Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jabok / ETF 2014 Michael Martinek. 6. Evropská unie – struktura, instituce, politiky, rozpočet Hlavní orgány EUTři pilíře – politiky EURozhodování v EURozpočet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jabok / ETF 2014 Michael Martinek. 6. Evropská unie – struktura, instituce, politiky, rozpočet Hlavní orgány EUTři pilíře – politiky EURozhodování v EURozpočet."— Transkript prezentace:

1 Jabok / ETF 2014 Michael Martinek

2 6. Evropská unie – struktura, instituce, politiky, rozpočet Hlavní orgány EUTři pilíře – politiky EURozhodování v EURozpočet EU 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek2

3 Mezinárodní vládní organizace Mezivládní pojetí: suverenita státu je základním prvkem mezinárodního společenství; žádný stát ani mezinárodní organizace nemůže ovlivňovat vnitřní chod jiného státu nebo nutit ho k plnění závazků. Rozhodování o věcech, které mají být závazné pro všechny, musí být jednohlasné (každý stát má právo veta); typicky: OSN. Nadnárodní pojetí: státy vytvářejí smlouvou organizaci, na niž přenášejí část své suverenity; ta má k dispozici donucovací nástroje k plnění přijatých závazků; zakládací smlouva musí být schválena jednomyslně, další legislativa se přijímá většinově, ale je závazná i pro ty státy, které pro ni nehlasovaly; typicky: EU. 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek3

4 Evropská unie EU je mezinárodní organizace sui generis (jediná svého druhu) z hlediska mezinárodního práva i právních řádů členských zemí. Mezinárodní organizace nadnárodního charakteru s určitými prvky státu: Je schopna tvořit právo, které je aplikovatelné v členských státech přímo a v konfliktních situacích má přednost před domácím právem. Má vlastní soudní orgány, které jsou schopny právo prosazovat i proti vůli členských zemí. 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek4

5 Hlavní orgány EU Evropská rada (summit)Rada (ministrů) EUEvropský parlamentEvropská komiseSoudní dvůr EUÚčetní dvůr EUEvropský hospodářský a sociální výborVýbor regionůEvropská investiční bankaEvropská centrální banka 65 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek

6 Evropská Rada European Council (Evropský summit) Nejvyšší orgán EU Jejími členy jsou hlavy států (Rumunsko, Litva, Kypr, Francie) nebo vlád členských zemí Evropské unie; zasedá 4x ročně. Přijetí Lisabonské smlouvy zavedlo funkci stálého předsedy Evropské rady, který je volen na 2,5leté funkční období. Dne 1. prosince 2009 se prvním stálým předsedou Evropské rady stal Herman Van Rompuy (Belgie) 66 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek

7 Evropská rada zvolila 30. srpna svým novým předsedou předsedu polské vlády Donalda Tuska a vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jmenovala italskou ministryni zahraničních věcí Federicu Mogheriniovou. Funkční období od 1. prosince 2014 do 31. května 2017 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek7

8 Budova Justus Lipsius v Bruselu – sídlo Evropské rady a Rady EU 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek8 Justus Lipsius (1547 —1606), vlámský filosof a humanista. Zabýval se především oživením stoicismu takovou formou, která by nebyla v rozporu s křesťanstvím. Jeho ideje o postavení člověka ve společnosti měly vliv na utváření moderního pojetí státu.

9 Rada EU Rada EU zastupuje zájmy členských států EU a funguje na mezivládním principu. Je to legislativní a výkonný orgán, který může rozhodovat o všech otázkách integrace. Hlavním sídlem Rady EU je Brusel, především budova Justus Lipsius. Radu tvoří příslušní ministři, kteří zastupují členské státy Formálně existuje jedna Rada, vzhledem k různým agendám, které projednává, existuje v jejím rámci několik formací. V historii jich bylo až 22. V červnu 2002 rozhodla Evropské rada na zasedání v Seville o ustanovení pouze 9 formací Rady EU. Obecné záležitosti a vnější vztahy Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele Hospodářství a finance (ECOFIN) Spravedlnost a vnitřní věci Konkurenceschopnost Doprava, telekomunikace a energie Zemědělství a rybolov Životní prostředí Vzdělávání, mládež a kultura 69 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek

