Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RUSKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RUSKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 RUSKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
Mgr. Michal Oblouk

2 MAXIM GORKIJ (1868 – 1936) spisovatel, básník, dramatik, průkopník socialistického realismu vl. jm. Alexej Maximovič Peškov narodil se v rodině truhláře, v dětství osiřel, musel se živit samostatně od patnácti let se toulal po Rusku a vzdělával se jako samouk, v této době se aktivně zapojil do revolučního hnutí, ve 21 letech se pokusil o sebevraždu v letech 1906 – 1913 musel žít mimo Rusko kvůli politické aktivitě (přátelil se s Leninem), po návratu se zapojil do politického dění na straně bolševiků po Říjnové revoluci aktivně vystupoval proti válečnému komunismu, r Rusko opustil podruhé, žil v Německu a v Itálii r se na Stalinovu výzvu vrátil do Ruska, stal se otrokem totalitního režimu (předsedal sjezdu Svazu sovětských spisovatelů), navzdory tomu zemřel zřejmě na Stalinův pokyn (otráven) po smrti se stal součástí oficiální propagandy ze všech jeho děl je patrný nepřátelský vztah k carskému Rusku

3 GORKÉHO DÍLO Foma Gordějev – sociálně-psychologický román, o hledání smyslu života a o bezradnosti a nemožnosti ho najít, Foma je syn bohatého kupce, který cítí, že otcův podnik z něho udělá svého otroka, vyjadřuje myšlenku, že zde není proto, aby se dřel, hromadil jmění a zemřel, v jeho okolí jsou tyto názory tak neobvyklé, že je prohlášen za šíleného a zavřen do blázince, jeho jmění tak získá jeho vychytralý kmotr Majakin Matka – sociálně politický román, děj se odehrává v dělnické kolonii, hlavními hrdiny je rodina Vlasovova, která žije ve velmi nuzných poměrech (otec Michail, jeho manželka Pelageja Nilovna a jejich syn Pavel), brzy po otcově smrti se Pavel stává členem ilegální stranické buňky a matka je postupně také přesvědčena a přechází na jejich stranu, kniha končí porážkou a rozbitím revoluční organizace a zatčením a odsouzením jejich příslušníků Život zbytečného člověka - kniha na příběhu Jevseje Klimkova ukazuje činnost tajných agentů carské ochranky, její členové jsou líčeni jako velice amorální lidé Městečko Okurov - román analyzující prostředí maloměsta v období kolem ruské revoluce 1905 Život Matveje Kožemjakina - kniha se zabývá otázkou dobra a zla Dětství, Do světa, Moje univerzity – autobiografická trilogie Makar Čudra, Čelkaš, Stařena Izergil – novoromantické legendy Podnik Artamonových – generační román, děj zobrazuje tři generace továrnické rodiny, bývalý mužik Ilja Artamonov přijde do Dremova a založí továrnu, která je úspěšná a po něm ji převezmou jeho synové, kterým je při bolševické revoluci zkolektizována Měšťáci, Na dně – divadelní hry

4 MICHAIL ŠOLOCHOV (1905 – 1984) klasik ruské literatury (prozaik), nositel Nobelovy ceny (r. 1965) narodil se v kozácké vesnici na Ukrajině, na Donu strávil většinu života (rodnému kraji věnoval podstatnou část své tvorby) nedokončil studia na gymnáziu, v r odešel do Moskvy, kde vystřídal celou řadu zaměstnání účastnil se občanské války druhé světové války se účastnil jako válečný dopisovatel deníku Pravda velmi se angažoval v politice, do komunistické strany vstoupil v r d roku 1961 byl volen za člena ústředního výboru KSSS již v roce 1934 byl členem vedení Svazu sovětských spisovatelů a roku 1939 se stal členem Akademie věd, byl také poslancem Nejvyššího sovětu SSSR

5 ŠOLOCHOVO DÍLO Donské povídky, Azurová step – soubory expresionistických a naturalistických příběhů Tichý Don – tetralogie, románová epopej, pohled na osudy donských kozáků za 1. světové války, říjnové revoluce a občanské války (hl. hrdina Grigorij Melechov), za toto dílo obdržel Nobelovu cenu Rozrušená země – dvojdílný agitační román o kolektivizaci zemědělství na Donu Osud člověka – novela z Velké vlastenecké války, hrdinství obyčejného člověka (Andrej Sokolov) Škola nenávisti, Bojovali za vlast – knihy z doby Velké vlastenecké války

