Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lukášovo evangelium. Autor a datum vzniku Lukáš - Pavlův spolupracovník - lékař - jeho popis Kristových uzdravení (např. 4:38-40, 5:15-25, 6:17-19, 7:11-15,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lukášovo evangelium. Autor a datum vzniku Lukáš - Pavlův spolupracovník - lékař - jeho popis Kristových uzdravení (např. 4:38-40, 5:15-25, 6:17-19, 7:11-15,"— Transkript prezentace:

1 Lukášovo evangelium

2 Autor a datum vzniku Lukáš - Pavlův spolupracovník - lékař - jeho popis Kristových uzdravení (např. 4:38-40, 5:15-25, 6:17-19, 7:11-15, 8:43-47, 49-56, 9:2- 6, 11, 13:11-13, 14:2-4, 17:12-14, 22:50-51)

3 Autor a datum vzniku Ve Skutcích často používá slovo „my“ (Sk 16:10-17, 20:5-15, 21:1-18, 27:1- 28:16) Ze všech spolupracovníků, které Pavel jmenuje (Kol 4:14, 2 Tim 4:11, Fm 24) splňuje autorství pouze Lukáš Datum vzniku: 60. – 62 po. Kr.

4 Specifika Lukášova evangelia -Situuje ho pohanům řeckého světa -Vynechává všechny semitské výrazy (kromě slova Amen – 3x) -vynechává spory o chápání a platnost Zákona -vynechává spory o kultickou čistotu -mnohem méně cituje SZ -Místo hebraismů, vidíme v Lukášovi řeckou terminologii

5 Specifika Lukášova evangelia -Představuje Ježíše Krista jako Syna člověka (člověka – Boha) -nabízí nám nejúplnější popis Ježíšova života -Skoro 50% veškerého textu Lukáše je jedinečných pouze pro toto evangelium -Zejména pasáž 9:51-19:27

6 Rozdělení Lukášova evangelia 1)Úvod a příchod Ježíše Krista (1:1-4:13) 2)Kristova služba (4:14 – 9:50 ) 3)Odmítnutí Ježíše a jeho reakce (9:51 – 19:27) 4) Naplnění Ježíšova poslání (19:28 – 24:53)

7 4 básně v Lukášově evangeli -Magnificant, píseň Marie, když přišla navštívit Alžbětu (1:46-55) -Benedictus, proslovená Zachariášem při narození Jana Křtitele (1:67-79) -Gloria in excelsis, píseň nebeských zástupů při narození Páně (2:14) -Nunc dimittis, Simeonova modlitba při spatření nemluvňátka Ježíše v chrámě (2:28-32)

8 Klíčový verš Luk 19:10 „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

9 Zajímavosti a rozdíly oproti jiným evangeliím 1)Velký důraz na Ducha Svatého (více než Matouš a Marek dohromady) -Jan Křtitel (1:15) -Marie (1:35) -Alžběta (1:41) -Zachariáš (1:67) -Simeon (2:25-26) -Pán Ježíš Kristus (4:1)

10 Zajímavosti a rozdíly oproti jiným evangeliím -Pán Ježíš Kristus (4:1) -Byl počat Duchem (1:35) -Duchem naplněn při křtu (3:22) -Duch ho vedl na poušť, aby tam byl zkoušen (4:1) -Duchem svatým byl vyzbrojen ke službě (5:14, 18) -Duchem byl potěšován (10:21) -Jeho učedníci budou konat Jeho dílo v moci DS (24:49)

11 Zajímavosti a rozdíly oproti jiným evangeliím -Slovo „žena“ je v evangeliu použito 43 x -U Matouše a Marka dohromady 49 x -Větší prostor zaměřen i na děti -Důraz na kontrast mezi bohatstvím a chudobou -Lukáš nedělá mezi lidmi rozdíly, stejně jako je Bůh nedělá

12 Téma a cíl Lukášova evangelia Lukáš napsal dobře organizovaný popis Ježíšova života a služby, aby potvrdil jeho tvrzení, že je Kristus, který přišel jako Boží Mesiáš, aby našel a zachránil ztracené.

13 Aplikační poselství Jako následovníci Ježíše Krista bychom i my měli hledat a zachraňovat ztracené tím, že budeme vyhlašovat evangelium v moci Ducha a že budeme činit učedníky skrze vyučování pravdy Božího slova.

14 Nejdůležitější učení k zapamatování: - Kristus je nejvyšší král, který bude sedět na Davidově trůnu - Spasení spočívá v odpuštění hříchů založeném na zaslíbení smlouvy s Abrahamem - Ježíš přinesl světlo Božího zjevení pohanům, stejně jako Židům - Při učednictví je cílem to, aby se žák připodobnil svému učiteli - Učednictví a následování vyžaduje, aby byl Ježíš na prvním místě učedníkova života

15 Nejdůležitější učení k zapamatování: - Ten, kdo je věrný s málem, dostane větší zodpovědnost - Ježíš nikdy nezapochyboval o svém plánu jít do Jeruzaléma, aby tam zemřel jako spasitel světa - Bůh miluje hříšníky a poslal svého Syna, aby za ně zemřel - Není nemožné, aby bohatý člověk došel spasení (viz. Zacheus)

16 Nejdůležitější učení k zapamatování: - Poselstvím evangelia je, že Ježíš Kristus trpěl, zemřel a vstal z mrtvých a že pokání na odpuštění hříchů má být kázáno v jeho jménu - Věřící má být svědkem Ježíše Krista a má sloužit v moci Ducha Svatého


Stáhnout ppt "Lukášovo evangelium. Autor a datum vzniku Lukáš - Pavlův spolupracovník - lékař - jeho popis Kristových uzdravení (např. 4:38-40, 5:15-25, 6:17-19, 7:11-15,"

Podobné prezentace


Reklamy Google