10 Orgány Rady EU PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU V předsednictví Rady se členské země střídají po šesti měsících podle předem daného pořadí. Předsednická země má možnost určovat agendu a priority Rady a tím ovlivnit směr, kterým se ubírá celá Unie. Menší členské země proto trvají na zachování rotačního předsednictví. COREPER (Comité des Representants Permanents, Výbor stálých zástupců) Stálí zástupci členských států v Bruselu (velvyslanci a jejich zástupci), kteří jsou v úzkém kontaktu s Evropskou komisí i mezi sebou navzájem. Na půdě COREPERu se připravují a projednávají návrhy, o nichž pak, často již jen formálně, rozhoduje Rada. COREPERu podléhá přibližně 200 pracovních skupin, které se zabývají technickými detaily jednotlivých legislativních návrhů. Českou republiku od 7. ledna 2008 zastupuje v Bruselu Milena Vicenová. GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT Zajišťuje zasedání Rady po technické a administrativní stránce. Spravuje rozpočet Rady a archívy. Člení se na pět ředitelství a odbor právních služeb. Sídlí v budově Justus Lipsius v Bruselu. V čele sekretariátu stojí generální tajemník, kterého jmenuje Rada na základě hlasování kvalifikovanou většinou. Současným generálním tajemníkem Rady je Pierre de Boissieu. 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek10

11 Kalendář předsednických zemí Rady EU 01/2001 - 06/2001Švédsko 07/2001 - 12/2001Belgie 01/2002 - 06/2002Španělsko 07/2002 - 12/2002Dánsko 01/2003 - 06/2003Řecko 07/2003 - 12/2003Itálie 01/2004 - 06/2004Irsko 07/2004 - 12/2004Nizozemsko 01/2005 - 06/2005Lucembursko 07/2005 - 12/2005Velká Británie 01/2006 - 06/2006Rakousko 07/2006 - 12/2006Finsko 01/2007 - 06/2007Německo 07/2007 - 12/2007Portugalsko 01/2008 - 06/2008Slovinsko 07/2008 - 12/2008Francie 01/2009 - 06/2009Česká republika 07/2009 - 12/2009Švédsko 01/2010 - 06/2010Španělsko 07/2010 - 12/2010Belgie 01/2011 - 06/2011Maďarsko 07/2011 - 12/2011Polsko 01/2012 - 06/2012Dánsko 07/2012 - 12/2012Kypr 01/2013 - 06/2013Irsko 07/2013 - 12/2013Litva 01/2014 - 06/2014Řecko 07/2014 - 12/2014Itálie 01/2015 - 06/2015Lotyšsko 07/2015 - 12/2015Lucembursko 01/2016 - 06/2016Nizozemsko 07/2016 - 12/2016Slovensko 01/2017 - 06/2017Malta 07/2017 - 12/2017Velká Británie 01/2018 - 06/2018Estonsko 07/2018 - 12/2018Bulharsko 01/2019 - 06/2019Rakousko 07/2019 - 12/2019Rumunsko 01/2020 - 06/2020Finsko 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek11

12 Entropa – David Černý 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek12

13 Rozhodování v Radě EU Akty Rady mají podobu nařízení, směrnic, rozhodnutí, společných akcí, společných postojů, doporučení, stanovisek, závěrů, prohlášení, usnesení. Pokud Rada jedná jako zákonodárce, podává jí návrhy Evropská komise. Rada je posuzuje a může je před přijetím upravit. Počet hlasů každého členského státu stanoví Smlouvy (čl. 205 SES). V rámci jednotlivých politik smlouvy dále vymezují případy, ve kterých je při hlasování vyžadována: prostá většina - K přijetí návrhu se Rada musí usnést většinou hlasů svých členů. Každý stát má jeden hlas. (Používá se většinou u procedurálních otázek.) kvalifikovaná většina - Patří k nejvíce využívaným způsobům hlasování. Postupně vytlačuje význam jednomyslného hlasování. jednomyslnost - Každá země má při hlasování jeden hlas, uplatňuje se zde systém veta. Z hlediska tvorby funkční politiky EU méně efektivní (hrozba uplatnění veta). 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek13

