Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Informační seminář - výzvy Horizon 2020 Eva Jarošová 5.6.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Informační seminář - výzvy Horizon 2020 Eva Jarošová 5.6.2014."— Transkript prezentace:

1 1 Informační seminář - výzvy Horizon 2020 Eva Jarošová 5.6.2014

2 2 Horizon 2020 – základní informace k výzvám Na webu „Participant Portal“ informace o jednotlivých pracovních programech a podmínkách výzev: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html Ve srovnání se 7. Rámcovým programem - výzev i témat méně, průřezová témata - změna ve financování nepřímých nákladů, DPH

3 Horizon 2020 – základní informace k výzvám 3

4 4 Horizon 2020 – odkazy k dalším informacím Pro rok 2014 v rozpočtu Horizon 2020: – 3 mld. EUR na oblast „excelentní věda“ – 2,8 mld. EUR na inovativní projekty z různých oblastí tzv. „společenských výzev“ Souhrnná webová stránka k Horizon 2020 (včetně modelových grantových dohod): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020- call_ptef http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020- call_ptef Technologické centrum: http://www.h2020.cz/cs http://www.h2020.cz/cs CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace: http://www.czelo.cz/cs http://www.czelo.cz/cs

5 5 Společenské výzvy V prioritě Společenské výzvy bude podporován výzkum v následujících oblastech: Zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing) Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika Zajištěná, čistá a účinná energie Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů

6 6 Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti (období 2014-2015) Oblasti EURO – 2014 Překonání krize: nové myšlenky, strategie a struktury governance pro Evropu YOUNG – 2014 Mladá generace v inovativní, inkluzívní a udržitelné Evropě (pracovní trh, mobilita, inkluze) REFLECTIVE – 2015 Reflektivní společnosti: Kulturní dědictví a evropské identity INT – 2014/15 Posílení mezinárodního zapojení Evropy ve výzkumu a inovacích INT – 2015 Výzkum na podporu Evropy jako globálního hráče INSO 2014 a 2015 Nové formy inovací (obchodní modely, sociální inovace, inovace ve veřejné sféře)

7 7 Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů K ochraně bezpečnosti obyvatel, společnosti a ekonomiky, majetku, infrastruktur a služeb, prosperity a politické stability. Oblasti DRS: Odolnost vůči katastrofám, zabezpečení a ochrana společnosti včetně adaptace na klimatické změny FCT: Boj proti terorismu a organizovanému zločinu BES: Ochrana hranic a vnější bezpečnost DS: Digitální bezpečnost: kybernetická bezpečnost, soukromí a důvěra

8 8 Odkazy k první výzvě DS 2014 Cyber security http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-internet/cyber-security http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cybersecurity Cyber security strategy http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf Privacy http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/online-privacy http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-cloud-computing-strategy Data Protection http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/130206_en.htm ENISA - European Union Agency for Network and Information Security http://www.enisa.europa.eu/

9 9 Individuální výzvy Marie Skłodowska-Curie podpora vzdělávání, mobility a profesního rozvoje výzkumných pracovníků 30. června 2014 workshop „Jak napsat kompetitivní návrh projektu“ uzávěrky září, říjen 2014 Granty Evropské výzkumné rady (ERC) Podpora projektů libovolného tématu, směřují za hranice současného poznání, které mohou výrazně ovlivnit daný obor

10 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) Vědecko - výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky s cílem podpořit jejich další vzdělávání a profesní růst díky mezinárodní a mezisektorové mobilitě Innovative Training Networks (ITN) Doktorské studijní programy v rámci mezinárodních konsorcií, tvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru R&I Staff Exchange (RISE) Mezinárodní a mezisektorová spolupráce formou výměn výzkumných, technických a řídících pracovníků v rámci společného projektu COFUND Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů pro financování vědecko-výzkumných pobytů vč. doktorských stud. programů European Researcher´s NIGHT setkání se širokou veřejností 10

11 Granty Evropské výzkumné rady (ERC) Originální návrhy projektů, často interdisciplinární povahy s nekonvenčními metodami a přístupy, směřující za hranice současného poznání, které mohou výrazně ovlivnit daný obor ERC Starting Grants (StG), Consolidator Grants(CoG), Advanced Grants (AdG) ERC Proof of Concept(PoC), Synergy Grants (SyG) 11

12 Granty Evropské výzkumné rady (ERC) ERC Starting Grants (StG) podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců na počátku kariéry ERC Consolidator Grants(CoG) podpora mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních výzkumných týmů či programů (do 12 let po Ph.D.) ERC Advanced Grants (AdG) podpora mezinárodně uznávaných, nezávislých odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili (výsledky za posl. 10 let) Proof of Concept(PoC) podpora úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit ERC Synergy Grants (SyG) podpora při společném řešení projektů hraničního výzkumu vysoká přidaná hodnota ze vzájemné synergie 12

13 13 Děkuji za pozornost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Informační seminář - výzvy Horizon 2020 Eva Jarošová 5.6.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google