Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minimální záznam pro Souborný katalog ČR staré tisky Školení Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minimální záznam pro Souborný katalog ČR staré tisky Školení Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků."— Transkript prezentace:

1 Minimální záznam pro Souborný katalog ČR staré tisky Školení Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků a k minimálnímu záznamu pro Souborný katalog ČR 25.dubna 2013 Tereza Paličková oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR

2 Minimální záznam pro staré tisky - MARC 21 Schváleno Pracovní skupinou pro historické fondy. Starý tisk = kniha vytištěná v letech 1501-1800 včetně. Standardy, které je třeba dodržovat: - výměnný formát MARC 21 / UNIMARC - standard pro jmenné zpracování – ISBD - pravidla pro jmenné zpracování - AACR2 - pro věcné zpracování - notace MDT / Konspektnotace MDT Konspekt - Doporučení pro katalogizaci starých tisků.Doporučení pro katalogizaci starých tisků  Obsah minimálního záznamu je stanoven tak, aby obsahoval minimum údajů, které umožňují základní identifikaci dokumentů a jejich standardní vyhledání.

3 Přehled polí a podpolí  001Kontrolní číslo  003 Identifikátor kontrolního čísla  005Datum posledního zpracování  008 Údaje pevné délky  026 Fingerprint  040 Zdroj katalogizace $a $bcze  041* Kód jazyka $a $a  044 Kód země vydání $a  072 7 Kód předmětové kategorie $a $x $2  080*Mezinárodní desetinné třídění (MDT) $a $2  100* Hlavní záhlaví - osobní jméno $a $b $c $d $q $4  110* Hlavní záhlaví - jméno korporace $a $b $c $d $n $4  245** Údaje o názvu $a $b $n $p $c  246** Variantní názvy $a $b $n $p  250 Údaje o vydání $a  260* Nakladatelské údaje $a $b $c ($e $f $g)  300 Fyzický popis $a $c  5XX Poznámky $a  510 citace a odkazy $a $c $u  700* Vedlejší záhlaví – osobní jméno $a $b $c $d $4  710* Vedlejší záhlaví - jméno korporace $a $b $4  910 Údaje pro souborný katalog $a $s/$r  984 Místo vydání – staré tisky $a $b  903Označení - staré tisky $a RP

4 Kontrolní pole 001 Kontrolní číslo 003 Identifikátor kontrolního čísla 005 Datum posledního zpracování 008 Údaje pevné délky 00-05 datum uložení do souboru (RRMMDD) 06 typ data/publikační status (kód) 07-10 datum 1 15-17 místo vydání (kód země) 35-37 jazyk popisné jednotky 38 modifikace záznamu

5 Identifikační čísla a kódy 026 Fingerprint  Jednoznačný identifikační kód publikace vytvářený podle přesných pravidel katalogizátorem.  Fingerprint se skládá z 16 znaků rozdělených do 4 skupin. Znaky 1. a 2. skupiny se vybírají z preliminárií ; znaky 3. a 4. skupiny se vybírají z hlavního textu. Doplňkovými znaky jsou: informace o tom, odkud byly vybrány znaky 3. skupiny a datum vydání. Vytváří se pro: - každý přívazek v konvolutu, - každý díl vícedílného tisku, - přítisk či přídavek, má-li vlastní titulní stranu a paginaci, vycházel-li i samostatně nezávisle na hlavním díle. Nevytváří se pro: - hudebniny, alba rytin, atlasy apod., - u dokumentů, jejichž zpracování se řídí zvláštní instrukcí (inkunábule, kalendáře, časopisy apod.).