14 VÁŽENÍ HLASŮ V RADĚ EU (ke dni 1.1.2007) Kvalifikovaná většina je počet hlasů zástupců Rady EU vyžadovaných pro rozhodnutí na základě článku 205(2) Smlouvy o ES. Od 1. ledna 2007 je kvalifikovaná většina určena jako 255 hlasů z 345. Kvalifikovaná většina by měla představovat 62% celkové populace EU. 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek14 Členský státHlasyČlenský státHlasyČlenský státHlasy Německo29 Česká republika 12Litva7 Francie29Řecko12Slovensko7 Itálie29Maďarsko12Finsko7 Velká Británie29Portugalsko12Kypr4 Španělsko27Rakousko10Estonsko4 Polsko27Švédsko10Lotyšsko4 Rumunsko14Bulharsko10Lucembursko4 Nizozemsko13Dánsko7Slovinsko4 Belgie12Irsko7Malta3

15 Evropský parlament – 751 křesel Předseda EP Martin Schulz Německo 615 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek

16 6 16

17 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek17

18 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek18

19 619 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek

20 POSLANCI ZVOLENÍ ZA ČR ANO: Pavel Telička, Dita Charanzová, Petr Ježek, Martina Dlabajová TOP 09: Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák ČSSD: Jan Keller, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche KSČM: Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka KDU-ČSL: Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský ODS: Jan Zahradil, Evžen Tošenovský Svobodní: Petr Mach 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek20

21 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek21

22 Mach přišel o zázemí v Evropském parlamentu, jeho frakce se rozpadla Frakce Evropa Svobody a Přímé Demokracie, jejímž členem byl i český europoslanec Petr Mach (Svobodní), se dnes (16. října) rozpadla. Stalo se tak poté, co její řady opustila lotyšská europoslankyně Iveta Griguleová. Euroskeptici jsou známi především díky kritickému vystupování Brita Nigela Farage. Aby mohla v EP vzniknout formální politická skupina, kromě určitého počtu poslanců (25) musí její členové pocházet i z minimálního počtu zemí – v tomto případě ze sedmi. Odchodem Griguleové nyní v EFDD zasedají poslanci pouze ze šesti členských států. „Rozbití naší frakce je výsledkem snahy vládnoucích eurolidovců a eurosocialistů potlačovat euroskeptické myšlenky,“ reagoval na rozpuštění EFDD český europoslanec Mach. „V tuto chvíli vyjednáváme s dalšími europoslanci, aby se nám povedlo frakci EFDD udržet. Euroskeptické postoje budu obhajovat i jako nezařazený poslanec do doby, než se podaří naši frakci obnovit,“ dodal. 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek22

23 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek23

24 Organizace EP Evropský parlament má tři oficiální sídla. Ve Štrasburku se "europoslanci" scházejí jeden týden v měsíci na plenárním zasedání. Stálé výbory Evropského parlamentu se scházejí mezi plenárními zasedáními v Bruselu, kde se konají také jednodenní "miniplenárky". Předsednictvo Evropského parlamentu a generální sekretariát sídlí v Lucemburku. Simultánní tlumočení všech parlamentních rozprav i rozprav výborů je zajištěno ve všech 23 oficiálních jazycích Evropské unie. Také všechny úřední dokumenty EU se překládají a zveřejňují ve všech oficiálních jazycích. 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek24

25 Parlament má tři hlavní úlohy: Schvaluje evropské právní předpisy – společně s Radou v mnohých politických oblastech. Skutečnost, že Evropský parlament je přímo volený občany, pomáhá garantovat demokratickou legitimitu evropského práva. Parlament vykonává demokratický dohled nad ostatními orgány EU, zvláště pak nad Komisí. Disponuje pravomocí schválit nebo zamítnout jmenování komisařů a má také právo odvolat Komisi jako celek. Rozpočtová pravomoc. Parlament sdílí s Radou pravomoc nad rozpočtem EU, může tedy ovlivňovat výdaje EU. V poslední fázi procedury přijímá nebo odmítá celkový rozpočet. 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek25

