Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minimální záznam pro Souborný katalog ČR staré tisky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minimální záznam pro Souborný katalog ČR staré tisky"— Transkript prezentace:

1 Minimální záznam pro Souborný katalog ČR staré tisky
Školení Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků a k minimálnímu záznamu pro Souborný katalog ČR 25.dubna 2013 Tereza Paličková oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR

2 Minimální záznam pro staré tisky - MARC 21
Schváleno Pracovní skupinou pro historické fondy. Starý tisk = kniha vytištěná v letech včetně. Standardy, které je třeba dodržovat: -         výměnný formát MARC 21 / UNIMARC -         standard pro jmenné zpracování – ISBD -         pravidla pro jmenné zpracování - AACR2 -         pro věcné zpracování - notace MDT / Konspekt - Doporučení pro katalogizaci starých tisků. Obsah minimálního záznamu je stanoven tak, aby obsahoval minimum údajů, které umožňují základní identifikaci dokumentů a jejich standardní vyhledání.

3 Přehled polí a podpolí 001 Kontrolní číslo
Identifikátor kontrolního čísla 005 Datum posledního zpracování Údaje pevné délky Fingerprint Zdroj katalogizace $a $bcze 041* Kód jazyka $a $a Kód země vydání Kód předmětové kategorie $a $x $2 080* Mezinárodní desetinné třídění (MDT) $a $2 100* Hlavní záhlaví - osobní jméno $a $b $c $d $q $4 110* Hlavní záhlaví - jméno korporace $a $b $c $d $n $4 245** Údaje o názvu $a $b $n $p $c 246** Variantní názvy $a $b $n $p Údaje o vydání $a 260* Nakladatelské údaje $a $b $c ($e $f $g) Fyzický popis $a $c 5XX Poznámky citace a odkazy $a $c $u 700* Vedlejší záhlaví – osobní jméno $a $b $c $d $4 710* Vedlejší záhlaví - jméno korporace    $a $b $4 Údaje pro souborný katalog $a $s/$r Místo vydání – staré tisky $a $b 903 Označení - staré tisky $a RP

4 Kontrolní pole 001 Kontrolní číslo 003 Identifikátor kontrolního čísla
         005  Datum posledního zpracování 008  Údaje pevné délky 00-05 datum uložení do souboru (RRMMDD)         06 typ data/publikační status (kód)         datum 1         místo vydání (kód země)         jazyk popisné jednotky         38 modifikace záznamu

5 Identifikační čísla a kódy
026  Fingerprint Jednoznačný identifikační kód publikace vytvářený podle přesných pravidel katalogizátorem. Fingerprint se skládá z 16 znaků rozdělených do 4 skupin. Znaky 1. a 2. skupiny se vybírají z preliminárií ; znaky 3. a 4. skupiny se vybírají z hlavního textu. Doplňkovými znaky jsou: informace o tom, odkud byly vybrány znaky 3. skupiny a datum vydání. Vytváří se pro: - každý přívazek v konvolutu, - každý díl vícedílného tisku, - přítisk či přídavek, má-li vlastní titulní stranu a paginaci, vycházel-li i samostatně nezávisle na hlavním díle. Nevytváří se pro: - hudebniny, alba rytin, atlasy apod., - u dokumentů, jejichž zpracování se řídí zvláštní instrukcí (inkunábule, kalendáře, časopisy apod.).

6 Identifikační čísla a kódy
026  Fingerprint (O) indikátor 1 - nedefinován indikátor 2 - nedefinován a - 1. a 2. skupina znaků (NO) b - 3. a 4. skupina znaků (NO) c - Datum vydání (NO) d - Označení svazku nebo části (O) 2 - Zdroj (NO) 5 - Kód instituce, která kód vytvořila Zahraniční databáze používající fingerprint Německo – VD17 Itálie – Edit 16 Polsko – NUKAT instrukce příklady

7 Identifikační čísla a kódy
040  Zdroj katalogizace (NO)          a - agentura zajišťující původní katalogizaci       b - jazyk katalogizace         c - agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby         d - agentura, která záznam modifikovala (opakovatelné)         e - použitá pravidla popisu         9 - úplnost záznamu*                     *kódovník: 0 nestandardní (neodpovídá stanovenému minimu)                                     1 minimální (povinné minimum)                                     2 nadstandardní (nad rámec stanoveného minima) 041  Kód jazyka indikátor 1: indikátor překladu      indikátor 2: kódovník jazyků MARC                      a - kód jazyka textu 044  Kód země vydání          a - kód země vydání

8 Identifikační čísla a kódy
072  Kód předmětové kategorie          indikátor 1 - nedefinován         indikátor 2 - kód zdroje                             a - klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu         x - slovní označení skupiny Konspektu         2 - kód zdroje opakovatelné pole používají se dvě skupiny Konspektu pro zařazení dokumentu nebo informací v něm obsažených do oboru (věcná charakteristika dokumentu) a do kategorie dokumentů (formální charakteristika dokumentu) Viz Dotazy ke katalogizaci Příklad užití pro formální charakteristiku dokumentu: 072 #7 $$a - 094         $$x - Staré tisky        $$2 - Konspekt * 080  Mezinárodní desetinné třídění (MDT)         indikátor 1 - nedefinován         indikátor 2 - nedefinován        a - klasifikační znak MDT        2 - vydání *fakultativní údaje: záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li buď znak MDT, nebo údaj skupiny Konspektu

9 Hlavní záhlaví 100 Hlavní záhlaví - osobní jméno
          indikátor 1: indikátor formy jména        indikátor 2: nedefinován         a - osobní jméno         b - římské číslice         c - doplňky ke jménu jiné než data         d - data související se jménem         q - rozpis iniciál rodného/křestního jména 4 – kód role 110  Hlavní záhlaví - jméno korporace          indikátor 1: indikátor formy jména         indikátor 2: nedefinován         a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek         b - podřízená složka         c - místo konání akce         d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy         g - další různé informace         n - číslo části/sekce/akce