6 Identifikační čísla a kódy Identifikační čísla a kódy 026 Fingerprint (O) indikátor 1 - nedefinován indikátor 2 - nedefinován a - 1. a 2. skupina znaků (NO) b - 3. a 4. skupina znaků (NO) c - Datum vydání (NO) d - Označení svazku nebo části (O) 2 - Zdroj (NO) 5 - Kód instituce, která kód vytvořila  Zahraniční databáze používající fingerprint  Německo – VD17  Itálie – Edit 16  Polsko – NUKAT  instrukce instrukce  příklady příklady

7 Identifikační čísla a kódy 040 Zdroj katalogizace 040 Zdroj katalogizace (NO) a - agentura zajišťující původní katalogizaci b - jazyk katalogizace c - agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby d - agentura, která záznam modifikovala (opakovatelné) e - použitá pravidla popisu 9 - úplnost záznamu* *kódovník: 0 nestandardní (neodpovídá stanovenému minimu) 1 minimální (povinné minimum) 2 nadstandardní (nad rámec stanoveného minima) 041 Kód jazyka indikátor 1: indikátor překladu indikátor 2: kódovník jazyků MARC a - kód jazyka textu 044 Kód země vydání 044 Kód země vydání a - kód země vydání

8 Identifikační čísla a kódy 072 Kód předmětové kategorie indikátor 1 - nedefinován indikátor 2 - kód zdroje a - klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu x - slovní označení skupiny Konspektu 2 - kód zdroje  opakovatelné pole  používají se dvě skupiny Konspektu pro zařazení dokumentu nebo informací v něm obsažených do oboru (věcná charakteristika dokumentu) a do kategorie dokumentů (formální charakteristika dokumentu)  Viz Dotazy ke katalogizaci - 319.319 Příklad užití pro formální charakteristiku dokumentu: 072 #7 $$a - 094 $$x - Staré tisky $$2 - Konspekt * 080 Mezinárodní desetinné třídění (MDT) indikátor 1 - nedefinován indikátor 2 - nedefinován a - klasifikační znak MDT 2 - vydání *fakultativní údaje: záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li buď znak MDT, nebo údaj skupiny Konspektu

9 Hlavní záhlaví 100 Hlavní záhlaví - osobní jméno indikátor 1: indikátor formy jména indikátor 2: nedefinován a - osobní jméno b - římské číslice c - doplňky ke jménu jiné než data d - data související se jménem q - rozpis iniciál rodného/křestního jména 4 – kód role 110 Hlavní záhlaví - jméno korporace indikátor 1: indikátor formy jména indikátor 2: nedefinován a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek b - podřízená složka c - místo konání akce d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy g - další různé informace n - číslo části/sekce/akce 4 – kód role

10 Název a názvy související 245 Údaje o názvu indikátor 1: vedlejší názvové záhlaví indikátor 2: vyloučení znaků z řazení a - název b - další údaje o názvu c - údaj o odpovědnosti atd. h - obecné označení druhu dokumentu n - číslo označení části/sekce díla p - název části/sekce díla  Bohužel neexistuje zcela jednotná praxe pro přepis titulního listu.  Dodržovat pravidla AACR2 a ISBD(A) a Doporučení pro katalogizaci starých tisků.Doporučení pro katalogizaci starých tisků 246 Variantní názvy indikátor 1: poznámka/vedlejší záhlaví indikátor 2: typ názvu i - text návěští poznámky a - hlavní název/zkrácený název b - další část údajů o názvu n - číslo části/sekce díla p - název části/sekce díla

11 Pole údajů o vydání a nakladatelských údajů 250 Údaje o vydání a - označení vydání 260 Nakladatelské údaje indikátor 1: pořadí nakladatelských údajů # - neuvádí se/první nakladatel 2 - dočasný nakladatel 3 - poslední nakladatel indikátor 2: nedefinován a - místo vydání b - jméno nakladatele c - datum vydání e - místo tisku f - jméno tiskaře g - datum tisku

12 Údaje fyzického popisu 300 Fyzický popis a - rozsah c - formát 300 $$a [10], 473, [3], 475-604, [17] listů : $$b il. ; $$c 2° (37 cm)  Frontispis započítat jako přílohu.  Je-li součástí první složky či chybně vevázán - uvést do poznámky. (Frontispis se dle pravidel nemá v rámci rozsahu uvádět vůbec. To je ale u starých tisků i z důvodu ochrany fondu či přípravy digitalizace nepřijatelné.) Viz Doporučení pro katalogizaci starých tiskůDoporučení pro katalogizaci starých tisků