26 Evropská komise Evropská komise je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie. Pojem je používán ve dvou významech: buď jako kolegium komisařů nebo jako kolegium s celým administrativním aparátem. Komise se účastní takřka na všech úrovních rozhodování, má největší administrativní a expertní aparát. Sídlí v Bruselu, některé části jsou dislokovány v Lucemburku. Člení se na několik generálních ředitelství a služeb. Komise (kolegium komisařů) je složena z komisařů. Komisaři pocházejí z členských států a jsou těmito státy do své funkce navrhováni. Jsou zcela nezávislí, nesmějí přijímat instrukce od státu, ze kterého pocházejí, ani od jakéhokoliv jiného státu a jsou povinni prosazovat výhradně zájmy unie. V čele stojí předseda navržený Evropskou radou a potvrzený Evropským parlamentem. Ostatní členové (komisaři) jsou společně jmenováni Radou Evropské unie, předsedou Evropské komise a potvrzeni Evropským parlamentem. Komise má rovněž dva místopředsedy. Komisař spravuje jeden nebo několik resortů (generálních ředitelství), pro které se používá zkratky DG. Generální ředitelství mají strukturu podobnou ministerstvům a v jejich čele stojí generální ředitelé, kteří jsou kariérními úředníky. 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek26

27 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek27

28 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek28

29 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek29 Vytenis Andriukaitis (Lithuania) Health and food safety Miguel Arias Canete (Spain) Climate action and energy Dimitris Avramopoulos (Greece) Migration and home affairs Elzbieta Bienkowska (Poland) Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs (small and medium-sized businesses) Corina Cretu (Romania) Regional policy Johannes Hahn (Austria) European neighbourhood policy and enlargement negotiations Jonathan Hill (UK) Financial stability, financial services and capital markets union Phil Hogan (Ireland) Agriculture and rural development Vera Jourova (Czech Republic) Justice, consumers and gender equality Cecilia Malmstroem (Sweden) Trade Neven Mimica (Croatia) International co-operation and development Carlos Moedas (Portugal) Research, science and innovation Pierre Moscovici (France) Economic and financial affairs, taxation and customs Tibor Navracsics (Hungary) Education, culture, youth and citizenship Guenther Oettinger (Germany) Digital economy and society Maros Sefcovic (Slovakia) Transport and space Christos Stylianides (Cyprus) Humanitarian aid and crisis management Marianne Thyssen (Belgium) Employment, social affairs, skills and labour mobility Karmenu Vella (Malta) Environment, maritime affairs and fisheries Margrethe Vestager (Denmark) Competition

30 Palác Berlaymont – sídlo Evropské komise 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek30

31 631 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek

32 VYSOKÝ PŘEDSTAVITEL PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU Místopředsedou Komise je Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Jeho práci má podporovat nově vytvořená Evropská služba pro vnější činnost, jejíž součástí se stane zhruba 130 zastoupení Unie v třetích zemích a u mezinárodních organizací. V současnosti: baronka Catherine Ashtonová; od 1.11. Federica Mogherini. Funkce zahrnuje tři úkoly: zmocněnkyně Rady pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku předsedkyně Rady pro zahraniční věci místopředsedkyně Komise 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek32

33 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek33

34 Rozpočet EU 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek34

35 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek35

36 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek36 Rozpočet EU na rok 2013 1. Udržitelný růst59 085,0 - 1a Konkurenceschopnost11 886,4 - 1b Soudržnost47 198,6 2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 57 484,4 3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1 514,6 - 3a Svoboda, bezpečnost a právo876,6 - 3b Občanství638,0 4. EU jako globální partner6 322,6 5. Administrativa8 430,4 Celkem132 837,0 v mil. EUR

37 Příjmy rozpočtu EU Hlavní příjmy rozpočtu jsou tři: tradiční vlastní zdroje, které plynou do rozpočtu EU přímo (cla a zemědělské dávky, kdysi jediný zdroj, v současnosti asi 12 % příjmů a s rozšiřováním EU a liberalizací globálního obchodu dále klesá), vlastní zdroj z DPH (dnes 11 % rozpočtu a dlouhodobě klesá díky politickému snižování marže – dnes 0,3 % daňového základu, výpočet je poměrně složitý) příspěvek členských států dle HDP (zbytek, tedy asi 76 %, dlouhodobě stoupá díky snižování ostatních zdrojů – není nastavena pevná výše, flexibilně se z něj dofinancovává rozpočet do dohodnuté výše výdajů). Podpůrným zdrojem jsou potom příjmy z pokut a poplatků EU (asi 1 % s poměrně velkými výkyvy) a v souvislosti s příjmy musí být zmíněn i "britský rabat", tedy sleva pro Spojené království ve výši dvou třetin jeho čisté pozice (letos 4 mld. EUR, tedy asi 2 % celého rozpočtu EU; na tuto úlevu jsou navázány další menší pro jiné čisté plátce, což celý systém poněkud komplikuje). 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek37

