Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1KKS/CMS1 Podklady k přednáškám – část D3 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol.

2 1. OTOČNÁ ULOŽENÍ – ZÁKLADNÍ POZNATKY 2. OTOČNÁ ULOŽENÍ S VALIVÝM DOTYKEM (VALIVÁ) 3. OTOČNÁ ULOŽENÍ S PLOŠNÝM DOTYKEM (KLUZNÁ) OTOČNÁ ULOŽENÍ Kapitola D    2 © S. Hosnedl 1.1.2015 DŮLEŽITÉ POTŘEBNÉ K INFORMACI PRO ÚPLNOST

3 3 OTOČNÁ ULOŽENÍ S PLOŠNÝM DOTYKEM (KLUZNÁ ULOŽENÍ) Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti – konstrukční znaky) Otočná uložení na principu plošného dotyku s kluzným třením (rozdílného druhu). Poznámky: Druhy kluzného tření (podle intenzity mazání): = suché tření: bez maziva, příp. s tuhým mazivem (grafit,, apod.), třecí plochy se plně dotýkají = mezné tření: při nedostatečné vrstvě maziva, třecí plochy se zčásti dotýkají = tekutinové tření: dostatečná vrstva maziva (kapalina, plyn, příp. plast. mazivo), třecí plochy se nedotýkají Průvodním jevem tření je opotřebení kluzných ploch závisející na úrovni mazání. 3.1 Uložení s hydrodynamickými ložisky 3.1.1 Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti – konstrukční znaky) Kluzná otočná uložení (ložiska), u nichž vrstva maziva (tzv. hydrodynamický klín) vzniká při relativním pohybu kluzných ploch (vytvářejících klínovou mezeru). Při rozběhu a doběhu proto vzníká tzv. mezné tření s počátkem, příp. koncem pohybu za suchého tření.    3 © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ 1.1.2015

4 3.1.2 Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) TYPICKÁ PROVEDENÍ A) Radiální ložiska s jednoduchou kluznou plochou = trubkové bez pouzdra    4 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

5 = trubkové s pouzdrem    5 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

6 = dělené s pánví    6 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

7 víceplochá = s pevnými segmenty    7 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

8 = symetrická (pro oba smysly otáčení) a), b) = nesymetrická (pro jeden smysl otáčení) c), d)    8 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

9 = s naklápěcími segmenty    9 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

10 B) Axiální ložiska s jednoduchou kluznou plochou = s mezikruhovou plochou Poznámka: Samostavitelná (s kulovou opěrnou plochou) axiální (patní) ložiska s tlakovým mazáním kombinované s radiálním kluzným ložiskem.    10 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

11 víceplochá = s pevnými segmenty    11 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

12 = se samostavitelnými segmenty    12 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

13 TVARY, ROZMĚRY, DRSNOSTI POVRCHU A TOLERANCE A) Kluzné plochy Geometrický tvar Dociluje se obrobením načisto (vyvrtáváním, soustružením., broušením) bez dodatečného zaškrabávání (zhoršuje geometrický tvar). Při vyšších parametrech: předepsána přesnost geometrického tvaru. Drsnost povrchu provozní podmínky drsnost Ra: čepu ložiska [μm] vysoké parametry 0,2 0,4 střední parametry 0,4 0,8 nízké parametry 0,8 1,6 Tolerance U radiálních kluzných ložisek třída přesnosti IT5 ÷ IT7    13 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

14 B) Přívod maziva Tvary a rozměry: mazací otvory, drážky, kapsy dle ČSN 01 5906 (vždy mělké se zaoblenými tvary) Poloha mazacích drážek u rad. ložisek: v nezatížené oblasti (kolmo na směr pohybu, nikdy až ke krajům) C) Pouzdra a pánve (komponenty rad. ložisek) Druhy pouzder a pánví: - dle tloušťky pouzdra/pánve s vůči průměru čepu d : tenkostěnné: tloušťka s  (0,02 ÷ 0,1) · d (obrábí se: načisto již před zamontováním - přesnost závisí na přesnosti vývrtu v ložisk. tělese) silnostěnné: tloušťka s  (0,1 ÷ 0,2) · d (obrábí se: načisto tak jako tenkostěnné, nebo s přídavkem na dodatečné obrobení) Poznámky: Pouzdro: vložka kluzného ložiska ve tvaru dutého válce. Pánev : část děleného pouzdra, příp. celé, avšak dělené pouzdro.    14 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

