Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Jaký byl Daniel? UPŘÍMNÝ, VĚRNÝ HOSPODINU 2. Co žádali protivníci Daniela po králi? ABY VYDAL ROZKAZ NEMODLIT SE K HOSPODINU, JEN UCTÍVAT KRÁLI 3. Co.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Jaký byl Daniel? UPŘÍMNÝ, VĚRNÝ HOSPODINU 2. Co žádali protivníci Daniela po králi? ABY VYDAL ROZKAZ NEMODLIT SE K HOSPODINU, JEN UCTÍVAT KRÁLI 3. Co."— Transkript prezentace:

1

2 1.Jaký byl Daniel? UPŘÍMNÝ, VĚRNÝ HOSPODINU 2. Co žádali protivníci Daniela po králi? ABY VYDAL ROZKAZ NEMODLIT SE K HOSPODINU, JEN UCTÍVAT KRÁLI 3. Co potkalo Daniela za věrnou službu? BYL VHOZEN DO JÁMY SE LVY 4. Co dělal Daniel, když byl v těžké chvíli? MODLIL SE, VOLAL K HOSPODINU 5. Napiš slova, která vyslovuješ při znamení kříže. VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO. AMEN. Z truhly moudrosti krále Šalamouna

3 6. Kdo byl Ezechiel? JEDEN Z PROROKŮ 7. Kam poslal Hospodin Ezechiela? DO ÚDOLÍ SUCHÝCH KOSTÍ 8. Co dostal za úkol Ezechiel? PROROKOVAT K SUCHÝM KOSTEM 9. Co se dělo při prorokování Ezechiela? SUCHÉ KOSTI SE ZAČALY OBLÉKAT DO SVALŮ – MASA – OŽILY JAKO LIDÉ 10. Kolik dní se připravujeme na Slavnost Seslání Ducha Svatého? 9 DNÍ – modlíme se novénu tzn. 9 dní

4 38. Izraelité se vrátili do Jeruzaléma

5 V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat: „Toto praví Kýros, král perský: ‚Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu – Bůh buď s ním – se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě.

6 Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levité, všichni, jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě. Celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary kromě toho, co obětovali dobrovolně. Král Kýros také vydal předměty Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal do domu svého boha.

7 Když stavitelé Hospodinova chrámu kladli základy, ustanovili kněze s pozouny, oblečené do svátečních rouch, a levity, syny Asafovy, s cymbály, aby chválili Hospodina podle řádu izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu.

8 Nový zákon Starý zákon

9 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

10 1. Byli Izraelité v babylonském zajetí stále? 2. Jaký byl perský král Kýros? 3. Co si mohli Izraelité postavit? 4. Jak se chovali Izraelité k Hospodinu? 5. Kdy končí velikonoční doba?

11 1. Byli Izraelité v babylonském zajetí stále?

12 2. Jaký byl perský král Kýros?

13 3. Co si mohli Izraelité postavit ?

14 4. Jak se chovali Izraelité k Hospodinu ?

15 5. Kdy končí velikonoční doba ?

16 Římskokatolická farnost Hnojník květen 2015 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "1.Jaký byl Daniel? UPŘÍMNÝ, VĚRNÝ HOSPODINU 2. Co žádali protivníci Daniela po králi? ABY VYDAL ROZKAZ NEMODLIT SE K HOSPODINU, JEN UCTÍVAT KRÁLI 3. Co."

Podobné prezentace


Reklamy Google