6 LEONID ANDREJEV(1871 – 1919) prozaik, dramatik a publicista (opozice proti Gorkému, navazuje na Dostojevského), představitel expresionismu narodil se ve zchudlé šlechtické rodině vystudoval práva, advokátní praxi provozoval jen krátce, věnoval se publicistice – pracoval v moskevských listech Říjnovou revoluci odmítl a nesouhlasil s ní závěr života prožil ve Finsku jeho syn Daniil byl také spisovatel dílo: POVÍDKA O SEDMI OBĚŠENÝCH – novela, protest proti krutosti carského režimu, podle skutečné události (poprava anarchistů za přípravu atentátu) JIDÁŠ IŠKARIOTSKÝ – expresionistická povídka TEN, KDO DOSTÁVÁ POLÍČKY - realisticko-psychologické drama, protest proti malosti a nelidskosti měšťáckého světa

7 ISAAK BABEL (1894 – 1941) prozaik, dramatik, scenárista pocházel z rodiny židovského obchodníka přežil pogrom v roce 1905 (ukryla ho křesťanská rodina) po studiu střední a vysoké obchodní školy vystřídal řadu činností (voják, tiskař, reportér) účastnil se bojů na straně bolševiků, za občanské války sloužil v tajné policii ČEKA, byl válečným zpravodajem v jízdní armádě S. M. Buďonného na základě křivého obvinění byl v roce 1939 zatčen a po zmanipulovaném procesu zastřelen posmrtně byl rehabilitován plynně hovořil jidiš, rusky a francouzsky dílo: ODĚSKÉ POVÍDKY – tragicky laděné prózy, vyprávění a vzpomínky na předrevoluční Oděsu RUDÁ JÍZDA – 36 povídek o tažení armády Buďonného proti Polákům na Ukrajině (r. 1920)

8 IVAN BUNIN (1870 – 1953) narodil se ve šlechtické rodině statkáře
prozaik a básník, autor meditativní, novoromanticky laděné reflexivní lyriky a vynikající povídkář a novelista, nositel Nobelovy ceny (r. 1933, první ruský spisovatel) narodil se ve šlechtické rodině statkáře po absolvování gymnázia pracoval jako novinář a knihovník na přelomu 19. a 20. století navštívil během několika let Egypt, Palestinu, Indii, Cejlon, Turecko a Řecko hluboce se zajímal o východní nauky, zejména o taoismus a buddhismus, což se výrazně odrazilo v jeho filozofických alegoriích s revolucí se neztotožnil, uprchl na Krym, v novinách ostře odsoudil krveprolévání - r emigroval do Francie, kde zůstal dobrovolně až do smrti jeho knihy začaly být v Sovětském svazu vydávány až po jeho smrti ve svých dílech nostalgicky a s melancholickým steskem zachytil nenávratně ztracený život patriarchální Rusi

9 BUNINOVO DÍLO Básně, Pod otevřeným nebem, Padání listí - básnické sbírky Vesnice - povídka líčící na osudu dvou bratrů úděsnou zaostalost ruského venkova Proklaté dny - autorovy deníkové záznamy vyjadřující vášnivý protest proti brutalitě bolševické revoluce Míťova láska - novela o prvním citovém vzplanutí mladého muže, o jeho žárlivosti a sebevraždě vyvolané rozchodem s milovanou ženou Proces korneta Jelagina - novela, ve které zpracovává skutečný životní příběh a násilnou smrt talentované polské herečky Marie Wisnowské, zavražděné jejím milencem, carským důstojníkem Alexandrem Bartěněvem roku 1890 Život Arseněvův - autobiografický román, příběh se odvíjí v 80. a 90. letech 19. století a představuje hrdinovo dětství ve stepním středoruském dvorci, gymnaziální léta, jeho vztah k pokusům mladé inteligence o společenskou vzpouru i první jeho tragickou lásku Temné aleje - sbírka novel, jejichž ústředním motivem je převážně tragická láska

10 MICHAIL BULGAKOV (1891 – 1940) dramatik a prozaik
narodil se v Kyjevě v rodině profesora teologie jeho sourozenci bojovali v řadách tzv. bílé armády a po občanské válce emigrovali do Paříže - i přes svou oblíbenost u stalinského režimu ve 20. letech nesměl emigrovat ani navštívit své bratry vystudoval medicínu a stal se lékařem - působil jako polní doktor v první světové válce působil jako novinář – fejetonista v letech 1930 – 1936 nesměl z ideových důvodů publikovat (dokonce napsal Stalinovi dopis, v němž ho žádal, aby mu buď bylo umožněno emigrovat, nebo pracovat v divadle, ale nikdy nedostal odpověď) poslední desetiletí svého života psal divadelní hry, kritiky, povídky, ale většina jeho prací skončila v šuplíku na několik dalších desetiletí byl třikrát ženatý zemřel na vrozené onemocnění ledvin

11 BULGAKOVO DÍLO Bílá garda – psychologický román o občanské válce, na jeho základě vzniklo drama Dni Turbinových Zápisky mladého lékaře – soubor povídek Mistr a Markétka – vrcholný satirický román (vyšel až r. 1967), filozofické románové podobenství o osudu umělce v dehumanizované společnosti, dobová satira, prolínání fantazie a reality, dílo magického realismu

