Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Presynaptická membrána Postsynaptická membrána Golgiho komplex Mitochondrie Synaptická štěrbina Synaptické váčky Mikrotubuly Knoflíkové spojení Postsynaptické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Presynaptická membrána Postsynaptická membrána Golgiho komplex Mitochondrie Synaptická štěrbina Synaptické váčky Mikrotubuly Knoflíkové spojení Postsynaptické."— Transkript prezentace:

1

2 Presynaptická membrána Postsynaptická membrána Golgiho komplex Mitochondrie Synaptická štěrbina Synaptické váčky Mikrotubuly Knoflíkové spojení Postsynaptické zakončení

3 Co je synapse ? K čemu slouží synapse ?  buněčný spoj  funkční kontakt mezi membránami dvou neuronů  slouží ke komunikaci buněk – mezi dvěma neurony či jinou buňkou  prostřednictvím synapse se neurony spojují do složitých prostorových sítí  podnět přichází po axonu jednoho neuronu a prostřednictvím synapse se předává na tělo nebo dendrit přijímacího neuronu  Axosomatická synapse = předání podnětu na tělo neuronu  Axodendritická synapse = předání podnětu na dendrit Co je to synapse K čemu slouží

4 Neurony mají čtyři funkční oblasti, které odpovídají čtyřem hlavním strukturním částem neuronu. 1. VSTUP INFORMACE 2. INTEGRACE INFORMACE 3. VEDENÍ INFORMACE 4. VÝSTUP INFORMACE

5 presynaptické zakončení axonů vstup dendrity synapse tělo neuronu integrace axon vedení výstup presynaptické zakončení postsynaptické neurony S-4

6 Uvolnění molekul neurotransmiterů do synaptické štěrbiny Difůze neurotransmiterů přes synaptickou štěrbinu Vazba na receptory iontových kanálů postsynaptické membrány Synaptická štěrbina

7 Synaptické váčky obsahující molekuly neurotransmiteru Synaptická štěrbina Myelin Mitochondrie Vlákno motorického neuronu Receptory iontových kanálů na postsynaptické membráně Vlákna kosterního svalstva Nervosvalová ploténka (zakončení) Synapse – nervosvalová ploténka

8

9 Typy synapsí 1. Elektrická synapse Chemická synapse 2. umožňuje akčním potenciálům šířit se přímo z jedné buňky na buňku druhou jedná se o přímý elektrický přeskok akčního potenciálu synaptický přenos je uskutečňován pomocí chemického prostředníka – mediátoru (neurotransmiteru) u tohoto typu synapse nejsou buňky (neurony) v těsném kontaktu spojení, ale jsou od sebe odděleny úzkou mezerou buňky nejsou tedy elektricky propojeny a akční potenciál tak nemůže být bezprostředně přenesen z jedné na druhou buňku signál akčního potenciálu je převeden na chemický signál S-5 Typy synapsí

10 CHEMICKÁ SYNAPSE je tvořena dvěma částmi: presynaptická část a postsynaptická část jsou od sebe odděleny synaptickou štěrbinou PRESYNAPTICKÁ ČÁST: je to vakovitá rozšířenina axonu, která obsahuje organely (např. mitochondrie, buněč. skelet…), ale především tzv. synaptické váčky – vezikuly. Váčky se hromadí u synaptické štěrbiny, kde se nachází aktivní zóna synapse. Ve váčkách je obsažena látka – mediátor. POSTSYNAPTICKÁ ČÁST: je tvořena přilehlou buněčnou membránou napojeného neuronu. Část této membrány – přesně před presynaptickou membránou – se označuje jako subsynaptická membrána. SYNAPTICKÁ ŠTĚRBINA: je to úzká mezera, diky které nejsou spolu buňky elektricky propojeny a akční potenciál nemůže být přímo přenesen z pre- na postsynaptickou membránu buňky. Namísto toho je signál AP převeden na chemický signál. S-6 Chemická synapse