15 - dle počtu vrstev: jednovrstvé ("masivní"): z ložiskových materiálů, jen výjimečně (je to nákladné) dvouvrstvé ("bimetalické"): s výstelkou z ložiskových materiálů (tloušťka s výst  0,2 mm ), s klesající tloušťkou výstelky životnost ložiska stoupá třívrstvé: s další galvanicky nanášenou vrstvou z měkké kompozice ( Pb - Sn, apod.), která umožňuje použití i netvrzených čepů.    15 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

16 Normalizovaná pouzdra a pánve = kovová pouzdra (typy, rozměry, tolerance) Typ A (válcové pouzdro):Typ B (přírubové pouzdro): Příklad označení pouzdra typu B s vnitřním průměrem d = 25 mm, vnějším průměrem D = 32 mm, průměrem příruby D 1 = 38 mm a délkou L = 20 mm : Pouzdro B25/32x20 ČSN 02 3499    16 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

17 = bimetalická pouzdra (typy, rozměry, tolerance) Typ A (válcové pouzdro)Typ B (přírubové pouzdro) Příklad označení pouzdra typu A s vnitřním průměrem d = 20 mm, vnějším průměrem a délkou L = 20 mm : Pouzdro A20/26x20 ČSN 02 3495    17 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

18 = bimetalické tlustostěnné pánve Typ A (hladká pánev dělená) Typ B (pánev s dvěma přírubami dělená) Příklad označení pánve typu B, s vnitřním průměrem d = 30 mm, vnějším průměrem D = 38 mm, s průměrem příruby D 1 = 44 mm a délkou L = 30 mm : Pánev B 30/38x30 ČSN 02 3496    18 © S. Hosnedl 29.04.2015 K INFORMACI

19 měrný tlak kluzná rychlost    19 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

20 Volba ložiskového materiálů Volba ložiskového materiálu je spolu s konstrukčním uspořádáním a vlastnostmi maziva klíčová pro spolehlivost a životnost ložiska. Hlavní kriteria: Vnější / provozní vlastnosti ložiska (požadované): = druh a velikost zatížení, kluzná rychlost, životnost = provozní teplota, druh maziva a okolní prostření = cena Konstrukční vlastnosti ložiska (navrhované): = druh a tvrdost materiálu čepu (min o 100 HB vyšší než tvrdost ložiskového materiálu) = drsnosti kluzných ploch (dle výše uvedeného doporučení) = druh a množství maziva (dostatečné množství kvalitního maziva (bez nečistot) - s výjimkou bezmazných a samomazných ložisek) Kluzné, mechanické a fyzikální vlastnosti ložiskových materiálů ("volené"): = odolnost proti zadírání (kompatibilita s mater. čepu), přizpůsobivost a jímavost tvrdých částic, součinitel tření. = zatížitelnost (charakterizovaná součinem p· v ), únavová pevnost, … = korozivzdornost, otěruvzdornost, tvrdost, …    20 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

21 3.1.3 Vlastnosti (reflektované vlastnosti) UŽITNÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Provoz, údržba, opravy Zachycování radiálních nebo axiálních posuvů a sil, zajištění obou funkcí lze však konstrukčně řešit v jednom stavebním celku (viz výše) Jsou vhodná i pro rázová a dynamická zatížení (vysoký útlum) Velmi klidný a tichý chod bez vibrací Vůle v ložisku ("naplavání") mohou být na závadu Vhodné především pro trvalý provoz (na začátku a na konci pohybu se nevytváří hydrodynamická vrstva maziva - suché a mezní tření s vysokým opotřebením, lze zlepšit tlakovým mazáním, ale dražší) Větší šířka než u valivých ložisek Menší vnější průměr než u valivých ložisek Jednoduchost demontáže ovlivněna konstrukcí tělesa uložení Větší nároky na údržbu a čistotu (mazání a čistota oleje) Výroba, montáž Vysoké požadavky na přesnost výroby a čistotu prostředí Jednoduchost montáže ovlivněna konstrukcí nosné části    21 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

