Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 27.11.2009 Služby v oblasti průmyslového vlastnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 27.11.2009 Služby v oblasti průmyslového vlastnictví."— Transkript prezentace:

1 Karel.cada@seznam.cz Praha, 27.11.2009 Služby v oblasti průmyslového vlastnictví

2 Karel Čada Celková hodnota intelektuálních statků

3 Karel Čada Mechanizmy optimálního způsobu získávání znalostí 1.Veřejný sektor – soustředí se zpravidla na potřeby širokého společenského zájmu – financován předem z veřejných prostředků – schází zainteresovanost na společenském využití – výsledek je v majetku veřejného sektoru 2.Privátní sektor – veřejné sponzorování určitých aktivit, půjčky, dotace, pokrytí části nákladů v případě úspěchu – výsledek může být alespoň z části v majetku veřejného sektoru 3.Patentový systém – i bez podpory veřejných zdrojů, majitel sám opatřuje finanční prostředky, ale i zajišťuje společenské využití výsledků, aby získal zpět vložené náklady pouze od těch, kdo přijali jeho kvalitativní a finanční nabídku

4 Karel Čada 1. INTELEKTUÁLNÍ KAPITÁL – JEHO POVAHA, VÝZNAM A ZVLÁŠTNOSTI VF = P + L + K Půda P Práce L Kapitál K Výrobní faktory

5 Karel Čada Teorie endogenního růstu K = KF + KZ KZ – znalostní kapitál = nové technologie + lidský znalostní kapitál KF - 1) časem se opotřebovává 2) užívá se na jediném místě KZ - 1) časem se neopotřebovává 2) potenciálně ubikvitní – schopnost snadného transferu a současného užívání na mnoha místech 3) je pozitivní externalitou – vytváří výhody i pro další subjekty mimo tržních vztahů 4) společenské výnosy přesahují výnosy z fyzického kapitálu 5) vysoký stupeň rizika – schopno eliminace obvyklými prostředky

6 Karel Čada Služby v oblasti průmyslového vlastnictví - Průmyslové vlastnictví nabízí široké možnosti získávání kvalitních informací - Jedná se o informace a poznatky strategické, technické a právní povahy - Kvalitní informace vyžadují podporu specializovaných služeb - Kvalitní služby potřebují vzdělané specialisty - Optimální poskytování služeb vyžaduje splnění řady podmínek

7 Karel Čada Služby v oblasti průmyslového vlastnictví Podle charakteru služeb – strategické, právní, ekonomické a technické Podle poskytovatele služeb – mezinárodní instituce, veřejný národní servis, soukromé poradenství, podnikové služby Podle žadatelů o služby – veřejný sektor (univerzity, veřejný výzkum, policie, soudy, celní správa, obchodní inspekce) a soukromý sektor (původci, majitelé, veřejnost) Podle účelu služeb – zajištění právní ochrany, zjištění stavu techniky, podpora prosazení práv, zjištění hodnoty práv

8 Centra patentových informací Karel Čada ÚPV Komory pat. zástupců, advokátů Soudy obecné, správní, trestní Metropolitní Univerzita v Praze Institut Úřadu Celní orgány, ČOI, Policie, Daňový dohled, Správci konkurz. podstat, SÚKL PATENTY UŽITNÉ VZORY LEGISLATIVA PRŮMYSLOVÉ VZORY OCHRANNÉ ZNÁMKY SPORNÁ ŘÍZENÍ PATENTOVÁ KNIHOVNA MEZINÁRODNÍ AKTIVITY Průmyslově právní infrastruktura

9 Karel Čada Mezinárodní instituce - Harmonizace právního prostředí – hmotného a procesního práva (dlouhodobé neúspěchy ve snaze zlepšit hmotné právo, nízký stupeň harmonizace procesních předpisů, otázky předběžných opatření, způsobů stanovení škody při porušování práv) - Zásadní zlepšení třídících systémů ( nedostatečné pokroky v oblasti třídících systémů ochranných známek a průmyslových vzorů, chabé třídění u označení původu, neexistence třídících soustav pro významná rozhodnutí soudních a správních orgánů) - Promyšlené zlepšení databází s dostatečnou podporou moderní výpočetní techniky