11 Stavba chemické synapse PRESYNAPTICKÁ ČÁST POSTSYNAPTICKÁ ČÁST synaptické váčky (= vezikuly) postsynaptická membrána synaptická štěrbina subsynaptická membrána vzruch presynaptická membrána S-7

12 SYNAPTICKÉ VÁČKY jsou obsaženy v cytoplazmě presynaptického axonu každý váček obsahuje látku tzv.neurotransmiter = nervový přenašeč, který je uvolňován do synaptické štěrbiny váčky splývají = difundují z presynaptickou membránou a poté vylévají neurotransmiter do štěrbiny vzruch synaptický váček neurotransmiter presynaptická část axonu synaptická štěrbina S-8

13 mikrotubuly neurofilamenta presynaptické zakončení synaptické váčky synaptická štěrbina postsynaptická část presynaptická membrána postsynaptická membrána Skelet neuronu zajišťuje posouvání – pohyb váčků směrem k synaptické štěrbině – tedy směrem k aktivní zóně. S-9

14 Struktura chemické synapse presynaptické zakončení mitochondrie synaptické váčky synaptická štěrbina S-10 Struktura chemické synapse

15

16 Ca 2+ Na + 1 CHEMICKÁ SYNAPSE

17 Na + Ca 2+ Na + 2 S-12 CHEMICKÁ SYNAPSE

18 Na + Ca 2+ akční potenciál depolarizuje membránu synaptického zakončení a tím spustí vtok Ca 2+ do buňky vpád Ca 2+ do buňky je signálem pro synaptické váčky, které se přesunují směrem k synaptické štěrbině Na + napětím ovládaný Ca 2+ iontový kanál CHEMICKÁ SYNAPSE

19 Ca 2+ Na + synaptické váčky vylijí neurotransmiter do synaptické štěrbiny a následně se neurotransmiter naváže na receptory iontových kanálů na postsynaptické membráně chemicky ovládaný Na + iontový kanál CHEMICKÁ SYNAPSE

20 Na + Ca 2+ Na + navázání neurotransmiteru na iontový kanál způsobí jeho otevření a následuje transport iontů tímto kanálem průnik Na + iontů depolarizuje postsynaptickou membránu a vyvolá tak akční potenciál Pozn. iontovými kanály prochází i další ionty K +, Cl -. Na postsynaptické membráně může docházet i k hyperpolarizaci. CHEMICKÁ SYNAPSE

21 Na + Ca 2+ Na + navázaný neurotransmiter je rychle odbouráván (enzymaticky nebo je absorbován jiným neuronem) a iontové kanály se uzavírají a ukončí synaptickou reakci Př. Neuromediátor acetylcholin (nervosvalová ploténka obratlovců) je enzymaticky štěpen cholinesterázou CHEMICKÁ SYNAPSE

22 neurotransmiter = nervový mediátor = nervový přenašeč je uvolňován jako mezibuněčný posel do synaptické štěrbiny v nervové soustavě živočichů bylo objeveno mnoho typů neurotransmiterů, ale většina neuronů vylučuje pouze jeden typ neurotransmiteru postsynaptický neuron může obdržet chemické signály od různých neuronů, které ze svých synaptických zakončení vylučují různé neurotransmitery acetylcholin  nejběžnější neurotransmiter jak u bezobratlých tak u obratlovců  na nervosvalové ploténce je acetylcholin vypuštěn z motorického neuronu a váže se na receptor, který má přímý excitační účinek na membránu svalové buňky → depolarizuje membránu postsynaptické svalové buňky biogenní aminy  jsou odvozené z aminokyselin  dopamin, serotonin  jsou rozšířeny v mozku a ovlivňují spánek, emoce, pozornost a učení. S těmito látkami jsou spojeny i některé závažné choroby a poruchy např.: Parkinsonova choroba (souvisí s nedostatkem dopaminu v mozku), schizofrenie (souvisí s nadbytkem dopaminu). Některé látky ovlivňující psychiku jako LSD (halucinogen) se váží na receptory pro serotonin a dopamin v mozku. S-17 Neurotransmiter = nervový přenašeč = mediátor

