Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby v oblasti průmyslového vlastnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby v oblasti průmyslového vlastnictví"— Transkript prezentace:

1 Služby v oblasti průmyslového vlastnictví
Praha,

2 Celková hodnota intelektuálních statků
Karel Čada Celková hodnota intelektuálních statků

3 Mechanizmy optimálního způsobu získávání znalostí
Karel Čada Mechanizmy optimálního způsobu získávání znalostí 1.Veřejný sektor – soustředí se zpravidla na potřeby širokého společenského zájmu – financován předem z veřejných prostředků – schází zainteresovanost na společenském využití – výsledek je v majetku veřejného sektoru 2.Privátní sektor – veřejné sponzorování určitých aktivit, půjčky, dotace, pokrytí části nákladů v případě úspěchu – výsledek může být alespoň z části v majetku veřejného sektoru 3.Patentový systém – i bez podpory veřejných zdrojů, majitel sám opatřuje finanční prostředky, ale i zajišťuje společenské využití výsledků, aby získal zpět vložené náklady pouze od těch, kdo přijali jeho kvalitativní a finanční nabídku

4 Výrobní faktory VF = P + L + K
Karel Čada 1. INTELEKTUÁLNÍ KAPITÁL – JEHO POVAHA, VÝZNAM A ZVLÁŠTNOSTI Výrobní faktory VF = P + L + K Půda P Práce L Kapitál K

5 Teorie endogenního růstu
Karel Čada Teorie endogenního růstu K = KF + KZ KZ – znalostní kapitál = nové technologie + lidský znalostní kapitál KF - 1) časem se opotřebovává 2) užívá se na jediném místě KZ ) časem se neopotřebovává 2) potenciálně ubikvitní – schopnost snadného transferu a současného užívání na mnoha místech 3) je pozitivní externalitou – vytváří výhody i pro další subjekty mimo tržních vztahů 4) společenské výnosy přesahují výnosy z fyzického kapitálu 5) vysoký stupeň rizika – schopno eliminace obvyklými prostředky

6 Služby v oblasti průmyslového vlastnictví
Karel Čada Služby v oblasti průmyslového vlastnictví Průmyslové vlastnictví nabízí široké možnosti získávání kvalitních informací Jedná se o informace a poznatky strategické, technické a právní povahy Kvalitní informace vyžadují podporu specializovaných služeb Kvalitní služby potřebují vzdělané specialisty Optimální poskytování služeb vyžaduje splnění řady podmínek

7 Služby v oblasti průmyslového vlastnictví
Karel Čada Služby v oblasti průmyslového vlastnictví Podle charakteru služeb – strategické, právní, ekonomické a technické Podle poskytovatele služeb – mezinárodní instituce, veřejný národní servis, soukromé poradenství, podnikové služby Podle žadatelů o služby – veřejný sektor (univerzity, veřejný výzkum, policie, soudy, celní správa, obchodní inspekce) a soukromý sektor (původci, majitelé, veřejnost) Podle účelu služeb – zajištění právní ochrany, zjištění stavu techniky, podpora prosazení práv, zjištění hodnoty práv

8 Průmyslově právní infrastruktura
Karel Čada Průmyslově právní infrastruktura Metropolitní Univerzita v Praze Institut Úřadu Celní orgány, ČOI, Policie, Daňový dohled, Správci konkurz. podstat, SÚKL Soudy obecné, správní, trestní Centra patentových informací Komory pat. zástupců, advokátů ÚPV UŽITNÉ VZORY PRŮMYSLOVÉ VZORY OCHRANNÉ ZNÁMKY PATENTY SPORNÁ ŘÍZENÍ PATENTOVÁ KNIHOVNA MEZINÁRODNÍ AKTIVITY LEGISLATIVA

9 Mezinárodní instituce
Karel Čada Mezinárodní instituce Harmonizace právního prostředí – hmotného a procesního práva (dlouhodobé neúspěchy ve snaze zlepšit hmotné právo, nízký stupeň harmonizace procesních předpisů, otázky předběžných opatření, způsobů stanovení škody při porušování práv) Zásadní zlepšení třídících systémů ( nedostatečné pokroky v oblasti třídících systémů ochranných známek a průmyslových vzorů, chabé třídění u označení původu, neexistence třídících soustav pro významná rozhodnutí soudních a správních orgánů) Promyšlené zlepšení databází s dostatečnou podporou moderní výpočetní techniky