10 Karel Čada Mezinárodní třídění průmyslových vzorů Vzory společenství – 280 000 zapsaných vzorů (2007) 32 hlavních tříd – průměrně 8 750 záznamů na jednu třídu a 1 200 záznamů na jednu podtřídu Lokarnského třídění Ve skutečnosti: podtřída 09-03 – přes 10 000 záznamů podtřída 03-04 – 11 záznamů

11 Karel Čada Mezinárodní třídění průmyslových vzorů Dlouhodobě jsou známy neduhy Lokarnského třídění - Přeplněné podtřídy (pouze dvoustupňové třídění) - Nevyrovnaný rozsah položek v jednotlivých třídách a podtřídách - Nedostatečná reakce na změny tržního prostředí - Žádná vazba ne vzhledové znaky a vlastnosti výrobků - Nedostatky v definování výrobků

12 Karel Čada Národní instituce, zejména patentové úřady Optimální fungování celého systému průmyslových práv a tedy i poskytování služeb vyžaduje zejména: -Poskytování aktuálních informací o obsahu a rozsahu všech druhů průmyslových práv na daném území -Poskytování aktuálních informací o právním stavu -Poskytování všech těchto údajů na základě bezproblémového přístupu v elektronické formě -Poskytování utříděných informací o významných rozhodnutích v oblasti průmyslových práv správních orgánů a soudů Řada národních institucí ale nemá vytváření informací tohoto typu ve svých kompetencích

13 Karel Čada Zdroj kvalitních informací Zdroj kvalitních informací  ≈ 50 mil. patentových dokumentů  10 – 500 000 stran textu každého z dokumentů  80 000 skupin mezinárodního patentového třídění  nejčerstvější informace o stavu techniky (18 měsíců po přihlášení) zachycuje trendy vývoje  obsahuje 80% všech zveřejněných technických informací  obsahuje detailní popis, podle kterého je odborník schopen informace využívat, včetně vzorců a výkresů  je z podstatné části dostupná zdarma na internetu –

14 Karel Čada Průmyslověprávní rešerše 1. Na stav techniky – pro získání informaci z určité oblasti techniky, zpravidla bez teritoriálního omezení a většinou se zadáním časově retrospektivy 2. Na novost – provádějí zejména patentové úřady se záměrem zjistit novost a vynálezeckou činnost u posuzované přihlášky 3. Na průmyslověprávní nezávadnost – pro zjištění, zda-li konkrétní předmět na daném teritoriu neporušuje práva třetích osob 4. Na patentovou rodinu – v případě, že máme k dispozici konkrétní patent a potřebujeme zjistit, kde všude je patent vycházející z jediné původní přihlášky chráněn 5. Jmenná rešerše – v případě, když zjišťujeme průmyslověprávní aktivitu konkrétních fyzických nebo právnických osob 6. Na právní stav – když potřebujeme zjistit, zda-li konkrétní dokument dosud platí, případně v jakém rozsahu 7. Strategické rešerše – o výzkumných a vývojových trendech v jednotlivých technických oborech, významných institucí a společností

15 Karel Čada Patentové rešerše – urychlují výzkum, omezují dvojí výzkum

16 Karel Čada EVROPSKÝ PATENTOVÝ DOKUMENT EP 794 305 1.Textová část 2.Obrazová část 3.Rešeršní zpráva

17 Karel Čada REŠERŠNÍ ZPRÁVA K EVROPSKÉMU PAT. DOKUMENTU Č. 794 305

18 Karel Čada b) Průmyslové vzory Databáze průmyslových vzorů obsahuje národní průmyslové vzory zapsané do rejstříku. Opět je možno zvolit, podle kterých údajů chceme vybírat. Hledám např. podle slov v názvu: houpací křeslo a zvolíme, že chceme vidět obrazovou galerii.