23 neuropeptidy  neuropeptid označovaný jako látka P je klíčovým excitačním signálem, který zprostředkovává vnímání bolesti  endorfiny fungují jako přírodní analgetika – snižují vnímání bolesti centrální nervovou soustavou, navozují dobrou náladu a ovlivňují emoce. Opiáty jako morfin a heroin se v mozku vážou na stejné receptory jako endorfiny (vážu se tak, že napodobují endorfiny). jiné neurotransmitery  na bázi aminokyselin fungují: kyselina γ-aminomáselná = GABA (působí inhibičně na nervosvalovou ploténku bezobratlých) a glutamát (působí excitačně na nervosvalovou ploténku), glycin, asparát http://www.drogovaporadna.cz Přehled účinků různých látek (alkohol, drogy, nikotin) na nervový systém S-18 Typy neurotransmiterů

24 Excitační synapse Iontové kanály na postsynaptické membráně umožní vtok Na + do buňky a vylití K + z buňky. Otevření kanálu znamená vtok kladného náboje do buňky. To depolarizuje plazmatickou membránu a vznikne akční potenciál v axonu postsynaptické buňky. EPSP – excitační postsynaptický potenciál. Inhibiční synapse IPSP – inhibiční postsynaptický potenciál. Iontové kanály na postsynaptické membráně umožní Vtok Cl - do buňky a vylití K + z buňky. Tento tok iontů hyperpolarizuje membránu, tj. sníží membránový potenciál a ztíží tak vznik akčního potenciálu. Excitační a inhibiční synapse

25 - 70 EPSP - 70 IPSP Acetylcholin – působí excitačně na kosterní svalstvo, místo sekrece je nervosvalová ploténka obratlovců Na + do buňky K + z buňky Na + do buňky K + z buňky Cl - do buňky K + z buňky Glutamát – působí excitačně na svalstvo, místo sekrece je nervosvalová ploténka bezobratlých GABA – působí inhibičně, místo sekrece je nervosvalová ploténka bezobratlých Stejný neurotransmiter může mít na různé typy buněk různé účinky: neurotransmiter může v postsynaptických buňkách spouštět odlišné reakce. Tato všestrannost závisí na typu receptoru přítomném na jednotlivých postsynaptických buňkách a na způsobu fungování. Př. Acetylcholin se vyskytuje jak v nervosvalové ploténce (excitační účinek) tak v CNS, kde působí excitačně i inhibičně. Účinky neurotransmiterů na postsynaptickou buňku

26 Umožňuje akčnímu potenciálu šířit se přímo z presynaptické buňky na buňku postsynaptickou. presynaptická membrána kanálky postsynaptická membrána pór Buňky jsou propojeny mezerovými spoji (gap junction), které umožňují iontům akčního potenciálu proudit mezi neurony. Obrovské axony humrů a jiných korýšů jsou připojeny za sebou a propojeny elektrickými synapsemi.To umožňuje impulsům bezprostřední šíření z neuronu na neuron beze ztráty síly signálu. Elektrické synapse v centrální nervové soustavě obratlovců synchronizují činnost neuronů zodpovědných za rychlé stereotypní pohyby. Např. elektrické synapse v mozku umožňují některým rybám provést rychlý pohyb ocasní ploutví při útěku před predátorem Elektrická synapse

27 mozek mozkový neuron presynaptický neuron post- synaptický neuron ganglium presynaptický neuron nervové vlákno postsynaptický neuron obří axon nervové vlákno průřez nervem menší axon Struktura obřího axonu olihně (měkkýši)

28 Akční potenciál vzniká vtokem sodných iontů membránou neuronu Výlevem draselných iontů vně neuronu dochází k repolarizaci


Stáhnout ppt "Presynaptická membrána Postsynaptická membrána Golgiho komplex Mitochondrie Synaptická štěrbina Synaptické váčky Mikrotubuly Knoflíkové spojení Postsynaptické."

Podobné prezentace


Reklamy Google