Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operativní řízení přenosové soustavy Dispečink ČEPS, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operativní řízení přenosové soustavy Dispečink ČEPS, a.s."— Transkript prezentace:

1 Operativní řízení přenosové soustavy Dispečink ČEPS, a.s.
Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer Praha Bohdalec

2 Obsah: Co je to přenosová soustava
Jaké služby poskytuje provozovatel PS Jaké má PPS nástroje pro zajišťování kvality služeb PS Operativní dispečerské řízení ES ČR - hlavní činnosti dispečinku ČEPS Vliv FVE na provoz ES ČR

3 O ČEPS, a.s., Provozovatelem přenosové soustavy je ze zákona akciová společnost ČEPS, a.s. cca 500 zaměstnanců výlučná licence na přenos  přirozený monopol

4 Co je to přenosová soustava
přenosová vedení zvn a vvn km 400 kV km 220 kV rozvodny – 400 kV (24) a 220 kV (14) transformátory – 400/220 kV (4), 400/110 kV (44) a 220/110 kV (20) mezinárodní propojovací vedení – 11 vedení 400kV a 6 vedení 220 kV hlavní dispečerské pracoviště Bohdalec, záložní dispečerské pracoviště Ostrava dispečerská a řídící technika v různých lokalitách území České republiky

5 Schéma sítí 400 a 220kV 50HzT PSE-O ČEPS TenneT DE SEPS APG

6 Struktura trhu s elektřinou v ČR

7 Synchronní zóny v Evropě
NORDEL CENTREL podzim 1995 synchronní připojení k UCTE UKTSO UAS-EAS ENTSO-E Mediterian ring DESERTEC Supergrid

8 Jaké služby poskytuje provozovatel přenosové soustavy
rezervace přenosové a transformační kapacity pro tuzemské uživatele PS a její poskytování rezervace přenosové kapacity a přenos elektřiny pro zájemce o přeshraniční obchody Systémové služby nepřetržitost a kvalita dodávky elektřiny na úrovni přenosové soustavy pro tuzemské zákazníky

9 Jednotlivé složky průměrné ceny dodávky elektřiny domácnostem pro rok 2011
Zdroj: ERÚ

10 Jaké má PPS nástroje pro zajištění kvality služeb PS
právní - směrnice a nařízení EU, české energetické právní normy včetně vyhlášek a Kodexu PS obchodní – nákup služeb podpůrných pro zajištění služeb systémových technické – řízení toků elektřiny, aktivace nakoupených záloh (podpůrných služeb), regulace spotřeby

11 Právní vymezení dispečerského řízení ES ČR
Úplné znění zákona 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn je vydán pod číslem 314/2009Sb. Vyhlášky: MPO 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu MPO 79/2010 Sb. o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

12 Operativní dispečerské řízení ES ČR - hlavní činnosti dispečinku ČEPS
Řízení výkonové bilance - využíváním PpS Dispečerské řízení sítí PS – koordinace s partnery v ČR a zahraničními TSO Řešení poruchových stavů ES – bilance i sítě

13 SDŘS ČEPS

14 Integrace SDŘS s hlavními systémy ČEPS

15 Změny v řízení po r.2000 Dříve řízení zdrojů a změny jejich nasazení (podle tzv. poměrných přírůstků dispečerskými stupni 0-50) bylo prováděno dispečery ČEPS Změna vztahů k výrobcům (TD ČEZ), změna pravomocí dispečera ČEPS - řídí pouze PpS Zanikly některé typy zahraničních dodávek (naturální výměny, spotové obchody) Dispečer sleduje volné přenosové kapacity a úzká místa v PS

16 Základní vstupy do DPP pro řízení výkonové bilance ES ČR
Predikce zatížení Hodinové diagramy výroby Plány zahraniční spolupráce Nakoupené PpS Systémová odchylka – rozdíl mezi plánovaným a skutečným diagramem výroby nebo odběru Reálný provoz  vznik systémové odchylky především vlivem - nepřesné predikce - počasí - poruchovost - nedodržování diagramů odběru - změny v programu zahraničí

17 Hlavní výstupy DPP výroby a vykoupených PpS
Nasazení výrobních bloků na Pdg Přehled jednotlivých vykoupených PpS (PR, SR, TR+, TR-, QS, DZ) podle výrobců a bloků Výsledná bilance výkonů za republiku hodinové diagramy výroby jsou vztaženy na zatížení predikce ČEPS Hodinové diagramy výroby Veškeré údaje v obchodním intervalu 1 hodina

18 Predikce Meze SR + TR+ Pdg Meze SR - + TR-

19 Řízení výkonové bilance
Podpůrné služby PR SR TR + , TR - QS DZ VSR (Vltava) SV 30 (snížení výkonu) ZZ 30 (změna zatížení) Obstarání regulační energie Havarijní výpomoci ze zahraničí Nákup regulační energie ze zahraničí Vyrovnávací trh

20 Způsoby řízení PpS PR automaticky, na zdrojích
SR automaticky – GDC regulátor v ŘS TR dispečer povelem z ŘS, kryptovaná cena, program Žebřík, pořadí dle ceny Ereg QS dispečer povelem z ŘS Ostatní telefonicky

21 Nákup regulační energie v zahraničí
Realizace přes obchodníky Pouze na celé obchodní intervaly Vyřízení cca 2 – 3 hodiny Cena stanovena dodavatelem Negarantováno Omezení zatížením profilů