38 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek38 Členský stát V miliardách eur V procentech Německo21,19019,56 % Francie19,07617,60 % Itálie14,51813,40 % Spojené království 12,91811,92 % Španělsko9,6268,89 % Nizozemsko4,2683,94 % Polsko3,5023,23 % Belgie3,3433,09 % Švédsko2,6802,47 % Rakousko2,5052,31 % Řecko2,1832,02 % Finsko1,7071,58 % Portugalsko1,5531,43 % Česko1,3181,22 % Dánsko1,3181,22 % Irsko1,2641,17 % Rumunsko1,1701,08 % Maďarsko0,9230,85 % Slovensko0,6310,58 % Slovinsko0,3380,30 % Bulharsko0,3290,30 % Lucembursko0,2780,20 % Litva0,2590,20 % Kypr0,1650,10 % Lotyšsko0,1570,10 % Estonsko0,1300,10 % Malta0,0550,05 % CELKEM108,328100 % Přínos jednotlivých zemí v roce 2011

39 Zaměstnanci EU 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek39

40 Práce v bruselských institucích Celkem asi 38.000 zaměstnanců, z ČR asi 500: Politici Experti Administrativní pracovníci Předkladatelé Samostatný zákoník práce, nezávislý na členských státech; vlastní mzdové tarify. Na práci v EU se vypisuje náročné výběrové řízení (jazykové a znalostní testy v ČR, osobní pohovory v Bruselu) 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek40

41 Soudní dvůr Evropské unie Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr; ESD) je nejvyšším soudem Evropské unie. Má poslední slovo ve věcech právního řádu EU. Byl zřízen v roce 1952 a sídlí v Lucemburku na rozdíl od většiny ostatních institucí EU, které sídlí v Bruselu. V čele je předseda. Za každý stát EU v něm je 1 soudce. Soudní dvůr rozhoduje spory mezi orgány Společenství, mezi orgány Společenství a členskými státy a mezi členskými státy navzájem; výjimečně může řízení zahájit i vnitrostátní subjekt (jednotlivec). Zatímco kterýkoli soud členských států (tedy vnitrostátní, regionální nebo místní soud) má uplatňovat právo Evropské unie (EU), Soudní dvůr Evropské unie zajišťuje, aby docházelo k jednotnému výkladu a provádění práva EU ve všech členských státech. Judikaturu EU tudíž rozvíjí především Soudní dvůr Evropské unie. 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek41

42 Mezinárodní soudy v Evropě Soudní dvůr Evropské unie (Lucemburk), orgán EU Evropská soud pro lidská práva (Štrasburk), orgán RE Mezinárodní soudní dvůr (Haag), orgán OSN 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek42

43 Brusel – Evropská čtvrť 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek43

44 Evropský dům Evropský dům je místem, ve kterém sídlí Zastoupení Evropské Komise v České republice a Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice. Dozvíte se v něm nejen o Evropské unii, jejích politikách, institucích, ale prostřednictvím pravidelných aktivit máte možnost se obeznámit jak s praktickými dopady jejího fungování na každého z nás, tak s kulturními specifiky jednotlivých členských zemí, národů a komunit. Prostor v přízemí budovy Evropského domu čítá informační, výstavní a konferenční místnost. Naleznete zde i knihovnu vybavenou počítači a také kvalifikované pracovníky, kteří Vám rádi pomohou. Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR Jungmannova ul. 24 110 00 Praha 1 - Nové Město Tel.: (+420) 255 708 208 Fax: (+420) 255 708 200 E-mail: eppraha@europarl.europa.eu 6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2014. Michael Martinek44


Stáhnout ppt "Jabok / ETF 2014 Michael Martinek. 6. Evropská unie – struktura, instituce, politiky, rozpočet Hlavní orgány EUTři pilíře – politiky EURozhodování v EURozpočet."

Podobné prezentace


Reklamy Google