22 ČASOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Rychlost procesů Relativně časově náročný návrh, výroba, údržba, opravy apod. NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Hospodárnost procesů Relativně nákladné uložení na návrh i výrobu Relativně nákladný provoz, údržba i opravy    22 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

23 3.1.4 Poznatky pro návrh a hodnocení (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) MASTER STAVEBNÍ STRUKTURY (vzhledem k variabilitě tvarů těchto ložisek jsou zobrazeny především jejich pracovní zóny) A) Radiální ložiska = s jednoduchou kluznou plochou:    23 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

24 = s více plochami: B) Axiální ložiska = s jednoduchou kluznou plochou:    24 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

25 Poznámky: K vytvoření mazacích klínů jsou u axiálních ložisek nutné příčné mazací drážky (ve vzdálenostech přibližně rovných šířce mezikruží) Drážky musí mít pro docílení kvalitního mazání zaoblené přechody nejlépe s klínovým náběhem:    25 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

26 = s více plochami:    26 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

27 ÚNOSNOST Hrubý návrh a hodnocení Pro zadané zatížení F [N] a otáčky n [ot/min] při uvažování: - ložiskový materiál: - způsob mazání: kde: p [MPa] …(max.) stykový tlak na průmět plochy ložiska v [m/s] …(max.) kluzná rychlost v ložisku v  (1 ÷ 10) m.s -1    27 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ mazání (0) ÷ 15lze i tukem 15 ÷ 30olejem - jednoduché bez chlazení 150 ÷ 300olejem - jednoduché s chlazením 300 a víceolejem - oběžné (p ⋅ v) dov materiál 0 ÷ 100z tabulek dle dovol. hodnot (p· v) dov 29.04.2015

28 Poznámky: Při návrhu obvykle: F (max) = c dyn · F  materiál, rozměry... Při hodnocení obvykle: bezpečnost  (p. v) (max), p (max)  F (max), materiál, rozměry Orientačně lze uvažovat: c dyn = { 1 (stat), 2 (dyn) }    28 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

29    29 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

30 střední (příp. i min. a max.) relativní ložisková vůle potřebná střední relativní ložisková vůle: ψ stř = ψ stř ( v, p m ) [1] < ψ 0 = f ( mater. ) potřebná střední (skutečná) ložisková vůle: ∆d stř = ∆d stř (ψ stř, d (stř) ) [1] ULOŽ ~ ULOŽ (d (stř), ∆d stř ) → D h, D d (ložisko), d h, d d (čep) střední (příp. i min a max) skutečná ložisková vůle: ∆d stř = ∆d stř ( D h, D d, d h, d d ) [mm] příp. i ∆d min a ∆d max střední (příp. i min a max) relativní ložisková vůle: ψ stř = ψ stř ( ∆d stř, ∆d (stř) ) [1], příp. i ψ min a ψ max hodnocení splnění podmínky hydrodynamického mazání = minimální tloušťka hydrodynamicky účinné mazací vrstvy dynamická viskozita oleje v ložiska: η = η ( OLEJ, t ) [Pa·s] Sommerfeldovo číslo: S o = S o (p m, ψ stř, h, w ) ; S oD = (0,3 ÷ 10)    30 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

31 relativní výstřednost čepu: ε = ε (b, d, S o ) [1] ; ε D = (0,7 ÷ 10) minimální tloušťka hydrodyn. účinné mazací vrstvy: h omin = h omin ( y stř, d, ε, (α ) ) [ μm ] kde: α … velikost částic v oleji ( 2 ÷ 15 μm ) = maximální výška nerovností povrchu čepu a ložiska drsnost čepu: R zČ = R zČ ( a, b, R aČ ) [μm] drsnost ložiska: R zL = R zL ( a, b, R aL ) [μm] kde: a  3 ÷ 4 zaběhané, 4 ÷ 5 nezaběhané, b  1 = maximální výška nerovností povrchu čepu a ložiska: R z = R z ( R zČ, R zL ) [μm] = hodnocení splnění podmínky hydrodynamického mazání: h omin ≥ R z    31 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

