Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická evidence tržeb: aktuální stav příprav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická evidence tržeb: aktuální stav příprav"— Transkript prezentace:

1 Elektronická evidence tržeb: aktuální stav příprav
Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla 15. zasedání pléna Podnikatelské rady Praha, 28. dubna 2015

2 Co EET přinese Pro podnikatele narovnání podmínek na trhu a omezení administrativy spojené s kontrolami finanční správy. Pro finanční správu možnost lepšího cílení kontrol a zvýšení efektivity fungování Pro občany lepší výběr daní, které se neztratí u podvodníků, a také zdravotního a sociálního pojištění. Odhadovaný efekt pro veřejné rozpočty po plném náběhu celého systému: až 12 mld. Kč ročně

3 Současný stav Návrh zákona o evidenci tržeb
Po vypořádání připomínkového řízení předložen vládě Předpoklad projednání vládou počátkem května Příprava technického řešení na straně Finanční správy Příprava technické specifikace pro komunikaci pro povinné subjekty Dostatek prostoru pro vývoj a testování pro dodavatele, testovací prostředí, pilotní provoz Dostatek prostoru pro přípravu na straně povinných subjektů

4 Fázování vstupu do systému
1. fáze – stravovací a ubytovací služby (HoReCa) 2. fáze – maloobchod a velkoobchod 3. fáze – postupně další obory s významným podílem hotovostních transakcí Proč postupně? Rozložení nástupu povinných subjektů (registrace do systému) Rozložení dodávek software/zařízení pro povinné subjekty Postupný náběh centrálního IT systému EET

5 Povinné subjekty Podnikající fyzické osoby (příjmy z podnikání, nikoliv nahodilé - § 7 ZDP), které přijímají platby v hotovosti Právnické osoby, které přijímají platby v hotovosti Daňoví rezidenti i nerezidenti

6 Jaké příjmy se evidují Tržby povinných subjektů realizované v hotovosti Platba v hotovosti = platba jiným způsobem než bankovním převodem, tj. hotovost, platební karty, stravenky, šeky,…. Vztahuje se i na transakce mezi podnikateli Systémové výjimky Příjmy nepodléhající zdanění daní z příjmů Příjmy nahodilé Příjmy zdaněné srážkovou daní nebo v samostatném ZD Příjmy z jiné činnosti než podnikání

7 Navrhované výjimky Regulované subjekty (finanční instituce, dodavatelé energií, vodárny, pošta…) Z jízdného placeného ve vozidlech hromadné dopravy Stát, obce, kraje, příspěvkové organizace Vybrané podnikatelské činnosti neziskových organizací Pracovněprávní vztahy Stravování a ubytování pro žáky a studenty

8 Režimy EET Běžný režim Zjednodušený režim
Podnikatel odesílá datovou větu okamžitě, vystavuje účtenku a na účtenku tiskne FIK (kód zaslaný zpět finanční správou) Zjednodušený režim Podnikatel vystavuje účtenku okamžitě, avšak bez FIK Datovou větu odesílá podnikatel do 5 dnů Dvě varianty: Automaticky – vybrané obory, kde by běžný režim byl nerealizovatelný nebo velmi obtížně realizovatelný tak, aby neohrozil podnikání Na žádost – posouzení okolností u konkrétního poplatníka či konkrétní situace

9 Zasílané údaje Identifikace subjektu (DIČ), provozovny a pokladního zařízení Pořadové číslo účtenky BKP (kód generovaný na koncovém zařízení) Datum a čas transakce Celková tržba Základy DPH a částky DPH dle sazeb, včetně zvláštních režimů Informace o případné platbě elektronickými peněženkami/vouchery  Jde o údaje, které jsou poplatníkovi běžně dostupné

10 Sankce Lze uložit pokutu až 50 tis., resp. 500 tis. (do 10 tis. Kč možno příkazem na místě) Předběžné opatření Uzavření provozovny nebo zákaz činnosti Do doby, než jsou poplatníkem odstraněny důvody, pro které bylo toto předběžné opatření uloženo Liberační klauzule (…vynaložil veškeré úsilí…) Zákazník není sankcionován – preference pozitivní motivace (např. účtenková loterie)

11 Podpora podnikatelů při zavedení EET
Podnikající fyzické osoby si budou moci uplatnit slevu na dani z příjmů ve výši Kč U stravovacích služeb dojde ke snížení sazby DPH z 21 % na 15 % Podnikatelé budou moci požádat správce daně o závazné posouzení, zda konkrétní tržba podléhá evidenci K dispozici bude informační linka pro věcné dotazy i help desk pro vývojáře IT řešení

12 Koncová zařízení nabídka v Chorvatských prodejnách
570 Kč měsíčně 9 tis. Kč 5 tis. Kč, resp. 19 tis. Kč včetně taxametru a tiskárny

13 Na závěr EET vychází z programového prohlášení vlády ČR
EET je díky odstranění neoprávněné podnikatelské výhody nepoctivců jedním z nejvýznamnějších opatření k narovnání podmínek pro podnikání Jde o řešení nejméně administrativně i nákladově zatěžující Přínosy se projeví v horizontu několika let jak v podnikatelské sféře, tak v efektivitě činnosti finanční správy a výši příjmů veřejných rozpočtů EET podporuje drtivá většina profesních a zaměstnavatelských svazů, komor a institucí

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Elektronická evidence tržeb: aktuální stav příprav"

Podobné prezentace


Reklamy Google