro MA21 - neformální [D] - oficiální [C]  Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce [C]  Projednání pravidelné zprávy o MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce [C]

13 Struktura MA21 2. Zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování ke kvalitě života a UR  Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) [D]  Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21 [D)  Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce [C]  Stanovení a sledování vlastních indikátorů vyplývajících z komunitního plánování [B]  Spokojenost obyvatel s kvalitou života v obci/městě a s procesem MA21 [B]

14 Struktura MA21 3. Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování UR  Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválené zastupitelstvem města/obce [B]  Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce [B]  Sledování mezinárodních indikátorů UR [B]  Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce pro sledování stavu UR [A]  Udr ž ení/zlepšování stávajícího stavu a vlivu na UR (dle indikátorů) [A]

15 Struktura MA21 4. Komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe MA21  Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 [D]  Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích [D]  Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.) [C]  Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo veřejnost (mimo kampaň) [C]  Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe [C]

16 Struktura MA21 5. Financování, motivace v rámci MA21  Finanční podpora aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování - jednorázová [D] - systém [C]  Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 [C]

17 Postup v implementaci MA21 Kategorie D: kampaně, místní partnerství > zázemí MA21 v úřadu, dílčí akce Kategorie C: komunitní plánování  systém komunitního plánování k UR Kategorie B: strategické řízení  strategický plán k UR + indikátory + finanční n. „MÍSTNÍ AKCE 21“, projekty a aktivity pro kvalitu života v rámci systému uplatňování udržitelného rozvoje Kategorie A: prokazatelné dobré výsledky > kvalitní rozvoj k UR, spokojenost obyvatel

18 Hodnocení místní udržitelnosti Kategorie B 2014 města Litoměřice Kopřivnice, Vsetín mikroregion Drahanská vrchovina obec Křižánky ● Kontroly na místě (říjen): - systém MA21, řešení problémů, meziroční zlepšení - sledování 10 oblastí - stav UR - témata - změny, trendy, slabiny Veřejná obhajoba (konference NSZM 25.11.) Naplnění kategorií „C“ a „B“ podmínkou pro stupně kvality ve veřejné správě a ocenění MV ( 2014?)

19 Hodnocení místní udržitelnosti Kategorie A - 2014 – Chrudim ● vlastní audit UR expertní posuzování (2013) ● metodika hodnocení - vychází z Aalborských závazků ● pilotní testování metodiky (Chrudim, Vsetín, Litoměřice, Kopřivnice) www.ma21.cz

20 Hodnocené oblasti UR 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 2. Kvalitní životní prostředí 3. Udržitelná spotřeba a výroba 4. Doprava a mobilita 5. Zdraví obyvatel 6. Místní ekonomika a podnikání 7. Vzdělávání a výchova 8. Kultura a místní tradice 9. Sociální prostředí v obci 10. Globální odpovědnost Témata v návaznosti na Aalborské závazky / pro kontroly na místě „B“ ●

21 Národní síť Zdravých měst ČR www.ZdravaMesta.cz -Asociace municipalit (od 1993, v rámci WHO)) -Více než 100 členů (vč. krajů) -Většina realizátorů MA21 členy NSZM -Všechny municipality kat. A a B členy -Metodika -Školení, trénink (Školy Zdravých měst 3krát/rok) -Certifikace koordinátorů -Dobrovolná dohoda s MŽP, MV, MMR, SMO…

22 LA21 European Roundtable Mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností (od 2006) MA21 aktuálně v evropských zemích – různé pojetí Prezentace české cesty – velký zájem Důraz na vědu a výzkum, spolupráce s městy

23 ICLEI – Informed Cities …co taky zaznělo… Město: složitý systém - sdílení inteligence … Propojování – „lineární“ myšlení je pouze pro jednoduchá řešení Government: od „organized“ (hierarchický, technokratický) k „self organized“ (horizontální spolupráce) „Local Governments – global actors“ „Myslíme to doopravdy? Nebo je to jen taková hra?...“

24 7. Akční program pro životní prostředí „Spokojený život v mezích naší planety“ EU 2014 - 20 Prioritní cíl č. 8: Posílit udržitelnost měst EU prosazovat účinnou koordinaci různých úrovní správy zapojovat regionální a místní orgány do plánování a tvorby politik podporovat inovace a osvědčené postupy ve městech (např. místní Agendu 21) vytvářet sítě zvyšovat informovanost zapojovat místní subjekty šířit dobrou praxi

25 7. Akční program pro životní prostředí „Spokojený život v mezích naší planety“ EU 2014 - 20 Konkrétní navrhovaná opatření: vymezit a dohodnout soubor kritérií pro posuzování environmentální výkonnosti měst s ohledem na ekonomické a sociální dopady zajistit, aby města měla informace o finančních prostředcích na opatření ke zlepšení svého udržitelného rozvoje a měla k těmto prostředkům přístup.

26 …změnit způsob myšlení … a užívat si to

27 „Změnou, na kterou čekáme, musíme být my sami“ Gándhí

28 Děkuji za pozornost marie.petrova@mzp.cz Praha, 16. prosince 2014 Výbor pro udržitelné municipality RVUR


Stáhnout ppt "Místní Agenda 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Výbor pro udržitelné municipality RVUR Praha, 16. prosince 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google