10 Mezinárodní třídění průmyslových vzorů
Karel Čada Mezinárodní třídění průmyslových vzorů Vzory společenství – zapsaných vzorů (2007) 32 hlavních tříd – průměrně záznamů na jednu třídu a záznamů na jednu podtřídu Lokarnského třídění Ve skutečnosti: podtřída – přes záznamů podtřída – 11 záznamů

11 Mezinárodní třídění průmyslových vzorů
Karel Čada Mezinárodní třídění průmyslových vzorů Dlouhodobě jsou známy neduhy Lokarnského třídění Přeplněné podtřídy (pouze dvoustupňové třídění) Nevyrovnaný rozsah položek v jednotlivých třídách a podtřídách Nedostatečná reakce na změny tržního prostředí Žádná vazba ne vzhledové znaky a vlastnosti výrobků Nedostatky v definování výrobků

12 Národní instituce, zejména patentové úřady
Karel Čada Národní instituce, zejména patentové úřady Optimální fungování celého systému průmyslových práv a tedy i poskytování služeb vyžaduje zejména: Poskytování aktuálních informací o obsahu a rozsahu všech druhů průmyslových práv na daném území Poskytování aktuálních informací o právním stavu Poskytování všech těchto údajů na základě bezproblémového přístupu v elektronické formě Poskytování utříděných informací o významných rozhodnutích v oblasti průmyslových práv správních orgánů a soudů Řada národních institucí ale nemá vytváření informací tohoto typu ve svých kompetencích

13 Zdroj kvalitních informací
Karel Čada Zdroj kvalitních informací ≈ 50 mil. patentových dokumentů 10 – stran textu každého z dokumentů skupin mezinárodního patentového třídění nejčerstvější informace o stavu techniky (18 měsíců po přihlášení) zachycuje trendy vývoje obsahuje 80% všech zveřejněných technických informací obsahuje detailní popis, podle kterého je odborník schopen informace využívat, včetně vzorců a výkresů je z podstatné části dostupná zdarma na internetu –

14 Průmyslověprávní rešerše
Karel Čada Průmyslověprávní rešerše Na stav techniky – pro získání informaci z určité oblasti techniky, zpravidla bez teritoriálního omezení a většinou se zadáním časově retrospektivy Na novost – provádějí zejména patentové úřady se záměrem zjistit novost a vynálezeckou činnost u posuzované přihlášky Na průmyslověprávní nezávadnost – pro zjištění, zda-li konkrétní předmět na daném teritoriu neporušuje práva třetích osob Na patentovou rodinu – v případě, že máme k dispozici konkrétní patent a potřebujeme zjistit, kde všude je patent vycházející z jediné původní přihlášky chráněn Jmenná rešerše – v případě, když zjišťujeme průmyslověprávní aktivitu konkrétních fyzických nebo právnických osob Na právní stav – když potřebujeme zjistit, zda-li konkrétní dokument dosud platí, případně v jakém rozsahu Strategické rešerše – o výzkumných a vývojových trendech v jednotlivých technických oborech, významných institucí a společností

15 Patentové rešerše – urychlují výzkum, omezují dvojí výzkum
Karel Čada Patentové rešerše – urychlují výzkum, omezují dvojí výzkum

16 EVROPSKÝ PATENTOVÝ DOKUMENT EP 794 305
Karel Čada EVROPSKÝ PATENTOVÝ DOKUMENT EP Textová část Obrazová část Rešeršní zpráva

17 REŠERŠNÍ ZPRÁVA K EVROPSKÉMU PAT. DOKUMENTU Č. 794 305
Karel Čada REŠERŠNÍ ZPRÁVA K EVROPSKÉMU PAT. DOKUMENTU Č

18 Karel Čada b) Průmyslové vzory Databáze průmyslových vzorů obsahuje národní průmyslové vzory zapsané do rejstříku. Opět je možno zvolit, podle kterých údajů chceme vybírat. Hledám např. podle slov v názvu: houpací křeslo a zvolíme, že chceme vidět obrazovou galerii.

