Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE, CITAČNÍ NORMA ISO 690 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE, CITAČNÍ NORMA ISO 690 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České."— Transkript prezentace:

1

2 4. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE, CITAČNÍ NORMA ISO 690 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE/REŠERŠE/KARTOTÉKY LZE VYUŽÍT...při hledání v knihovnách...pro bezchybné citace v poznámkovém aparátu...pro přesné uvedení v seznamu použité literatury...dokumentační záznamy lze využít pro interpretaci a kritiku literatury a pramenů

5 POSTUP PŘI BIBLIOGRAFICKÉ REŠERŠI „první“ orientace: wikipedie, google, seznamy doporučené studijní literatury doporučení pedagoga skrytá bibliografie: již prostudované syntézy, monografie, studie podle klíčových slov v elektronických katalozích knihoven http://katalog.vstecb.cz/ http://katalog.vstecb.cz/ zadat rešerši v knihovně např. AV ČR periodická národní bibliografie veškerého písemnictví, v časopisech

6 BIBLIOGRAFICKÉ MANAŽERY http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&cate goryId=1173 http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&cate goryId=1173 Microsoft Office Word má od verze 2007 - funkci Citace a bibliografie - automatickou správu citací, generování seznamu literatury Microsoft Office Word 2010 - Vložení citace - Přidání nového pramene - Správa stávajících pramenů - Generování seznamu literatury

7 BIBLIOGRAFICKÉ MANAŽERY Citace www.citace.comwww.citace.com Zotero http://www.zotero.orghttp://www.zotero.org Mendeley http://www.mendeley.comhttp://www.mendeley.com Bookends http://www.sonnysoftware.com/bookends/book ends.html http://www.sonnysoftware.com/bookends/book ends.html Citavi http://citavi.comhttp://citavi.com

8 VĚDECKÝ APARÁT V ODBORNÉ KNIZE Poznámkový aparát: poznámky pod čarou (poznámky za kapitolami) – nezbytné jsou citace! Seznam použitých zdrojů (pramenů, odborné literatury atd.) Rejstříky: jmenné, věcné

9 POZNÁMKOVÝ APARÁT - CITACE Bez odkazu lze uvést/nemusíme citovat: a) všeobecně známá fakta 1. neoddiskutovatelné události, 2. vše, co se považuje za součást všeobecného vzdělání (základní fakta vyučovaná ve všeobecných školách); obecně známé informace 3. základní poznatky daného oboru b) původní myšlenky (závěry)

10 POZNÁMKOVÝ APARÁT - CITACE Podle zákona musíme používat citace/citovat/uvádět odkaz: 1)úplné a konsistentní informace o všech využitých zdrojích a)zdroj se jednoznačně a přitom úsporně identifikuje b)umožňuje čtenáři citovaný zdroj zpětně nalézt c)ověřit si uvedené informace v originálním díle 2) odlišíme vlastní myšlenky, formulace, data a údaje od převzatých 3) plagiátorství

11 BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM = citační záznam = bibliografický odkaz = citace v jazyce textu popisovaného díla slova v názvu díla nelze zkracovat nebo vypouštět na VŠTE - Harvardský systém citování

12 HARVARDSKÝ SYSTÉM CITOVÁNÍ KLAPETEK, M., 2008. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada. ISBN 80-247-2652-6. CIKÁNEK, M. 2011. Mapování kreativních a kulturních průmyslů v ČR. In: BELLINGHAM, N. et al. Kreativita a inovace ve městech a regionech ČR: konference: 2.-3. května 2011. [online]. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2006-04-04, 34-41. ISBN 978-80-7008-273-7. Dostupné z: http://new.institutumeni.cz/media/document/kreativita_a_inovace__ve_me stech_a_regionech_cr.pdf http://new.institutumeni.cz/media/document/kreativita_a_inovace__ve_me stech_a_regionech_cr.pdf STELLNER, F. a M. VOKOUN, 2013. Udělování vědeckých hodností na Vysoké škole ekonomické v Praze v padesátých letech 20. století. Politická ekonomie 61(4), 316-332. ISSN 0032-3233.

13 CITUJEME (ODKAZUJEME) NA ZDROJE z kterých jsme do textu zařadili tzv. citáty, tedy doslovné znění části textu jiného autora. Jinými slovy citujeme bibliografický záznam tohoto textu; z kterých jsme přejali myšlenky, data, informace – vycházíme z nich; s kterými nesouhlasíme; doporučujeme k obšírnějšímu studiu dané problematiky.

14 PODVODY = ZLOČINY autor díla použije při jeho tvorbě cizí práci, kterou následně necituje ani neuvede ve zdrojích autor cituje nebo v pramenech uvádí práci, kterou při tvorbě svého díla nepoužil

15 CIZÍ TEXT LZE VYUŽÍT A) Použijeme základní informace B) chceme citovat autorův názor, jeho původní myšlenky, závěry, využijeme tzv. přímé citace = přesně opíšeme a označíme ji uvozovkami C) parafrázujeme zjištěné informace = vysvětlíme myšlenky někoho jiného vlastními slovy, též odkazujeme na zdroj těchto informací = tzv. nepřímá citace D) Přebírat citáty uvedené v pracích jiných autorů můžeme jen ve výjimečných případech, kdy primární zdroj skutečně nemůžeme sehnat, musíme uvést oba zdroje.


Stáhnout ppt "4. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE, CITAČNÍ NORMA ISO 690 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České."

Podobné prezentace


Reklamy Google