Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lékařská posudková služba ČSSZ v roce 2014 (méně známé aspekty) MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lékařská posudková služba ČSSZ v roce 2014 (méně známé aspekty) MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské."— Transkript prezentace:

1 1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lékařská posudková služba ČSSZ v roce 2014 (méně známé aspekty) MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby odborný kulatý pracovní stůl k PnP Praha 30. 4. 2015

2 2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lékařská posudková služba – požadovaný profil Odborné a etické vlastnosti Komunikační dovednosti založené na schopnosti věcně správně argumentovat a mnohdy až trpělivě vysvětlovat Vstřícnost ke klientovi – umění skloubit respekt ke specifickým potřebám klienta s požadavky na objektivní posouzení jeho zdravotního stavu pro různé dávky sociálního zabezpečení a jednoznačný průkaz splnění zdravotní podmínky Prokázání se musí vždy opírat o evidence - based medicine (EBM), čili medicíny založené na důkazech a nikoliv pouze na průkazu obtíží klienta. Objektivizace musí být nejen v lékařské dokumentaci, ale musí se prolínat s přístupem lékaře k pacientovi jako k trpícímu člověku při respektování jeho lidských práv a oprávněných požadavků. Oprávněnost musí být vždy objektivizována a mnohdy bývá v rozporu se vznesenými požadavky klienta

3 3 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Počty posudkových lékařů v jednotlivých regionech

4 4 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Počty posudkových lékařů v jednotlivých regionech

5 Posudky pro agendy ČSSZ (pojistné systémy) - 42,2 % Posudky pro agendy Úřadů práce (nepojistné systémy) – 57,8 % Úkoly lékařské posudkové služby jsou dané jejími kompetencemi danými legislativou Zdravotní stav posuzují lékaři LPS za účelem: kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti posouzení invalidity a změny jejího stupně posouzení stupně závislosti pro účely příspěvku na péči přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat výdělečnou činnost 5 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

6 6 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Atestace posudkových lékařů Většina posudkových lékařů má atestace ze dvou (někteří i ze tří) klinických oborů, k tomu atestaci z posudkového lékařství. 1 atestaci z klinického oboru má všech 508 posudkových lékařů, nejčastěji se jedná o atestace z všeobecného praktického lékařství, vnitřního lékařství, chirurgie, dětského lékařství, neurologie, anestezie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví, zastoupeny jsou ale i další obory (kardiologie, psychiatrie, a další). Necelých 30 % posudkových lékařů má atestace ze dvou oborů (nepočítaje atestaci z posudkového lékařství). Přibližně 5 % posudkových lékařů má 3 atestace (nepočítaje posudkové lékařství). Atestaci z posudkového lékařství má 306 posudkových lékařů (60 %).

7 7 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Atestace posudkových lékařů

8 8 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Atestace posudkových lékařů

9 9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Atestace posudkových lékařů

10 10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Věková struktura a počty posudkových lékařů

11 11 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ LPS - vyhodnocení rizik

12 12 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Průměrný počet posudků vypracovaných na jedno lékařské místo podle regionů v letech 2011 - 2014 Praha a Střední Čechy České BudějovicePlzeň Ústí nad Labem Hradec KrálovéBrnoOstrava Celkem ČR 20111 138,41 103,71 150,51 362,81 301,21 234,21 355,31 234,9 20121 385,21 240,81 180,71 307,91 261,21 108,31 150,11 223,4 20131 224,01 070,11 193,11 338,51 071,51 015,71 088,11 131,6 20141 277,71 108,61 204,71 455,51 165,91 143,31 208,11 222,2

13 13 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Průměrný počet posudků vypracovaných na jedno lékařské místo podle regionů v letech 2011 - 2014

14 14 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Průměrná doba posouzení v jednotlivých regionech v letech 2011 - 2014 2011201220132014 Praha a Střední Čechy91,877,853,747,8 České Budějovice62,856,849,338,9 Plzeň59,855,250,435,1 Ústí nad Labem58,946,747,335,8 Hradec Králové71,658,839,431,1 Brno46,041,441,632,8 Ostrava55,752,344,635,8 Celkem ČR63,155,546,437,0

15 15 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Průměrná doba vyřízení žádosti o posouzení zdravotního stavu v letech 2011 - 2014

16 16 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Existují změny posudkového hodnocení v závislosti na legislativních změnách? výměna „starých průkazů MV“ za nový průkaz OZP kumulativní směrodatné odchylky od celostátního průměru podle regionů březen 2013únor 2014červen 2014 Praha18,5525,196,48 Stř. Č.8,887,194,81 ČB16,4231,1217,96 Plzeň21,517,825,25 Ú.n.L.18,958,546,75 HK9,424,869,34 Brno13,819,85,02 Ostrava16,9314,25,83

17 17 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Existují změny posudkového hodnocení v závislosti na legislativních změnách? výměna „starých průkazů MV“ za nový průkaz OZP kumulativní směrodatné odchylky od celostátního průměru v ČR březen 2013leden 2014červen 2014 124,4425138,71568,7075 Legislativní změny mají vliv na posudkové hodnocení ve smyslu „rozkolísaní“ systému s nutností opětného metodického „sjednocení“.

