Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VUOS. DyStar – Aliachem meeting 2 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Praktické naplňování požadavků chemické legislativy v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VUOS. DyStar – Aliachem meeting 2 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Praktické naplňování požadavků chemické legislativy v ČR."— Transkript prezentace:

1 VUOS

2 DyStar – Aliachem meeting 2 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Praktické naplňování požadavků chemické legislativy v ČR

3 DyStar – Aliachem meeting 3 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Důvody testování Notifikace - registrace nových chemických látek farmak farmak pesticidů pesticidů biocidů biocidů tenzidy tenzidy Požadavky Zákoníku práce a další (prokazování shody, přeprava,…)

4 DyStar – Aliachem meeting 4 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Co se testuje Meziprodukty25% Barviva15% Fotochemikálie 8% Kosmetika 6% Pomocné přípravky 5% Stabilizátory 3% Vonné látky 3% Famaceutika 2% Lubrikanty 2% Ostatní31%

5 DyStar – Aliachem meeting 5 Podíl typů průmyslu Podíl typů průmyslu Chemická syntéza28% Polymery11% Textilní průmysl 9% Domácí přípravky 9% Elektronický průmysl 8% Fotoprůmysl 7% Papírenství, celulóza 6% Průmysl barev, laků 5% Petrolejářství 3% Ostatní14% Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA

6 DyStar – Aliachem meeting 6 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Dělení podle roční tonáže látek 1 – 10 t57,8% 0,1 – 1 t17,5% 10 – 100 kg12,7% 10 – 100 t 8,5% 100 – 1000 t 2,9% Nad 1000 t 0,6% REACH!

7 DyStar – Aliachem meeting 7 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Co je nezbytné pro zpracování dossieru pro chemikálie Vstupní údaje Fyzikálně-chemické vlastnosti Analytické údaje Hořlavost, výbušnost,… Ekotoxikologické vlastnosti Toxikologické vlastnosti

8 DyStar – Aliachem meeting 8 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Analýza rizik pro zdraví Analýza rizik pro životní prostředí

9 DyStar – Aliachem meeting 9 Vybavenost testovacího zařízení Analytická technika Specializované ekotoxikologické pracoviště Specializované toxikologické pracoviště Technické zázemí pro provoz Archivy „Literární“ zázemí Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA

10 DyStar – Aliachem meeting 10 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Personální zabezpečení Personální zabezpečeníObchodAdministrativaQAU Informatika, legislativa Vlastní testování Expertní činnost Pomocné provozy

11 DyStar – Aliachem meeting 11 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Analytika Vývoj metod Validace metod Kvalifikace přístrojů

12 DyStar – Aliachem meeting 12 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Literární zázemí, informatika, expertní činnost, legislativa Přístup k literárním údajům Přístup – vlastnictví databází Hodnocení účinků, znalost metodik hodnocení !! Podrobná znalost legislativních předpisů na úrovni EU a národních úrovních členských států Znalost legislativy „třetích“ zemí Možnost získávání atypických metodik

13 DyStar – Aliachem meeting 13 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Zákazník – sponzor Znalost / neznalost legislativy !! Znalost / neznalost principů SLP ! Znalost / neznalost metodik Termíny ! CenaKomunikace

14 DyStar – Aliachem meeting 14 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Cena testů Náklady materiálové Mzdy, daně, pojištění Náklady režijní Náklady administrativní Snížení kapacity oproti zkouškám „mimo SLP“

15 DyStar – Aliachem meeting 15 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Situace v oblasti testování v ČR CHLAP,….. Nové látky Rozsah testů – baterie Ceny

16 DyStar – Aliachem meeting 16 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Perspektiva REACH Alternativní metody Predikční metody Podpora státu/REACH

17 DyStar – Aliachem meeting 17 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Podklady pro registraci chemických látek v České republice

18 DyStar – Aliachem meeting 18 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Množství látkyDruh registrace množství ≥ 1 t/rok nebo suma ≥ 5 t Plná registrace 100 kg/rok ≤ množ. < 1 t/rok nebo 500 kg ≤ suma < 5 t Omezená registrace (1) množství < 100 kg/rok nebo suma < 500 kg Omezená registrace (2) Typ registrace podle roční produkce

