Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případová konference Andrea Brožová Doubková. Případová konference Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných subjektů nad konkrétním případem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případová konference Andrea Brožová Doubková. Případová konference Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných subjektů nad konkrétním případem."— Transkript prezentace:

1 Případová konference Andrea Brožová Doubková

2 Případová konference Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných subjektů nad konkrétním případem ohroženého dítěte. Plánované a koordinované setkání klienta, jeho rodiny a vybraných odborníků … metoda sociální práce.

3 Případová konference je především nástrojem multidisciplinární spolupráce při řešení případu ohroženého dítěte.

4 Případová konference – dle zk.č. 359/99Sb. § 10e) - Řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodiny Spolupráce:  rodiče nebo jiná osoba odpovědná za výchovu  zástupci škol, školských zařízeni či poskytovatelů soc.služeb  zástupci poskytovatelů soc. služeb  orgány policie  pracovníci NRP

5 Cíl případová konference = nalezení nejlepšího možného řešení - rychlé vyhodnocení a reakce na situaci dítěte - aktivizace rodiny a jejích zdrojů - koordinovat postupy a zapojit do řešení rodinu i odborníky - výměna informací - získat a sdílet stanoviska ostatních subjektů - ověřit správnost dosavadních postupů

6 Cíl případové konference Definovat klíčové problémy Určit priority Navrhnout konkrétní kroky při řešení problému AKČNÍ PLÁN CO, KDO, KDY

7 Případová konference Případová konference je strukturovaným setkáním klienta a jeho blízkých osob s profesionály za účelem nalezení společného nejvhodnějšího řešení klienta. Dítě zde jednoznačně stojí ve středu zájmu odborníků, ale zejména své vlastní rodiny. Smyslem případové konference je vytvořit otevřený a prostupný systém pomoci a podpory propojení podpůrné sítě spolupracujících odborníků rozložení odpovědnosti, úkolů i kontroly

8 Kdy pořádat případovou konferenci Více problémů, komplexní Stagnace, mrtvý bod Potřeba spolupráce, sladění, koordinace Potřeba aktivovat rodinu Závažné rozhodnutí Neřešené problémy Prevence

9 Účast na PK Pracovníci školy často patří mezi osoby, které znají konkrétní ohrožené dítě velmi dobře a mohou výrazně přispět ke konstruktivnímu řešení jeho případu a při hledání možností podpory pro dítě. Proto je vhodné, aby se zástupci školy konferencí účastnili. Pokud pracovník školy dospěje k názoru, že by případová konference mohla napomoci ke zlepšení situace konkrétního žáka školy, může sám podat OSPOD podnět na uspořádání případové konference.

10 Facilitace případové konference Facilitare – ulehčovat, učinit to lehké Co dělá facilitátor: vede setkání reguluje diskusi udržuje strukturu řídí proces zodpovídá za výsledek – vytvoření AKČNÍHO PLÁNU

11 Facilitace případové konference Co facilitátor nemá dělat: Posuzovat nebo kritizovat myšlenky a pocity účastníků Zlehčovat názory a postoje účastníků Vnášet vlastní nápady či postoje Polemizovat Vykonávat rozhodnutí za skupinu Komentáře (obsahu)

12 Desatero dobrého facilitátora Pomáhá ostatním, ne sobě Tlumočí z češtiny do češtiny Vytváří rovné podmínky Navrhuje pravidla a dbá na jejich dodržování Hlídá, aby byl zřetelný cíl Navrhuje program, časový harmonogram Stará se o orientaci účastníků v jednání Je pružný a nedogmatický Zabývá se procesem, nerozhoduje Myslí na realizaci

13 Principy práce facilitátora NESTRANNOST - Neupřednostňuje jednotlivé názory - Udržuje rovnováhu v diskusi NEZÁVISLOST - Není závislí na účastníkovi - Názoru ani zvoleném řešení NEHODNOTÍCÍ PŘÍSTUP - Nehodnotí jednotlivé názory - Podporu účastnický proces hledání výhod a nevýhod


Stáhnout ppt "Případová konference Andrea Brožová Doubková. Případová konference Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných subjektů nad konkrétním případem."

Podobné prezentace


Reklamy Google