12 BORIS PASTERNAK (1890 – 1960) prozaik a překladatel, autor lyrických básnických sbírek, nositel Nobelovy ceny (r. 1958) narodil se v umělecké rodině (otec byl malíř a matka pianistka) studoval filozofii, literaturu a práva v Moskvě byl jedním ze zakládajících členů futuristické skupiny Centrifuga v době politických represí žil v ústraní a věnoval se překladatelské činnosti po otištění románu Doktor Živago v zahraničí a udělení Nobelovy ceny byl vyloučen ze Svazu spisovatelů, hrozilo mu odebrání sovětského občanství a vyhnanství na Sibiři – na jeho obranu vystoupila světová inteligence, v Rusku směl román vyjít až v roce 1988 roku 1958 obdržel Nobelovu cenu za celoživotní dílo, které se na nátlak sovětských orgánů zřekl potom, co ji telefonicky přijal, cenu po jeho smrti přebral jeho syn Jevgenij

13 PASTERNAKOVO DÍLO Sestra má – život, Témata a variace – básnické sbírky Glejt – lyrická autobiografie, věnovaná památce R. M. Rilka, filozofická úvaha o životě a umění Doktor Živago – vrcholné dílo, lyrizovaný román o osudech ruské inteligence od počátku 20. století do 2. světové války (kritický obraz revoluce, občanské války, stalinismu), ústřední postava lékař a spisovatel Jurij Živago, protest proti násilí a ponižování lidskosti

14 ALEXEJ NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ (1883 – 1945)
spisovatel, sběratel lidových pohádek a politik byl vzdáleným příbuzným L. N. Tolstého studoval na reálce, později na technologickém institutu, studoval malířství jako publicista působil během obou světových válek po VŘSR emigroval, ale v r se na jednu ze Stalinových výzev vrátil do SSSR mezi válkami zastával politicky významnou funkci - reprezentoval sovětskou kulturu v zahraničí a byl předsedou svazu spisovatelů na jeho dílech se podepsala jeho komunistická příslušnost, v jeho dílech lze nalézt prvky sci-fi dílo: PETR I., KŘÍŽOVÁ CESTA – historické romány AELITA, PAPRSKY INŽENÝRA GARINA – sci-fi

15 JEVGENIJ IVANOVIČ ZAMJATIN (1884 – 1937)
spisovatel narodil se v nepříliš bohaté šlechtické rodině vystudoval polytechniku v Petrohradu, stal se lodním inženýrem zúčastnil se revolučních událostí roku byl zatčen a rok vězněn, v letech žil v ilegalitě v roce 1916 byl vyslán do Velké Británie, aby tam stavěl ledoborce pro Rusko po roce 1925 byl doma perzekvován, v roce 1931 požádal v dopisu Stalinovi o povolení vystěhovat se, v roce 1932 mu to bylo za pomoci M. Gorkého umožněno - odešel do Paříže dílo: MY - antiutopický román, příběh inženýra D-503, který žije v totalitním Jednotném státě, alegorie hrůz sovětského Ruska MALOMĚSTO, OSTROVANÉ, POVODEŇ

16 Boris Andrejevič Pilňak ( ) – spisovatel, byl obviněn ze špionáže ve prospěch Japonska a odsouzen k trestu smrti, rehabilitován byl v roce 1956, jeho knihy začaly opětovně vycházet v Sovětském svazu v 70. a 80. letech 20. století Alexandr Ivanovič Kuprin (1870 – 1938) - spisovatel tatarského původu, autor novoromantických a psychologických próz odehrávajících se buď v exotickém prostředí, nebo na jihu Ruska Fjodor Sologub (1863 – 1927) - symbolistický a dekadentní básník, dramatik a spisovatel Alexej Michajlovič Remizov (1877 – 1957) – spisovatel a kaligrafik Dmitrij Sergějevič Merežkovskij ( ) - symbolistický básník, kritik, spisovatel a konzervativní politický myslitel Osip Emilevič Mandelštam (1891 – 1938) - básník, prozaik, esejista, překladatel a literární kritik, významný člen básnického hnutí akméistů

17 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Maxim_Gorkij
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj https://cs.wikipedia.org/wiki/Jevgenij_Zamjatin https://cs.wikipedia.org/wiki/Boris_Andrejevi%C4%8D_Pil%C5%88ak https://cs.wikipedia.org/wiki/Fjodor_Sologub https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Kuprin https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Michajlovi%C4%8D_Remizov https://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Sergejevi%C4%8D_Mere%C5%BEkovskij https://cs.wikipedia.org/wiki/Osip_Mandel%C5%A1tam


Stáhnout ppt "RUSKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google