Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokračování EUP projektu na Moravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokračování EUP projektu na Moravě"— Transkript prezentace:

1 Pokračování EUP projektu na Moravě
Pokračování EUP projektu na Moravě Petr Škrdla – Archeologický ústav AVČR v Brně, v. v. i.; Projekt je podpořen granty: National Science Foundation # , & Grant Agency of the Czech Republic # S, © Obrázky v prezentaci jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv kopírování nebo další využití je možné pouze s písemným souhlasem autora.

2 Počátek mladého paleolitu na Moravě: chronologie, kultury

3 Cíle EUP projektu Proč EUP projekt?
Naše znalosti o období mezi 50 a lety před současností vychází z omezeného počtu lokalit. Pro přesnější chronologickou klasifikaci, pro studium technologické variability jednotlivých technokomplexů a možných interakcí mezi nimi je třeba prozkoumat sérii nových lokalit. Ty bylo třeba nejdříve najít, což bylo hlavním cílem EUP projektu v letech Na několika lokalitách byla v letech realizována zjišťovací sondáž a na třech byly provedeny menší výzkumy (Tvarožná – Za školou, Líšeň – Črvrtě a Želešice – Hoynerhügel). Nyní nastal čas provést regulérní výzkumy na dvou vybraných lokalitách bohunicienu. Přehled stratifikovaných a absolutně datovaných lokalit známých před EUP projektem: Bohunicien: sídelní klastry Stránská skála (IIa, III, IIIa,b,c,d: Svoboda 2003) a Bohunice (I-IV: Valoch 1976, 2002; Škrdla & Tostevin 2003); Szeletien: Vedrovice V (Valoch 1993) a Moravský Krumlov IV (Neruda and Nerudová 2010); Aurignacien: sídelní klastr Stránská Skála (IIa, IIIa,b,c,f: Svoboda 1987, 1991), Mladeč (Teschler-Nicola, ed. 2006), Vedrovice Ia (Oliva 1993), Milovice (Oliva 2009) a Napajedla – Zámoraví (III) (Škrdla 2007). Přehled stratifikovaných lokalit objevených v průběhu trvání EUP projektu: Bohunicien: Tvarožná – Za školou, Líšeň – Hrubé podsedky (Podolí I), Ořechov – Kabáty (IV), Podolí – Nad výhonem; Bohunice – Test pit 3, Želeč-Holcase (?); Szeletien: Želešice – Hoynerhügel (III), Bratčice – U kříže (I), Ořechov Ib (?); Aurignacien: Líšeň-Čtvrtě, Líšeň – Nad výhonem.

4 Nově objevené a zkoumané stratifikované lokality bohunicienu
Bohunice, Test pit 3 – OSL data, menší kolekce artefaktů, stratigrafické a mikromorfologické analýzy. Tvarožná – Za školou (X) – prozkoumána plocha 6×3m, stratigrafické a mikromorfologické analýzy, čeká se na datování TL (Škrdla, P., Tostevin, G., Nývlt, D., Lisá, L., Mlejnek, O., Přichystal, A. & Richter, D. 2009: Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavation season. Přehled výzkumů 50, ); Líšeň – Hrubé podsedky (Podolí I) – zjišťovací sonda 3×1m, menší kolekce artefaktů, mikromorfologické analýzy, AMS datum (Škrdla, P., Matějec, P., Tostevin, G., Rychtaříková, T., Hladilová, Š. 2011: Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město). „Hrubé podsedky“ a „Nad výhonem“. Bohunicien a aurignacien. Sídliště. Zjišťovací a záchranný výzkum. Přehled výzkumů 52, ); Ořechov-Kabáty – začištěn profil se dvěma ohništi, AMS datum (Škrdla, P., Rychtaříková, T., Nejman, L., Kuča, M. 2011: Revize paleolitického osídlení na dolním toku Bobravy. Hledání nových stratifikovaných EUP lokalit s podporou GPS a dat z dálkového průzkumu Země. Přehled výzkumů 52, );

5 Excavations at Tvarozna-za skolou, a new Early Upper Paleolithic site in the Czech Republic
Goal #1: Determine the Lithic Economy at Tvarožná through Analysis of an Expanded Sample. Goal #2: Determine the Landscape Adaptation and Site Function of Tvarožná. Goal #3: Establish a chronometric age for the site occupation at Tvarožná on a calendric scale. An Excavation Project to Challenge Current EUP Systematics H1: Bifacial foliate production is associated with both Bohunician and Szeletian core reduction technology and so cannot be considered an exclusive director fossil of the Szeletian Industrial Type (Tostevin & Nigst 2012). H2: Bifacial foliate production occurs only at non raw material workshop sites where the increased economy of bifacial reduction (Kelly 1988) is advantageous. H3: Bifacial foliate production occurs where the processing of organic material culture (be it butchery, pyrotechnic activities, or plant processing) is more important than the production of lithic blanks from cores. Extended Microarchaeology program Open access on-line lithic library

6 Tvarožná – Za školou, výzkum 2008

7 "Earliest Modern Human Behavior in Eastern Central Europe"
Morava je z geografického hlediska uzlovým bodem – křižovatkou cest spojujících jih a sever a současně i východ a západ Evropy a představuje možnou „kontaktní zónu“ mezi posledními neandrtálci a přicházejícími anatomicky moderními lidmi (AMH) v období GIS Moravský bohunicien představuje střípek v mozaice techno-komplexů, které stojí na pomyslné hranici mezi středním paleolitem a mladým paleolitem na širokém území Euroasie. Na Moravě byl bohunicien pravděpodobně současný s dalšími techno-komplexy, konkrétně szeletienem a starým aurignacienem. Období mezi lety BP je spojeno s příchodem AMH do tohoto regionu. Jinými slovy, bohunicien byl přítomen v kontaktní zóně právě v čase kontaktu mezi lokálními neandrtálci a přicházejícími AMH. Z tohoto důvodu bohunicien představuje důležité téma pro studium možných interakcí mezi neandrtálci a AMH v regionu, pokud nebyl již nesen moderními lidmi, jak bylo prezentováno v nejnovějších článcích. Atribudy moderního chování: Osteologický materiál (lidské pozůstatky) – NENÍ a asi ani nebude. Personal ornaments – JE? Další artibuty?

8 Líšeň-Hrubé podsedky (Podolí I)

9 Ořechov-Kabáty ± 1000 BP

10 Kremenets-Kulychivka (Ternopilská oblast, Ukrajina)

11 Děkuji za pozornost … Více detailů o EUP projektu je k dispozici na našem webu: Informace o výzkumech jsou v sekci „Excavation“ na levé liště.


Stáhnout ppt "Pokračování EUP projektu na Moravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google