13 Poznámky 5XX Poznámky Povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2. a – poznámka  Pouze poznámky k bibliografickému popisu.  U poznámek k exempláři důsledně používat podpole 5 510 Citace a odkazy U jazykově českých dokumentů důsledně uvádět odkaz na Knihopis v daném formátu a odkaz na záznam v Knihopisu Digital. indikátor 1: rozsah pokrytí a lokace citací 3 - lokace citace neuvedena 4 - lokace citace uvedena indikátor 2: nedefinován a - název zdroje - Knihopis c - lokace ve zdroji – Kxxxxx u - adresa elektronického zdroje 510 4 $$a Knihopis, $$c K01102 $$u http://db.knihopis.org/l.dll?cll~1044http://db.knihopis.org/l.dll?cll~1044  citace Knihopisu citace Knihopisu

14 Vedlejší záhlaví 700 Vedlejší záhlaví – osobní jméno indikátor 1: indikátor formy indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví a - osobní jméno b - římské číslice c - doplňky ke jménu jiné než data d - data související se jménem q - rozpis iniciál rodného/křestního jména 4 - kód role 710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace 710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace indikátor 1: indikátor formy jména indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek b - podřízená složka c - místo konání akce d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy g - další různé informace n - číslo části/sekce/akce 4 - kód role

15 910 Údaje pro souborný katalog a - sigla vlastníka r - roky odběru / nebo s – svazky  V podpoli b je možno uvést signaturu (není povinné s ohledem na ochranu fondů).  On-line aktualizace pole 910 - pomocí formuláře lze doplnit či vymazat informace o vlastnictví dokumentu přímo v databázi. http://www.caslin.cz/spoluprace/spoluprace-s-sk-cr/aktualizace-odberu-pomoci-formulare

16 984 Místo vydání – staré tisky a - město b - země 984 $$a Praha $$b Česko  Výhledově bude nahrazeno řádným marcovským polem (pravděpodobně pole 752).  Autoritní rejstřík spravuje oddělení rukopisů a starých tisků NK.

17 984 Místo vydání – staré tisky

18 903 Označení - staré tisky a - kód druhu dokumentu - RP („rare print“)  Nutné pro jednoznačné rozeznání starého tisku. 903 $$a RP

19 Biblij Cžeská, to gest, wssecká Swatá Pijsma, obogijho, Starého y Nowého zákona. Wytisstěna w Starém Městě Pražském: pracý a nákladem Giřijka Melantrycha z Awentýnu, 1570. [12], 558, [4], 559-637, [16] listů.

20

21 STT

22 CRASSO, Lorenzo. ELOGII DI CAPITANI ILLVSTRI. VENEZIA: Presso Combi, & Là Noù, 1683. [12], 472 s.

23 SKC

24 STT

25 KONEČNÝ, Matouš. Kazatel domownj: to gest: naučenj potřebné gakby hospodářowé w domjch a přjbytcých swých, spolu s domácými swými, každého dne, zwlásstě ráno a wečer, y w zwlásstnj některé časy, Božjch pokut a metel, sebe k dobrému Slowem Božjm napomjnati, poctu Božskau a nábožnau, w chwalách a modlitbách swatých, Pánu Bohu wykonáwati, a tak cželádku swau k náboženstwj křesťanskému dobrým a pobožným přjkladem swým, wsselikého času přidržeti měli. Wytisstěno w Králowé Hradcy nad Labem: w Impressy Martina Kleinwechtera, 1618. [28], 415, [12] s.

26 SKC

27 STT

28  Tereza Paličková  Národní knihovna ČR  oddělení rukopisů a starých tisků  Klementinum 190  Praha 1 110 00  e-mail: Tereza.Palickova@nkp.czTereza.Palickova@nkp.cz  telefon: 221663281  ORST ORST  Pracovní skupina pro historické fondy Pracovní skupina pro historické fondy

29


Stáhnout ppt "Minimální záznam pro Souborný katalog ČR staré tisky Školení Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků."

Podobné prezentace


Reklamy Google