19 DyStar – Aliachem meeting 19 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Požadované údaje 1.Identifikace látky 2.Informace o látce 3.Identifikace výrobce a osoby, která žádá o registraci 4.Fyzikálně chemické vlastnosti látky 5.Toxikologické studie 6.Ekotoxikologické studie 7.Možnosti zneškodnění látky

20 DyStar – Aliachem meeting 20 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Fyzikálně chemické vlastnosti látky Stav látky při 20 st.CRozděl. koef. (oktanol/voda) Bod táníBod vzplanutí Bod varuHořlavost Hustota Výbušnost Tenze parTeplota vznícení Povrchové napětíOxidační vlastnosti Rozpustnost ve voděGranulometrie

21 DyStar – Aliachem meeting 21 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Toxikologické studie Akutní toxicita – aplikace alespoň dvěma způsoby podání: orální, inhalační, dermální, kožní dráždivost, oční dráždivost, senzibilizace kůže Toxicita při opakované dávce – způsob podání dle expozice člověka. Toxicita za 28 dní. Jiné účinky: mutagenita – 2 způsoby – na bakteriích (reverzní mutace) a nebakteorologická toxicita pro reprodukci toxikokinetika – literární údaje

22 DyStar – Aliachem meeting 22 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Ekotoxikologické studie Účinky na organismy Akutní toxicita pro ryby Akutní toxicita pro dafnie Inhibice růstu řas Inhibice bakterií Rozložitelnost biotická abiotická Screeningová zkouška absorpce – desorpce

23 DyStar – Aliachem meeting 23 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Doplňkové studie – stupeň 1 Fyz-chem.studie – analytické metody Toxikologické studie -vliv na plodnost (fertilitu) -subchonická nebo chronická toxicita -základní toxikokinetické informace Ekotoxikologické studie -dlouhodobá studie dafnie (21 dní) -zkouška na vyšších rostlinách -zkouška na žížalách -další studie na rybách -zkoušky akumulace s jedním druhem ryb -další studie rozkladu -další studie absorpce a desorpce

24 DyStar – Aliachem meeting 24 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Doplňkové studie – stupeň 2 Toxikologické studie chronická toxicita karcinogenita studie plodnosti vícegenerační studie vývojové toxicity studie toxicity pro reprodukci dodatečné toxikokinetické údaje další zkoušky pro orgánovou toxicitu

25 DyStar – Aliachem meeting 25 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Doplňkové studie – stupeň 2 (pokračování) Ekotoxikologické údaje dodatečné zkoušky akumulace další zkoušky na rybách studie toxicity na ptácích dodatečné studie na jiných organismech

26 DyStar – Aliachem meeting 26 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA DES (Data Entry Screen) Povinnost žadatele o registraci je vyplnit elektronický formulář DES Pokyny k vyplnění formuláře DES jsou uvedeny ve SNIF (Structured Notification Interchange Format)

27 DyStar – Aliachem meeting 27 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Přibližné ceny pro baterie testů a další služby Baterie testůCena (€) Testy pro plnou registraci 80 000 – 100 000 (více než 1 t/rok) Testy pro omezenou registraci (100-1000 kg/rok) 20 000 – 25 000 Testy pro omezenou registraci (méně než 100 kg/rok) 2 000 – 4 000 Doplňkové testy500 000 – 800 000 Validace analytických metod, doplňkové analýzy k testům3 000 – 6 000 Vyplnění DES 900 – 4 000

28 DyStar – Aliachem meeting 28 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Zavedení REACH – dopady 1.Přímé ztráty v chem. průmyslu7-11 mld. Kč 2.Ztráta cca 7 000 pracovních míst 3.Významné ohrožení výrobců vysokotonážních látek 4.Výhoda pro výrobce „malotonážní chemie“ 5.Podpora (nutnost) inovace výrob (náhrady) 6.Snížení ohrožení zdraví ???


Stáhnout ppt "VUOS. DyStar – Aliachem meeting 2 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA Praktické naplňování požadavků chemické legislativy v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google