19 Karel Čada Obrazová galerie průmyslových vzorů

20 Karel Čada Z obrazové galerie je možno zobrazit si detail vybraného průmyslového vzoru.

21 Karel Čada c) Ochranné známky Databáze ochranných známek obsahuje národní ochranné známky v národním řízení (ÚPV), ochranné známky společenství CTM platné na území České republiky (OHIM), mezinárodní ochranné známky platné na území České republiky (WIPO) a mezinárodní ochranné známky platné na území EU (WIPO – EU).

22 Karel Čada Zobrazená galerie podle Vídeňského třídění.

23 Karel Čada 3.Databáze správních a soudních rozhodnutí

24 Karel Čada Některé podkategorie rozhodnutí Evropského soudního dvora mají ještě další podrobnější dělení.

25 Karel Čada

26

27 Po kliknutí na zelený soubor se zobrazí anonymizovaný text rozhodnutí

28 Karel Čada Důvody oceňování nehmotného majetku 1. transfer nehmotného majetku 2. přeměny a fúze obchodních společností 3.zakládání podniku se zahraniční majetkovou účastí 4.účetnictví a daňové předpisy 5.nepeněžité vklady do základního jmění obchodních společností 6.zástavy nehmotného majetku 7.konkurz a vyrovnání 8.reklamní důvody 9.pro stanovení přiměřeného zadostiučinění při nekalosoutěžním jednání OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU

29 Karel Čada Relativně nová disciplina snažící se napomoci s odpovědnou správou nehmotného majetku i v extrémních případech. Obecné přístupy: 1. kvalitativní hodnocení 1. kvalitativní hodnocení - pro zjištění kvality majetku z mnoha pohledů - využívá převážně bodové metody hodnocení 2. kvantitativní hodnocení 2. kvantitativní hodnocení - zaměřené na finanční hodnotu oceňovaného majetku 3. smíšené 3. smíšené - komplexní hodnocení, zejména pro správu majetku v mimořádných situacích (v rámci velkého portfolia patentů či ochranných známek) Obecné přístupy k oceňování nehmotného majetku

30 Karel Čada Kvantitativní hodnocení Podle základního přístupu s postupným zvyšováním náročnosti 1. nákladové – zachycují pořizovací náklady v historických cenách 2. tržní – porovnávají obtížně porovnatelné skutečné případy 3. výnosové – opírají se o projektované peněžní toky 4. – zahrnují i časovou proměnlivost hodnoty peněz 5. – připouštějí rizikovost peněžních toků 6. – připouští možnosti změn oceňovaného práva – zrušení, zánik 7.– připouští měnící se rizika – opční cenový model Každý přístup, každý model je ale omezený, nelze jej užívat mechanicky – mimořádně velký počet aspektů vyžaduje odborníka, který je schopen vybrat metodu přiměřenou situaci.

31 CENA MAJETKOVÉHO PRÁVA CENA MAJETKOVÉHO PRÁVA ROČNÍ ČISTÝ VÝNOS VYUŽÍVÁNÍ PRÁVA V LETECH, PO KTERÁ BUDE VYUŽÍVÁNO, ZJIŠTĚNÝ PODLE USTANOVENÍ § 17, ODST. 2 ZÁKONA Č. 151/1997 SB. MÍRA KAPITALIZACE – PODLE PŘÍLOHY Č. 15 VYHLÁŠKY Č. 3/2008 SB. – PRO MAJETKOVÁ PRÁVA 12 % POŘADOVÉ ČÍSLO ROKU, VE KTERÉM BUDE PRÁVO VYUŽÍVÁNO POČET LET, PO KTERÁ BUDE PRÁVO VYUŽÍVÁNO, NEJVÍCE VŠAK PODLE § 17, ODST. 3 ZÁKONA Č. 151/1997 SB. Karel Čada Základní aspekty ocenění nehmotného majetku podle zákona č. 151/1997 Sb. Cv Cv = Σ n j =1 Zj ( 1+ ) P100 j Cv - Zj - P – j – n -

32 Karel Čada Děkuji za pozornost a přeji hezký den… Karel.cada@seznam.cz


Stáhnout ppt "Praha, 27.11.2009 Služby v oblasti průmyslového vlastnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google