19 Obrazová galerie průmyslových vzorů
Karel Čada Obrazová galerie průmyslových vzorů

20 Karel Čada Z obrazové galerie je možno zobrazit si detail vybraného průmyslového vzoru.

21 Karel Čada c) Ochranné známky Databáze ochranných známek obsahuje národní ochranné známky v národním řízení (ÚPV), ochranné známky společenství CTM platné na území České republiky (OHIM), mezinárodní ochranné známky platné na území České republiky (WIPO) a mezinárodní ochranné známky platné na území EU (WIPO – EU).

22 Zobrazená galerie podle Vídeňského třídění.
Karel Čada Zobrazená galerie podle Vídeňského třídění.

23 3. Databáze správních a soudních rozhodnutí
Karel Čada 3. Databáze správních a soudních rozhodnutí

24 Některé podkategorie rozhodnutí Evropského soudního dvora mají ještě
Karel Čada Některé podkategorie rozhodnutí Evropského soudního dvora mají ještě další podrobnější dělení.

25 Karel Čada

26 Karel Čada

27 Po kliknutí na zelený soubor se zobrazí anonymizovaný text rozhodnutí
Karel Čada Po kliknutí na zelený soubor se zobrazí anonymizovaný text rozhodnutí

28 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU
Karel Čada OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Důvody oceňování nehmotného majetku 1. transfer nehmotného majetku 2. přeměny a fúze obchodních společností zakládání podniku se zahraniční majetkovou účastí účetnictví a daňové předpisy nepeněžité vklady do základního jmění obchodních společností zástavy nehmotného majetku konkurz a vyrovnání reklamní důvody pro stanovení přiměřeného zadostiučinění při nekalosoutěžním jednání

29 Obecné přístupy k oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Obecné přístupy k oceňování nehmotného majetku Relativně nová disciplina snažící se napomoci s odpovědnou správou nehmotného majetku i v extrémních případech. Obecné přístupy: 1. kvalitativní hodnocení - pro zjištění kvality majetku z mnoha pohledů - využívá převážně bodové metody hodnocení 2. kvantitativní hodnocení - zaměřené na finanční hodnotu oceňovaného majetku 3. smíšené - komplexní hodnocení, zejména pro správu majetku v mimořádných situacích (v rámci velkého portfolia patentů či ochranných známek)

30 Kvantitativní hodnocení
Karel Čada Kvantitativní hodnocení Podle základního přístupu s postupným zvyšováním náročnosti 1. nákladové – zachycují pořizovací náklady v historických cenách 2. tržní – porovnávají obtížně porovnatelné skutečné případy 3. výnosové – opírají se o projektované peněžní toky – zahrnují i časovou proměnlivost hodnoty peněz – připouštějí rizikovost peněžních toků – připouští možnosti změn oceňovaného práva – zrušení, zánik 7. – připouští měnící se rizika – opční cenový model Každý přístup, každý model je ale omezený, nelze jej užívat mechanicky – mimořádně velký počet aspektů vyžaduje odborníka, který je schopen vybrat metodu přiměřenou situaci.

31 Σ n Zj Cv = ( 1+ ) Cv - Zj - j P j =1 100
Karel Čada Základní aspekty ocenění nehmotného majetku podle zákona č. 151/1997 Sb. n Zj Σ Cv = j P 100 j =1 ( ) Cv - CENA MAJETKOVÉHO PRÁVA ROČNÍ ČISTÝ VÝNOS VYUŽÍVÁNÍ PRÁVA V LETECH, PO KTERÁ BUDE VYUŽÍVÁNO, ZJIŠTĚNÝ PODLE USTANOVENÍ § 17, ODST. 2 ZÁKONA Č. 151/1997 SB. MÍRA KAPITALIZACE – PODLE PŘÍLOHY Č VYHLÁŠKY Č. 3/2008 SB. – PRO MAJETKOVÁ PRÁVA 12 % POŘADOVÉ ČÍSLO ROKU, VE KTERÉM BUDE PRÁVO VYUŽÍVÁNO POČET LET, PO KTERÁ BUDE PRÁVO VYUŽÍVÁNO, NEJVÍCE VŠAK PODLE § 17, ODST. 3 ZÁKONA Č. 151/1997 SB. Zj - P – j – n -

32 Děkuji za pozornost a přeji hezký den…
Karel Čada Děkuji za pozornost a přeji hezký den…


Stáhnout ppt "Služby v oblasti průmyslového vlastnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google