18 18 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Existují změny posudkového hodnocení v závislosti na legislativních změnách? Příspěvky na péči – 1. 1. 2007 zavedení, 1. 1. 2012 přechod z 36 hodnocených životních potřeb na 10 kumulativní směrodatné odchylky od celostátního průměru podle regionů červenec 2007červenec 2008březen 2012březen 2014 Praha34,4014,4010,358,11 Stř. Č.8,3112,124,817,66 ČB22,7412,445,985,17 Plzeň8,828,889,398,19 Ú.n.L.4,294,767,395,2 HK7,759,79,26,57 Brno1,946,363,454,48 Ostrava8,212,634,034,23 Legislativní změny mají vliv na posudkové hodnocení !!!!!

19 19 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Existují změny posudkového hodnocení v závislosti na legislativních změnách? Invalidita – 1. 1. 2010 zavedení trojstupňového systému kumulativní směrodatné odchylky od celostátního průměru podle regionů leden 2010květen 2010květen 2011květen 2014 Praha29,1339,6327,5624,94 Stř. Č.8,514,825,077,34 ČB9,2111,3212,6416,06 Plzeň15,5414,6815,5710,02 Ú.n.L.7,687,449,587,37 HK15,123,243,883,00 Brno6,998,033,983,90 Ostrava13,4418,9717,997,69

20 20 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Existují změny posudkového hodnocení v závislosti na legislativních změnách? Invalidita – 1. 1. 2010 zavedení trojstupňového systému kumulativní směrodatné odchylky od celostátního průměru v ČR leden 2010květen 2010květen 2011květen 2014 105,62108,1396,2780,32 Legislativní změny mají vliv na posudkové hodnocení !!!!!

21 21 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Posuzování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči Dopad legislativní změny zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nabyl účinnosti od 1. 1. 2007 posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči se řídí vyhl. č. 505/2006 Sb. nejvýznamnější novela zákonem č. 366/2011 Sb. v rámci sociální reformy s účinností od 1. 1. 2012 – změnil se způsob posuzování (místo schopnosti zvládat 36 úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti (18+18) se posuzuje zvládání 10 základních životních potřeb) dopad uvedené legislativní změny– viz. tabulka

22 22 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Posuzování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči

23 23 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Počty posudků zpracovaných posudkovými komisemi (posudky komisí MPSV ve vztahu k posudkům orgánů 1. stupně - změny) rok počet posudků o invaliditěhodnocení stupně závislosti příspěvek na zvl. pomůcku průkaz osoby se zdrav. postižením celkem z toho změn celkem z toho změn celkem z toho změn celkem z toho změn počet% % % % 2010177832118,19 6503 10132,1000,000 2011103523722,910 7883 85935,8000,000 201285922826,59 0763 91043,18861141,398113513,8 201369418526,711 8395 12843,31 8592621,4369564917,6 201454114326,410 3935 32851,31 7893181,87701247032,1 35,8 43,1 43,3 51,3 PnP - rok 2014 Posudky o zdravotním stavu za účelem stanovení stupně závislosti představují největší část posudků vypracovaných pro nepojistné systémy, v roce 2014 bylo posudkovými lékaři vyhotoveno 138 390 těchto posudků, což představuje 32% z celkového počtu 433 483 vypracovaných posudků. PK MPSV posuzovalo v roce 2014 celkem 10 393 osob, které se odvolaly proti rozhodnutí krajské pobočky úřadu práce. Počet odvolání tedy činil 7,5 % z celkového počtu posouzených osob.

24 24 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Posuzování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči Nejčastější zdravotní příčiny - děti

25 25 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Posuzování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči Nejčastější zdravotní příčiny - dospělí

26 26 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Posuzování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči Průměrná cena jednoho posudku Cena jednotlivých posudků se může značně lišit v závislosti na množství lékařských nálezů dodaných samotným klientem, též s ohledem na kvalitu dokumentace ošetřujícího lékaře, i v souvislosti s nedávno proběhlými řízeními. Průměrnou cenu jednoho posudku na základě nákladů hrazených v roce 2014 odhadujeme cca na 1.000,- Kč (zahrnuje i práci lékaře a referentky).

27 27 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vliv častých legislativních změn

28 28 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Děkuji za pozornost MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby


Stáhnout ppt "1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lékařská posudková služba ČSSZ v roce 2014 (méně známé aspekty) MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské."

Podobné prezentace


Reklamy Google