32    32 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

33    33 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

34 = hodnocení teploty mazací vrstvy oteplení oleje v mazací vrstvě: ∆t = ∆t ( P, P o, Q, c, ρ ) [°C] teplota mazací vrstvy oleje: t (i) = ( t o, ∆t ) [°C] < t D ≈ 90 °C    34 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

35 hodnocení max. tlaku v ložisku (při ψ max ) p m max = p m max ( η, ω, p c max, ψ max, ε max ) ≤ p D [MPa] kde: p c max = p c max (γ, b, d, ε) ; γ … úhel mezi F a přívodem maziva Poznámky: Při návrhu obvykle (iteracemi): F (max) = c dyn · F, n  t, p m max, rozměry... Při hodnocení obvykle: bezpečnost  F (max), n, rozměry Orientačně lze uvažovat: c dyn = { 1 (stat), 2 (dyn) }    35 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

36 MEZNÍ OTÁČKY = otáčky na hranici mezného tření (při ψ min ) n m = n m (F, b, d, η (min), ξ ) ≤ n [min -1 ] kde: ξ  1 ÷ 2 … souč. výroby a provozu = otáčky na hranici vzniku turbulence (při ψ max ) n t = n t (d, ψ max, ρ (max), η (max) ) > n [min -1 ] = otáčky na hranici vzniku kmitání ("víření") čepu v ložisku (při ψ max ) n vε max ≥ 0,7 = n v (d, ε max, ψ max ) > n [min -1 ] n v0,3 n [min -1 ]    36 © S. Hosnedl PRO ÚPLNOST 1.1.2015

37 KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY PRO SNÍŽENÍ HRANOVÝCH TLAKŮ (A) Radiální ložiska:    37 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

38 (B) Axiální ložiska    38 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

39 3.2 Uložení s hydrostatickými a aerostatickými ložisky 3.2.1 Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti – konstrukční znaky) Kluzná otočná uložení (ložiska) u nichž je vrstva (tekutého) maziva (oleje nebo plynu) trvale udržována vnějším zdrojem tlaku (čerpadlo, akumulátor), tekutinové tření proto existuje již od klidového stavu. Tato ložiska (používaná ve speciálních případech) vždy vyžadují komplexní návrh včetně zdroje tlaku, akumulátoru, rozvodu a regulace přívodu tekutiny. To přesahuje rámec těchto textů, proto jsou uvedeny jen základní informace. 3.2.2 Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) TYPICKÁ PROVEDENÍ A) Radiální ložiska úplná (běžnější): - středový úhel kluzné plochy α = 360° Pro názor postačuje dále uvedené schéma MASTERU STAVEBNÍ STRUKTURY částečná (zjednodušené provedení): - středový úhel kluzné plochy α ≤ 180° Pro názor postačuje dále uvedené schéma MASTERU STAVEBNÍ STRUKTURY    39 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

40 B) Axiální ložiska kotoučová    40 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

41 1 - přívod oleje 2 - odvod oleje MATERIÁLY Používají se tytéž ložiskové materiály jako pro hydrodynamická uložení pro případ nouzového doběhu při poruše zdroje tlaku. prstencová    41 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

42 3.2.3 Vlastnosti (reflektované vlastnosti) UŽITNÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Provoz, údržba, opravy Zachycování radiálních nebo axiálních posuvů a sil Jsou vhodná i pro rázová a dynamická zatížení (vysoký útlum) Velmi klidný a tichý chod bez vibrací Vysoká tuhost Všechny uvedené provozní vlastnosti již od nulových otáček Značné nároky na prostor a to jak pro samotné ložisko, tak zejména pro nezbytné příslušenství Spolehlivost závisí též na spolehlivosti tlakového zdroje Náročnost na údržbu a čistotu Náročnost na demontáž a opravy Výroba, montáž Náročnost na přesnost výroby a čistotu Náročnost na montáž    42 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

43 ČASOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Rychlost procesů Časově náročný návrh, výroba, údržba, opravy apod. NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Hospodárnost procesů Nákladný návrh i výroba Nákladný provoz, údržba i opravy    43 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

44 3.2.4 Poznatky pro návrh a hodnocení (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) MASTER STAVEBNÍ STRUKTURY (vzhledem k variabilitě tvarů těchto ložisek jsou zobrazeny především jejich pracovní zóny) A) Radiální ložiska úplná    44 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