10 Název a názvy související
245  Údaje o názvu          indikátor 1: vedlejší názvové záhlaví       indikátor 2: vyloučení znaků z řazení                              a - název         b - další údaje o názvu         c - údaj o odpovědnosti atd.         h - obecné označení druhu dokumentu         n - číslo označení části/sekce díla         p - název části/sekce díla Bohužel neexistuje zcela jednotná praxe pro přepis titulního listu. Dodržovat pravidla AACR2 a ISBD(A) a Doporučení pro katalogizaci starých tisků. 246 Variantní názvy indikátor 1: poznámka/vedlejší záhlaví indikátor 2: typ názvu i - text návěští poznámky a - hlavní název/zkrácený název b - další část údajů o názvu n - číslo části/sekce díla p - název části/sekce díla

11 Pole údajů o vydání a nakladatelských údajů
250  Údaje o vydání          a - označení vydání 260  Nakladatelské údaje          indikátor 1: pořadí nakladatelských údajů                      # - neuvádí se/první nakladatel 2 - dočasný nakladatel 3 - poslední nakladatel      indikátor 2: nedefinován   a - místo vydání         b - jméno nakladatele         c - datum vydání e - místo tisku f - jméno tiskaře g - datum tisku

12 Údaje fyzického popisu
300  Fyzický popis          a - rozsah c - formát 300   $$a [10], 473, [3], , [17] listů : $$b il. ; $$c 2° (37 cm) Frontispis započítat jako přílohu. Je-li součástí první složky či chybně vevázán - uvést do poznámky. (Frontispis se dle pravidel nemá v rámci rozsahu uvádět vůbec. To je ale u starých tisků i z důvodu ochrany fondu či přípravy digitalizace nepřijatelné.) Viz Doporučení pro katalogizaci starých tisků

13 Poznámky 5XX Poznámky 510 Citace a odkazy
Povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2.          a – poznámka Pouze poznámky k bibliografickému popisu. U poznámek k exempláři důsledně používat podpole 5 510 Citace a odkazy U jazykově českých dokumentů důsledně uvádět odkaz na Knihopis v daném formátu a odkaz na záznam v Knihopisu Digital. indikátor 1: rozsah pokrytí a lokace citací 3 - lokace citace neuvedena 4 - lokace citace uvedena indikátor 2: nedefinován a - název zdroje - Knihopis c - lokace ve zdroji – Kxxxxx u - adresa elektronického zdroje $$a Knihopis, $$c K01102 $$u citace Knihopisu

14 Vedlejší záhlaví 700 Vedlejší záhlaví – osobní jméno
          indikátor 1: indikátor formy indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví           a - osobní jméno         b - římské číslice         c - doplňky ke jménu jiné než data         d - data související se jménem         q - rozpis iniciál rodného/křestního jména 4 - kód role 710  Vedlejší záhlaví - jméno korporace    indikátor 1: indikátor formy jména         indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví                              a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek         b - podřízená složka         c - místo konání akce         d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy         g - další různé informace         n - číslo části/sekce/akce

15 910 Údaje pro souborný katalog
         a - sigla vlastníka r - roky odběru / nebo s – svazky V podpoli b je možno uvést signaturu (není povinné s ohledem na ochranu fondů). On-line aktualizace pole pomocí formuláře lze doplnit či vymazat informace o vlastnictví dokumentu přímo v databázi.

16 984 Místo vydání – staré tisky
a - město b - země 984  $$a Praha $$b Česko Výhledově bude nahrazeno řádným marcovským polem (pravděpodobně pole 752). Autoritní rejstřík spravuje oddělení rukopisů a starých tisků NK.

17 984 Místo vydání – staré tisky

18 903 Označení - staré tisky a - kód druhu dokumentu - RP („rare print“)
Nutné pro jednoznačné rozeznání starého tisku. 903  $$a RP

19 Biblij Cžeská, to gest, wssecká Swatá Pijsma, obogijho, Starého y Nowého zákona. Wytisstěna w Starém Městě Pražském: pracý a nákladem Giřijka Melantrycha z Awentýnu, [12], 558, [4], , [16] listů.

20

21 STT

22 CRASSO, Lorenzo. ELOGII DI CAPITANI ILLVSTRI
CRASSO, Lorenzo. ELOGII DI CAPITANI ILLVSTRI. VENEZIA: Presso Combi, & Là Noù, [12], 472 s.

23 SKC

24 STT

25 KONEČNÝ, Matouš. Kazatel domownj: to gest: naučenj potřebné gakby hospodářowé w domjch a přjbytcých swých, spolu s domácými swými, každého dne, zwlásstě ráno a wečer, y w zwlásstnj některé časy, Božjch pokut a metel, sebe k dobrému Slowem Božjm napomjnati, poctu Božskau a nábožnau, w chwalách a modlitbách swatých, Pánu Bohu wykonáwati, a tak cželádku swau k náboženstwj křesťanskému dobrým a pobožným přjkladem swým, wsselikého času přidržeti měli. Wytisstěno w Králowé Hradcy nad Labem: w Impressy Martina Kleinwechtera, [28], 415, [12] s.

26 SKC

27 STT

28 Tereza Paličková Národní knihovna ČR oddělení rukopisů a starých tisků Klementinum 190 Praha telefon: ORST Pracovní skupina pro historické fondy

29


Stáhnout ppt "Minimální záznam pro Souborný katalog ČR staré tisky"

Podobné prezentace


Reklamy Google