22 Havarijní výpomoc ze zahraničí
Realizovatelnost do cca. 15 minut Není garantována, ale je spolehlivá Smluvně SEPS 150MW PSE-O a oba němečtí TSO dle možností – cena následující den Vázáno na řešení havarijních situací v PS Neslouží k dlouhodobému vyrovnání výkonové bilance

23 Nepřesná predikce ČEPS vlivem špatné meteopředpovědi

24 Denní diagramy zatížení v ČR neděle v létě všední den v zimě

25 Hlavní výstupy DPP zahraniční spolupráce
Přehled všech exportních, importních a tranzitních výměn Součtem všech zahraničních výměn po PS je regulační saldo zahraniční spolupráce Zahraniční výměny po 110 kV do ostrova Zahraniční výměny po PS a 110 kV – bilanční saldo zahraniční spolupráce Veškeré údaje v obchodním intervalu 1 hodina

26 Realizace Denní přípravy provozu (DPP)
V části výroba a vykoupené PpS – využívání PpS podle stanovených pravidel, tzn. podle Provozní instrukce „Principy využívání PpS“ V části zahraniční spolupráce – regulace salda předávaných výkonů podle Doporučení UCTE - přípustná odchylka ± 20 MWh v hodině - přípustná okamžitá odchylka ± 100 MW V části sítě – realizace síťového programu manipulacemi v dálkově i místně ovládaných rozvodnách

27 Regulační rovnice ACE = ΔP – K Δf ACE regulační odchylka
ΔP odchylka salda předávaných výkonů K konstanta určená UCTE pro ES ČR (808 MW/Hz) Δf odchylka kmitočtu

28

29

30 Běžný den bez problémů

31 1 pracovní den mezi 1. lednem a sobotou - v diagramech překoupeno

32 Výpadek bloku ETE před 11.hodinou

33

34 Čerpání PpS dne 18.2.2008 – kumulace poruchovosti

35 Dopad výpadku Temelína na frekvenci v Evropě – vyhodnocení působení PR

36 Dispečerské řízení sítí
Programované manipulace – základem je denní příprava provozu sítí Realizace zkoušek Řešení poruchových stavů - operativní manipulace Řízení U a Q Koordinace napájení uzlových oblastí Koordinace provozu se zahraničními TSO Vedení operativní evidence (včetně poruch) Monitoring PS - indikace porušení kritéria N-1 pomocí kontingenční analýzy Detekce úzkých míst

37 Hlavní výstupy DPP sítí
Programové listy pro jednotlivé síťové práce včetně rubrik pro evidenci „B příkazů“ v elektronické podobě Manipulační postupy pro složité manipulace Informace z www. ceps. cz: - volné obchodovatelné kapacity po profilech - dostupnost vyvedení bloků do PS

38 Partneři pro dispečerské řízení sítí
Obsluha místně ovládané rozvodny Dispečer DS Výrobce Dispečer zahraniční TSO Pohotovost PsPS Stálá služba PsPS

39 Ovládání stanic PS Řízení U a Q 24 dálkově ovládaných stanic PS
14 stanic PS s místní obsluhou Sekvenční ovládání - sled manipulací, které na sebe automaticky navazují Řízení U a Q 8 pilotních uzlů (Hradec, Výškov, Vítkov, Kočín, Krasíkov, Slavětice, Týnec, Mělník) s ARN (automatický regulátor napětí), které řídí Q výroben pracujících do uzlu a navrhují nasazení tlumivek nebo regulaci odboček Terciální regulace U/Q – aplikace v ŘS

40 Hlavní displej SCADA/EMS

41 Schéma pro DO stanici

42 Mimořádné prostředky pro řešení havarijních situací
Vypínací plán Regulační plán Frekvenční plán Plány obrany Plány obnovy Vyhlašování stavů nouze

43 Instalovaný výkon FVE dle ERÚ

44 Vývoj fotovoltaických elektráren

45 Predikce a skutečná výroba FVE 3.3.2011

46 Aktivace PpS

47 Den největšího exportu 23.4.2011
4309 MW

48 Výkonová náplň omezovacího plánu ES ČR
Omezovací plán FVE Výkonová náplň omezovacího plánu ES ČR PDS / Omezovací stupeň 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 PRE distribuce a.s. 2,5 5,3 E.ON Distribuce 75 150 225 300 375 450 525 ČEZ Distribuce 372,6 488,7 ACTHERM, spol. s r.o. 3,0 7,9 13,9 20,9 28,8 30,8 40,8 Omezovaný výkon celkem ČR 153 307,9 466,4 623,4 781,7 974,8 1059,8

49 V430 dva poškozené stožáry po orkánu EMMA 1. – 2.3. 2008
Definitivní oprava trvala 3 týdny

50 V 415 šest poškozených po orkánu EMMA 1. – 2.3. 2008
Vystavěna náhradní trasa, oprava cca 3 měsíce

51 V 415 šest poškozených po orkánu EMMA 1. – 2.3. 2008

52 Povodně v létě 2002 – Vltava u Kralup -

53 Húlava u Prunéřova v srpnu 2003

54 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Miroslav Prokop vedoucí odboru Hlavní dispečer ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10


Stáhnout ppt "Operativní řízení přenosové soustavy Dispečink ČEPS, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google