45 částečná    45 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

46 B) Axiální ložiska kotoučová prstencová    46 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

47    47 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

48 únosnost: F = F ( p v, rozm., n k ) [N] tloušťka tekutinové vrstvy (štěrbiny): h = h ( p v, Q, η, rozm., n k ) [mm] Poznámky: Při návrhu obvykle (iteracemi): F (max) = c dyn · F  p v max, rozměry, n k Při hodnocení obvykle: bezpečnost  F (max), p v max, rozměry, n k Orientačně lze uvažovat: c dyn = { 1 (stat), 2 (dyn) }    48 © S. Hosnedl K INFORMACI 1.1.2015

49 3.3 Uložení s málomaznými a bezmaznými ložisky 3.3.1 Charakteristika (konstrukční znakové vlastnosti – konstrukční znaky) Kluzná otočná uložení (ložiska) z materiálů nevyžadujících při vzájemném pohybu vrstvu maziva. 3.3.2 Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) TYPICKÁ PROVEDENÍ    49 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

50 MATERIÁLY (A) Ložiska s malými nároky na mazání ("málomazná") pórovité materiály s vlastní zásobou maziva (pórovité železo, bronz, plasty) několikavrstvé materiály s funkční vrstvou z plastu (buď s porézním povrchem nebo vybráními („kapsami“) pro zásobu maziva naplněného při montáži) (B) Ložiska bezmazná materiály nevyžadují mazivo (uhlíkové materiály, plasty, kompozitní) Dovolené provozní hodnoty a vlastnosti je třeba nalézt pro konkrétní materiály ve speciální odborné literatuře. Orientačně: p max [MPa]t max [°C]f [1] 1 ( ÷ 15 )1 ( ÷ 3 )50 ( ÷ 120 )0,1 ( ÷ 2,5 )0,01 ÷ 0,2    50 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

51 3.3.3 Vlastnosti (reflektované vlastnosti) UŽITNÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Provoz, údržba, opravy Zachycování radiálních a/nebo axiálních posuvů a sil Vhodná pouze pro menší zatížení a otáčky než ložiska s tekutinovým mazáním, protože teplo vzniklé třením se odvádí pouze tělesem uložení a hřídelem Jednoduchost výměny ovlivněna konstrukcí nosné a uložené části Prakticky bez nároků na údržbu, proto vhodná i do obtížně přístupných míst, pro neodbornou a nedostatečnou údržbu. Výroba, montáž Výroba uložení je velmi jednoduchá Jednoduchost montáže ovlivněna konstrukcí nosné a uložené části ČASOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Rychlost procesů Velmi rychlý návrh i výroba Montáž a demontáž obvykle rovněž rychlá    51 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

52 NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ Hospodárnost procesů Velmi levné uložení Provozní náklady prakticky nulové Náklady na demontáž obvykle malé    52 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

53 3.3.4 Poznatky pro návrh a hodnocení (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) MASTER STAVEBNÍ STRUKTURY A) Radiální ložiska B) Axiální ložiska    53 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

54 ÚNOSNOST A ŽIVOTNOST Únosnost Řeší se analogicky jako hrubý návrh a hodnocení hydrodynamických kluzných ložisek. Životnost samomazných ložisek při nepřetržitém provozu: L h  (2000 ÷ 5000) h při přerušovaném provozu: Životnost ložisek lze prodloužit vytvořením přídavné zásoby maziva v tělese ložiska nebo v přiléhajícím plstěném kroužku. Ložiska vyrobená jako pouzdra nasycená mazivem se již nesmějí obrábět, aby se neuzavřely póry v materiálu a neporušila se vzlínavost obsaženého maziva. Poznámky: Při návrhu obvykle: F (max) = c dyn · F  rozměry, materiály, … Při hodnocení obvykle: bezpečnost  (p·v) max, p max  F max, rozměry, materiály, … Orientačně lze uvažovat: c dyn = { 1 (stat), 2 (dyn) }    54 © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 1.1.2015

55 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206 „Inovace výuky podpořená praxí“. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a."

Podobné prezentace


Reklamy Google