Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0528 NÁZEV PROJEKTU:ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU:VY_32_INOVACE_EKO_94 ROČNÍK: 4. VZDĚLÁVACÍ OBOR:65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0528 NÁZEV PROJEKTU:ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU:VY_32_INOVACE_EKO_94 ROČNÍK: 4. VZDĚLÁVACÍ OBOR:65-42-M/01 HOTELNICTVÍ."— Transkript prezentace:

1 ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0528 NÁZEV PROJEKTU:ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU:VY_32_INOVACE_EKO_94 ROČNÍK: 4. VZDĚLÁVACÍ OBOR:65-42-M/01 HOTELNICTVÍ TEMATICKÝ OKRUH:Úvod do makroekonomiky TÉMA:Cenné papíry kapitálového trhu AUTOR:Ing. Kateřina Vandegrift VYTVOŘENO DNE:21.10.2012 ANOTACE: Výukový materiál je určen pro studenty 3. ročníku SŠ. Prezentace je určena k výuce, procvičení, opakování, pochopení a upevnění vědomostí na dané téma.

2 Cenné papíry kapitálového trhu

3 splatnost CP je delší než jeden rok Likvidita (schopnost přeměny na peněžní prostředky) cenných papírů je díky této splatnosti velmi nízká. Takovéto obchodování s sebou přináší vyšší riziko, se kterým je však spojen vyšší výnos, který plyne z investice do cenných papírů.

4 Cenné papíry kapitálového trhu dělíme na majetkové a úvěrové cenné papíry. Majetkové cenné papíry sebou nesou právo na určité množství majetku emitenta (např. akciové společnosti). Majitel takového papíru má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), právo na řízení společnosti (zúčastnit se zasedání valné hromady, případně i hlasovat) a také má právo na likvidačním zůstatku společnosti, která se dostane do platebních a jiných problémů bez možnosti její další existence. Příkladem majetkových cenných papírů jsou akcie a podílové listy.akcie podílové listy Úvěrové cenné papíry představují závazek (dluh) emitenta vůči majiteli cenného papíru. Tyto cenné papíry mají přesně stanovenou dobu splatnosti, kdy dlužník vrací vypůjčenou částku majiteli cenného papíru. Kromě zpětného získání nominální hodnoty, která je vytištěna na úvěrovém cenném papíru, získává investor během držení papíru úroky, které pro investora znamenají výnos z investice. Tyto úroky se především odvíjejí od nominální hodnoty a splatnosti cenného papíru. Na rozdíl od majetkových cenných papírů nejsou s vlastněním těchto papírů spojena práva na řízení společnosti a investor nemůže ovlivňovat provoz dané společnosti, která je emitovala.

5 Akcie Akcie je majetkový cenný papír - podíl na základním kapitálu akciové společnosti. Pro akcionáře je však více důležitý kurz akcie než nominální hodnota, protože tento kurz udává aktuální hodnotu, kterou akcie má. Kurz se odvíjí od stability společnosti. Závisí také na výši zisku a na dividendě, kterou akciová společnost vyplácí. Majitel akcie má tři základní práva: 1. právo podílet se na zisku, tedy na dividendu 2. právo na řízení společnosti 3. právo na likvidačním zůstatku

6 Podílové listy Podílový list je majetkový cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele podílet se na výnosu fondu, který podílový list vydal a právo na odpovídající část majetku podílového fondu. Majitelé PL nemají však právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu. Podílové fondy tyto listy vydávají (prodávají) za účelem získání prostředků od malých vkladatelů, které dále investují na finančních trzích. Podle toho, jak jsou fondy úspěšné na těchto trzích, se odvíjí kurz podílového listu.

7 Dluhopis Dluhopis je úvěrový cenný papír, který představuje dlouhodobý závazek emitenta (dlužníka) vůči majiteli tohoto cenného papíru. Dlužník tyto dluhopisy vydává, aby získal prostředky ke své činnosti. Majitel dluhopisu (investor) má po celou dobu držení dluhopisu nárok na výplaty úroků a na vrácení nominální hodnoty dluhopisu v době splatnosti. Každý dluhopis má svůj aktuální kurz - tento kurz je udáván v procentech z nominální hodnoty.

8 Dluhopisy (obligace) jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec. Jejich doba splatnosti je pevně stanovená a splátky úroků, které vyjadřují pro investora výnos, jsou také přesně časově vymezeny. S držením dluhopisů neplynou majiteli práva rozhodovat a zasahovat do hospodaření emitenta, který cenný papír vydal. Náležitosti dluhopisu: název, druh obligace a jeho číselné označení, jméno emitenta, který tento dluhopis vydal, nominální hodnotu dluhopisu a stanovení termínů, způsobu a místa úhrady splátek úroků, na které má investor právo, datum a místo vydání dluhopisu a také schválení vydání tohoto dluhopisu od Komise pro cenné papíry.

9 Hypoteční zástavní listy Hypoteční zástavní listy jsou úvěrové cenné papíry, jedny z forem dluhopisů. Tyto dluhopisy vydávají hypoteční banky k získání prostředků na poskytování hypotečních úvěrů, které jsou kryty zástavou této nebo jiné nemovitosti. Hypoteční zástavní listy má právo vydávat pouze banka, která získá povolení (licenci) od České národní banky. Emitující banka vydává hypoteční zástavní listy až po vkladu zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.

10 Úkol: 1.Jaká je likvidita, riziko a výnos u CP kapitálového trhu? 2.Uveďte 3 základní práva majitele akcie? 3.Pokud vlastním podílový list, mám právo zasahovat do hospodaření a řízení společnosti?

11 Správné odpovědi: 1.Likvidita je velmi nízká, riziko a výnos je vyšší 2.právo podílet se na zisku (dividenda), právo na řízení společnosti, právo na likvidačním zůstatku 3.Ne


Stáhnout ppt "ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0528 NÁZEV PROJEKTU:ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU:VY_32_INOVACE_EKO_94 ROČNÍK: 4. VZDĚLÁVACÍ OBOR:65-42-M/01 HOTELNICTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google